Geoportal Na Mapie - informacje o terenie

Geoportal Na Mapie - informacje o terenie

Efektowna mapa solarna uwzględniająca topografię i przyrodnicze elementy zagospodarowania przestrzeni, automatyczne wymiarowanie działki ewidencyjnej, dane wyjęte wprost z ewidencji gruntów i budynków – to efekt pracy nad projektem Na Mapie, w efekcie którego powstał ogólnodostępny Geoportal Krajowy.

O projekcie Geoportal Na Mapie

Geoportal Na Mapie zawiera aktualne informacje przestrzenne dla obszaru Polski zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych. Mapy dostępne są w serwisie internetowym pod adresem https://geoportal-krajowy.pl/. Sam pomysł projektu powstał zaraz po uwolnieniu w 2020 roku danych przestrzennych zgromadzonych w bazach EGiB i BDOT10k, a także numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu. Twórcami nowego portalu są specjaliści z dziedzin systemów informacji przestrzennej oraz informatyki, którzy na co dzień zajmują się przetwarzaniem danych przestrzennych pochodzących z wielu źródeł.

Celem projektu Na Mapie jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Co znajdziesz w Geoportalu Krajowym Na Mapie?

Geoportal umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych, dzięki czemu sam zdiagnozujesz wybrany teren. Informacje, jakie otrzymasz z geoportalu można podzielić na dwie grupy – dane ewidencyjne działki oraz dane poszerzone (płatne), dostępne po przekierowaniu do portalu OnGeo.pl.

Na mapie bazowej Geo mapa znajdziesz podstawowe informacje z ewidencji gruntów i budynków. Otrzymasz zarówno dokładny adres, numer i obręb ewidencyjny działki oraz jej unikalny identyfikator, powierzchnię, obwód oraz automatycznie wygenerowane wymiary działki.

Informacje o działce

(1) FOT. Informacje o działce

Tym, co wyróżnia Geoportal Krajowy jest rozbudowana wyszukiwarka działek, dzięki której wyszukasz działkę nie znając jej dokładnego położenia w terenie. Wyszukiwarkę działek wzbogacono o automatyczny filtr, dzięki któremu otrzymasz aż 40 działek zlokalizowanych na terenie gminy, które spełniają wskazane kryterium. Działki można filtrować po powierzchni lub kształcie/współczynniku kształtu.

Natomiast unikalnym produktem portalu Na Mapie jest mapa nasłonecznienia, którą znajdziesz pod nazwą Atlas Solarny. Na mapie solarnej sprawdzisz m.in.:

  • ukształtowanie terenu z uwzględnieniem elementów przyrody ożywionej i nieożywionej,
  • położenie, rozmieszczenie i zasięg koron drzew,
  • lokalizację wód płynących i stojących,
  • najlepsze miejsca widokowe w okolicy.

Mapa solarna Polski

(2) FOT. Mapa solarna Polski

Dane o działce można udostępnić w mediach społecznościowych lub skopiować link do schowka. Dzięki temu wystawiając nieruchomość na sprzedaż, można wzbogacić swoje ogłoszenie stając się bardziej wiarygodnym w oczach przyszłego nabywcy.

Do czego przyda Ci się Geoportal Na Mapie?

Na Mapie w prosty sposób zdobędziesz podstawowe dane o dowolnej działce ewidencyjnej zlokalizowanej na terenie całej Polski. Dostaniesz pełen zakres danych geograficznych w jednym miejscu - od granic i numerów działek ewidencyjnych i trójwymiarowych budynków, granic miejscowości, ulic i adresów, symbolizacji sieci drogowych oraz rzeźby terenu, do szczegółowych danych działki, w ramach usługi płatnych Raportów o terenie.

Natomiast dzięki warstwie Atlas Solarny sprawdzisz bardzo szczegółowe ukształtowanie terenu, rozkład przestrzenny roślinności wysokiej oraz lokalizację zbiorników wodnych, rzek i budynków. Mapa nasłonecznienia terenu umożliwi efektywniejsze zagospodarowanie działki oraz wskaże najbardziej optymalną lokalizację inwestycji wykorzystując potencjał słoneczny działki.

Mapa drzew i terenów zielonych

(3) FOT. Mapa drzew i terenów zielonych

Dzięki Na Mapie sprawdzisz nie tylko lokalizację, ale i zasięg oraz rozmieszczenie roślinności wysokiej w okolicy. Oznacza to, że z pomocą interaktywnych narzędzi zmierzysz, chociażby zasięg oddziaływania koron drzew na Twój teren. Taki pomiar byłby szczególnie istotny podczas analizy działki pod kątem, chociażby inwestycji fotowoltaicznych.

Jak wiadomo, panele fotowoltaiczne mogą być montowane nie tylko na dachach budynków, ale również na gruncie. Aby tak zamontowane moduły PV miały wystarczający dopływ energii słonecznej, w ich pobliżu nie powinny znajdować się wysokie drzewa z rozłożystymi koronami, czy zabudowania. Niestety niekorzystne sąsiedztwo takich elementów zagospodarowania przestrzeni zwiększy jedynie zacienienie. Odpowiednie umiejscowienie paneli spowoduje zwiększenie wydajności zarówno instalacji fotowoltaicznej, jak i kolektorów słonecznych.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments