Ceny prądu Enea – taryfa: G11, G12, C11, C12

Ceny prądu Enea: energia czynna oraz opłaty dystrybucyjne obowiązujące w 2024 roku – dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi (taryfa G) oraz firmami (taryfa C). Prezentowane niżej ceny prądu ukształtowane zostały decyzją prezesa URE, a także przepisami ustawy z dnia z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Enea taryfa G11 - cena energii czynnej

Oto bieżące ceny za energię elektryczną w taryfie G11 Enea, przeznaczonej dla klientów indywidualnych. W tej taryfie obowiązuje jedna stawka przez całą dobę. Ceny w taryfie to ceny brutto (uwzględniają akcyzę oraz VAT).

Enea taryfa G12 - cena energii czynnej

Poniżej sprawdzicie ceny brutto energii czynnej w taryfie G12 Enea, skierowanej do gospodarstw domowych. Taryfa charakteryzuje się dwoma różnymi stawkami w ciągu dnia.

Enea taryfa C11 - cena energii czynnej

Zapoznajcie się z opłatami za energię czynną w taryfie jednostrefowej C11 Enea, przeznaczonej dla przedsiębiorstw. Ceny netto zawierają akcyzę, ale nie VAT.

Enea taryfa C12a i C12b - cena energii czynnej

Prezentujemy bieżące stawki netto w taryfie dwustrefowej C12a Enea oraz C12b Enea, przeznaczonej dla sektora biznesowego (małe oraz mikroprzedsiębiorstwa).

Informacje dodatkowe:

Cena zamrożona - wynika z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Cena maksymalna - limit cenowy dla sprzedawców energii. Obowiązuje dla firm - dla całej pobranej energii od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

Cena taryfowa (URE) - obowiązująca od 01.07.2024 r., zgodnie z taryfami rynkowymi, zatwierdzonymi przez URE.

Enea taryfa G11, G12, C11, C12 - ceny dystrybucji energii

W tabelach znajdziecie stałe opłaty dystrybucyjne dla taryf G i C Enea. Stawki dla taryf G, to stawki brutto, uwzględniające podatek VAT. Stawki dla taryf C, to stawki netto. Ceny obowiązują od 01.07.2024 r.

Stałe opłaty dystrybucji energii - Enea, tayfy G i C
Taryfa / Rodzaj opłaty Opłata przejściowa (PLN/m-c) Składnik stały składki sieciowej (PLN/m-c) Opłata abonamentowa (PLN/m-c)
Roczne zużycie (kWh) układ 1 fazowy układ 3 fazowy 1 m-c 2 m-ce 6 m-cy 12 m-cy
mniej niż 500 od 500 do 1200 więcej niż 1200
G11 0,0246 0,1230 0,4059 8,9175 12,4722 4,7232 2,3616 0,7872 0,3936
G12 0,0246 0,1230 0,4059 11,4882 17,4414 4,7232 2,3616 0,7872 0,3936
C11 0,0800 6,8800 3,8400 1,9200 0,6400 0,3200
C12a 0,0800 6,8800 3,8400 1,9200 0,6400 0,3200
C12b 0,0800 6,8800 3,8400 1,9200 0,6400 0,3200

Zmienne opłaty dystrybucyjne w Enea, zależne od ilości pobranej energii.

Zmienne opłaty dystrybucji energii - Enea, tayfy G i C
Taryfa Strefa Składnik zmienny składki sieciowej (PLN/kWh) Opłata jakościowa (PLN/kWh) Opłata mocowa (PLN/m-c) Opłata kogeneracyjna

PLN/MWh

do 500 kWh/rok 500-1200 kWh/rok 1200-2800 kWh/rok powyżej 2800 kWh/rok
G11 Całodobowa 0,3058 0,0386 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,6014
G12 Szczyt 0,3465 0,0386 7,6014
Pozaszczyt 0,1140
C11 Całodobowa 0,2243 0,0314 0,1267 6,1800
C12a Szczyt 0,1915 0,0314 0,1267 6,1800
Pozaszczyt 0,1915
C12b Szczyt 0,1915 0,0314 0,1267 6,1800
Pozaszczyt 0,1915

Więcej o opłatach, jakie znajdziecie na rachunku za prąd - w naszym artykule "Rachunek za prąd - jak czytać fakturę energii elektrycznej?".