Przedłużenie Programu „Energia dla wsi” - plus 1 miliard na liczniku!

Przedłużenie Programu „Energia dla wsi” - plus 1 miliard na liczniku!

Program „Energia dla wsi” to inicjatywa skierowana do rolników oraz spółdzielni energetycznych, mająca na celu wsparcie inwestycji w energię odnawialną na terenach wiejskich. Okazuje się, że program cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co skłoniło do wprowadzenia ważnych zmian.

Wydłużenie terminu naboru i zwiększenie budżetu

Pierwsza zmiana dotyczy terminów. Pierwotnie termin składania wniosków w programie miał zakończyć się 15 grudnia 2023 roku. Jednakże, z uwagi na ogromne zainteresowanie inwestorów, termin ten został wydłużony o ponad dwa miesiące i teraz upływa 29 lutego 2024 roku.

To jednak nie wszystko. Kolejna istotna zmiana to zwiększenie budżetu pierwszego naboru. Początkowo przewidziane było 100 mln zł do podziału na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Teraz ten budżet wzrósł aż do 1 miliarda złotych! To ogromna kwota, która może znacząco przyspieszyć rozwijanie projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

Dla kogo jest Program „Energia dla wsi”?

Program skierowany jest przede wszystkim do rolników, ale także do spółdzielni energetycznych oraz ich członków. To doskonała szansa dla tych grup na rozwijanie inwestycji w energię odnawialną, co nie tylko korzystnie wpłynie na środowisko, ale również może przynieść znaczące oszczędności.

Zakres dofinansowania

Z programu rolnicy będą mogli otrzymać dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy powyżej 50 kW, nie większej niż 1 MW. Dodatkowo elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW, nie większej niż 1 MW, również kwalifikują się do wsparcia. Istnieje także możliwość dofinansowania magazynów energii, pod warunkiem zintegrowania ich ze źródłem energii w ramach inwestycji.

Spółdzielnie energetyczne oraz ich członkowie mogą skorzystać z programu na jeszcze szerszą skalę. Dla nich dofinansowanie obejmuje instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne, i biogazownie o mocy powyżej 10 kW, nie większej niż 10 MW. Również magazyny energii są objęte wsparciem, pod warunkiem zintegrowania ich ze źródłem energii w ramach inwestycji.

Formy dofinansowania

Program „Energia dla wsi” oferuje różne formy dofinansowania. Instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe mogą być wspierane w formie pożyczki, która pokrywa do 100% kosztów kwalifikowanych. Elektrownie wodne i biogazownie rolnicze mogą liczyć na dotacje do 65% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczki na 100% kosztów kwalifikowanych. Magazyny energii są wspierane w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych.

Więcej pieniędzy i czasu na złożenie wniosku

Zwiększenie budżetu programu oraz wydłużenie terminu naboru to świetne wieści dla inwestorów. Teraz mają oni więcej czasu na przygotowanie wniosków i szansę na pozyskanie większych środków na swoje projekty. Jest to również doskonała okazja do rozwijania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, co może przynieść wiele korzyści zarówno środowisku, jak i lokalnym społecznościom.

Do połowy listopada 2023 roku do programu wpłynęło 160 wniosków o dofinansowanie. Wnioski te dotyczyły różnych inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii i obejmowały zarówno dotacje, jak i pożyczki na łączną kwotę 785 mln złotych. To ogromna suma, która może znacząco przyspieszyć rozwijanie odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich.

Programy, takie jak "Energia dla wsi" to nie tylko szansa na aktywizowanie i poprawę dobrostanu obszarów wiejskich, ale również ogromny potencjał wsparcia polskiego systemu energetycznego. Szczególnie istotne, m.in. dla stabilności sieci, mogą być biogazownie rolnicze. Więcej szczegółów na temat programu znajdziecie w naszym artykule: Energia Dla Wsi 2023 – 1 mld zł na OZE dla rolników.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments