raport z rynku PPA

Raport z rynku umów PPA. Jak wypadła Polska?

Power Purchase Agreement (PPA) to umowa na długoterminową – na ogół trwającą kilka, a nawet kilkanaście lat – dostawę energii elektrycznej. Zgodnie z raportem Edison Energy (nie mylić z polskim instalatorem PV)  mediana cen PPA w USA spadła o 3% w II kwartale 2023 r., z wyjściowej wartości 61 USD. A jak wypadła Polska?

Spis treści - Czego dowiesz się z tego artykułu?
  1. Rynek umów PPA w USA
  2. Sytuacja na rynku PPA w Europie

Rynek umów PPA w USA

PPA to umowy zawierane między producentami energii i sprzedawcami, definiujące warunki związane z energetyczną generacją i konsumpcją. Finansowe umowy PPA to instrument umożliwiający zabezpieczenie ceny energii. Z kolei umowy PPA z fizyczną dostawą energii regulują jej niedobory lub nadwyżki. Rozlicza je podmiot odpowiedzialny za bilansowanie.

Istnieją dwa główne rodzaje umów PPA: on-site i off-site. Pierwszy typ obejmuje bezpośrednie fizyczne dostawy energii, co wymaga bliskiego położenia producenta i konsumenta. Natomiast off-site dotyczy bilansowego zakupu energii. W tym przypadku jest odwrotnie niż w wariancie on-site, ponieważ podmioty nie muszą być zlokalizowane blisko siebie. Energia jest dostarczana do odbiorcy przez sieć publiczną.

Spadek z 61 do 59 USD, jeśli chodzi o medianę cen PPA w Stanach Zjednoczonych – uwzględniony w raporcie Edison Energy – wynika z wprowadzenia nowych instalacji przez Electric Reliability Council of Texas (ERCOT). Mają one duży wpływ na infrastrukturę energetyczną USA.

Obecne spowolnienie wzrostu cen wydaje się pozytywne (w relacji do tego, że przez ostatnie 3 lata ceny w sektorach energetyki wiatrowej i słonecznej rosły). Wskazuje to na stabilizację rynku.

Sytuacja na rynku PPA w Europie

W Europie ceny PPA fluktuowały bardziej niż w USA, choć w II kwartale dominowała tendencja spadkowa. Indeks cen PPA w UE spadł z ok. 88 euro za MWh w I kwartale do około 82 euro za MWh w II kwartale. Jak było w Polsce?

Polska zarejestrowała najwyższą średnią cenę PPA, na poziomie 110 EUR/MWh, i pozostała na tym samym poziomie w obu kwartałach bieżącego roku. Najniższą średnią cenę PPA spośród krajów uwzględnionych w raporcie – około 49 EUR/MWh – miała Hiszpania.

Chociaż autorzy raportu obawiają się jakości łańcuchów dostaw w sektorze energetyki słonecznej oraz kosztów produktów niezbędnych do generowania energii ze źródeł odnawialnych, generalnie pozytywnie oceniają potencjał umów PPA.

Niestety, choć umowy PPA mają potencjał, rynek często im nie sprzyja, przez co nie zawsze mogą w pełni wzbogacić strategię ESG przedsiębiorstw w Europie.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments