Ceny prądu Energa – taryfa: G11, G12, C11, C12

Ceny prądu Energa: energia czynna oraz opłaty dystrybucyjne obowiązujące w 2024 roku – dla osób w gospodarstwach domowych (taryfa G) oraz dla firm (taryfa C). Zaprezentowane ceny prądu to efekt taryf zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz zasad wynikających z „zamrożenia cen prądu” na 2024 rok (zgodnie z Ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła).

Energa taryfa G11 - cena energii czynnej

Przedstawiamy bieżące ceny brutto za energię elektryczną czynną w ramach taryfy G11 Energa z jednolitą stawką przez całą dobę, dla użytkowników domowych.

Energa
Cena zł/kWh G11 (brutto)
Zamrożona (do limitu) 0,5101
Maksymalna (poza limitem) 0,8585
Taryfowa (URE) 0,9181

Energa taryfa G12 - cena energii czynnej

Oto aktualne ceny brutto dla energii czynnej w taryfie dwustrefowej G12 od Energa, dedykowanej gospodarstwom domowym.

Energa
Cena zł/kWh G12 (brutto)
Szczytowa Pozaszczytowa
Zamrożona (do limitu) 0,6298 0,3398
Maksymalna (poza limitem) 0,8585 0,8585
Taryfowa (URE) 1,0689 0,6950

Energa taryfa C11 - cena energii czynnej

Znajdą Państwo tutaj szczegółowe informacje o opłatach za energię czynną w taryfie jednostrefowej C11 Energa, skierowanej do przedsiębiorstw (w tym mikro, małych i średnich firm). Podane ceny są netto, zawierają akcyzę, ale nie zawierają VAT.

Energa
Cena zł/kWh C11 (netto)
Maksymalna 0,6980
Taryfowa 1,1990

Energa taryfa C12a - cena energii czynnej

Prezentujemy aktualne stawki netto w taryfie dwustrefowej C12a Energa, przeznaczonej dla sektora MŚP. Ceny te obowiązują dla wszystkich klientów taryfy w obszarze obsługiwanym przez Energa.

Energa
Cena zł/kWh C12a (netto)
Szczytowa Pozaszczytowa
Maksymalna 0,6980 0,6980
Taryfowa 1,5280 1,0889

Energa taryfa C12b - cena energii czynnej

W tym zestawieniu znajdują się najnowsze stawki netto dla taryfy dwustrefowej C12b Energa, przeznaczone dla MŚP. Stawki te są stosowane do wszystkich klientów tej taryfy obsługiwanych przez Energa.

Energa
Cena zł/kWh C12b (netto)
Szczytowa Pozaszczytowa
Maksymalna 0,6980 0,6980
Taryfowa 1,4056 0,9614

Informacje dodatkowe:

Cena zamrożona - jest to efekt ustawy z 7 grudnia 2023 r. o wsparciu odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. obowiązują zamrożone ceny dla uprawnionych odbiorców, w tym gospodarstw domowych i firm, na poziomie z 2022 i 2023 roku. Limit ilości energii z zamrożoną ceną obejmuje:

  • rolników, posiadaczy Kart Dużej Rodziny (2000 kWh),
  • osoby niepełnosprawne (1800 kWh),
  • inne gospodarstwa domowe (1500 kWh).

Cena maksymalna - jest to limit cenowy, który sprzedawcy energii nie mogą przekroczyć w rozliczeniach z odbiorcami. Dla gospodarstw domowych, obowiązuje po przekroczeniu limitu ilości. Dla firm, obowiązuje dla całkowitej ilości energii pobranej od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r., jeśli cena w umowie sprzedaży jest wyższa niż cena maksymalna.

Cena taryfowa (URE) - to cena, która będzie obowiązywać od 01.07.2024 r., zgodna z taryfami rynkowymi sprzedawcy.

Energa taryfa G11, G12, C11, C12 - ceny dystrybucji energii

W tabeli poniżej znajdują się stałe opłaty dystrybucyjne, naliczane co miesiąc, dla taryf G oraz C od Energa (zamrożone).

Stałe opłaty dystrybucji energii - Tauron, taryfy G i C (zamrożone)
Taryfa / Rodzaj opłaty Opłata przejściowa (PLN/m-c) Składnik stały składki sieciowej (PLN/m-c) Opłata abonamentowa (PLN/m-c)
Roczne zużycie (kWh) układ 1 fazowy układ 3 fazowy 1 m-c 2 m-ce 6 m-cy 12 m-cy
mniej niż 500 od 500 do 1200 więcej niż 1200
G11 0,0200 0,1000 0,3300 5,2600 7,9100 3,1500 1,5800 brak brak
G12 0,0200 0,1000 0,3300 9,6400 13,5500 3,1500 1,5800 brak brak
C11 0,0800 7,4800 5,8000 2,9000 brak brak
C12a 0,0800 7,4800 5,8000 2,9000 brak brak
C12b 0,0800 7,4800 5,8000 2,9000 brak brak

Dalej znajdują się zaś stawki taryfowe, zatwierdzone na 2024 rok.

Stałe opłaty dystrybucji energii - Energa, taryfy G i C (na 2024 rok)
Taryfa / Rodzaj opłaty Opłata przejściowa (PLN/m-c) Składnik stały składki sieciowej (PLN/m-c) Opłata abonamentowa (PLN/m-c)
Roczne zużycie (kWh) układ 1 fazowy układ 3 fazowy 1 m-c 2 m-ce 6 m-cy 12 m-cy
mniej niż 500 od 500 do 1200 więcej niż 1200
G11 0,0200 0,1000 0,3300 7,6800 11,5400 4,5600 2,2800 brak brak
G12 0,0200 0,1000 0,3300 14,0700 19,7700 4,5600 2,2800 brak brak
C11 0,0800 7,4800 5,8000 2,9000 brak brak
C12a 0,0800 7,4800 5,8000 2,9000 brak brak
C12b 0,0800 7,4800 5,8000 2,9000 brak brak

W kolejnej tabeli przedstawiono zmienne opłaty dystrybucyjne, które zależą od ilości pobranej energii (zamrożone).

Zmienne opłaty dystrybucji energii - Tauron, taryfy G i C (zamrożone)
Taryfa Strefa Składnik zmienny składki sieciowej (PLN/kWh) Opłata jakościowa (PLN/kWh) Opłata mocowa (PLN/m-c) Opłata kogeneracyjna

PLN/MWh

do 500 kWh/rok 500-1200 kWh/rok 1200-2800 kWh/rok powyżej 2800 kWh/rok
G11 Całodobowa 0,2440 0,0095 2,3800 5,7200 9,5400 13,3500 4,9600
G12 Szczyt 0,2691 0,0095 4,9600
Pozaszczyt 0,0582
C11 Całodobowa 0,3882 0,0242 0,1024 4,9600
C12a Szczyt 0,4854 0,0242 0,1024 4,9600
Pozaszczyt 0,1416
C12b Szczyt 0,4202 0,0242 0,1024 4,9600
Pozaszczyt 0,0932

Poniższa tabela pokazuje te same opłaty, ale aktualne na II połowę 2024 rok (obowiązujące po odmrożeniu cen).

Zmienne opłaty dystrybucji energii - Energa, tayfy G i C (na 2024 rok)
Taryfa Strefa Składnik zmienny składki sieciowej (PLN/kWh) Opłata jakościowa (PLN/kWh) Opłata mocowa (PLN/m-c) Opłata kogeneracyjna

PLN/MWh

do 500 kWh/rok 500-1200 kWh/rok 1200-2800 kWh/rok powyżej 2800 kWh/rok
G11 Całodobowa 0,3469 0,0314 2,6600 6,3900 10,6400 14,9000 6,1800
G12 Szczyt 0,3827 0,0314 6,1800
Pozaszczyt 0,0827
C11 Całodobowa 0,3815 0,0314 0,1267 6,1800
C12a Szczyt 0,4770 0,0314 0,1267 6,1800
Pozaszczyt 0,1392
C12b Szczyt 0,4129 0,0314 0,1267 6,1800
Pozaszczyt 0,0916

Więcej o opłatach dystrybucyjnych i interpretacji rachunku za prąd można znaleźć w naszym artykule "Rachunek za prąd - jak czytać fakturę energii elektrycznej?".