EKOBarometr 2022

Świadomość ekologiczna Polaków - wyniki badania EKOBarometr 2022

Ostatnie miesiące obfitowały w wydarzenia, które zmieniły zachowania i plany Polaków. Pandemia, rosnąca inflacja, agresja Rosji na Ukrainę i związany z tym kryzys energetyczny odcisnęły piętno na wyznawanych przez nas systemach wartości. Jak wpłynęło to na postrzeganie środowiska naturalnego? Czy Polacy stawiają na ekologię, czy ekonomię? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują w najnowszej, IV edycji badania EKOBaromoter.

Ekologia w firmach - ze względu na oszczędności

W badaniu, zapytano respondentów m.in. o to, czy w ich miejscach pracy podejmowane są działania proekologiczne i co za nimi stoi. Według ankietowanych główną motywacją dla firm w zakresie działań środowiskowych jest pragmatyzm. Aż 46% badanych uważa, że podejmując ekologiczne inicjatywy firmy chcą oszczędzać na kosztach prowadzenia działalności - np. dzięki segregacji śmieci. Oprócz tego, 40% respondentów uważa także, że ekologię w przedsiębiorstwach wymuszają przepisy.

Blisko 60% pracowników oceniających swoje miejsca pracy zauważyło jedynie pojedyncze działania na rzecz ekologii i dbania o środowisko. Najczęściej przyjmują one formę pojemników do segregacji śmieci i korzystania z energooszczędnych żarówek. Niestety, co czwarty badany uważa, że jego firma nie podejmuje żadnych kroków w kierunku ochrony środowiska.

Ekologia w polskich firmach

Źródło: EKOBarometr 2022, SW RESEARCH Agencja Badań Rynku i Opinii

Polacy chcą być ekologiczni, ale nie za wysoką cenę

EKOBarometr 2022 pokazał również, że wśród Polaków kwestie kosztów mają pierwszeństwo przed względami ekologicznymi. Aż 35% zapytanych nie chce w ogóle dopłacać za ekologiczne urządzenia lub usługi. Z pozostałych 65% badanych, którzy dopuszczają możliwość dopłacenia za ekologiczne towary, większość (41%) nie chce dokładać więcej niż 10%.

Dopłata do ekologicznych produktów i usług

Źródło: EKOBarometr, SW RESEARCH Agencja Badań Rynku i Opinii

Postawy i działania ekologiczne wśród Polaków

Jakie postawy i działania ekologiczne podejmują Polacy? Najwięcej, bo 59% badanych stara się ograniczać zużycie energii. Główną przyczyną takiego podejścia jest jednak inflacja i rosnące ceny energii. Niemal równie entuzjastycznie podchodzimy do segregacji śmieci - takie działanie wprowadziło 57% badanych, kierując się wewnętrzną potrzebą. Co drugi badany zaczął dokładniej kontrolować zużycie energii - jednak również i w tym przypadku działania były podyktowane rosnącymi cenami prądu.

Postawy i działania ekologiczne wśród Polaków

Źródło: EKOBarometr, SW RESEARCH Agencja Badań Rynku i Opinii

Weryfikacja ekologicznych produktów - ważne jest opakowanie

W poszukiwaniu ekologicznych produktów, największą uwagę zwracamy na kwestie związane z opakowaniem - recyklingiem i rodzajem opakowania. Oprócz tego. ok. 30% badanych zwraca uwagę na skład czy kraj pochodzenia. Z badania wynika, że niemal jednakową wagę respondenci przykładali do kwestii: obecności GMO, biodegradowalności, nietestowaniu na zwierzętach czy ekologicznych certyfikatach. 23% badanych nie weryfikuje produktów pod względem ekologii.

Weryfikacja ekologicznych produktów

Postawy i działania ekologiczne wśród Polaków

Powyższe dane to jedynie ułamek wartościowych informacji, które udało się zebrać dzięki badaniu EKOBarometr. Enerad, jako jeden z Patronów Medialnych raportu gorąco zachęca do zapoznania się z jego pełną treścią.

IV edycja badania EKOBarometr już dostępna!

EKOBarometr to cykliczne badanie, sprawdzające system wartości i postawy Polaków wobec zagadnień związanych z ekologią. Za jego realizację odpowiada SW RESEARCH Agencja Badań Rynku i Opinii. W pełnym raporcie znajdziecie wyniki badań dotyczących:

  • klasyfikacji Polaków względem postaw dotyczących kwestii środowiskowych,
  • odbioru reklam ekologicznych,
  • najpopularniejszych sposobów ekologicznej promocji,
  • oceny skuteczności ruchów i akcji ekologicznych,
  • odbioru działań proekologicznych podejmowanych przez firmy,
  • znajomości i poziomu rozumienia pojęcia greenwashingu.

Badanie EKOBarometr 2022 zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski, różnicowanej pod względem płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania i wykształcenia. Łączna grupa badawcza liczyła 1583 osoby. Badanie zrealizowano metodą wywiadów online (CAWI), za pośrednictwem SW Panel.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments