Dofinansowanie do magazynu energii i ciepła dla podlaskich samorządów

Na Podlasiu nowy program dofinansowania magazynów energii i ciepła dla samorządów

Na Podlasiu uruchomiono nabór wniosków na dofinansowanie projektów z zakresu budowy i rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a kwota przeznaczona na projekty w ramach tego naboru to 50 mln zł. Nabór trwa do 10 października 2023 r., a rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na luty 2024 r.

Cel programu i możliwości dofinansowania

Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dofinansowanie obejmie budowę lub rozbudowę magazynów energii elektrycznej i ciepła. Dzięki uzyskanym środkom gminy będą mogły przyznać granty swoim mieszkańcom na pokrycie kosztów związanych z zakupem i montażem magazynów energii i magazynów ciepła.

Kto może składać wnioski?

Programem „Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027” administruje Zarząd Województwa Podlaskiego. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz stowarzyszenia. O wsparcie nie można ubiegać się w przypadku projektów, dla których wnioskodawcami są członkowie któregoś z wymienionych obszarów funkcjonalnych: białostockiego, miejskiego (Suwałk) i miejskiego (Łomży). Jednostki im podległe również nie mogą starać się o dofinansowanie.

Wnioski trafią do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Pisma i załączniki do wniosków będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.

Samorząd wojewódzki zaangażowany w OZE

Jak podkreślił wicemarszałek województwa podlaskiego, Marek Olbryś, samorząd województwa jest mocno zaangażowany w rozwój OZE na terenie województwa. Wicemarszałek powiedział:

Dzięki środkom z nowego programu regionalnego możemy kontynuować transformację energetyczną regionu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne.

Komplet informacji dotyczących naboru oraz listę wymaganych dokumentów udostępniono na stronie Funduszy Podlaskich.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments