Enea – opłata dystrybucyjna prądu 2023

Uwaga:

  • Wszystkie ceny to wartości netto, bez podatku od towarów i usług.
  • Odbiorcy uprawnieni to odbiorcy, którzy mogą skorzystać ze stawek opłat za usługi dystrybucji na zasadach wynikających z Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022 r.

Taryfa dystrybucji G11 w Enea w 2023 roku - odbiorcy uprawnieni

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

4,66

6,51

3,84

1,92

0,64

0,32

0,1745

0,0095

Taryfa dystrybucji G11 w Enea w 2023 roku - odbiorcy nieuprawnieni

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

7,25

10,14

3,84

1,92

0,64

0,32

0,2691

0,0242

Taryfa dystrybucji G12 w Enea w 2023 roku - odbiorcy uprawnieni

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

6,00

9,11

3,84

1,92

0,64

0,32

0,1978

0,0651

0,0095

Taryfa dystrybucji G12 w Enea w 2023 roku - odbiorcy nieuprawnieni

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

9,34

14,18

3,84

1,92

0,64

0,32

0,3050

0,1004

0,0242

Taryfa dystrybucji C11 w Enea w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

6,88

3,84

1,92

0,64

0,32

0,2427

0,0242

Taryfa dystrybucji C12a w Enea w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

6,88

3,84

1,92

0,64

0,32

0,2073

0,2073

0,0242

Taryfa dystrybucji C12b w Enea w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

6,88

3,84

1,92

0,64

0,32

0,2073

0,2073

0,0242

Taryfa dystrybucji C21 w Enea w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

23,06

10

brak

brak

brak

0,1619

0,0242

Taryfa dystrybucji C22a w Enea w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

23,06

10

brak

brak

brak

0,1619

0,1619

0,0242

Taryfa dystrybucji C22b w Enea w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

23,06

10

brak

brak

brak

0,1619

0,1619

0,0242

Dodatkowe opłaty dystrybucyjne w 2023 roku

1. Opłata OZE: 0,00 zł/MWh miesięcznie.
2. Opłata mocowa:
a) gospodarstwa domowe:
- zużycie roczne poniżej 500 kWh - 2,38 zł miesięcznie,
- zużycie roczne od 500 kWh do 1200 kW - 5,72 zł miesięcznie,
- zużycie roczne od 1200 kWh do 2800 kW - 9,54 zł miesięcznie,
- zużycie roczne powyżej 2800 kWh - 13,35 zł miesięcznie,
b) pozostali odbiorcy: 0,1024 zł/kWh - opłata naliczana od ilości pobranego prądu w dni robocze.
3. Stawka opłaty kogeneracyjnej: 4,96 zł/MWh miesięcznie.

Enea - Archiwum opłat dystrybucyjnych: