Enea – ceny dystrybucji prądu 2022

Uwaga: Wszystkie ceny to wartości netto, bez podatku od towarów i usług.

Taryfa dystrybucji G11 w Enea

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

4,66

6,51

3,84

1,92

0,64

0,32

0,1745

0,0095

Taryfa dystrybucji G12 w Enea

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

6,00

9,11

3,84

1,92

0,64

0,32

0,1978

0,0651

0,0095

Taryfa dystrybucji C11 w Enea

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

4,36

3,84

1,92

0,64

0,32

0,1554

0,0095

Taryfa dystrybucji C12a w Enea

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

4,36

3,84

1,92

0,64

0,32

0,1327

0,1327

0,0095

Taryfa dystrybucji C12b w Enea

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

4,36

3,84

1,92

0,64

0,32

0,1327

0,1327

0,0095

Taryfa dystrybucji C21 w Enea

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

14,58

10

brak

brak

brak

0,1033

0,0095

Taryfa dystrybucji C22a w Enea

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

14,58

10

brak

brak

brak

0,1033

0,1033

0,0095

Taryfa dystrybucji C22b w Enea

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

14,58

10

brak

brak

brak

0,1033

0,1033

0,0095

Dodatkowe opłaty dystrybucyjne

1. Opłata OZE: 0,90 zł/MWh miesięcznie.
2. Opłata mocowa:
a) gospodarstwa domowe:
- zużycie roczne poniżej 500 kWh - 2,37 zł miesięcznie,
- zużycie roczne od 500 kWh do 1200 kW - 5,68 zł miesięcznie,
- zużycie roczne od 1200 kWh do 2800 kW - 9,46 zł miesięcznie,
- zużycie roczne powyżej 2800 kWh - 13,25 zł miesięcznie,
b) pozostali odbiorcy: 0,1026 zł/kWh - opłata naliczana od ilości pobranego prądu w dni robocze.