Magazyn energii za darmo?

Magazyn energii za darmo? Zgłoś się do NCBR!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wznowiło proces konkursowy dla Partnerów Technologii. Zdecydowano się na to po unieważnieniu czterech wcześniejszych postępowań konkursowych. Poprawiona treść tych postępowań została opublikowana w nowym formacie.

Poprzednie ogłoszenia z wadą formalną

Formalna wada wystąpiła w poprzednich ogłoszeniach konkursów, które miały miejsce w maju, czerwcu i na początku lipca. Błąd polegał na braku standardowego postanowienia o możliwości modyfikacji (zmiany warunków) – zgodnie z art. 70(1) § 3 Kodeksu cywilnego, co jest wymagane w podobnych postępowaniach prowadzonych przez NCBR. W wyniku tego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zdecydowało się ponownie ogłosić postępowania konkursowe.

Termin na składanie wniosków w tych konkursach upływa 24 lipca o godz. 12.

Szczegóły ponownie ogłoszonych konkursów

Głównym celem konkursu jest wdrożenie i testowanie nowych rozwiązań energetycznych, które mogą zwiększyć efektywność energetyczną w sektorze domów jednorodzinnych.
Informacje o ponownie ogłoszonych konkursach w nowym brzmieniu są dostępne na stronie internetowej NCBR. Modyfikacje wprowadzone w dokumentacji konkursowej zostały oznaczone na żółto.

Ponownie ogłoszone postępowania konkursowe obejmują udostępnienie obiektów na potrzeby demonstracji technologii. Szukano sześciu domów jednorodzinnych w celu wykorzystania ich do bezpłatnych inwestycji energetycznych.

W co zainwestuje NCBR?

Jakie to inwestycje? Obejmujące instalację systemów do ogrzewania i chłodzenia budynków, systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz systemy magazynowania energii elektrycznej. Domowymi magazynami energii zaczyna wyraźnie interesować się coraz więcej potencjalnych inwestorów. Niewątpliwie ma to związek z faktem, że korzyści z użytkowania takich magazynów są szerokie i nie kończą się na prostej autokonsumpcji.

Na potrzebę rozwoju i popularyzacji technologii magazynowania energii, szczególnie w kontekście szybkiego wzrostu sektora odnawialnych źródeł energii, zwracają uwagę m.in. Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W praktyce rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej jest kluczowym warunkiem efektywnego rozwoju OZE.

Obecnie NCBR poszukuje partnerów w zakresie demonstracji technologii magazynowania ciepła i chłodu, wentylacji dla szkół i domów oraz magazynowania energii elektrycznej. Chodzi zarówno o budynki biurowe, domy jednorodzinne / lokale mieszkalne, jak i budynki szkół średnich i podstawowych.

Szczegółowych informacji zainteresowani mogą szukać na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w zakładce „Postępowania, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP”.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments