Czy UE uderzy w sektor magazynów energii?

Czy UE uderzy w sektor magazynów energii?

Komisja Europejska proponuje zaklasyfikowanie soli litu (chlorku litu i węglanu litu) jako działających szkodliwie na rozrodczość. Zdaniem prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dra inż. Tomasza Zielińskiego, taki pomysł może wynikać z nieprawidłowej interpretacji kryteriów klasyfikacji i niedostatecznego uwzględnienia aktualnego stanu wiedzy na temat wpływu litu na zdrowie.

Sole litu mają kluczowe zastosowanie w sektorze baterii, odnawialnych źródeł energii i zielonego transportu. Polska to czołowy producent baterii litowo-jonowych w Europie. W 2022 r. wartość eksportu w naszym przypadku przekroczyła 38 mld zł.

Spis treści - Czego dowiesz się z tego artykułu?
  1. Problem dla gospodarki
  2. W obronie soli litu

Problem dla gospodarki

Zaklasyfikowanie soli litu jako szkodliwych dla rozrodczości może opóźnić postęp technologiczny, w wyniku spowolnienia tempa rozwoju zielonego transportu i OZE. Zieliński podkreślił, że konsekwencje mogą być nie tylko odczuwalne ekonomicznie, ale i oddalić nas – jako społeczeństwo – od celów Europejskiego Zielonego Ładu. Poza tym zapewne w związku z proponowanymi zmianami pojawią się problemy natury prawno-administracyjnej dotyczące obłożenia producentów baterii jeszcze większą biurokracją.

Tymczasem zapotrzebowanie na produkty bateryjne rośnie, a branża transportowa zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt – potrzebę rozbudowy infrastruktury magazynowej. Z tym niestety też nie jest łatwo, ponieważ przepisy dotyczące magazynowania baterii litowo-jonowych są dość restrykcyjne.

Nie ma jednego, całościowego aktu prawnego regulującego kwestię magazynowania baterii litowo-jonowych, a to przekłada się na niepewność inwestycji ze względu na możliwość odmiennej interpretacji przepisów przez inwestorów i urzędników.

W obronie soli litu

Lit jest szeroko stosowany nie tylko w przemyśle, ale także w medycynie. To koronny argument przytoczony przez prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który dowodzi, że produkty z domieszką tego pierwiastka nie są realnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska, jeśli używamy ich prawidłowo. Ponadto baterie litowo-jonowe są kluczowym elementem w technologii magazynów energii, czyli de facto w stabilizowaniu systemu elektroenergetycznego. Są pożądanym rozwiązaniem z uwagi na wysoką gęstość energetyczną i długą żywotność.

W odpowiedzi na proponowane regulacje 20 września z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego odbędzie się spotkanie w celu omówienia potencjalnej klasyfikacji litu. Do udziału w dyskusji zaproszono ekspertów z m.in. branży motoryzacyjnej, chemicznej i bateryjnej.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
2023-08-30 22:18

Za Wikipedią : ….”Badania w Japonii przeprowadzone w 2011 roku wskazują na to, że występujący w wodzie w naturalnych stężeniach lit może zwiększać średnią długość życia ludzi[56]. W innym badaniu japońskim w 2009 roku wskazano na odwrotnie proporcjonalną zależność liczby samobójstw i stężenia litu w wodzie pitnej w danym rejonie[57]”….. Ktoś w UE miesza w przepisach aby zniszczyć gospodarke UE.