korekty prognoz gazu

Będzie taniej? PGNiG wysyła korekty prognoz gazu na 2024 rok!

PGNiG Obrót Detaliczny, będąca częścią Grupy Orlen i największym detalicznym sprzedawcą gazu w Polsce, podjęła decyzję o obniżce ceny gazu z 516,73 zł za MWh do 200,17 zł za MWh.

Spółka podkreśliła, że zmiana cen gazu wynika przede wszystkim z korzystnych trendów na europejskich rynkach gazu w zakresie roku 2024. Dodatkowo, jak twierdzi PGNiG, bycie częścią Grupy Orlen daje gwarancję stabilności finansowej i pozwala na większą elastyczność działania w odpowiedzi na trendy rynkowe.

Spis treści - Czego dowiesz się z tego artykułu?
  1. Nowe prognozy płatności
  2. Gaz w polskim miksie energetycznym

PGNiG Obrót Detaliczny, będąca częścią Grupy Orlen i największym detalicznym sprzedawcą gazu w Polsce, podjęła decyzję o obniżce ceny gazu z 516,73 zł za MWh do 200,17 zł za MWh.

Spółka podkreśliła, że zmiana cen gazu wynika przede wszystkim z korzystnych trendów na europejskich rynkach gazu w zakresie roku 2024. Dodatkowo, jak twierdzi PGNiG, bycie częścią Grupy Orlen daje gwarancję stabilności finansowej i pozwala na większą elastyczność działania w odpowiedzi na trendy rynkowe.

Spis treści – Czego dowiesz się z artykułu?

Nowe prognozy płatności

Na początku lipca, po decyzji o obniżeniu ceny, spółka rozpoczęła wysyłkę bieżących faktur z nową, niższą stawką. Cena, którą PGNiG Obrót Detaliczny obecnie stosuje do wyliczenia prognoz zarówno na bieżący, jak i przyszły rok, wynosi 200,17 zł/MWh.

Klienci PGNiG Obrót Detaliczny, którym wcześniej dostarczono prognozy z wyższą ceną na 2024 rok, otrzymają korekty. Dotyczą one tych osób, które otrzymały plany płatności na 2024 rok z ceną 516,73 zł za MWh, wynikającą z obowiązującej wówczas taryfy.

Obniżone ceny gazu będą korzystne dla różnych odbiorców, w tym gospodarstw domowych i wskazanych podmiotów wrażliwych. Do tych zaliczają się np. szpitale i domy pomocy społecznej. Z obniżki skorzystają także spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe.

Gaz w polskim miksie energetycznym

Pierwotnie zakładano, że gaz ziemny będzie pełnić rolę głównego paliwa przejściowego w procesie zielonej transformacji europejskich gospodarek, w tym Polski. Jednak wybuch konfliktu na Ukrainie i konieczność rezygnacji z rosyjskich surowców wymusiły wprowadzenie zmian w strategiach Unii Europejskiej.

Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w aktualizacji Polityki energetycznej Polski, udział gazu ziemnego w polskim miksie energetycznym ma wynieść tylko nieco mniej niż 30 TWh. To około 15% całości.

Już w 2026 roku z potrzebnej Polsce – według szacunków – 192 TWh energii, fotowoltaika ma produkować jej 19 TWh, natomiast farmy wiatrowe na morzu 12 TWh. Najwięcej energii spośród farm OZE mają wyprodukować wiatraki na lądzie – 36 TWh.

Do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski wzrośnie do około 50 proc. – przynajmniej takie są plany. To oznacza konieczność zdecydowanej intensyfikacji inwestycji w OZE.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments