nowelizacja ustawy OZE 2020

Nowelizacja ustawy OZE 2020 - co zapowiada Ministerstwo Klimatu?

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) co pewien czas podlega modyfikacjom dyktowanym zmieniającym się rynkiem oraz potrzebami inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Projekt nowelizacji ustawy OZE 2020 został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, a wdrożenie jej zapisów planowane jest na III kwartał bieżącego roku. Czego mają dotyczyć zmiany i jak kształtują się na tle poprzedniej nowelizacji ustawy z 2019 roku?

Na czym polegała ostatnia nowelizacja OZE?

Wprowadzona pod koniec sierpnia 2019 nowelizacja ustawy o OZE wprowadziła w jej brzmieniu trzy istotne zmiany. Pierwsza z nich było poszerzenie definicji “prosumenta”. Do tej pory termin był kojarzony przede wszystkim z prywatnymi inwestorami decydującymi się na pozyskiwanie energii z OZE do własnego użytku. Zeszłoroczna nowelizacja wskazała, że mianem “prosumenta” powinno się określać każdy podmiot, który zainstalował system fotowoltaiczny o mocy do 50 kW. Zapis ten dotyczy przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą fotowoltaiki nie stanowi dla nich głównego źródła utrzymania działalności gospodarczej.

Kolejną modyfikacją wprowadzoną przez nowelizację ustawy z 2019 roku było wydłużenie sesji w aukcjach energii. Oznacza to, że od sierpnia zeszłego roku przedsiębiorcy mają więcej czasu na budowę zwycięskich projektów.

Termin sprzedaży pierwszej energii przesunięto do 24 miesięcy dla instalacji fotowoltaicznych i do 33 miesięcy dla energii pozyskiwanej z elektrowni wiatrowych zainstalowanych na lądzie.

Ostatnia zmiana wprowadzona przez zeszłoroczną nowelizację ustawy o OZE dotyczyła tzw. ustawy odległościowej. Dzięki jej modyfikacji, pozwolenia na budowę turbin wiatrowych, które zostały wydane przed zatwierdzeniem nowelizacji, zyskały ważność do 16 lipca 2021. Wprowadzono także inny termin dla nowo wydanych pozwoleń, który od momentu znowelizowania ustawy upływa w połowie 2024 roku, a więc 5 lat od zatwierdzenia zmian legislacyjnych.

Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy OZE 2020

Nowelizacja ustawy OZE 2020 ma dotyczyć głównie przedłużenia terminów obowiązywania programów pomocowych oraz aukcji OZE w ramach systemów wsparcia FIT/FIP, które pierwszy raz zostały wprowadzone ustawą z 7 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Warunkiem umożliwiającym uczestnictwo w systemach FIT/FIP jest wyposażenie instalacji w wyodrębniony zespół urządzeń wyprowadzających moc wyłącznie z tej instalacji do dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej. Tegoroczna nowelizacja w tym zakresie jest konieczna, gdyż wciąż obowiązującym terminem zakończenia tych systemów wsparcia jest 30 czerwca 2021 roku.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada wydłużenie wskazanego wyżej terminu do 30 czerwca 2026 roku, a więc o 5 lat. Byłby to maksymalny czas, w którym udzielenie pomocy publicznej w ramach wspomnianych systemów byłoby możliwe. Procedura przewiduje, że na wprowadzenie w życie zapisów nowelizacyjnych zgodę musi wyrazić Komisja Europejska, która zbada uprzednio czy zaproponowana forma pomocy publicznej pozostaje w zgodności z rynkiem wewnętrznym oraz uzna, że zmiany legislacyjne nie stanowią całkiem nowego programu pomocy publicznej. To właśnie wydłużenie terminu obowiązywania wsparcia w ramach aukcji OZE oraz systemów FIT/FIP stanowią najważniejsze aspekty determinujące konieczność nowelizacji ustawy o OZE.

Ograniczenie obowiązków koncesyjnych do 1 MW

Zapowiedziane w wykazie prac legislacyjnych zmiany dotyczą także ułatwień dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą opierająca się na produkcji energii elektrycznej za pośrednictwem niewielkich instalacji. W jaki sposób nowelizacja miałaby stanowić wsparcie w tym zakresie? Poprzez ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców, w przypadku których łączna moc pozyskiwanej przez nich energii nie jest wyższa niż 1 MW. Obecnie próg ten utrzymuje się na poziomie 0,5 MW. Różnica będzie zatem spora i może ułatwić prowadzenie działalności wielu inwestorom. W nowelizacji znalazła się również alternatywna dla mocy energetycznej - moc osiągalnej energii cieplnej, której próg koncesyjny również ma zostać podniesiony z 0,9 MW do 3 MW.

Sposób określania łącznej mocy instalacji PV do zmiany

Kolejną zmianą, wynikającą bezpośrednio z poprzedniej jest propozycja ustawowego zatwierdzenia sposobu, w jaki obliczana jest łączna moc zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE. Dlaczego taka zmiana jest potrzebna? Ponieważ obecnie, sposób obliczania tej wartości jest uzależniony od Operatora i może się odbywać na podstawie zastosowanego falownika lub modułów. Niezbędne są zatem ustawowe ujednolicenia w tym obszarze. Projekt nowelizacji nie zakłada niestety zmian w zakresie dodatkowych rozwiązań dla członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które byłby zainteresowane inwestycją w instalację fotowoltaiczną.

Warto nadmienić, iż organem odpowiedzialnym za tworzenie projektu nowelizacji ustawy OZE 2020 (“Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw”) jest Ministerstwo Klimatu. Osobiście za kształt nowelizacji odpowiada natomiast Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ireneusz Zyska.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments