Ceny prądu Enea – taryfa: G11, G12, C11, C12

Ceny prądu Enea: energia czynna oraz opłaty dystrybucyjne obowiązujące w 2024 roku – dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi (taryfa G) oraz firmami (taryfa C). Prezentowane niżej ceny prądu ukształtowane zostały decyzją prezesa URE, a także przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, mrożącej ceny prądu na 2024 rok.

Enea taryfa G11 - cena energii czynnej

Oto bieżące ceny za energię elektryczną w taryfie G11 Enea, przeznaczonej dla klientów indywidualnych. W tej taryfie obowiązuje jedna stawka przez całą dobę. Ceny w taryfie to ceny brutto (uwzględniają akcyzę oraz VAT).

Enea
Cena zł/kWh G11 (brutto)
Zamrożona (do limitu) 0,5095
Maksymalna (poza limitem) 0,8585
Taryfowa (URE) 0,9214

Enea taryfa G12 - cena energii czynnej

Poniżej sprawdzicie ceny brutto energii czynnej w taryfie G12 Enea, skierowanej do gospodarstw domowych. Taryfa charakteryzuje się dwoma różnymi stawkami w ciągu dnia.

Enea
Cena zł/kWh G12 (brutto)
Szczytowa Pozaszczytowa
Zamrożona (do limitu) 0,6368 0,2952
Maksymalna (poza limitem) 0,8585 0,8585
Taryfowa (URE) 1,0470 0,6649

Enea taryfa C11 - cena energii czynnej

Zapoznajcie się z opłatami za energię czynną w taryfie jednostrefowej C11 Enea, przeznaczonej dla przedsiębiorstw. Ceny netto zawierają akcyzę, ale nie VAT.

Enea
Cena zł/kWh C11 (netto)
Maksymalna 0,6980
Taryfowa 2,3140

Enea taryfa C12a - cena energii czynnej

Prezentujemy bieżące stawki netto w taryfie dwustrefowej C12a Enea, przeznaczonej dla sektora biznesowego (małe oraz mikroprzedsiębiorstwa).

Enea
Cena zł/kWh C12a (netto)
Szczytowa Pozaszczytowa
Maksymalna 0,6980 0,6980
Taryfowa 2,6720 2,1620

Enea taryfa C12b - cena energii czynnej

W naszym zestawieniu znajdą Państwo aktualne stawki netto dla taryfy dwustrefowej C12b Enea, przeznaczone dla odbiorców biznesowych, o zużyciu od niewielkiego do umiarkowanego poziomu.

Enea
Cena zł/kWh C12b (netto)
Szczytowa Pozaszczytowa
Maksymalna 0,6980 0,6980
Taryfowa 2,4480 2,1090

Informacje dodatkowe:

Cena zamrożona - wynika z ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. Zamrożenie cen dotyczy odbiorców uprawnionych od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. Limity zużycia energii z zamrożoną ceną dla taryf G:

  • Osoby prowadzące gospodarstwa rolne, posiadacze Kart Dużej Rodziny: 2000 kWh
  • Osoby z niepełnosprawnościami: 1800 kWh
  • Reszta gospodarstw domowych: 1500 kWh

Cena maksymalna - limit cenowy dla sprzedawców energii. Dla gospodarstw domowych obowiązuje po przekroczeniu limitu, dla firm - dla całej pobranej energii od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Cena taryfowa (URE) - obowiązująca od 01.07.2024 r., zgodnie z taryfami rynkowymi, zatwierdzonymi przez URE.

Enea taryfa G11, G12, C11, C12 - ceny dystrybucji energii

W tabelach znajdziecie zamrożone, stałe opłaty dystrybucyjne dla taryf G i C Enea. Stawki dla taryf G, to stawki brutto, uwzględniające podatek VAT. Stawki dla taryf C, to stawki netto.

Stałe opłaty dystrybucji energii - Enea, taryfy G i C (zamrożone)
Taryfa / Rodzaj opłaty Opłata przejściowa (PLN/m-c) Składnik stały składki sieciowej (PLN/m-c) Opłata abonamentowa (PLN/m-c)
Roczne zużycie (kWh) układ 1 fazowy układ 3 fazowy 1 m-c 2 m-ce 6 m-cy 12 m-cy
mniej niż 500 od 500 do 1200 więcej niż 1200
G11 0,0200 0,1000 0,3300 4,6600 6,5100 3,8400 1,9200 0,6400 0,3200
G12 0,0200 0,1000 0,3300 6,0000 9,1100 3,8400 1,9200 0,6400 0,3200
C11 0,0800 6,8800 3,8400 1,9200 0,6400 0,3200
C12a 0,0800 6,8800 3,8400 1,9200 0,6400 0,3200
C12b 0,0800 6,8800 3,8400 1,9200 0,6400 0,3200

Kolejna tabela prezentuje zaś stawki taryfowe, obowiązujące od II połowy 2024 roku.

Stałe opłaty dystrybucji energii - Enea, taryfy G i C (taryfa na 2024 rok)
Taryfa / Rodzaj opłaty Opłata przejściowa (PLN/m-c) Składnik stały składki sieciowej (PLN/m-c) Opłata abonamentowa (PLN/m-c)
Roczne zużycie (kWh) układ 1 fazowy układ 3 fazowy 1 m-c 2 m-ce 6 m-cy 12 m-cy
mniej niż 500 od 500 do 1200 więcej niż 1200
G11 0,0200 0,1000 0,3300 7,2500 10,1400 3,8400 1,9200 0,6400 0,3200
G12 0,0200 0,1000 0,3300 9,3400 14,1800 3,8400 1,9200 0,6400 0,3200
C11 0,0800 6,8800 3,8400 1,9200 0,6400 0,3200
C12a 0,0800 6,8800 3,8400 1,9200 0,6400 0,3200
C12b 0,0800 6,8800 3,8400 1,9200 0,6400 0,3200

Zmienne opłaty dystrybucyjne w Enea, zależne od ilości pobranej energii - w wariancie zamrożonym,

Zmienne opłaty dystrybucji energii - Enea, tayfy G i C (zamrożone)
Taryfa Strefa Składnik zmienny składki sieciowej (PLN/kWh) Opłata jakościowa (PLN/kWh) Opłata mocowa (PLN/m-c) Opłata kogeneracyjna

PLN/MWh

do 500 kWh/rok 500-1200 kWh/rok 1200-2800 kWh/rok powyżej 2800 kWh/rok
G11 Całodobowa 0,1745 0,0095 2,3800 5,7200 9,5400 13,3500 4,9600
G12 Szczyt 0,1978 0,0095 4,9600
Pozaszczyt 0,0651
C11 Całodobowa 0,2427 0,0242 0,1024 4,9600
C12a Szczyt 0,2073 0,0242 0,1024 4,9600
Pozaszczyt 0,2073
C12b Szczyt 0,2073 0,0242 0,1024 4,9600
Pozaszczyt 0,2073

oraz taryfowym (na 2024 rok).

Zmienne opłaty dystrybucji energii - Enea, taryfy G i C (taryfa na 2024 rok)
Taryfa Strefa Składnik zmienny składki sieciowej (PLN/kWh) Opłata jakościowa (PLN/kWh) Opłata mocowa (PLN/m-c) Opłata kogeneracyjna

PLN/MWh

do 500 kWh/rok 500-1200 kWh/rok 1200-2800 kWh/rok powyżej 2800 kWh/rok
G11 Całodobowa 0,2486 0,0314 2,6600 6,3900 10,6400 14,9000 6,1800
G12 Szczyt 0,2817 0,0314 6,1800
Pozaszczyt 0,0927
C11 Całodobowa 0,2243 0,0314 0,1267 6,1800
C12a Szczyt 0,1915 0,0314 0,1267 6,1800
Pozaszczyt 0,1915
C12b Szczyt 0,1915 0,0314 0,1267 6,1800
Pozaszczyt 0,1915

Więcej o opłatach, jakie znajdziecie na rachunku za prąd - w naszym artykule "Rachunek za prąd - jak czytać fakturę energii elektrycznej?".