PGE – ceny dystrybucji prądu 2021

4 /5
(Ocen: 6)

Uwaga: Wszystkie ceny to wartości netto, bez podatku od towarów i usług.

Taryfa dystrybucji G11 w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,20

0,10

0,33

3,14

4,78

4,50

2,25

0,75

brak

0,2108

0,0102

Taryfa dystrybucji G12 w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,20

0,10

0,33

6,08

8,61

4,50

2,25

0,75

brak

0,2426

0,0514 / Białystok: 0,0445

0,0102

Taryfa dystrybucji C11 w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

3,99

4,50

2,25

0,75

brak

0,1652

0,0102

Taryfa dystrybucji C12a w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

4,10

4,50

2,25

0,75

brak

0,2047

0,1212

0,0102

Taryfa dystrybucji C12b w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

4,10

4,50

2,25

0,75

brak

0,2199

0,0586

0,0102

Taryfa dystrybucji C21 w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

16,14

9,50

brak

brak

brak

0,1358

0,0102

Taryfa dystrybucji C22a w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

16,30

9,50

brak

brak

brak

0,1927

0,1132

0,0102

Taryfa dystrybucji C22b w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

16,30

9,50

brak

brak

brak

0,1614

0,0530

0,0102

Dodatkowe opłaty dystrybucyjne

1. Opłata OZE: 2,20 zł/MWh miesięcznie.
2. Opłata mocowa:
a) gospodarstwa domowe:
– zużycie roczne poniżej 500 kWh – 1,87 zł miesięcznie,
– zużycie roczne od 500 kWh do 1200 kW – 4,48 zł miesięcznie,
– zużycie roczne od 1200 kWh do 2800 kW – 7,47 zł miesięcznie,
– zużycie roczne powyżej 2800 kWh – 10,46 zł miesięcznie,
b) pozostali odbiorcy: 0,0762 zł/kWh – opłata naliczana od ilości pobranego prądu w dni robocze.
Więcej o opłacie mocowej w naszym artykule: Opłata mocowa za prąd 2021 – Ile?