Ceny prądu Tauron – taryfa: G11, G12, C11, C12

Ceny prądu Tauron: energia czynna oraz opłaty dystrybucyjne obowiązujące w 2024 roku – gospodarstwa domowe (taryfa G) oraz firmy (taryfa C). Podane ceny prądu wynikają z taryf zatwierdzonych przez prezesa URE oraz uwzględniają zasady wynikające z „zamrożenia cen prądu” na 2024 rok (zgodnie z Ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła).

TAURON taryfa G11 - cena energii czynnej

Poniżej prezentujemy aktualne ceny energii elektrycznej czynnej brutto z taryf TAURON Sprzedaż Spółka z o.o., dla taryf G11, czyli taryf przeznaczonych dla gospodarstw domowych, korzystających z jednej stawki przez całą dobę.

Tauron
Cena zł/kWh G11 (brutto)
Zamrożona (do limitu) 0,5101
Maksymalna (poza limitem) 0,8585
Taryfowa (URE) 0,9194
Tauron (obszar gliwicki)
Zamrożona (do limitu) 0,5092
Maksymalna (poza limitem) 0,8585
Taryfowa (URE) 0,9194

TAURON taryfa G12 - cena energii czynnej

Tabela prezentuje stawki brutto za energię czynną w dwustrefowej taryfie G12 TAURON, przeznaczonej dla gospodarstw domowych.

Tauron
Cena zł/kWh G12 (brutto)
Szczytowa Pozaszczytowa
Zamrożona (do limitu) 0,6298 0,3398
Maksymalna (poza limitem) 0,8585 0,8585
Taryfowa (URE) 1,1464 0,5916
Tauron (obszar gliwicki)
Zamrożona (do limitu) 0,6063 0,3398
Maksymalna (poza limitem) 0,8585 0,8585
Taryfowa (URE) 1,1464 0,5916

TAURON taryfa C11 - cena energii czynnej

Niżej znajdziecie zestawienie opłat za energię czynną w jednostrefowej taryfie C11 TAURON, skierowanej do odbiorców biznesowych (mikro, małych i średnich firm). Przedstawione ceny to ceny netto (zawierające akcyzę, niezawierające podatku VAT). Obowiązują dla całego obszaru obsługiwanego przez TAURON Sprzedaż Spółka z o.o.

Tauron
Cena zł/kWh C11 (netto)
Maksymalna 0,698
Taryfowa 0,976
Tauron (obszar gliwicki)
Maksymalna 0,698
Taryfowa 0,976

TAURON taryfa C12a - cena energii czynnej

Zestawienie zawiera aktualne stawki netto w dwustrefowej taryfie C12a, dedykowanej sektorowi MŚP. Ceny dotyczą wszystkich odbiorców taryfy obsługiwanych przez TAURONA.

Tauron
Cena / kWh C12a (netto)
Szczytowa Pozaszczytowa
Maksymalna 0,698 0,698
Taryfowa 1,041 0,943

TAURON taryfa C12b - cena energii czynnej

W opracowanym zestawieniu znajdują się najnowsze stawki netto dla taryfy dwustrefowej C12b, która jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Te ceny są stosowane dla wszystkich klientów korzystających z tej taryfy, którzy są obsługiwani przez firmę Tauron.

Tauron
Cena zł/kWh C12b (netto)
Szczytowa Pozaszczytowa
Maksymalna 0,698 0,698
Taryfowa 1,016 0,924

Informacje dodatkowe:

  • Cena zamrożona - wynikająca z przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Zgodnie z nimi, od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. odbiorców uprawnionych (w tym m.in. gospodarstwa domowe i firmy) obowiązują ceny energii zamrożone na poziomie z 2022 i 2023 roku. W przypadku taryf G, zamrożenie cen obejmuje limity ilości.
  • Limity ilości energii z zamrożoną ceną:
    • Rolnicy, posiadacze Kart Dużej Rodziny - 2000 kWh.
    • Osoby niepełnosprawne - 1800 kWh.
    • Pozostałe gospodarstwa domowe - 1500 kWh.
  • Cena maksymalna - cena graniczna, której nie mogą przekroczyć sprzedawcy energii w rozliczeniach z odbiorcami. W przypadku gospodarstw domowych obowiązuje ona po wyczerpaniu przysługującego limitu. W przypadku firm obowiązuje ona dla całkowitej ilości energii pobranej w okresie od od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r., jeśli cena w umowie sprzedaży energii elektrycznej jest większa niż cena maksymalna.
  • Cena taryfowa (URE) - cena obowiązująca od 01.07.2024 r., zgodna z taryfami rynkowymi sprzedawcy.

TAURON taryfa G11, G12, C11, C12 - ceny dystrybucji energii

W tabeli poniżej znajdziecie stałe opłaty dystrybucyjne, naliczane co miesiąc, obowiązujące dla taryf G oraz C (zamrożone).

Stałe opłaty dystrybucji energii - Tauron, taryfy G i C (zamrożone)
Taryfa / Rodzaj opłaty Opłata przejściowa (PLN/m-c) Składnik stały składki sieciowej (PLN/m-c) Opłata abonamentowa (PLN/m-c)
Roczne zużycie (kWh) układ 1 fazowy układ 3 fazowy 1 m-c 2 m-ce 6 m-cy 12 m-cy
mniej niż 500 od 500 do 1200 więcej niż 1200
G11 0,0200 0,1000 0,3300 3,8200 6,4300 4,5600 2,2800 0,7600 0,3800
G12 0,0200 0,1000 0,3300 5,2800 7,9500 4,5600 2,2800 0,7600 0,3800
C11 0,0800 5,1000 4,5600 2,2800 0,7600 0,3800
C12a 0,0800 5,1000 4,5600 2,2800 0,7600 0,3800
C12b 0,0800 5,1000 4,5600 2,2800 0,7600 0,3800

Kolejna tabela pokazuje stałe opłaty dystrybucyjne dla taryfy z 2024 roku.

Stałe opłaty dystrybucji energii - Tauron, taryfy G i C (taryfa na 2024 rok)
Taryfa / Rodzaj opłaty Opłata przejściowa (PLN/m-c) Składnik stały składki sieciowej (PLN/m-c) Opłata abonamentowa (PLN/m-c)
Roczne zużycie (kWh) układ 1 fazowy układ 3 fazowy 1 m-c 2 m-ce 6 m-cy 12 m-cy
mniej niż 500 od 500 do 1200 więcej niż 1200
G11 0,02 0,1 0,33 7,02 10,34 4,56 2,28 0,76 0,38
G12 0,02 0,1 0,33 7,02 10,34 4,56 2,28 0,76 0,38
C11 0,0800 5,1 4,56 2,28 0,76 0,38
C12a 0,0800 5,1 4,56 2,28 0,76 0,38
C12b 0,0800 5,1 4,56 2,28 0,76 0,38

W poniższej tabeli znajdziecie natomiast opłaty dystrybucyjne zmienne, zależne od ilości pobranej energii - w wariancie zamrożonym.

Zmienne opłaty dystrybucji energii - Tauron, taryfy G i C (zamrożone)
Taryfa Obszar Strefa Składnik zmienny składki sieciowej (PLN/kWh) Opłata jakościowa (PLN/kWh) Opłata mocowa (PLN/m-c) Opłata kogeneracyjna

PLN/MWh

do 500 kWh/rok 500-1200 kWh/rok 1200-2800 kWh/rok powyżej 2800 kWh/rok
G11 Tauron Dystrybucja
dawny Enion
Całodobowa 0,1824 0,0095 2,3800 5,7200 9,5400 13,3500 4,9600
G12 Szczyt 0,1969 0,0095 4,9600
Pozaszczyt 0,0425
G11 Tauron Dystrybucja
dawna EnergiaPro
Całodobowa 0,1824 0,0095 2,3800 5,7200 9,5400 13,3500 4,9600
G12 Szczyt 0,1969 0,0095 4,9600
Pozaszczyt 0,0516
G11 Tauron Dystrybucja
dawny Vattenfall
Całodobowa 0,1659 0,0095 2,3800 5,7200 9,5400 13,3500 4,9600
G12 Szczyt 0,1969 0,0095 4,9600
Pozaszczyt 0,0389
C11 Tauron Dystrybucja
dawny Enion
Całodobowa 0,2227 0,0242 0,1024 4,9600
C12a Szczyt 0,2093 0,0242 0,1024 4,9600
Pozaszczyt 0,2093
C12b Szczyt 0,2093 0,0242 0,1024 4,9600
Pozaszczyt 0,2093
C11 Tauron Dystrybucja
dawna EnergiaPro
Całodobowa 0,2227 0,0242 0,1024 4,9600
C12a Szczyt 0,2725 0,0242 0,1024 4,9600
Pozaszczyt 0,1865
C12b Szczyt 0,2616 0,0242 0,1024 4,9600
Pozaszczyt 0,1743
C11 Tauron Dystrybucja
dawny Vattenfall
Całodobowa 0,2227 0,0242 0,1024 4,9600
C12a Szczyt 0,2093 0,0242 0,1024 4,9600
Pozaszczyt 0,2093
C12b Szczyt 0,2093 0,0242 0,1024 4,9600

W kolejnej tabeli są zaś informacje o stawkach zmiennych dystrybucji - dla taryf aktualnych na 2024 rok.

Zmienne opłaty dystrybucji energii - Tauron, taryfy G i C (taryfa na 2024 rok)
Taryfa Strefa Składnik zmienny składki sieciowej (PLN/kWh) Opłata jakościowa (PLN/kWh) Opłata mocowa (PLN/m-c) Opłata kogeneracyjna

PLN/MWh

do 500 kWh/rok 500-1200 kWh/rok 1200-2800 kWh/rok powyżej 2800 kWh/rok
G11 Całodobowa 0,2573 0,0314 2,66 6,39 10,64 14,90 6,18
G12 Szczyt 0,2934 0,0314 6,18
Pozaszczyt 0,0818
C11 Całodobowa 0,2202 0,0314 0,1267 6,18
C12a Szczyt 0,2180 0,0314 0,1267 6,18
Pozaszczyt 0,1698
C12b Szczyt 0,2071 0,0314 0,1267 6,18
Pozaszczyt 0,1595

Uwaga! Do opłat zmiennych należy również zaliczyć opłatę OZE, która w 2024 roku wynosi 0 zł.

Więcej informacji na temat rodzajów obowiązujących opłat dystrybucyjnych oraz tego, jak rozumieć rachunek za prąd, znajdziecie w naszym artykule: “Rachunek za prąd - jak czytać fakturę energii elektrycznej?”.