miliardy w czystą energię

Miliardy w czystą energię dzięki Modus Asset Management

Modus Asset Management (MAM), za pośrednictwem swojego Funduszu Infrastruktury Czystej Energii (FICE), zebrał 85 mln euro na rozwój czystej energii. Połowę zgromadzonych środków firma planuje przeznaczyć na promowanie zielonej energii w Polsce.

Pierwszy etap pozyskiwania funduszy przyniósł 85 mln euro, co pozwoli dalej rozwijać portfel aktywów OZE. Z kolei sukces Funduszu Modus Poland Solar Fund I potwierdza, że Polska jest kluczowym rynkiem dla MAM.

Potencjał energii odnawialnej w Polsce

Energia ze słońca i wiatru nazywana jest często energią wolności, ponieważ nie zależy od wpływów politycznych. Energię ze słońca, wiatru czy biomasy można łatwo pozyskać, a co najważniejsze - jej wykorzystanie nie generuje emisji szkodliwych substancji. Odnawialne zasoby i przyjazność dla natury tylko umacniają pozycję OZE na rynku energetycznym. Całości dopełnia aspekt ekonomiczny - koszty związane z wydobyciem paliw kopalnych są w perspektywie dużo wyższe niż zaprzęgniecie do pracy źródeł odnawialnych. Konieczność przejścia na źródła odnawialne dodatkowo wymuszają zmiany legislacyjne.

Przypomnijmy, że zgodnie z planem od 2026 r. wszystkie nowe budynki zajmowane, eksploatowane lub będące własnością władz publicznych powinny być zeroemisyjne. Dwa lata później zeroemisyjne mają być wszystkie nowe budynki w domenie prywatnej. Z kolei od 2032 r. ten sam wymóg będzie dotyczył budynków mieszkalnych poddanych gruntownej renowacji.

MAM Clean Energy Infrastructure Fund to czwarty fundusz odnawialnej energii prowadzony przez Modus Asset Management. Okres inwestycyjny funduszu, którego docelowa wartość ma wynieść 200 mln euro, wynosi pięć lat, a jego cykl życia jest dwukrotnie dłuższy.

Synergia konwencjonalnej i odnawialnej energetyki

Rozwoju nowoczesnej energetyki nie należy utożsamiać z eliminacją konwencjonalnych źródeł energii. W przypadku Polski obie technologie - jako uzupełniające się - są równie ważne, jednak w miarę upływu czasu ich role się zmienią. Wraz z rozwojem OZE energetyka konwencjonalna zacznie działać na zasadzie tzw. źródeł podszczytowych, które w razie potrzeby będą dopełniać OZE.

Szacuje się, że w 2026 r. Polska będzie potrzebować 192 TWh energii. Zapotrzebowanie na tę energię w części zostanie pokryte przez rozwijające się źródła odnawialne: elektrownie wiatrowe na lądzie - 36 TWh, panele fotowoltaiczne - 19 TWh i farmy wiatrowe na morzu - 12 TWh.

Ścieżka do neutralności klimatycznej przez pryzmat inwestycji

Według analiz EY zawartych w raporcie „Polska ścieżka transformacji energetycznej” koszty inwestycji w przeobrażenie sektora energetycznego do roku 2030 mogą sięgnąć nawet około 600 mld zł. To wiąże się z koniecznością wsparcia firm energetycznych, które w procesie transformacji energetycznej Polski są obciążone najbardziej.

Inwestycje MAM w odnawialne źródła energii mają na celu nie tylko ochronę środowiska. Poprzez nie firma dąży do wzmocnienia konkurencyjności lokalnego biznesu i zwiększenia odporności gospodarek na wahania cenowe. Stworzenie narzędzia inwestycyjnego było możliwe dzięki współpracy z głównymi inwestorami Funduszu, czyli Europejskim Funduszem Inwestycyjnym i Swedbankiem.

MAM koncentruje się na fotowoltaice, energetyce wiatrowej i magazynach energii. Zadaniem MAM jest osiągnięcie 600 MW mocy zainstalowanej, co przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla i zabezpieczenia gospodarek przed zmiennością klimatyczno-polityczną. Firma skupia się na transakcjach „pod klucz”.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments