Zielona energia w gospodarstwie rolnym – dofinansowanie 2022

4.89 /5
(Ocen: 18)
Jak wynika z informacji Europejskiego Urzędu Statystycznego, koszty produkcji rolnej w ostatnim roku wzrosły o niemal 40%. Problemem są m.in. szalejące ceny energii elektrycznej. Sposobem na jego rozwiązanie mogą być odnawialne źródła energii. Ważnym narzędziem wsparcia, w ich rozwoju może być dotacja na fotowoltaikę dla rolników “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie na zieloną energię? Na co będzie można przeznaczyć środki?

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Będzie nowe dofinansowanie – “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska na początku października 2022 roku zatwierdziła zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. Jedną z ważniejszych poprawek jest to, że w ramach operacji “Modernizacja Gospodarstw Rolnych” pojawi się nowy obszar wsparcia – F:  “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Będzie można z niego uzyskać środki m.in. na proekologiczne inwestycje – instalacje i urządzenia produkujące oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Dofinansowanie na zieloną energię - PROW 2014-2020

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oprócz tego, przyjęte modyfikacje programu PROW 2014-2020 uwzględniają również m.in. zwiększenie kwot wsparcia dla beneficjentów w obszarze “Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Pojawienie się nowego sektora ”Zielona energia w gospodarstwie rolnym” jest bezpośrednio powiązane z aktualną sytuacją geopolityczną. Jak napisano w uzasadnieniu ustawy zmieniającej:

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jednoznacznie uświadomiła, jak ogromną rolę dla kraju ma bezpieczeństwo energetyczne.

Z kolei pozostałe zmiany, m.in. wyższe kwoty wsparcia, to odpowiedź na ograniczone zainteresowanie dotowanymi inwestycjami, wynikające z trudnej sytuacji rynkowej. Inflacja, wzrost stóp procentowych, a także cen środków produkcji rolnej oraz kosztów materiałów budowlanych sprawiły, że rolnicy odkładają modernizacje na lepsze czasy. By niewykorzystane środki nie przepadły, Ministerstwo Klimatu opracowało przepisy, pozwalające na przesunięcie pieniędzy w obszary z większym potencjałem realizacji. Takim obszarem jest właśnie rozwój OZE, dzięki któremu możliwe jest ograniczenie kosztów działalności rolnej.

Jak będzie wyglądać dofinansowanie “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”?

Zielona energia w gospodarstwie rolnym – warunki

Celem nowego obszaru wsparcia będą indywidualne inwestycje w instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego (fotowoltaika) oraz infrastrukturę pozwalającą na optymalne wykorzystanie tej energii, w tym:

 • systemy magazynowania energii,
 • inteligentne systemy zarządzania energią,
 • pompy ciepła.
Uwaga! W przypadku instalacji PV zlokalizowanych na dachu, wsparcie będzie mogło zostać przyznane jedynie tam, gdzie pokrycie dachowe nie zawiera azbestu.

Dofinansowanie Zielona energia – kwalifikowalność kosztów

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi koszty kwalifikowane programu “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” będą obejmować następujące przedsięwzięcia:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej nie większej niż 50 kW wraz z magazynem energii oraz inteligentnym systemem EMS do zarządzania energią);
 • zakup i montaż pompy ciepła – pod warunkiem że będzie ona stanowić integralną część instalacji solarnej;
 • przygotowanie dokumentacji projektowej, prowadzenie robót budowlanych, nadzór inwestorski, konsultacje i inne usługi lub produkty, związane z realizacją wymienionych wyżej głównych inwestycji;
 • zakup m.in. programów komputerów, zakup patentów, licencji, praw autorskich, służących realizacji głównych przedsięwzięć.

Uwaga! Minimalna wysokość kosztu kwalifikowalnego ma wynieść 15 tys. zł (netto).

Należy podkreślić, że warunkiem kwalifikowalności kosztu i przyznania dotacji będzie produkcja energii wyłącznie na potrzeby gospodarstwa rolnego. Prądu z fotowoltaiki wspartej dofinansowaniem “Zielona energia” nie będzie można zatem wykorzystać do zaspokajania potrzeb mieszkalnych.

Zielona energia – dofinansowanie 2022. Kto skorzysta?

Ze wstępnych informacji opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że program “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” będzie skierowany do rolników prowadzących zarobkową działalność rolniczą.

Szczegóły nie są jeszcze znane, jednak najprawdopodobniej w obszarze F zastosowanie znajdą zasady z pozostałych obszarów “Modernizacji gospodarstw rolnych”. To oznacza, że:

 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa będzie musiała wynieść od 13 do 200 tysięcy euro,
 • jego powierzchnia nie może przekroczyć 300 ha gruntów rolnych.

Według informacji z materiałów Komitetu Monitorującego PROW pierwszeństwo będą miały przedsięwzięcia z gospodarstw rolnych, które:

 • prowadzą ekologiczną produkcję,
 • są położone na terenach parków narodowych lub krajobrazowych, rezerwatów czy innych obszarów chronionych,
 • nie posiadają instalacji PV dofinansowanej z PROW 2014 – 2020,
 • są prowadzone przez rolnika przeszkolonego w zakresie efektywności energetycznej (lub który planuje takie szkolenie),
 • zajmują się produkcją zwierzęcą.
Uwaga! Przy ocenie wniosków bardzo ważna ma być również sprawność instalacji, czyli jej skuteczność przetwarzania energii słonecznej w elektryczną. Przy wyborze podzespołów warto zatem postawić na jakość. Jeśli szukacie wysokiej klasy sprzętów sprawdźcie nasz ranking paneli fotowoltaicznych oraz ranking falowników fotowoltaicznych.

Dofinansowanie “Zielona energia” 2022. Ile wyniesie dotacja?

Jak wynika z informacji Komitetu Monitorującego PROW budżet w obszarze “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” wynosi ok. 80 mln euro. To oznacza, że wsparcie będzie mogło otrzymać ok. 2.600 gospodarstw rolnych.

W ujęciu kwotowym, maksymalna kwota dofinansowania “Zielona energia” 2022 nie może przekroczyć 150 tys. zł – tyle może otrzymać pojedynczy beneficjent, na jedno gospodarstwo rolne.

W ujęciu procentowym, dofinansowanie “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” ma wynieść:

 • do 60% kosztów kwalifikowanych – w przypadku młodych rolników (osoby do 40 lat, posiadające kwalifikacje zawodowe);
 • od 30% do 50% kosztów kwalifikowanych – w pozostałych przypadkach.

Pomoc przyjmie formę refundacji, co oznacza, że beneficjent będzie musiał najpierw pokryć całość kosztów z własnych środków lub z kredytu (bez preferencyjnych warunków). Wypłata odbędzie się po przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie wydatków.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Zielona energia w gospodarstwie rolnym – kiedy nabór? Terminy

Szczegóły związane z rozdysponowaniem środków ogłasza Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w harmonogramie naboru wniosków PROW 2014-2020. Według tego dokumentu, nabór do “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” ma rozpocząć się na przełomie grudnia 2022 roku i stycznia 2023 roku. Dokładna data powinna zatem zostać ogłoszona już niebawem.

Informacje o autorze

Emila Biernaciak

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments