renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus

Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus - nowy program wspierający efektywność energetyczną budynków

Od 13 grudnia 2021 roku wnioskodawcy mogą składać w trybie ciągłym fiszki (wstępne wnioski) oraz wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje w ramach I naboru w pilotażowym programie priorytetowym – „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”. Do kogo skierowany jest ten program i jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie?

“Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” to nowy program NFOŚiGW

“Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (ang. Energy Performance Contract) Plus” to nowy program oferowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 13 grudnia 2021 roku ruszył nabór fiszek oraz wniosków w ramach tego pilotażowego programu priorytetowego. Dofinansowanie w postaci dotacji oferowanej przez NFOŚiGW ma na celu pokrycie wkładu właściciela budynku do finansowania inwestycji termomodernizacyjnej, podczas gdy pozostałą część finansowania wnosi partner. W przypadku tego rządowego programu jest to przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang.Energy Service Company (ESCO)). Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, uruchomiony program “Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” podsumowuje w następujący sposób:

Potrzeby Polski w obszarze inwestycji, które będą służyły modernizacji systemu energetycznego oraz poprawie efektywności energetycznej są ogromne. Z tego względu istotne jest skuteczne i sprawne wykorzystanie środków z Funduszu Modernizacyjnego, który w perspektywie do roku 2030 będzie stanowił jeden z największych instrumentów finansowych. Niezmiernie ważne jest, by środki Funduszu były wykorzystywane we wszystkich obszarach i dla szerokiej gamy przedsięwzięć, które będą przyczyniały się do transformacji energetycznej Polski. Uruchomienie przez Narodowy Fundusz naboru środków dla Programu „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” jest tego doskonałym przykładem.

Również prof. Maciej Chorowski prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla jak istotne jest wspieranie inwestycji termomodernizacyjnych:

Skala potrzeb w obszarze efektywności energetycznej budynków w Polsce wymaga, by tradycyjne wsparcie dotacyjne uzupełnić o inne instrumenty finansowe. Służy temu pilotażowy system wsparcia inwestycji w termomodernizację budynków w modelu przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) opartych na gwarancji oszczędności energii.

Pilotażowy program „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” jest realizowany we współpracy pomiędzy NFOŚiGW oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), którego rola polega na umożliwieniu pozyskania przez przedsiębiorstwo ESCO finansowania w formie wykupu wierzytelności lub w innej, alternatywnej formie.

Umowa o poprawę efektywności energetycznej (EPC) stanowi nowoczesny sposób finansowania inwestycji, które mają wpływ na zmniejszone zużycie energii w budynkach. Jednostka, która ma w planach termomodernizację, zawiera umowę EPC z Przedsiębiorstwem ESCO (dostarcza ono środków poprawy efektywności energetycznej wraz z ich finansowaniem na etapie realizacji inwestycji, biorąc przy tym na siebie większość ryzyka finansowego). Dodatkowo ESCO jest też zaangażowane w utrzymanie i zarządzanie energią w budynkach w okresie spłaty, a jego wynagrodzenie jest uzależnione od osiągnięcia gwarantowanych oszczędności.

Program “Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” - co obejmuje to dofinansowanie?

Wsparciem w ramach programu “Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” objęte są prace modernizacyjne budynków mieszkalnych wielorodzinnych umożliwiające zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30 proc. w stosunku do stanu obecnego, a więc jeszcze przed rozpoczęciem modernizacji. Przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową zarówno na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji (EKH+W), po przeprowadzonej modernizacji wynieść może nie więcej niż 85 kWh/(m2*rok).

Ponadto w tym programie wspierającym efektywność energetyczną budynków wyróżnione zostały 3 standardy usprawnień:

  • pierwszy to usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych, optymalny zakres modernizacji energetycznej;
  • drugi to optymalny zakres modernizacji energetycznej, czyli prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 45 proc. oraz wysoki standard modernizacji energetycznej;
  • trzeci natomiast to wysoki standard modernizacji energetycznej, a więc prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60 proc.

Co ważne, każdy beneficjent programu, na każdym etapie przygotowania fiszki i wniosku, będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia Doradcy Energetycznego. Rolę tę podczas I naboru pełni Krajowa Agencja Poszanowanie Energii S.A. (KAPE). Jak zapewnia wiceprezes zarządu KAPE S.A. Mariola Zmudzińska:

KAPE posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w kompleksowym doradztwie w całym procesie budowlanym dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, mieszkańców, jak i w samej realizacji inwestycji w głęboką termomodernizację budynków oraz wykonywaniu audytów energetycznych budynków. Chcemy je wykorzystać wspierając właścicieli budynków w identyfikacji projektów i rozmowach z przedsiębiorstwem ESCO.

Program “Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” - dla kogo?

Beneficjentami programu “Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” mogą być:

  • spółdzielnie mieszkaniowe;
  • wspólnoty mieszkaniowe;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają w nich 100 proc. udziałów lub akcji, i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

Jaki jest termin składania wniosków w ramach nowego programu wspierającego efektywność energetyczną budynków?

Wszystkie przedsięwzięcia zgłoszone do nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą finansowane za pomocą środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Przy czym:

  • fiszki będą przyjmowane w terminie od 13 grudnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku;
  • natomiast wnioski o dofinansowanie składać będzie można od 13 grudnia 2021 roku do 28 lutego 2023 roku.
Okres wdrażania programu “Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” realizowany będzie do 31.12.2026 roku. Przy czym podpisywanie umów podejmowane będzie do 31.12.2023 roku, natomiast środki finansowe wydatkowane będą do 31.12.2025 roku.

Jaki jest budżet i warunki nowego programu NFOŚiGW?

Otóż budżet I pilotażowego naboru wynosi 10 mln złotych. Przy czym ten rodzaj wsparcia finansowego będzie udzielany w formie dotacji, do wyczerpania alokacji środków dostępnych w ramach zaplanowanego I naboru. Natomiast sama wysokość dofinansowania będzie uzależniona od realizowanego standardu usprawnień. Ponieważ głównym celem dotacji oferowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pokrycie wkładu właściciela budynku do finansowania inwestycji termomodernizacyjnej, podczas gdy pozostałą jego część wnosi partner - w tym przypadku przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Service Company - ESCO).

Warunki dofinansowania w ramach “Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” nie będą udzielone na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a także na te same koszty przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane z innych publicznych środków krajowych lub zagranicznych (zwłaszcza ze środków budżetu UE). Również minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia musi wynosić 250 tys. zł. Ponadto warunkiem wypłaty dotacji jest przedłożenie przez wnioskodawcę umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC) zawartej pomiędzy nim, a Przedsiębiorstwem oszczędzania energii typu ESCO.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments