nowe przepisy wprowadzają obowiązek utylizacji paneli PV dla producentów

Utylizacja modułów PV po stronie producentów - nowe przepisy w drodze

W ostatnich latach Unia Europejska podjęła zdecydowane kroki mające na celu regulację odpowiedzialności za odpady z paneli fotowoltaicznych oraz innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nowe przepisy, przyjęte przez Radę Europejską i Parlament Europejski, nakładają na producentów odpowiedzialność za utylizację modułów PV oraz innych urządzeń wprowadzanych na rynek po 13 sierpnia 2012 roku. Poniżej szczegółowo omawiamy kluczowe aspekty tych zmian oraz ich wpływ na branżę fotowoltaiczną i ochronę środowiska.

Kluczowe zmiany w dyrektywie WEEE

Rada Europejska zatwierdziła zmiany w dyrektywie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), która reguluje obieg odpadów elektrycznych i elektronicznych w UE, w tym paneli fotowoltaicznych, komputerów i lodówek. Zmiany te są odpowiedzią na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który w 2022 roku uznał część dyrektywy za nieważną z powodu wstecznego zastosowania zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta do paneli słonecznych wprowadzonych na rynek między 13 sierpnia 2005 a 13 sierpnia 2012 roku.

Nowelizacja precyzuje, że koszty związane z zarządzaniem i utylizacją odpadów z paneli fotowoltaicznych wprowadzonych na rynek po 13 sierpnia 2012 roku ponoszą ich producenci. Zaktualizowana dyrektywa wprowadza także klauzulę przeglądową, która zobowiązuje Komisję Europejską do oceny potrzeby dalszego przeglądu dyrektywy najpóźniej do 2026 roku, co ma na celu zapewnienie aktualności przepisów wobec szybko zmieniających się technologii i warunków rynkowych.

Przełomowe głosowanie Parlamentu Europejskiego

Parlament zatwierdził zmiany znaczną większością głosów (628 za, 3 przeciw, 6 wstrzymujących się), co świadczy o silnym poparciu politycznym dla zrównoważonego zarządzania odpadami. To głosowanie kończy proces legislacyjny, a tekst zmienionej dyrektywy zostanie teraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później. Państwa członkowskie mają do 18 miesięcy na wdrożenie zmienionej dyrektywy do swoich krajowych systemów prawnych.

Wpływ na branżę fotowoltaiczną

Nowe przepisy mają znaczący wpływ na branżę fotowoltaiczną, zobowiązując producentów paneli słonecznych do przejęcia pełnej odpowiedzialności za cykl życia swoich produktów, w tym za ich recykling i utylizację. Zmiany te mają na celu nie tylko redukcję wpływu odpadów elektronicznych na środowisko, ale również promowanie efektywnego wykorzystania zasobów i odzyskiwania cennych materiałów.

Implementacja nowelizacji dyrektywy WEEE stanowi wyzwanie dla producentów, którzy będą musieli dostosować swoje strategie produkcyjne i logistyczne do nowych wymogów. Jednakże, przepisy te również otwierają nowe możliwości w zakresie innowacji i rozwoju technologii recyklingowych, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności europejskiej branży fotowoltaicznej na globalnym rynku.

Długo wyczekiwana decyzja UE pomoże w rozwiązaniu dość palącego problemu utylizacji fotowoltaiki. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, do 2050 roku pojawi się ok. 78 mln ton zużytych modułów PV (dla porównania - Polska jako kraj generuje rocznie ok. 13 mln ton odpadów). Na szczęście fotowoltaiczne śmieci są niezwykle cenne - to mieszanka aluminium, srebra, szkła i krzemu, która w znacznej większości może zostać poddana odzyskowi. Jeśli interesuje Was ten temat zajrzyjcie na stronę: Recykling paneli fotowoltaicznych, czyli ekologiczna utylizacja fotowoltaiki.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
2024-03-14 18:08

Ciekawe jak UE zmusi Chiny do odebrania swoich paneli po okresie eksploatacji- życzę powodzenia urzędnikom unijnym.