kolejna aktualizacja ustawy o OZE wchodzi w życie

Kolejna aktualizacja ustawy o OZE wchodzi w życie

W październiku Polska wkroczyła w nową erę energetyczną z powodu najnowszej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przynosi ona szereg ważnych i potrzebnych zmian, które na nowo zdefiniują nasze podejście do zrównoważonej energetyki. Co się zmieniło?

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Poniżej mamy dla Was zestawienie najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o OZE.

Zaktualizowane regulacje ciepłownictwa i chłodnictwa

 • Co nowego: Precyzyjniejsze zasady zakupu ciepła z odnawialnych źródeł i termicznego przekształcania odpadów.
 • Dlaczego to istotne: Wsparcie dla nowoczesnych źródeł ciepła, redukcja emisji, bardziej zrównoważone ciepło dla społeczności.

Rozszerzenie gwarancji pochodzenia

 • Co nowego: Możliwość wydawania gwarancji pochodzenia dla biometanu, ciepła, chłodu i wodoru odnawialnego.
 • Dlaczego to istotne: Otwiera nowe możliwości dla producentów energii, promując różnorodność źródeł odnawialnych.

Krajowy punkt kontaktowy dla nowych inwestorów

 • Co nowego: Wprowadzenie centralnego punktu informacyjnego dla przyszłych inwestorów w OZE.
 • Dlaczego to istotne: Usprawnia dostęp do informacji, zwiększa transparentność i zachęca do inwestycji.

Ułatwienia procedur administracyjnych dla fotowoltaiki

 • Co nowego: Podniesienie progu mocy instalacji fotowoltaicznych wymagających pozwolenia na budowę z 50 kW na 150 kW.
 • Dlaczego to istotne: Uproszczenie formalności, zachęta do inwestycji w fotowoltaikę.

Doprecyzowanie umów PPA

 • Co nowego: Precyzyjne zapisy regulujące umowy Power Purchase Agreement.
 • Dlaczego to istotne: Klarowne ramy dla sprzedaży energii z OZE, zwiększenie pewności transakcji.

Wsparcie dla biometanu

 • Co nowego: System feed-in premium dla producentów biometanu.
 • Dlaczego to istotne: Wsparcie dla nowego źródła energii, promowanie energetycznej niezależności.

Prosument lokatorski – inicjatywa na rzecz oszczędności

 • Co nowego: Nowe możliwości rozliczeń dla prosumentów lokatorskich.
 • Dlaczego to istotne: Zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości, wsparcie dla lokalnych społeczności.

Klastry energii – współpraca dla efektywności

 • Co nowego: Usprawnienia administracyjno-prawne dla klastrów energii.
 • Dlaczego to istotne: Wzmacnia współpracę i efektywność działań sektora OZE.

Ułatwienia dla spółdzielni energetycznych

 • Co nowego: Uproszczenie warunków działalności spółdzielni energetycznych.
 • Dlaczego to istotne: Zwiększenie przejrzystości działań, ułatwienie rozliczeń.

Wsparcie operacyjne dla instalacji OZE

 • Co nowego: System wsparcia dla istniejących instalacji OZE.
 • Dlaczego to istotne: Utrzymanie funkcjonalności i efektywności starszych źródeł energii.

Modernizacja instalacji OZE – utrzymanie efektywności

 • Co nowego: Przepisy wspierające modernizację istniejących jednostek.
 • Dlaczego to istotne: Zachęta do inwestycji w rozwój istniejących źródeł energii.

Hybrydowe instalacje OZE – nowe definicje i zasady

 • Co nowego: Nowa definicja hybrydowej instalacji OZE.
 • Dlaczego to istotne: Uwzględnienie magazynu energii, dostosowanie do nowych technologii.

Wsparcie dla morskiej energetyki wiatrowej

 • Co nowego: Efektywniejsze planowanie rozwoju infrastruktury morskiej energetyki wiatrowej.
 • Dlaczego to istotne: Zwiększenie wolumenów aukcyjnych, precyzyjniejsze regulacje.

Współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej – Cable-Pooling

 • Co nowego: Regulacje wspierające współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej.
 • Dlaczego to istotne: Zwiększenie potencjału produkcji energii, efektywne wykorzystanie infrastruktury.

Zmiany są potrzebne. Jest jedno "ale"

Nowa aktualizacja ustawy o OZE to zdecydowany krok w stronę zrównoważonej przyszłości energetycznej Polski. Jednak ciągłe zmiany przepisów, choć dostosowują się do potrzeb rynku, tworzą również pewne niepewności dla inwestorów. Stabilność prawa jest kluczowa dla trwałego rozwoju OZE w Polsce. Co więcej, pojawiają się obawy, że branża staje się "przeregulowana", co również negatywnie wpływa na jej dalsze działanie.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments