Obniżka w taryfie gazowej URE

8% obniżki w taryfie URE. Gaz tańszy, ale niezauważalnie

W odpowiedzi na spadające ceny gazu na rynku hurtowym, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził znaczącą obniżkę cen gazu dla gospodarstw domowych i innych odbiorców uprawnionych przez PGNiG Obrót Detaliczny. Decyzja ta, podjęta 29 lutego 2024 roku, przewiduje obniżkę cen o 8,54%. Jednakże, ze względu na obowiązujące do końca czerwca 2024 roku przepisy mrożące ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh, większość odbiorców nie odczuje wprowadzonych zmian.

URE reaguje na obniżki stawek za gaz na giełdzie

Ceny gazu w taryfie PGNiG (największego sprzedawcy gazu w Polsce, obejmującego swoją działalnością ok. 90% kraju), mają zostać obniżone z poziomu 318,14 zł/MWh do 290,97 zł/MWh (mowa o cenach netto). Ceny opłat dystrybucyjnych pozostaną bez zmian, co w efekcie przełoży się na obniżkę rzędu 8,3%. Zmiana taryfy jest skutkiem postępowania wszczętego przez URE, w sprawie dostosowania stawek taryfowych do rynkowych realiów.

Rafał Gawin, prezes URE, podkreślił, że decyzja o wezwaniu czternastu przedsiębiorstw do obniżenia cen gazu była reakcją na obserwowane spadki cen na rynku hurtowym. W przypadku braku inicjatywy ze strony przedsiębiorstw, Regulator może wezwać do złożenia wniosku o zmianę taryfy, pod rygorem wstrzymania wypłat rekompensat. Do końca lutego 2024 roku, Prezes URE zatwierdził osiem zmian taryf, co przyczyniło się do obniżenia cen gazu od 0,3% do 28%, w zależności od przedsiębiorstwa.

Zmiany taryfy i ich wpływ na odbiorców

Co istotne, większość odbiorców nie odczuje zmian w taryfie, ze względu na przepisy mrożące ceny gazu do końca czerwca 2024 roku na poziomie 200,17 zł/MWh netto (w przeliczeniu, przekłada się na stawkę na poziomie 246,21 zł/MWh brutto). Rozwiązania osłonowe dla odbiorców gazu mają na celu ochronę przed wzrostem cen, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej dla przedsiębiorstw energetycznych poprzez rekompensaty.

Kiedy sprzedawcy mają obowiązek zmienić stawki w taryfie?

Warto jeszcze dodać, że zmiany w taryfie nie pojawią się od razu. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa mogą wprowadzać zmiany nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia opublikowania zaktualizowanej taryfy.

Na giełdzie ceny gazu coraz niższe

Na Towarowej Giełdzie Energii ceny gazu w ostatnim miesiącu niemal nie przekraczały 150 zł/MWh. Oznacza to, że nawet po ostatnich obniżkach, ceny taryfowe są o ok. 90% wyższe od cen rynkowych. Również ceny zamrożone są o ok. 33% wyższe niż ceny giełdowe. Oczywiście, trzeba pamiętać, że część tej różnicy między cenami rynkowymi i taryfowymi musi pokryć marże sprzedawców oraz koszty związane z prowadzoną działalnością. Nie można jednak zapominać, że firmy zajmujące się obrotem gazem otrzymują rekompensaty za sprzedaż gazu po cenach zamrożonych. Innymi słowy, o ile zamrożenie cen gazu było niezbędne w 2023 roku, o tyle w w 2024 roku wydaje się nieopłacalne zarówno dla klientów, jak i budżetu państwa.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments