Wraca konferencja Green Gas Poland

Konferencja GREEEN GAS POLAND 2022 - relacja

Organizowana przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI) IV Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu GREEN GAS POLAND jest wiodącym w Polsce eventem biznesowym i spotkaniem merytorycznym dedykowanym sektorowi biogazu i biometanu.

GREEN GAS POLAND 2022 - prestiżowe wydarzenie, wspierane przez liderów

Wydarzenie swoim patronatem uhonorowały:

  • organy publiczne w tym: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Regulacji Energetyki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy,
  • jednostki naukowe: Akademia Górniczo- Hutnicza i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Jednocześnie, złotymi partnerami wydarzenia byli: Orlen Południe SA, Uniserv SA, Biogas Ssytem SA, UGS Europe SIA, Agrofert Polska sp. z o.o. i PZE-KRiS sp. z o.o., zielonym partnerem został: MKR Cleanwater GmbH, a niebieskim partnerem: Bank Ochrony Środowiska SA.

Jednocześnie z dumą informujemy, że serwis enerad.pl był jednym z patronów medialnych konferencji GREEN GAS POLAND 2022.

Nagroda Ambasadora Biogazu 2022

Na tegorocznej konferencji uwagę przyciągało m.in. wręczenie nagrody Ambasadora Biogazu 2022. Jest to wyróżnienie dedykowane osobom z kręgów biznesowych, politycznych lub akademickich, mających wkład w rozwój sektora biogazu. W tym roku na laur Ambasador Biogazu, zgodnie z regulaminem, został przyznany wiceprezesowi Rady Ministrów - Henrykowi Kowalczykowi. Nagroda została przyznana za jego działalność jako ministra rolnictwa i rozwoju wsi na rzecz rozwoju sektora.

Jak uzasadniał w laudacji prezes UPEBBI Artur Zawisza, godna nagrodzenia jest podwójna rola Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierowanego przez Wicepremiera: po pierwsze, zawsze wysłuchuje głosu biogazowników i w ramach prac rządowych dokonuje stosownych interwencji legislacyjnych, gdy zagrożone są uzasadnione interesy sektora; po drugie, mobilizuje fundusze publiczne (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) do tworzenia programów priorytetowych finansujących inwestycje biogazowe (np. Energia dla Wsi).

Nagrodę, w imieniu wyróżnionego Wicepremiera odebrał Rafał Romanowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski. Statuetkę Ambasadora Biogazu 2022 przekazała Beata Matecka - wiceprezes UPEBBI.

Jak mówił odbierający statuetkę Wiceminister, rolą i misją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest współkreowanie rozwoju gospodarczego i energetycznego polskiej wsi. W tym szczególnym przypadku osobiste zaangażowanie Wicepremiera jeszcze bardziej wzmacnia i profiluje tę rolę Ministerstwa oraz wszystkich sekretarzy i podsekretarzy stanu pracujących nad tą problematyką. Wiceminister zapewnił w imieniu Wicepremiera, że wysiłki na rzecz biogazu rolniczego pozostaną jednym z kluczowych zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Debaty na GREEN GAS POLAND 2022

Odebrana nagroda rozpoczęła interesującą dyskusję wśród parlamentarzystów, prowadzona przez prezesa Inicjatywy dla Środowiska Energii i Ekomobilności oraz wiceprezesa Neo Bio Energy sp. z o.o. Dariusza Bojszę, na temat biogazu i biometanu. Było to doskonałym uzupełnieniem dla kwestii poruszonych przez reprezentanta wyróżnionego Ambasadora Biogazu.

Swoje stanowisko w debacie wyrazili m.in. pos. dr Andrzej Grzyb (przewodniczący Poselskiego Zespołu ds. Nowego Zielonego Ładu i b. poseł do Parlamentu Europejskiego, KP-PSL), pos. dr Jarosław Sachajko (wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kukiz’15), pos. Paweł Poncyljusz (członek sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, KO), pos. Michał Urbaniak (członek Parlamentarnego Zespołu ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych, Konfederacja). Dyskusja pokazała, że parlamentarzyści wyrażają poparcie dla postulatów branży i wykazują głębokie zainteresowanie tematyką sektora biogazu i biometanu.

Bloki tematyczne - Strategiczny, Ekspercki, Regulacyjny i Finansowy

Konferencja GREEN GAS POLAND 2022 była podzielona na bloki, w których głos zabierali wiodący eksperci sektora.

Debatę Bloku Strategicznego uświetnili: Zbigniew Kuźma (członek zarządu Orlen Południe SA), Wojciech Hann (prezes Banku Ochrony Środowiska SA), Piotr Maciążek (partner wzielonejstrefie.pl i doradca strategiczny branży energetyczno–paliwowej), a także dr Dawid Piekarz (wiceprezes Instytutu Staszica oraz ekspert ds. strategii i bezpieczeństwa ekonomicznego).

Blok Strategiczny - GREEN GAS POLAND

Źródło: materiały GREEN GAS POLAND

W wystąpieniach Bloku Eksperckiego głos zabrali tak znamienici goście jak:

  • dr Sławomir Kopeć (kierownik Działu Współpracy z Administracją i Gospodarką w Akademii Górniczo-Hutniczej;
  • Beata Wiszniewska (dyrektor generalna Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej oraz koordynator grupy roboczej „Zagospodarowanie biomasy pochodzącej z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz nawozowe wykorzystanie substancji;
  • dr hab. inż. Piotr Janusz (zastępca dyrektora Departamentu Transformacji w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o);
  • Gabriela Daigneault (audytor Systemu KZR INiG w Biurze Systemów Certyfikacji Biomasy Instytutu Nafty i Gazu);
  • dr Ewa Krasuska (doradca strategiczny w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Blok ekspercki - GREEN GAS POLAND

Źródło: materiały GREEN GAS POLAND

Z kolei w wystąpienia i opinie dla Bloku Regulacyjnego przygotowali: r. pr. Maciej Szambelańczyk (partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.); Henryk Ignaciuk (członek Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego oraz członek honorowy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego); Michał Tarka (partner w SMM LEGAL Maciak Mataczyński Czech sp. k.); Przemysław Krawczyk (prezes agriKomp’ Polska sp. z o.o. i przewodniczący Grupy Roboczej ds. Biogazu i Biometanu OZE Konfederacji Lewiatan).

Konferencja Green Gas Poland

Źródło: materiały GREEN GAS POLAND

W rozmowach w Bloku Finansowym swój udział mieli natomiast: Paweł Gilowski (ekspert UPEBI i koordynator Grupy roboczej „Finansowanie projektów biogazowych i biometanowych”), Beata Matecka (wiceprezes UPEBI i prezes Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” sp. z o.o.), Dawid Karasek (kierownik Wydziału Energii w Departamencie Transformacji Energetyki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Blok Finansowy - GREEN GAS POLAND

Źródło: materiały GREEN GAS POLAND

Warsztaty na GREEN GAS POLAND 2022

Warto dodać, że niemałym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty, które stanowiły ciekawe uzupełnieniem merytorycznym debat i dyskusji.

6 października 2022 roku warsztaty były prowadzone przez UGS Europe SIA. Były one związane z metodami oczyszczania biogazu do postaci biometanu. 7 października, czyli drugiego dnia Konferencji, uczestnicy mogli wziąć udział w dwóch warsztatach:

  • prowadzonych przez Grupę Kapitałową „Business Consulting Group” sp. z o.o. i dotyczących możliwości dofinansowania inwestycji OZE  (Fundusze Europejskie 2021-27, programy krajowe z NFOŚiGW, Krajowy Plan Odbudowy),
  • prowadzonych przez konsultantów programu REGATRACE i dotyczących tematyki: REGATRACE jako platformy prac nad systemem obrotu gwarancjami pochodzenia biometanu.

10-lecie UPEBBI na GREEN GAS POLAND 2022

Na wydarzeniu, podczas kolacji wieńczącej pierwszy dzień spotkań, celebrowano okrągłą, 10. rocznicę powstania Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego, która została założona w 2012 roku jako Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Dekada ta była wyjątkowo owocna, a wśród sukcesów Unii można wskazać największą w sektorze liczbę członków, wsparcie merytoryczne dla sektora w postaci licznych konferencji, analiz, opinii, warsztatów i seminariów. Szczególnie ważny był jednak wkład w projektowanie rozwiązań prawnych, których efektem były zmiany w Prawie energetycznym oraz ustawie o OZE.

Tego dnia świętowano również powstanie 50. instalacji objętej programem ubezpieczeniowym WPEBBI. Należy ona do spółki PGB Energetyka 15 i położona jest w Przyborowicach w gminie Gubin, w województwie lubuskim. Podczas związanego z tym wystąpienia podkreślono znaczenie programu ubezpieczeniowego, na trudnym i niepewnym rynku ubezpieczeń oraz deklarowano skuteczność tej formuły ubezpieczenia. Ubezpieczona spółka została także pamiątkowo nagrodzona, dla podkreślenia znaczącego w branży jubileuszu.

Nagrody na Biogazowni Roku i Biogazowego Dostawcy Roku 2022

Podczas GREEN GAS POLAND 2022 rozdano także nagrody dla Biogazowni roku, którą wybrano instalację należącą do firmy Bio-Nik Elektra sp. z o.o. z siedzibą z Grodźcu (poczta Prabuty). Firma ta prowadzi biogazownię o mocy 0,999 MW w miejscowości Kisielice w powiecie Iławskim, w województwie warmińsko-mazurskim. Przy okazji odbierania nagrody, prezes Bio-Nik Elektra sp. z o.o. Waldemar Przechadzki podzielił się z zadowoleniem z powodu otrzymania nagrody, a także eksploatacji sprawnie działającej biogazowni. Podkreślił również znaczenie współpracy biogazowni z miastem Kisielice - instalacja wspiera bowiem miejskie ogrzewanie, dzięki wysokosprawnej kogeneracji.

Nagroda w kategorii Biogazowego Dostawcy Roku trafiła do firmy Nanosens sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, w gminie Tarnowo Podgórne, w województwie wielkopolskim. Za jej przyznaniem przemawiał fakt, że firma Nanosens sp. z o.o. jest wytwórcą najbardziej znanych na rodzimym rynku, stacjonarnych analizatorów gazu. „Biotex multipower” to rozwiązanie cenione przez klientów, których liczba stale rośnie. Nie bez znaczenia dla przyznania nagrody, było również to, że firma stale udoskonala swoje produkty, korzystając z innowacyjnych technik, dostosowując je w ten sposób do zmieniających się potrzeb. Nagrodę w imieniu firmy odebrała Magdalena Ciesielska. Podkreśliła ona, że stabilizator Nanosensu poza biogazowniami, jest wykorzystywany m.in. w rafinerii w Trzebini.

Zgromadzenie członków UPEBBI

Konferencja była również okazją do przeprowadzenia dorocznego, Walnego Zgromadzenia Członków organizacji, podczas którego m.in. zatwierdzono sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowe, wymagane przez prawo. Jednocześnie podniesiono dwa nowe punkty, dotyczące zmiany nazwy oraz przyjęcia nowego członka zarządu.

Na posiedzeniu zmieniono nazwę organizacji na: Unia Producentów Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (w angielskojęzycznym skrócie: UPEBBI). Dodanie do nazwy nawiązania do biometanu uzasadnia rosnąca rola tego segmentu branży, który wkrótce może należeć do najbardziej rozwojowych. Jednocześnie Unia już teraz skupia podmioty prowadzące zarówno instalacje biogazowe, jak i planujące inwestycje w instalacje biometanowe. Wyjątkowym przypadkiem jest jeden z kluczowych członków UPEBBI - Orlen Południe SA, który spełnia oba warunki.

Jednocześnie podczas Zgromadzenia funkcję wiceprezesa zarządu otrzymał Mariusz Skrzydelski, reprezentujący trzy spółki biogazowe.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments