Aktualności w magazynach energii

W obliczu współwystępowania takich czynników, jak kryzys energetyczny, podwyżki cen prądu i rosnąca inflacja, wielu prosumentów zastanawia się w jaki sposób dodatkowo obniżyć swoje rachunki za energię ele...

Fotowoltaika jest niewyczerpalnym źródłem zielonej energii, dzięki której nasze rachunki za prąd są znacznie niższe. Jednak choć sama instalacja fotowoltaiczna pozwala na samodzielne wytwarzanie energii e...

Głównym aspektem, w którego kontekście polscy prosumenci rozważają inwestycję w przydomowe magazyny energii, jest cena samych urządzeń oraz innych kompone...

Pierwsze półrocze 2022 roku na polskim rynku magazynów energii można podzielić na czas przygotowań do wdrożenia systemowego wsparcia do zakupu tych urządz...

Od kilku lat, właściwie każde kolejne podsumowanie ostatnich 12 miesięcy na niemieckim rynku magazynów energii przynosi branży znaczące wzrosty. Wzrasta n...

Rok 2022 to rok kolejnych zmian w polityce energetycznej kraju. Tym razem jednak mogą to być szczególnie istotne zmiany dla przyszłości polskich prosumentów i dalszego rozwoju rynku technologii wsparcia d...

Oferta magazynów energii w Polsce jeszcze do niedawna traktowana była przez prosumentów jako ciekawostka, opcjonalna możliwość rozbudowy mikroinstalacji O...

Na początku lipca weszła w życie najnowsza nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która ma na celu nie tylko stworzenie w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań magazynów energii elektrycznej...

Najważniejszym aspektem inwestycji w instalację pozyskującą energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, takich jak na przykład fotowoltaika, jest uzyskanie na...

Rząd przyjął projekt zmiany Prawa energetycznego, który zakłada m.in. budowę centralnego systemu informacji o rynku energii. Ponadto przewidziano w nim kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju...

Obecnie na rynku nie ma żadnego kredytu hipotecznego z dopłatami do OZE (Odnawialne Źródła Energii). Taki produkt proponował wcześniej Bank Ochrony Środowiska, jednak został wycofany on z ofert banku. Co ...