Ceny prądu Tauron – taryfa: G11, G12, C11, C12

Ceny prądu Tauron: energia czynna oraz opłaty dystrybucyjne obowiązujące w 2024 roku – gospodarstwa domowe (taryfa G) oraz firmy (taryfa C). Podane ceny prądu wynikają z taryf zatwierdzonych przez prezesa URE oraz uwzględniają zasady wynikające z „zamrożenia cen prądu” na 2024 rok (zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego).

TAURON taryfa G11 - cena energii czynnej

Poniżej prezentujemy aktualne ceny energii elektrycznej czynnej brutto z taryf TAURON Sprzedaż Spółka z o.o., dla taryf G11, czyli taryf przeznaczonych dla gospodarstw domowych, korzystających z jednej stawki przez całą dobę.

TAURON taryfa G12 - cena energii czynnej

Tabela prezentuje stawki brutto za energię czynną w dwustrefowej taryfie G12 TAURON, przeznaczonej dla gospodarstw domowych.

TAURON taryfa C11 - cena energii czynnej

Niżej znajdziecie zestawienie opłat za energię czynną w jednostrefowej taryfie C11 TAURON, skierowanej do odbiorców biznesowych (mikro, małych i średnich firm). Przedstawione ceny to ceny netto (zawierające akcyzę, niezawierające podatku VAT). Obowiązują dla całego obszaru obsługiwanego przez TAURON Sprzedaż Spółka z o.o.

TAURON taryfa C12a i C12b - cena energii czynnej

Zestawienie zawiera aktualne stawki netto w dwustrefowej taryfie C12a i C12b, dedykowanej sektorowi MŚP. Ceny dotyczą wszystkich odbiorców taryfy obsługiwanych przez TAURONA.

Informacje dodatkowe:

  • Cena zamrożona - jest to efekt ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.
  • Cena maksymalna - jest to limit cenowy, który sprzedawcy energii nie mogą przekroczyć w rozliczeniach z odbiorcami. Obowiązuje dla całkowitej ilości energii pobranej przez firmy od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r., jeśli cena w umowie sprzedaży jest wyższa niż cena maksymalna.
  • Cena taryfowa (URE) - cena obowiązująca od 01.07.2024 r., zgodna z taryfami rynkowymi sprzedawcy.

TAURON taryfa G11, G12, C11, C12 - ceny dystrybucji energii

W tabeli poniżej znajdziecie stałe opłaty dystrybucyjne, naliczane co miesiąc, obowiązujące dla taryf G oraz C. Poniższe ceny obowiązują od 01.07.2024 roku. Stawki dla taryf G zawierają podatek VAT (23%).

Stałe opłaty dystrybucji energii - Tauron, tayfy G i C
Opłata przejściowa (PLN/m-c) Składnik stały składki sieciowej (PLN/m-c) Opłata abonamentowa (PLN/m-c)
Roczne zużycie (kWh) układ 1 fazowy układ 3 fazowy 1 m-c 2 m-ce 6 m-cy 12 m-cy
mniej niż 500 od 500 do 1200 więcej niż 1200
G11 0,0246 0,123 0,4059 8,6346 12,7182 5,6088 2,8044 0,9348 0,4674
G12 0,0246 0,123 0,4059 8,6346 12,7182 5,6088 2,8044 0,9348 0,4674
C11 0,0800 5,1 4,56 2,28 0,76 0,38
C12a 0,0800 5,1 4,56 2,28 0,76 0,38
C12b 0,0800 5,1 4,56 2,28 0,76 0,38

W poniższej tabeli znajdziecie opłaty dystrybucyjne zmienne, zależne od ilości pobranej energii - dla taryf aktualnych na 2024 rok. Ceny dla odbiorców domowych zawierają podatek VAT (23%).

Zmienne opłaty dystrybucji energii - Tauron, tayfy G i C (taryfowe)
Taryfa Strefa Składnik zmienny składki sieciowej (PLN/kWh) Opłata jakościowa (PLN/kWh) Opłata mocowa (PLN/m-c) Opłata kogeneracyjna

PLN/MWh

do 500 kWh/rok 500-1200 kWh/rok 1200-2800 kWh/rok powyżej 2800 kWh/rok
G11 Całodobowa 0,3165 0,0386 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60
G12 Szczyt 0,3609 0,0386
Pozaszczyt 0,1006
C11 Całodobowa 0,2202 0,0314 0,1267 6,18
C12a Szczyt 0,2180 0,0314 0,1267 6,18
Pozaszczyt 0,1698
C12b Szczyt 0,2071 0,0314 0,1267 6,18
Pozaszczyt 0,1595

Uwaga! Do opłat zmiennych należy również zaliczyć opłatę OZE, która w 2024 roku wynosi 0 zł.

Więcej informacji na temat rodzajów obowiązujących opłat dystrybucyjnych oraz tego, jak rozumieć rachunek za prąd, znajdziecie w naszym artykule: “Rachunek za prąd - jak czytać fakturę energii elektrycznej?”.