będzie kolejny nabór do energia dla wsi

Będzie kolejny nabór i dodatkowe 2 mld zł w programie Energia dla Wsi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że w 2024 roku odbędzie się nowy nabór do programu „Energia dla Wsi”. Kolejna odsłona programu, który jest częścią szerszych działań na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) i poprawy efektywności energetycznej na obszarach wiejskich, przeznaczy dodatkowe 2 miliardy złotych na bezzwrotne dotacje i preferencyjne pożyczki.

Zwiększony budżet na rozwój OZE w obszarach wiejskich

W ramach nowego etapu, "Energia dla Wsi" 2024 zaoferuje zarówno dotacje bezzwrotne, jak i preferencyjne pożyczki, z zamiarem istotnego zwiększenia dostępności i wykorzystania OZE wśród rolników oraz spółdzielni energetycznych. Z 3 miliardów złotych, które zostały przeznaczone na program, 1 miliard zł stanowi opcję zwrotnego finansowania, podczas gdy 2 miliardy zł mają być rozdysponowane jako dotacje bezzwrotne. Warto przy tym podkreślić, że bezzwrotne dotacje, zgodnie z obowiązującymi zasadami będą przysługiwać wyłącznie na inwestycje w biogazownie i elektrownie wodne. Na fotowoltaikę i turbiny wiatrowe przewidziane są jedynie preferencyjne pożyczki. Program jest finansowany z Funduszu Modernizacyjnego i będzie realizowany w latach 2022-2030, co podkreśla długoterminowe zaangażowanie NFOŚiGW w promowanie zrównoważonego rozwoju i energetyki odnawialnej w Polsce.

Warto dodać, że to już kolejna podwyżka budżetu w programie. Po koniec grudnia 2023 roku zdecydowano o zwiększeniu budżetu Energii dla Wsi do 1 mld zł i przedłużenia terminu naboru wniosków.

Kto może skorzystać z programu?

Beneficjentami programu mogą być rolnicy oraz spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie. Program umożliwia finansowanie szerokiej gamy projektów OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy powyżej 50 kW i nie większej niż 1 MW, elektrowni wodnych i biogazowni rolniczych o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW, a także magazynów energii zintegrowanych z źródłami energii realizowanymi w ramach inwestycji. Póki co, do 29 lutego 2024 roku wciąż trwa nabór wniosków do I edycji programu Energia dla Wsi.

Więcej informacji na temat programu Energia dla Wsi znajdziecie na stronie: Program Energia Dla Wsi [2024].

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments