Dotacja warszawska fotowoltaika 2021-2022: nabór, warunki

5 /5
(Ocen: 2)
Jeśli planujecie montaż fotowoltaiki i szukacie idealnego dofinansowania do fotowoltaiki w 2021 roku, mamy dla Was dobrą wiadomość. Lista programów wspierających jest niezwykle długa, a środki są dostępne zarówno na poziomie ogólnokrajowym (m.in. dzięki Mój Prąd 2021), ale także regionalnym. Wiele województw przygotowuje lokalne systemy wsparcia. Przykładem może tu być mazowieckie i tzw. dotacja warszawska – fotowoltaika dzięki niej może być zdecydowanie tańsza w 2021 i 2022 roku. O ile? Dla kogo jest przeznaczona warszawska dotacja na fotowoltaikę?

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Dotacja warszawska – fotowoltaika w 2021/2022 roku może być tańsza!

W ostatnich latach, instalacje fotowoltaiczne cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Wzrosty mocy zainstalowanej w fotowoltaice osiągają trzycyfrowe wyniki – w ciągu roku, od 2019 do 2020 roku przyrost mocy wyniósł 167%! Jak wynika z badań, m.in. “OZE Index – Fotowoltaika oczami Polaków”, część zasług za ten efekt należy się dostępności dofinansowań do fotowoltaiki. Aż 50% badanych wskazało dotacje jako powód instalacji systemu PV. Nic dziwnego. Jak pokazuje praktyka, środki z programów publicznych czy też ulgi podatkowe (takie jak np. ulga termomodernizacyjna) są w stanie skrócić czas zwrotu z fotowoltaiki nawet o kilka lat.

Dla przykładu, instalacja o mocy 3 kW, kosztująca ok. 16.500 zł brutto (przy uwzględnieniu systemu opustów, autokonsumpcji na poziomie 30% i rocznego wzrostu cen energii na poziomie 4%), zwróci się po ok. 9 latach. Dzięki 5.000 zł dotacji z “Czystego powietrza”, okres zwrotu wyniesie już zaledwie 6 lat.

Dotacja warszawska na fotowoltaikę - dofinansowanie 2022 a czas zwrotu.

Źródło: opracowanie własne enerad.pl

Warto podkreślić, że obecność dotacji pozwala kompensować wpływ powolnych podwyżek cen podzespołów, które można obserwować w końcówce 2021 roku.

Dotacja warszawska na fotowoltaikę w 2021 roku należy do najbardziej atrakcyjnych w ofercie finansowania publicznego. Kto i na jakich warunkach, może z niej skorzystać?

Dla kogo dotacja warszawska na fotowoltaikę?

Warszawskie dofinansowanie do fotowoltaiki jest skierowane do szerokiego grona potencjalnych beneficjentów. Kto konkretnie może ubiegać się o wsparcie finansowe?

 • Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej lub też prowadzące działalność, pod warunkiem, że dofinansowywana inwestycja nie dotyczy budynku, w której jest prowadzona działalność i koszty nie będą odliczane w ramach działalności.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które chcą zrealizować inwestycję w nieruchomości służącej działalności i które chcą umieścić fotowoltaikę w kosztach firmy.
 • Przedsiębiorcy inni niż osoby fizyczne, prowadzący działalność gospodarczą.
 • Osoby prawne – np. szkoły wyższe, związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje.
Wspólny dla wszystkich tych podmiotów jest obowiązek posiadania udokumentowanego prawa do dysponowania nieruchomością, na której powstanie fotowoltaika oraz zlokalizowania tej nieruchomości na terenie m.st. Warszawy. Oprócz tego, dotacja przysługuje jedynie na te budynki, które nie są ogrzewane kotłami/paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy.

Dotacja warszawska – fotowoltaika, ale nie tylko. Co obejmuje dofinansowanie?

Środki z dofinansowania warszawskiego w 2021 roku można przeznaczyć na wykonanie instalacji odnawialnego źródła energii (czyli np. właśnie fotowoltaiki, ale też turbiny wiatrowej) w nieruchomości. To jednak niejedyna możliwość. Dotacja może zostać również przeznaczona na modernizację kotłowni, poprzez likwidację nieekologicznego źródła ciepła i zastąpienie go:

 • pompą ciepła,
 • przyłączem do sieci ciepłowniczej,
 • kocioł na gaz,
 • ogrzewanie elektryczne.

Środki na te cele można znaleźć w drugiej części dotacji – co istotne, możliwe jest wnioskowanie o dotację zarówno na wymianę kotła, jak i montaż fotowoltaiki.

Dotacja warszawska do fotowoltaiki 2021 – wysokość wsparcia

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy, maksymalna kwota dotacji warszawskiej, jaką można otrzymać na zakup, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wynosi 15.000 zł. Nie więcej jednak niż 1.500 zł w przeliczeniu na każde 1 kW.

A zatem instalacja fotowoltaiczna z naszego wcześniejszego przykładu, o mocy 3 kW, mogłaby liczyć na 4.500 zł dotacji, co obniżyłoby jej cenę do 12.000 zł i skróciło czas zwrotu z inwestycji do ok. 6 lat.

Uwaga! Dotacja warszawska na fotowoltaikę (i nie tylko) dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, wynosi do 80% rzeczywistych kosztów inwestycji.

Kalkulator dotacji warszawskiej – fotowoltaika

Jeśli nie wiecie, ile może wynieść wsparcie w Waszym przypadku, musicie wiedzieć, że m.st. Warszawa opracowało wygodne narzędzie, które pozwala obliczyć, na jaką kwotę wsparcia możemy liczyć. Kalkulator posiada przydatne objaśnienia oraz wskazówki i krok po kroku przeprowadza beneficjenta przez kolejne etapy weryfikacji. Od razu też oblicza i pokazuje wynik.

Dotacja warszawska fotowoltaika - kalkulator.

Dotacja warszawska fotowoltaika - kalkulator.

Dotacja warszawska fotowoltaika - kalkulator.

Jak wnioskować o dotację warszawską na fotowoltaikę? Terminy

Wniosek o dotację warszawską należy składać wyłącznie w formie papierowej:

 • osobiście, w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym Urzędzie Dzielnicy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej,
 • pocztą, wysyłając wniosek wraz z dokumentami na adres:

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

Wnioski, wraz z załącznikami są przyjmowane od 1 września roku poprzedzającego, do 31 marca roku montażu instalacji fotowoltaicznej. A zatem, jeśli interesuje Was dotacja warszawska na fotowoltaikę w 2022 roku, wniosek powinniście złożyć od 1 września 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Jeśli chodzi o wymagane załączniki, to w zależności od beneficjenta może to być:

 • zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie dofinansowywanej inwestycji;
 • zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis z roku wnioskowania, oraz z dwóch poprzedzających lat podatkowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy – dotyczy to wyłącznie podmiotów gospodarczych;
 • informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) – dotyczy to wyłącznie podmiotów gospodarczych;
 • informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) – dotyczy to wyłącznie podmiotów gospodarczych. – dotyczy to wyłącznie podmiotów prowadzących działalność w tych sektorach;
 • ewentualnie – pełnomocnictwa w występowaniu w imieniu wnioskodawcy.

Dotacja warszawska: fotowoltaika 2021/2022 – krok po kroku

Jak wygląda procedura wnioskowania o dotację do fotowoltaiki w 2022 roku? Jest ona bardzo prosta i sprowadza się do 6 kroków.

Dotacja warszawska na fotowoltaikę 2021 - krok po kroku.

Dotacja warszawska na fotowoltaikę do obecnie jedno z najkorzystniejszych dofinansowań dostępnych na rynku. Dzięki niej można obniżyć koszty instalacji aż o 1.500 zł w przeliczeniu na 1 kW, co przełoży się na czas zwrotu krótszy nawet o kilka lat.

Informacje o autorze

Emila Biernaciak

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments