Ceny prądu E.ON – taryfa: G11, G12, C11, C12

Ceny prądu E.ON: energia czynna oraz opłaty dystrybucyjne Stoen Operator, aktualne na 2024 rok – dla gospodarstw domowych (taryfa G) oraz firm (taryfa C). Przedstawione ceny prądu uwzględniają zapisy ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, mrożącej ceny prądu w 2024 roku.

E.ON taryfa G11 - cena energii czynnej

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi cenami energii elektrycznej w taryfie G11 E.ON dla klientów indywidualnych. Stawki obowiązującą w ujęciu całodobowym i zawierają akcyzę oraz VAT (są to ceny brutto).

EON
Cena zł/kWh G11 (brutto)
Zamrożona (do limitu) 0,5092
Maksymalna (poza limitem) 0,8585
Taryfowa 1,7794

E.ON taryfa G12 - cena energii czynnej

Oto zaktualizowane ceny brutto dla energii czynnej w taryfie G12 E.ON, przeznaczonej dla gospodarstw domowych, z różnymi stawkami w ciągu dnia.

EON
Cena zł/kWh G12 (brutto)
Szczytowa Pozaszczytowa
Zamrożona (do limitu) 0,6063 0,3399
Maksymalna (poza limitem) 0,8585 0,8585
Taryfowa (URE) 1,9457 1,4841

E.ON taryfa C11 - cena energii czynnej

Przedstawiamy opłaty za energię czynną w taryfie C11 E.ON dla przedsiębiorstw, z cenami netto uwzględniającymi akcyzę, ale nie VAT.

EON
Cena zł/kWh C11 (netto)
Maksymalna 0,6980
Taryfowa 3,1145

E.ON taryfa C12a - cena energii czynnej

Poniżej znajdują się bieżące stawki netto w taryfie dwustrefowej C12a E.ON dla sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Ceny zawierają akcyzę.

EON
Cena zł/kWh C12a (netto)
Szczytowa Pozaszczytowa
Maksymalna 0,6980 0,6980
Taryfowa 3,5281 2,6950

E.ON taryfa C12b - cena energii czynnej

Najnowsze stawki netto dla taryfy C12b E.ON, przeznaczone dla firm o niewielki, do średniego zużycia. W taryfie obowiązują dwie stawki, w zależności od godziny poboru energii. Ceny uwzględniają akcyzę, ale są pomniejszone o VAT.

EON
Cena zł/kWh C12b (netto)
Szczytowa Pozaszczytowa
Maksymalna 0,6980 0,6980
Taryfowa 3,2826 1,9161

Informacje dodatkowe:

Cena zamrożona - wynika z ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. Zamrożenie cen dotyczy odbiorców uprawnionych, w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. Limity zużycia energii z zamrożoną ceną, dla uprawnionych odbiorców z taryf G:

  • Osoby zajmujące się rolnictwem, posiadacze Kart Dużej Rodziny: 2000 kWh
  • Osoby z niepełnosprawnościami oraz rodziny osób z niepełnosprawnościami: 1800 kWh
  • Gospodarstwa domowe inne niż wymienione: 1500 kWh

Cena maksymalna - ograniczenie cenowe dla sprzedawców energii. Dla osób uprawnionych z taryf G cena maksymalna naliczana jest po przekroczeniu limitu. W przypadku firm — obejmuje całą energię pobraną od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Cena taryfowa - obowiązująca od 01.07.2024 r., zgodnie z taryfami rynkowymi.

E.ON taryfa G11, G12, C11, C12 - ceny dystrybucji energii w Stoen Operator

Tabela zawiera zamrożone, stałe opłaty dystrybucyjne dla taryf G11, G12 i C11,C12 Stoen Operator (jest to operator sieci dystrybucyjnej należący do grupy E.ON). W zależności od odbiorcy, zaprezentowane ceny to ceny brutto (taryfy G) lub netto z akcyzą (taryfy C).

Stałe opłaty dystrybucji energii - EON, taryfy G i C (zamrożone)
Taryfa / Rodzaj opłaty Opłata przejściowa (PLN/m-c) Składnik stały składki sieciowej (PLN/m-c) Opłata abonamentowa (PLN/m-c)
Roczne zużycie (kWh) układ 1 fazowy układ 3 fazowy 1 m-c 2 m-ce 6 m-cy 12 m-cy
mniej niż 500 od 500 do 1200 więcej niż 1200
G11 0,0200 0,1000 0,3300 7,0000 11,3200 2,5200 brak 0,4200 0,2100
G12 0,0200 0,1000 0,3300 7,0000 11,0000 2,5200 brak 0,4200 0,2100
C11 0,0800 7,2600 2,9900 brak brak brak
C12a 0,0800 7,2600 2,9900 brak brak brak
C12b 0,0800 7,2600 2,9900 brak brak brak

W tabeli poniżej znajdują się zaś stawki, które będą obowiązywać od 01.07.2024 roku.

Stałe opłaty dystrybucji energii - EON, taryfy G i C (taryfa na 2024 rok)
Taryfa / Rodzaj opłaty Opłata przejściowa (PLN/m-c) Składnik stały składki sieciowej (PLN/m-c) Opłata abonamentowa (PLN/m-c)
Roczne zużycie (kWh) układ 1 fazowy układ 3 fazowy 1 m-c 2 m-ce 6 m-cy 12 m-cy
mniej niż 500 od 500 do 1200 więcej niż 1200
G11 0,0200 0,1000 0,3300 10,9500 17,7100 2,8800 brak 0,4800 0,2400
G12 0,0200 0,1000 0,3300 10,9500 17,7100 2,8800 brak 0,4800 0,2400
C11 0,0800 7,3300 3,1200 brak brak brak
C12a 0,0800 7,3300 3,1200 brak brak brak
C12b 0,0800 7,3300 3,1200 brak brak brak

Poniżej, w podobny sposób zaprezentowano zmienne opłaty dystrybucyjne, uzależnione od wolumenu pobranej energii (zamrożone).

Zmienne opłaty dystrybucji energii - EON, taryfy G i C (zamrożone)
Taryfa Strefa Składnik zmienny składki sieciowej (PLN/kWh) Opłata jakościowa (PLN/kWh) Opłata mocowa (PLN/m-c) Opłata kogeneracyjna

PLN/MWh

do 500 kWh/rok 500-1200 kWh/rok 1200-2800 kWh/rok powyżej 2800 kWh/rok
G11 Całodobowa 0,1495 0,0095 2,3800 5,7200 9,5400 13,3500 4,9600
G12 Szczyt 0,1586 0,0095 4,9600
Pozaszczyt 0,0345
C11 Całodobowa 0,2451 0,0242 0,1024 4,9600
C12a Szczyt 0,2894 0,0242 0,1024 4,9600
Pozaszczyt 0,1541
C12b Szczyt 0,3085 0,0242 0,1024 4,9600
Pozaszczyt 0,1406

Niżej zaś tabela z taryfowymi cenami zmiennymi dystrybucji na 2024 rok.

Zmienne opłaty dystrybucji energii - EON, taryfy G i C (taryfa na 2024 rok)
Taryfa Strefa Składnik zmienny składki sieciowej (PLN/kWh) Opłata jakościowa (PLN/kWh) Opłata mocowa (PLN/m-c) Opłata kogeneracyjna

PLN/MWh

do 500 kWh/rok 500-1200 kWh/rok 1200-2800 kWh/rok powyżej 2800 kWh/rok
G11 Całodobowa 0,2260 0,0314 2,6600 6,3900 10,6400 14,9000 6,1800
G12 Szczyt 0,2456 0,0314 6,1800
Pozaszczyt 0,0535
C11 Całodobowa 0,2468 0,0314 0,1267 6,1800
C12a Szczyt 0,2915 0,0314 0,1267 6,1800
Pozaszczyt 0,1552
C12b Szczyt 0,3107 0,0314 0,1267 6,1800
Pozaszczyt 0,0968

Więcej informacji o opłatach dystrybucyjnych i interpretacji rachunku za prąd w artykule "Rachunek za prąd - jak czytać fakturę energii elektrycznej?".