więcej pieniędzy w programie

Więcej pieniędzy w budżecie programu „Energia dla Wsi”. Kto skorzysta?

Zaawansowane inwestycje w odnawialne źródła energii mogą być kosztowne, a ich realizacja jest konieczna, jeśli chcemy stworzyć gospodarkę przyjazną środowisku. By wspomóc transformację uruchomiono program „Energia dla Wsi”. Ma on na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii głównie na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Pula środków przewidziana na pożyczki i dotacje w ramach pierwszego naboru wniosków wzrosła ze 100 do 500 mln zł.

Zakres wspieranych projektów

Inwestorzy mogą wnioskować o dotację na budowę instalacji do wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, elektrowni wodnych czy magazynów energii. Jeśli chodzi o pożyczki, zakres wsparcia rozszerzono o instalacje wiatrowe oraz fotowoltaiczne.

Dla biogazowni i elektrowni wodnych dostępna jest dotacja nawet do 65% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 20 mln zł. Dla instalacji fotowoltaicznych i turbin wiatrowych można uzyskać pożyczkę pokrywającą 100% kosztów, ale nie więcej niż 25 mln zł. W przypadku magazynu energii dotacja wyniesie do 20% kosztów kwalifikowanych.

Kto może korzystać z programu?

Głównymi beneficjentami są spółdzielnie energetyczne, zarówno działające, jak i te dopiero powstające. Wśród nich znajdują się spółdzielnie rolników, które koncentrują się na produkcji energii elektrycznej, biogazu czy ciepła z odnawialnych źródeł. Rolnicy, niezależnie od ich formy prawnej, również kwalifikują się do udziału w programie.

Do tej pory złożono 139 wniosków, z których najwięcej (74) dotyczyło wniosków o dotację. Ich łączna wartość to ponad 350 mln zł. Z kolei łączna wartość wnioskowanych pożyczek wynosi ponad 230 mln zł. Aż 90 proc. wniosków dotyczy biogazowni. 

Wnioski będą przyjmowane do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania budżetu.

Odpowiedź na potrzeby rolników

Jak twierdzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, głosy z rynku są jasne: „Sam program i ułatwienia wprowadzone ustawą z 13 lipca 2023 r. dotyczącą biogazowni rolniczych to odpowiedź na potrzeby rolników”. Nowe przepisy przewidują m.in. wydanie warunków przyłączenia do sieci dla biogazowni rolniczych o mocy do 2 MW w ciągu 90 dni od złożenia wniosku. Z kolei czas przewidziany na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę skrócono z 65 do 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Rolnicy wielokrotnie zwracali uwagę na konieczność wprowadzenia rozwiązań, które zapewnią im opłacalność prowadzenia działalności rolniczej na wysokim poziomie i godne warunki życia. Dzięki wsparciu inwestycji w OZE rolnik może czerpać dodatkowe korzyści finansowe z produkcji energii, a to wszystko dzięki zasobom własnego gospodarstwa.

Jak przekonuje resort rolnictwa, ustawa z 13 lipca 2023 r. oraz program „Energia dla wsi” to kompleksowe wsparcie, które stawia polskie rolnictwo w perspektywie zysków nie tylko z tradycyjnych upraw.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments