Przedsiębiorcy inwestują w magazyny energii. Jak zareaguje rynek?

Przedsiębiorcy inwestują w magazyny energii. Jak zareaguje rynek?

Magazyny energii to urządzenia znajdujące się w polu zainteresowania trzech głównych grup odbiorców: prosumentów, firm oraz dystrybutorów. Okazuje się, że w ostatnich miesiącach rynek magazynów energii rozwija się szczególnie intensywnie wśród małych i dużych przedsiębiorców. Czy wpłynie to na zmianę cen akumulatorów również dla indywidualnych konsumentów?

Szybszy zwrot z inwestycji w magazyn energii dla firm

Według raportu “Perspektywy rynku europejskiego w zakresie domowych akumulatorów do przechowywania 2022-2026” przygotowanego przez SolarPower Europe, Polska typowana na jednego z liderów europejskiego rynku magazynów energii do 2026 roku. Obecnie jednak trudno przyjąć te przewidywania za pewnik, gdyż pomimo wdrożonych dofinansowań do magazynów energii, nadal cieszą się one mniejszą niż zakładano popularnością wśród prosumentów.

Top 5 europejskich rynków magazynów energii 2022-2026 - prognozy

Opracowanie: enerad.pl na podstawie danych SolarPower Europe

Wyraźny wzrost dynamiki sprzedaży magazynów energii w ostatnich miesiącach zauważalny jest jednak w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw. Do przyczyn tego zjawiska należy zaliczyć:

  • Możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu magazynu energii dla firmy;
  • Korzyści związane z obniżeniem kosztów stałych prowadzenia przedsiębiorstwa (niższe rachunki za energię elektryczną);
  • Stabilność i bezpieczeństwo energetyczne w kontekście procesów produkcyjnych;
  • Stosunkowo krótki czas zwrotu z inwestycji w magazyn energii.

Ceny magazynów energii są pomimo dostępnych obecnie dotacji nadal zbyt wysokie dla wielu prosumentów. Zupełnie inaczej sytuacja ta kształtuje się w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw. Inwestycja w akumulator o optymalnych parametrach przy systemowym wsparciu zwróci się tym podmiotom zdecydowanie szybciej niż prywatnemu konsumentowi. Wynika to nie tylko z faktu wyższych przychodów firm, ale także ze zredukowania kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa w przypadku korzystania z fotowoltaiki w połączeniu z magazynem energii.

Ceny magazynów energii zaczną spadać?

Ruch na rynku magazynów energii generowany przez rosnącą ilość inwestycji firmowych może paradoksalnie przyczynić się do lepszych warunków cenowych również dla indywidualnych prosumentów. Piotr Apollo, Prezes Zarządu TAURON Nowe Technologie podczas debaty zorganizowanej przez agencję Newseria powiedział:

Dla przeciętnego Polaka cena tych magazynów dziś może się jeszcze wydawać dość wysoka. Jednak w tej chwili to biznes, średnie i duże przedsiębiorstwa mocniej interesują się magazynami energii, ponieważ w ich przypadku stopa zwrotu z takiej inwestycji następuje szybciej. Dodatkowo świadomość związana ze stabilnością energii i funkcjonowaniem zakładu pracy powoduje, że to zainteresowanie rośnie. I oczywiście jeśli zainteresowanie wzrasta, to cena będzie spadać.

 

Prosumencki rynek magazynów energii w Polsce ma potencjał

Domowe magazyny energii to segment, który w polskiej rzeczywistości ma obiecujące perspektywy rozwoju. Wystarczy bowiem spojrzeć na ilość instalacji fotowoltaicznych montowanych i użytkowanych przez indywidualnych inwestorów. Prosumenci potrzebują jednak dalszych, długoterminowych zachęt w postaci dotacji, ale również edukacji w zakresie korzyści wynikających z użytkowania magazynu energii. Potencjał prosumenckiego rynku magazynów energii w Polsce z perspektywy Grupy Tauron podsumował wspomniany już Piotr Apollo:

W obrębie Grupy Tauron mamy dziś ok. 400 tys. prosumentów – czyli 1/3 całego tego rynku – którzy posiadają mikroinstalacje fotowoltaiczne na dachach i generują ok. 3 GW energii elektrycznej. I ten segment jest na pewno bardzo chłonny. Jednak aby mógł się rozwinąć, magazyny energii muszą być tanie. My mamy w ofercie magazyny od 4 kW, poprzez 8, do 12 kW i to jest wystarczająca moc dla przeciętnego prosumenta, który posiada średnią instalację ok. 10 kW. Ich cena kształtuje się dzisiaj na poziomie między 25 a 40 tys. zł, więc potrzebne są dopłaty, które na rynku już funkcjonują.

 

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments