Dotacja warszawska - fotowoltaika 2023: nabór, warunki

Dotacja warszawska - fotowoltaika 2023/2024: nabór, warunki

Jeśli planujecie montaż fotowoltaiki i szukacie idealnego dofinansowania do fotowoltaiki, mamy dla Was dobrą wiadomość. Lista programów wspierających jest niezwykle długa, a środki są dostępne zarówno na poziomie ogólnokrajowym (m.in. dzięki Mój Prąd 2023), ale także regionalnym. Wiele województw przygotowuje lokalne systemy wsparcia. Przykładem może tu być mazowieckie i tzw. dotacja warszawska – fotowoltaika dzięki niej może być zdecydowanie tańsza w 2024 roku. O ile? Dla kogo jest przeznaczona warszawska dotacja na fotowoltaikę?

Dotacja warszawska - fotowoltaika w 2024 roku może być tańsza!

W ostatnich latach, instalacje fotowoltaiczne cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. W listopadzie 2022 roku liczba prosumentów sięgnęła ok. 1,2 mln! Jak wynika z badań, m.in. “OZE Index – Fotowoltaika oczami Polaków”, część zasług za ten efekt należy się dostępności dofinansowań do fotowoltaiki. Aż 50% badanych wskazało dotacje jako powód instalacji systemu PV. Nic dziwnego. Jak pokazuje praktyka, środki z programów publicznych czy też ulgi podatkowe (takie jak np. ulga termomodernizacyjna) są w stanie skrócić czas zwrotu z fotowoltaiki nawet o kilka lat.

Warto podkreślić, że obecność dotacji pozwala kompensować wpływ powolnych podwyżek cen podzespołów, które można obserwować od 2021 roku. Niestety, nie zapowiada się by ceny fotowoltaiki miały spaść - wszystko przez kryzys postpandemiczny, słabą złotówkę, inflację w kraju, a także drożejące surowce (m.in. krzem).

Dotacja warszawska na fotowoltaikę w 2024 roku będzie należeć do najbardziej atrakcyjnych w ofercie finansowania publicznego. Kto i na jakich warunkach, może z niej skorzystać?

Dla kogo dotacja warszawska na fotowoltaikę?

Warszawskie dofinansowanie do fotowoltaiki jest skierowane do szerokiego grona potencjalnych beneficjentów. Kto konkretnie może ubiegać się o wsparcie finansowe?

 • Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej lub też prowadzące działalność, pod warunkiem, że dofinansowywana inwestycja nie dotyczy budynku, w której jest prowadzona działalność i koszty nie będą odliczane w ramach działalności.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które chcą zrealizować inwestycję w nieruchomości służącej działalności i które chcą umieścić fotowoltaikę w kosztach firmy.
 • Przedsiębiorcy inni niż osoby fizyczne, prowadzący działalność gospodarczą.
 • Osoby prawne - np. szkoły wyższe, związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje.
Wspólny dla wszystkich tych podmiotów jest obowiązek posiadania udokumentowanego prawa do dysponowania nieruchomością, na której powstanie fotowoltaika oraz zlokalizowania tej nieruchomości na terenie m.st. Warszawy. Oprócz tego, dotacja przysługuje jedynie na te budynki, które nie są ogrzewane kotłami/paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy.

Dotacja warszawska - fotowoltaika, ale nie tylko. Co obejmuje dofinansowanie?

Środki z dofinansowania warszawskiego w 2024 roku będzie można przeznaczyć na wykonanie instalacji odnawialnego źródła energii (czyli np. właśnie fotowoltaiki, ale też turbiny wiatrowej) w nieruchomości. To jednak niejedyna możliwość. Dotacja może zostać również przeznaczona na modernizację kotłowni, poprzez likwidację nieekologicznego źródła ciepła i zastąpienie go:

 • pompą ciepła,
 • przyłączem do sieci ciepłowniczej,
 • kocioł na gaz,
 • ogrzewanie elektryczne.

Środki na te cele można znaleźć w drugiej części dotacji - co istotne, możliwe jest wnioskowanie o dotację zarówno na wymianę kotła, jak i montaż fotowoltaiki.

Dotacja warszawska do fotowoltaiki 2023/2024 - wysokość wsparcia

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy, maksymalna kwota dotacji warszawskiej, jaką można otrzymać na zakup, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wynosi 15.000 zł. Nie więcej jednak niż 1.500 zł w przeliczeniu na każde 1 kW.

A zatem instalacja fotowoltaiczna z naszego wcześniejszego przykładu, o mocy 3 kW, mogłaby liczyć na 4.500 zł dotacji, co obniżyłoby jej cenę do 12.000 zł i skróciło czas zwrotu z inwestycji do ok. 6 lat.

Uwaga! Dotacja warszawska na fotowoltaikę (i nie tylko) dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, wynosi do 80% rzeczywistych kosztów inwestycji.

Kalkulator dotacji warszawskiej - fotowoltaika

Jeśli nie wiecie, ile może wynieść wsparcie w Waszym przypadku, musicie wiedzieć, że m.st. Warszawa opracowało wygodne narzędzie, które pozwala obliczyć, na jaką kwotę wsparcia możemy liczyć. Kalkulator dotacji warszawskiej posiada przydatne objaśnienia oraz wskazówki i krok po kroku przeprowadza beneficjenta przez kolejne etapy weryfikacji. Od razu też oblicza i pokazuje wynik. Narzędzie znajdziecie pod adresem: https://dotacje.um.warszawa.pl/

Dotacja warszawska fotowoltaika - kalkulator.

Dotacja warszawska fotowoltaika - kalkulator.

Dotacja warszawska fotowoltaika - kalkulator.

Jak wnioskować o dotację warszawską na fotowoltaikę? Terminy

Wniosek o dotację warszawską można będzie składać w 2023 i 2024 roku:

 • przez Internet, za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • osobiście, w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym Urzędzie Dzielnicy,
 • pocztą, wysyłając wniosek wraz z dokumentami na adres:

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

Wnioski, wraz z załącznikami są przyjmowane od 1 września roku poprzedzającego, do 31 stycznia roku montażu instalacji fotowoltaicznej. A zatem, jeśli interesuje Was dotacja warszawska na fotowoltaikę w 2022 roku (z realizacją inwestycji w 2023 roku), wniosek powinniście złożyć od 1 września 2022 roku do 31 stycznia 2024 roku.

Jeśli chodzi o wymagane załączniki, to w zależności od beneficjenta może to być:

 • zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie dofinansowywanej inwestycji;
 • zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis z roku wnioskowania, oraz z dwóch poprzedzających lat podatkowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy - dotyczy to wyłącznie podmiotów gospodarczych;
 • informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) - dotyczy to wyłącznie podmiotów gospodarczych;
 • informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) - dotyczy to wyłącznie podmiotów gospodarczych. - dotyczy to wyłącznie podmiotów prowadzących działalność w tych sektorach;
 • ewentualnie - pełnomocnictwa w występowaniu w imieniu wnioskodawcy.

Dotacja warszawska: fotowoltaika 2023/2024 - krok po kroku

Jak wygląda procedura wnioskowania o dotację do fotowoltaiki w 2024 roku? Jest ona bardzo prosta i sprowadza się do 6 kroków.

Dotacja warszawska na fotowoltaikę - krok po kroku.

Dotacja warszawska na fotowoltaikę do obecnie jedno z najkorzystniejszych dofinansowań dostępnych na rynku. Dzięki niej można obniżyć koszty instalacji aż o 1.500 zł w przeliczeniu na 1 kW, co przełoży się na czas zwrotu krótszy nawet o kilka lat.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments