Ile elektryków jeździ po polskich drogach? Oto najnowsze dane!

Ile elektryków jeździ po polskich drogach? Oto najnowsze dane!

Pod koniec czerwca 2023 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 45 214 samochodów całkowicie elektrycznych (BEV), w tym samochodów osobowych i użytkowych. Z tego wynika, że w I połowie bieżącego roku liczba tych samochodów zwiększyła się o 11 489 sztuk, co stanowi wzrost o 72% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r.

Jak pokazuje Licznik Elektromobilności, uruchomiony przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), po polskich drogach jeździły łącznie 80 232 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Park hybryd typu plug-in (PHEV) liczył 39 452 szt., natomiast aut BEV, czyli w pełni elektrycznych, było ponad tysiąc więcej – 40 780 szt.

Dynamiczny rozwój pojazdów elektrycznych w Polsce

Równolegle do rosnącej liczby samochodów zwiększa się flota elektrycznych motorowerów i motocykli. Na koniec czerwca wyniosła ona 17 888 sztuk. Jak podkreślił Jakub Faryś, prezes PZPM, we flocie „w czerwcu przekroczyliśmy 40 tys. bateryjnych samochodów osobowych w parku”.

Na koniec czerwca br. liczba samochodów ciężarowych (dostawczych) z napędem elektrycznym zbliżyła się do 4,5 tys. szt. Wyniosła 4 459. W tym przypadku auta typu BEV stanowiły ponad 99%. Jednocześnie liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych wzrosła do 572 426 sztuk, a park autobusów elektrycznych w Polsce powiększył się do 906 sztuk.

Jak widać, producenci i użytkownicy aut wzięli sobie do serca decyzje władz europejskich i krajowych dotyczące przejścia na napędy zeroemisyjne. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że elektromobilność to nie tylko europejski fenomen. Technologia zasilania samochodów energią elektryczną jest rozwijana na całym globie. Mimo że to Europa jest liderem, jeśli chodzi o opracowanie legislacyjnych ram przejścia na technologię zeroemisyjną.

Infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych

Rozwój elektromobilności w Polsce nie ogranicza się jedynie do samych pojazdów. Pod koniec czerwca 2023 r. w kraju funkcjonowało 5709 punktów, w których mogliśmy naładować „elektryka”. Nad szybkimi stacjami ładowania prądem stałym przeważają wolne ładowarki prądu przemiennego o mocy równej 22 kW albo mniej. Relacja jednych do drugich wynosi 69 do 31 proc. Wedle szacunków do 2030 r. na obszarze UE będzie działać 3,5 mln stacji przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych. Po tej dacie, w ciągu następnych dwóch dekad, ich liczba ma przekroczyć 16 mln.

W I połowie 2023 r. łączna liczba nowo uruchomionych stacji ładowania wzrosła tylko nieznacznie (o 7% r/r), ale wzrost w segmencie stacji szybkich (DC) był już bardzo wyraźny – wyniósł prawie 150% r/r. Jednak w tym wszystkim jest co najmniej jeden mankament – infrastruktura nie jest przystosowana do obsługiwania elektrycznych samochodów ciężarowych.

Jak stwierdził Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA, to bardzo poważne wyzwanie, któremu trzeba sprostać. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych już we wrześniu na eHDV Forum – konferencji sektora zeroemisyjnego transportu ciężkiego – planuje przedstawić konkretne rozwiązania wypracowane razem z interesariuszami liczącymi się na rynku e-mobility. Chodzi o kroki prawne niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z AFIR (rozporządzenia o infrastrukturze paliw alternatywnych).

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments