drugi nabór Mój Prąd

Rusza drugi nabór do programu "Mój prąd"

Pierwszy nabór do programu “Mój prąd” okazał się ogromnym sukcesem. Dzięki rządowemu wsparciu dofinansowanych zostało 27 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 152 MW. Już dziś rusza kolejny nabór wniosków na dopłaty do fotowoltaiki dla gospodarstw domowych. Sprawdź, co trzeba zrobić, aby otrzymać dofinansowanie!

“Mój prąd” cieszy się ogromnym zainteresowaniem

“Mój prąd” jest jednym z największych w Europie programów wsparcia budowy domowych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Skierowany jest on do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie w ramach programu może wynieść do 50% kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 5 tys. zł.

Pierwszy nabór do rządowego programu trwał od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. W tym czasie udało się dofinansować 27 tys. instalacji PV. Na cel ten wydano prawie 132 mln zł. Natomiast zainstalowana moc PV to 152 MW. Tak więc, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wykorzystania ma jeszcze prawie 90% z miliardowego budżetu, który może zostać rozdysponowany w ciągu najbliższych dwóch lat. Pieniądze te mają pozwolić na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji fotowoltaicznych, które mogą wygenerować ok. 1 TWh zielonej energii. Jak zapowiedział Michał Kurtyka Minister Klimatu, zainstalowana moc sięgnie 1,2 GW.

Już dziś rusza drugi nabór do programu “Mój prąd”

Pod koniec grudnia Piotr Woźny prezes NFOŚiGW, podsumowując miniony rok, stwierdził że:

“Program cieszył się gigantyczną popularnością, przerósł chyba nawet nasze najśmielsze oczekiwania wpłynęło do nas ponad 25 tysięcy wniosków. Udało nam się już wypłacić albo zatwierdzić do wypłaty dotacje o wartości 90 mln zł, w efekcie tego współfinansujemy budowę fotowoltaiki o mocy 100 megawatów”.

Dodał również, że:

"W odpowiedzi na lawinowo rosnące zapotrzebowanie na przydomową fotowoltaikę, 13 stycznia 2020 r. rozpoczynamy drugi nabór, w którym podtrzymujemy dofinansowanie instalacji PV do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie".

Wszyscy zainteresowani mają czas na złożenie wniosków na dopłatę do fotowoltaiki dla gospodarstw domowych do 18 grudnia 2020 roku. Dofinansowanie z programu “Mój prąd” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną dotację. Należy tu również podkreślić, że w drugim naborze nie uległy zmianie kluczowe elementy programu, co oznacza, że dotacje nadal będą wynosić 50% kosztów instalacji (ale nie więcej niż 5 tys. zł).

Aby otrzymać dofinansowanie, beneficjenci mogą składać wnioski o dotacje osobiście, w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, wysłać je tam pocztą lub też złożyć je drogą elektroniczną. Warto podkreślić, że nowością w programie jest odświeżona oraz bardziej intuicyjna strona internetowa, na której można sprawdzić status złożonego wniosku.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments