Opracowano nową metodę obróbki zużytych paneli fotowoltaicznych

Opracowano nową metodę obróbki zużytych paneli fotowoltaicznych

Powszechnie znany jest fakt, że recykling paneli fotowoltaicznych to kluczowy element w procesie budowy zrównoważonej energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Z jednej strony pozwala na odzysk cennych surowców, a z drugiej minimalizuje negatywny wpływ odpadów na środowisko. Cały proces może przebiegać jeszcze sprawniej dzięki zastosowaniu metody „Hot Knife”. Na czym polega ta metoda? Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej do połowy tego stulecia na światowy rynek wróci nawet blisko 80 mln ton surowców wtórnych z paneli fotowoltaicznych.

Recykling – więcej niż korzyści ekonomiczne

Badania wskazują, że oczekiwana żywotność modułów fotowoltaicznych wynosi od 25 do 30 lat (wydajność może zmniejszyć się o około 5–15%). Jednak w rzeczywistości takie panele mogą działać nawet do 40 lat, oczywiście wówczas ich wydajność będzie jeszcze niższa.

Standardowy panel fotowoltaiczny składa się w większości ze szkła (76%), polimeru (10%) oraz aluminium (8%). Dziś potrafimy odzyskać nawet 90% tych surowców z instalacji. To bardzo ważne, ponieważ odpowiedzialne zarządzanie zużytymi panelami PV to nie tylko korzyści czysto ekonomiczne (dajemy drugie życie wartościowym materiałom), ale także profity dla środowiska (odzyskujemy – nie zaśmiecamy).

Metoda „Hot Knife” = łatwiejszy odzysk

Dziś dzięki metodzie „Hot Knife” odzysk może być jeszcze prostszy, ponieważ rozwiązuje ona problem delaminacji (inaczej rozwarstwienia), czyli rozdzielania warstw ogniwa. Metoda zakłada wykorzystanie obróbki termicznej w celu rozpuszczenia polimerów łączących szkło z warstwą octanu etylenu-winylu (EVA). To pozwala efektywnie odzyskać aluminium i szkło oraz usunąć miedziane przewody oraz ramy,  a także puszkę przyłączeniową.

Odzyskane materiały w 80–98% mniej obciążają środowisko niż gdyby przyszło prowadzić produkcję z surowców pierwotnych. Metoda bowiem nie tylko usprawnia recykling, ale także ogranicza zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych.

Technologia już dobrze sprawdza się w praktyce (a prawdopodobnie zostanie ulepszona), ponieważ pozwoliła znacznie zwiększyć efektywność środowiskową w wybranych zakładach recyklingu – w firmie ENVIE w Saint Loubès we Francji, a także w niektórych zakładach w Japonii.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments