Czy wspólnota może odmówić montażu ładowarki do elektryka? Sprawdziliśmy!

Czy wspólnota może odmówić montażu ładowarki do "elektryka"? Sprawdziliśmy!

Na polskich ulicach pojawia się coraz więcej samochodów elektrycznych i hybrydowych. Nie dziwi zatem fakt, że nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale także mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej planują instalację własnej stacji ładowania EV. Okazuje się jednak, że wspólnoty mieszkaniowe niekiedy odmawiają inwestorom montażu ładowarki do „elektryka”. Czy mają do tego prawo? Tak, ale tylko w ściśle określonych przypadkach.

Montaż stacji ładowania EV w bloku - co mówi prawo?

Czy w polskim prawie usystematyzowano obowiązki, jakie w zakresie udostępnienia punktów ładowania samochodów elektrycznych mają właściciele wielorodzinnych budynków mieszkaniowych? Owszem. I to już w 2018 roku. Artykuł 12. ustawy o elektromobilności mówi między innymi:

1. Budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, usytuowane w gminach, o których mowa w art. 60 ust. 1, oraz związane z nimi wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska postojowe, projektuje się i buduje, zapewniając moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW.

Jak regulacje zawarte w ustawie o elektromobilności przekładają się na rzeczywistość? Okazuje się coraz więcej mieszkańców zabudowy wielorodzinnej spotyka się z odmowami montażu ładowarki do "elektryka" przy należącym do nich miejscu parkingowym. Co ważne, nie zawsze są to odmowy uzasadnione.

Kiedy wspólnota może odmówić montażu ładowarki?

Przepisy zawarte w ustawie o elektromobilności jasno wskazują na sytuacje, w których zarząd wspólnoty osiedla mieszkaniowego ma prawo rozpatrzyć negatywnie wniosek o montaż stacji ładowania przy prywatnym miejscu postojowym mieszkańca. Może on otrzymać odmowę kiedy:

  • Przeprowadzona ekspertyza wykazała, że instalacja stacji ładowania zgodnie ze złożonym wnioskiem nie jest możliwa;
  • Wnioskodawca nie posiada tytułu własności lokalu mieszkalnego i przypisanego do niego miejsca parkingowego na wyłączny użytek;
  • Wnioskodawca nie załączył do składanego wniosku zgody właściciela lokalu, jeżeli sam nim nie jest;
  • Wnioskodawca nie zobowiązał się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z montażem ładowarki i jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej.
Ważne! Jeżeli żadna z powyższych okoliczności nie wystąpi, zarząd wspólnoty nie ma podstawy prawnej, by odmówić montażu ładowarki na indywidualny wniosek mieszkańca. Co więcej, nawet jeżeli przeprowadzona ekspertyza wykaże, że instalacja jest niemożliwa ze względu na niewystarczającą moc przyłączeniową lub konieczność przebudowy istniejącej instalacji, zarząd powinien rozpatrzyć wniosek pozytywnie pod warunkiem pokrycia wszelkich kosztów modyfikacji przez wnioskodawcę.

Ładowarka do "elektryka" bez zgody wspólnoty? To możliwe!

Czy montaż stacji ładowania na wniosek mieszkańca bloku każdorazowo wymaga zgody wspólnoty? Istnieje wyjątkowa sytuacja, w której instalację można przeprowadzić bez aprobaty zarządu wspólnoty.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu 30 dni na rozpatrzenie wniosku i jednoczesnym braku obowiązku przeprowadzenia ekspertyzy i pokryciu przez wnioskodawcę wszelkich kosztów inwestycji, może on przystąpić do montażu i następnie eksploatacji stacji ładowania przy własnym miejscu postojowym.

Ekspertyza nie jest wymagana jeżeli na etapie projektowania i budowy budynku wykonano instalację elektryczną przystosowaną do zasilania punktów ładowania samochodów elektrycznych. W innym przypadku zarząd wspólnoty ma również 30 dni o złożenia wniosku na zlecenie wykonania ekspertyzy.

Dlaczego wspólnoty odmawiają montażu stacji ładowania?

Jasno sformułowane wytyczne opisujące jedyne sytuacje, w których wspólnota mieszkaniowa może odmówić montażu ładowarki do "elektryka" nie sprawiają bynajmniej, że zarządy sumiennie się do tych zapisów stosują.

Najczęściej komunikowanym powodem odmów w tym obszarze są subiektywne obawy wspólnot związane z ryzykiem wystąpienia pożarów aut elektrycznych na terenie współdzielonego parkingu zlokalizowanego pod budynkami. Są to argumenty wątpliwe, a przede wszystkim niekonsekwentne w kontekście braku zakazu wjazdu pojazdów elektrycznych do hal garażowych.

Trzeba dodatkowo wspomnieć, że możliwość wystąpienia samozapłonu auta z napędem elektrycznym nie może być według zapisów ustawowych argumentacją do odmowy montażu ładowarki przy miejscu postojowym wnioskodawcy. Jeżeli jednak zarząd wspólnoty konsekwentnie upiera się przy swoim stanowisku, potencjalnemu inwestorowi pozostaje wejście na drogę sądową i dochodzenie swoich praw.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr
Piotr
2024-01-30 18:28

a takie pytaine – czy wspolnota może poprosić o dodatkowe ubezpieczenie na wypadek pożaru samochodu lub ładowarki?