Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus – nowy program wspierający efektywność energetyczną budynków

5 /5
(Ocen: 6)

Od 13 grudnia 2021 roku wnioskodawcy mogą składać w trybie ciągłym fiszki (wstępne wnioski) oraz wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje w ramach I naboru w pilotażowym programie priorytetowym – „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”. Do kogo skierowany jest ten program i jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie?

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

“Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” to nowy program NFOŚiGW

“Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (ang. Energy Performance Contract) Plus” to nowy program oferowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 13 grudnia 2021 roku ruszył nabór fiszek oraz wniosków w ramach tego pilotażowego programu priorytetowego. Dofinansowanie w postaci dotacji oferowanej przez NFOŚiGW ma na celu pokrycie wkładu właściciela budynku do finansowania inwestycji termomodernizacyjnej, podczas gdy pozostałą część finansowania wnosi partner. W przypadku tego rządowego programu jest to przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang.Energy Service Company (ESCO)). Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, uruchomiony program “Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” podsumowuje w następujący sposób:

Potrzeby Polski w obszarze inwestycji, które będą służyły modernizacji systemu energetycznego oraz poprawie efektywności energetycznej są ogromne. Z tego względu istotne jest skuteczne i sprawne wykorzystanie środków z Funduszu Modernizacyjnego, który w perspektywie do roku 2030 będzie stanowił jeden z największych instrumentów finansowych. Niezmiernie ważne jest, by środki Funduszu były wykorzystywane we wszystkich obszarach i dla szerokiej gamy przedsięwzięć, które będą przyczyniały się do transformacji energetycznej Polski. Uruchomienie przez Narodowy Fundusz naboru środków dla Programu „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” jest tego doskonałym przykładem.

Również prof. Maciej Chorowski prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla jak istotne jest wspieranie inwestycji termomodernizacyjnych:

Skala potrzeb w obszarze efektywności energetycznej budynków w Polsce wymaga, by tradycyjne wsparcie dotacyjne uzupełnić o inne instrumenty finansowe. Służy temu pilotażowy system wsparcia inwestycji w termomodernizację budynków w modelu przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) opartych na gwarancji oszczędności energii.

Pilotażowy program „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” jest realizowany we współpracy pomiędzy NFOŚiGW oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), którego rola polega na umożliwieniu pozyskania przez przedsiębiorstwo ESCO finansowania w formie wykupu wierzytelności lub w innej, alternatywnej formie.

Umowa o poprawę efektywności energetycznej (EPC) stanowi nowoczesny sposób finansowania inwestycji, które mają wpływ na zmniejszone zużycie energii w budynkach. Jednostka, która ma w planach termomodernizację, zawiera umowę EPC z Przedsiębiorstwem ESCO (dostarcza ono środków poprawy efektywności energetycznej wraz z ich finansowaniem na etapie realizacji inwestycji, biorąc przy tym na siebie większość ryzyka finansowego). Dodatkowo ESCO jest też zaangażowane w utrzymanie i zarządzanie energią w budynkach w okresie spłaty, a jego wynagrodzenie jest uzależnione od osiągnięcia gwarantowanych oszczędności.

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

Program “Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” – co obejmuje to dofinansowanie?

Wsparciem w ramach programu “Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” objęte są prace modernizacyjne budynków mieszkalnych wielorodzinnych umożliwiające zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30 proc. w stosunku do stanu obecnego, a więc jeszcze przed rozpoczęciem modernizacji. Przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową zarówno na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji (EKH+W), po przeprowadzonej modernizacji wynieść może nie więcej niż 85 kWh/(m2*rok).

Ponadto w tym programie wspierającym efektywność energetyczną budynków wyróżnione zostały 3 standardy usprawnień:

  • pierwszy to usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych, optymalny zakres modernizacji energetycznej;
  • drugi to optymalny zakres modernizacji energetycznej, czyli prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 45 proc. oraz wysoki standard modernizacji energetycznej;
  • trzeci natomiast to wysoki standard modernizacji energetycznej, a więc prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60 proc.

Co ważne, każdy beneficjent programu, na każdym etapie przygotowania fiszki i wniosku, będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia Doradcy Energetycznego. Rolę tę podczas I naboru pełni Krajowa Agencja Poszanowanie Energii S.A. (KAPE). Jak zapewnia wiceprezes zarządu KAPE S.A. Mariola Zmudzińska:

KAPE posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w kompleksowym doradztwie w całym procesie budowlanym dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, mieszkańców, jak i w samej realizacji inwestycji w głęboką termomodernizację budynków oraz wykonywaniu audytów energetycznych budynków. Chcemy je wykorzystać wspierając właścicieli budynków w identyfikacji projektów i rozmowach z przedsiębiorstwem ESCO.

Program “Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” – dla kogo?

Beneficjentami programu “Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” mogą być:

  • spółdzielnie mieszkaniowe;
  • wspólnoty mieszkaniowe;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają w nich 100 proc. udziałów lub akcji, i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

Jaki jest termin składania wniosków w ramach nowego programu wspierającego efektywność energetyczną budynków?

Wszystkie przedsięwzięcia zgłoszone do nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą finansowane za pomocą środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Przy czym:

  • fiszki będą przyjmowane w terminie od 13 grudnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku;
  • natomiast wnioski o dofinansowanie składać będzie można od 13 grudnia 2021 roku do 28 lutego 2023 roku.
Okres wdrażania programu “Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” realizowany będzie do 31.12.2026 roku. Przy czym podpisywanie umów podejmowane będzie do 31.12.2023 roku, natomiast środki finansowe wydatkowane będą do 31.12.2025 roku.

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

Jaki jest budżet i warunki nowego programu NFOŚiGW?

Otóż budżet I pilotażowego naboru wynosi 10 mln złotych. Przy czym ten rodzaj wsparcia finansowego będzie udzielany w formie dotacji, do wyczerpania alokacji środków dostępnych w ramach zaplanowanego I naboru. Natomiast sama wysokość dofinansowania będzie uzależniona od realizowanego standardu usprawnień. Ponieważ głównym celem dotacji oferowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pokrycie wkładu właściciela budynku do finansowania inwestycji termomodernizacyjnej, podczas gdy pozostałą jego część wnosi partner – w tym przypadku przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Service Company – ESCO).

Warunki dofinansowania w ramach “Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” nie będą udzielone na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a także na te same koszty przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane z innych publicznych środków krajowych lub zagranicznych (zwłaszcza ze środków budżetu UE). Również minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia musi wynosić 250 tys. zł. Ponadto warunkiem wypłaty dotacji jest przedłożenie przez wnioskodawcę umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC) zawartej pomiędzy nim, a Przedsiębiorstwem oszczędzania energii typu ESCO.

Informacje o autorze

Katarzyna Fodrowska

W kręgu jej zainteresowań leżą tematy związane z budownictwem, architekturą, naukami przyrodniczymi i bieżącymi wyzwaniami stojącymi przed polską energetyką. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prądu, gazu, pomp ciepła i odnawialnych źródeł energii. Propagatorka zdrowego stylu życia i ekologicznych rozwiązań. Wolny czas lubi spędzać na czytaniu i spacerach, a także oddawaniu się swoim dwóm największym pasjom, jakimi są astronomia i flamenco.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments