Ceny prądu PGE – taryfa: G11, G12, C11, C12

Ceny prądu PGE: energia czynna oraz opłaty dystrybucyjne na 2024 roku – gospodarstwa domowe (taryfa G) oraz firmy (taryfa C). Poniższe ceny prądu zostały ustalone przez Urząd Regulacji Energetyki oraz przepisy ustawy “mrożącej ceny prądu na 2024 rok” (Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła).

PGE taryfa G11 - cena energii czynnej

Prezentujemy aktualne ceny brutto za energię elektryczną czynną w taryfie G11 PGE z jednolitą stawką przez całą dobę. Taryfa ta jest przeznaczona dla gospodarstw domowych.

PGE
Cena zł/kWh G11 (brutto)
Zamrożona (do limitu) 0,5092
Maksymalna (poza limitem) 0,8585
Taryfowa (URE) 0,9214

PGE taryfa G12 - cena energii czynnej

W tabeli niżej znajdują się ceny brutto dla energii czynnej w taryfie dwustrefowej G12 od PGE, skierowanej do użytkowników domowych.

PGE
Cena zł/kWh G12 (brutto)
Szczytowa Pozaszczytowa
Zamrożona (do limitu) 0,5803 0,3672
Maksymalna (poza limitem) 0,8585 0,8585
Taryfowa (URE) 1,0470 0,6649

PGE taryfa C11 - cena energii czynnej

Tabela prezentuje opłaty za energię czynną w taryfie jednostrefowej C11 PGE, przeznaczonej dla przedsiębiorstw (m.in. mikro i małych firm). Podane ceny są netto, zawierają akcyzę, ale nie VAT.

PGE
Cena zł/kWh C11 (netto)
Maksymalna 0,6980
Taryfowa 2,1000

PGE taryfa C12a - cena energii czynnej

Prezentujemy bieżące stawki netto w taryfie dwustrefowej C12a PGE, przeznaczonej dla sektora biznesowego (małe oraz mikroprzedsiębiorstwa). Ceny uwzględniają akcyzę, ale nie zawierają podatku VAT.

PGE
Cena zł/kWh C12a (netto)
Szczytowa Pozaszczytowa
Maksymalna 0,6980 0,6980
Taryfowa 2,6000 1,8930

PGE taryfa C12b - cena energii czynnej

W poniższej tabeli znajdziecie aktualne stawki netto dla taryfy dwustrefowej C12b PGE, przeznaczone dla odbiorców biznesowych o umiarkowanym zużyciu energii.

PGE
Cena zł/kWh C12b (netto)
Szczytowa Pozaszczytowa
Maksymalna 0,6980 0,6980
Taryfowa 2,5800 1,4400

Informacje dodatkowe:

Cena zamrożona - wynika z ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. Zamrożenie cen dotyczy odbiorców uprawnionych od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. Ustalona stawka to 0,6930 zł netto/MWh (bez akcyzy), czyli 0,8585 zł brutto (dla taryf G) i 0,6980 zł netto (dla taryf C). Gospodarstwa domowe objęte są następującymi limitami ilości energii z zamrożoną ceną:

  • Rolnicy, posiadacze Kart Dużej Rodziny: 2000 kWh
  • Osoby niepełnosprawne: 1800 kWh
  • Pozostałe gospodarstwa domowe: 1500 kWh

Cena maksymalna - limit cenowy dla sprzedawców energii. Dla gospodarstw domowych obowiązuje po przekroczeniu limitu, dla firm - dla całej pobranej energii od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Cena taryfowa (URE) - obowiązuje od 01.07.2024 r., zgodna z taryfami rynkowymi.

PGE taryfa G11, G12, C11, C12 - ceny dystrybucji energii

W tabeli poniżej znajdują się stałe opłaty dystrybucyjne dla taryf G (ceny brutto) i C (ceny netto) od PGE - zamrożone.

Stałe opłaty dystrybucji energii - PGE, taryfy G i C (zamrożone)
Taryfa / Rodzaj opłaty Opłata przejściowa (PLN/m-c) Składnik stały składki sieciowej (PLN/m-c) Opłata abonamentowa (PLN/m-c)
Roczne zużycie (kWh) układ 1 fazowy układ 3 fazowy 1 m-c 2 m-ce 6 m-cy 12 m-cy
mniej niż 500 od 500 do 1200 więcej niż 1200
G11 0,0200 0,1000 0,3300 3,3900 6,5600 4,5000 2,2500 0,7500 brak
G12 0,0200 0,1000 0,3300 5,1600 9,2500 4,5000 2,2500 0,7500 brak
C11 0,0800 6,7500 4,5000 2,2500 0,7500 brak
C12a 0,0800 6,9500 4,5000 2,2500 0,7500 brak
C12b 0,0800 6,9500 4,5000 2,2500 0,7500 brak

Dalej znajdziecie stawki taryfowe - ogłoszone na 2024 rok.

Stałe opłaty dystrybucji energii - PGE, taryfy G i C (na 2024 rok)
Taryfa / Rodzaj opłaty Opłata przejściowa (PLN/m-c) Składnik stały składki sieciowej (PLN/m-c) Opłata abonamentowa (PLN/m-c)
Roczne zużycie (kWh) układ 1 fazowy układ 3 fazowy 1 m-c 2 m-ce 6 m-cy 12 m-cy
mniej niż 500 od 500 do 1200 więcej niż 1200
G11 0,0200 0,1000 0,3300 5,5000 9,9900 5,5000 9,9900 0,7500 brak
G12 0,0200 0,1000 0,3300 8,5000 14,4000 5,5000 9,9900 0,7500 brak
C11 0,0800 6,7500 4,5000 2,2500 0,7500 brak
C12a 0,0800 6,9500 4,5000 2,2500 0,7500 brak
C12b 0,0800 6,9500 4,5000 2,2500 0,7500 brak

W kolejnej tabeli przedstawione są zmienne opłaty dystrybucyjne, zależne od ilości pobranej energii (zamrożone).

Zmienne opłaty dystrybucji energii - PGE, taryfy G i C (zamrożone)
Taryfa Strefa Składnik zmienny składki sieciowej (PLN/kWh) Opłata jakościowa (PLN/kWh) Opłata mocowa (PLN/m-c) Opłata kogeneracyjna

PLN/MWh

do 500 kWh/rok 500-1200 kWh/rok 1200-2800 kWh/rok powyżej 2800 kWh/rok
G11 Całodobowa 0,2223 0,0095 2,3800 5,7200 9,5400 13,3500 4,9600
G12 Szczyt 0,2570 0,0095 4,9600
Pozaszczyt 0,0496
C11 Całodobowa 0,2747 0,0242 0,1024 4,9600
C12a Szczyt 0,3410 0,0242 0,1024 4,9600
Pozaszczyt 0,2015
C12b Szczyt 0,3662 0,0242 0,1024 4,9600
Pozaszczyt 0,0930

Kolejna tabela zawiera zaś ceny niezamrożone.

Zmienne opłaty dystrybucji energii - PGE, taryfy G i C (na 2024 rok)
Taryfa Strefa Składnik zmienny składki sieciowej (PLN/kWh) Opłata jakościowa (PLN/kWh) Opłata mocowa (PLN/m-c) Opłata kogeneracyjna

PLN/MWh

do 500 kWh/rok 500-1200 kWh/rok 1200-2800 kWh/rok powyżej 2800 kWh/rok
G11 Całodobowa 0,3500 0,0314 2,6600 6,3900 10,6400 14,9000 6,1800
G12 Szczyt 0,4050 0,0314 6,1800
Pozaszczyt 0,0780
C11 Całodobowa 0,2570 0,0314 0,1267 6,1800
C12a Szczyt 0,3240 0,0314 0,1267 6,1800
Pozaszczyt 0,1894
C12b Szczyt 0,3350 0,0314 0,1267 6,1800
Pozaszczyt 0,0865

Więcej o opłatach dystrybucyjnych i interpretacji rachunku za prąd można znaleźć w naszym artykule "Rachunek za prąd - jak czytać fakturę energii elektrycznej?".