PGE – ceny dystrybucji prądu 2022

Uwaga: Wszystkie ceny to wartości netto, bez podatku od towarów i usług.

Taryfa dystrybucji G11 w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

3,39

6,56

4,50

2,25

0,75

brak

0,2223

0,0095

Taryfa dystrybucji G12 w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

5,16

9,25

4,50

2,25

0,75

brak

0,2570

0,0496

0,0095

Taryfa dystrybucji C11 w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

4,30

4,50

2,25

0,75

brak

0,1743

0,0095

Taryfa dystrybucji C12a w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

4,30

4,50

2,25

0,75

brak

0,2162

0,1280

0,0095

Taryfa dystrybucji C12b w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

4,30

4,50

2,25

0,75

brak

0,2323

0,0617

0,0095

Taryfa dystrybucji C21 w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

17,16

9,50

brak

brak

brak

0,1434

0,0095

Taryfa dystrybucji C22a w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

17,27

9,50

brak

brak

brak

0,1838

0,1207

0,0095

Taryfa dystrybucji C22b w PGE

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

17,27

9,50

brak

brak

brak

0,1705

0,0560

0,0095

Dodatkowe opłaty dystrybucyjne

1. Opłata OZE: 0,90 zł/MWh miesięcznie.
2. Opłata mocowa:
a) gospodarstwa domowe:
– zużycie roczne poniżej 500 kWh – 2,37 zł miesięcznie,
– zużycie roczne od 500 kWh do 1200 kW – 5,68 zł miesięcznie,
– zużycie roczne od 1200 kWh do 2800 kW – 9,46 zł miesięcznie,
– zużycie roczne powyżej 2800 kWh – 13,25 zł miesięcznie,
b) pozostali odbiorcy: 0,1026 zł/kWh – opłata naliczana od ilości pobranego prądu w dni robocze.
Więcej o opłacie mocowej w naszym artykule: Opłata mocowa – co to jest?