Montaż stacji ładowania samochodu elektrycznego w domu - jak przebiega?

Montaż stacji ładowania samochodu elektrycznego w domu - jak przebiega?

Samochody elektryczne i hybrydowe są coraz chętniej wybierane przez kierowców jako środek codziennego transportu. Pojazdy tego typu są zazwyczaj droższe od swoich spalinowych odpowiedników, dlatego ich użytkownicy często szukają oszczędności w zakresie ich eksploatacji. Dobrym sposobem na znaczne ograniczenie kosztów ładowania samochodu elektrycznego, jest montaż stacji ładowania w domu właściciela pojazdu. Dlaczego warto zdecydować się na to rozwiązanie? Jak wybrać dobrego instalatora? Jak przebiega montaż domowej stacji ładowania?

Stacja ładowania samochodów elektrycznych w domu - dlaczego warto?

Właściciele samochodów elektrycznych mają do wyboru kilka możliwości w zakresie ładowania swoich pojazdów, czy to w trybie regularnym, czy też doraźnym. Wielu z nich korzysta z ogólnodostępnych stacji ładowania decydując się na uiszczanie jednorazowych lub abonamentowych opłat za tę usługę. Inni kierowcy często szukają darmowych stacji ładowania, które można znaleźć przy punktach użyteczności publicznej, urzędach, galeriach handlowych itp. Uprawnieni pracownicy przedsiębiorstw, które zdecydują się na montaż stacji ładowania przy firmie, mogą ładować swoje samochody za darmo w godzinach pracy. Ci kierowcy, którzy mają jednak taką możliwość, najczęściej korzystają ze stacji ładowania samochodów elektrycznych w domu. Dlaczego takie rozwiązanie zasługuje na uwagę? Między innymi ze względu na:

 • Komfort ładowania samochodu - w tym aspekcie zawiera się wiele pomniejszych korzyści. Możliwość podłączenia samochodu do ładowania w dowolnym momencie podczas przebywania w domu, brak konieczności czekania na publicznej stacji ładowania, brak kolejek do ładowania, zawsze naładowany samochód przed rozpoczęciem kolejnego dnia. Ważna jest też pewność dotycząca stanu technicznego ładowarki i brak przykrych niespodzianek (przy odpowiedniej eksploatacji urządzenia) w postaci awarii jedynej dostępnej w pobliżu stacji ładowania;
 • Niższe koszty w porównaniu ze stacją ogólnodostępną - koszty ładowania samochodu elektrycznego na stacji zarządzanej przez zewnętrznego operatora są wyższe w porównaniu z kosztami ponoszonymi przez właściciela domowej ładowarki. Wynika to między innymi z korzystnych stawek za sprzedaż prądu dla gospodarstw domowych. Co więcej, kierowca, który zdecyduje się na montaż stacji ładowania w domowym systemie energetycznym może zmienić taryfę na dwustrefową zapewniając sobie jeszcze niższe koszty ładowania samochodu np. w nocy, czy w weekendy;
 • Możliwość ładowania samochodu z fotowoltaiki - domowa stacja ładownia zamontowana w gospodarstwie zasilanym z instalacji fotowoltaicznej może zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji samochodu elektrycznego prawie do zera. Efektywność tego rozwiązania zależy oczywiście od odpowiedniego zoptymalizowania instalacji, a na największą wydajność inwestor będzie mógł liczyć w miesiącach intensywnego nasłonecznienia. Nie zmienia to jednak faktu, że montaż stacji ładowania w domu pozwala dodatkowo podnieść poziom autokonsumpcji energii wytwarzanej przez fotowoltaikę;
 • Opcję udostępnienia stacji innym - właściciel stacji ładowania może nią zarządzać w dowolny, wybrany przez niego sposób. W zależności od przygotowanej infrastruktury może zatem w razie potrzeby udostępniać urządzenie do użytku swoim sąsiadom lub gościom. To bardzo wygodne rozwiązanie, które dodatkowo podnosi wartość nieruchomości w przypadku planów jej sprzedaży;
 • Instalację dwukierunkowej stacji ładowania - na rynku dostępne są modele stacji ładowania, które oferują zarówno funkcję ładowania samochodu, jak i jego rozładowywania (np. Wallbox Quasar V2G). Takie rozwiązanie sprawia, że bateria w samochodzie staje się magazynem energii, z którego w razie potrzeby, na przykład awaryjnie można zasilić domowy system energetyczny. Technologia ta staje się coraz popularniejsza na zachodzie Europy, a w przypadku wdrożenia koncepcji elektrowni wirtualnej właściciele samochodów elektrycznych i dwukierunkowych ładowarek będą mogli dzielić się energią elektryczną odpłatnie.
Zalety montażu stacji ładowania samochodów elektrycznych w domu zawsze będą rozpatrywane przez inwestora w subiektywny sposób. Jeżeli na przykład w gospodarstwie domowym jest więcej pojazdów elektrycznych, to opłacalność inwestycji w domową stację ładowania zdecydowanie wzrośnie. Jeżeli jednak tryb życia właściciela samochodu sprawia, że będzie on ładował auto w domu sporadycznie, a w miejscu pracy ma na przykład dostęp do darmowego ładowania, to być może powinien rozważyć sens takiego rozwiązania.

Instalacja stacji ładowania w domu - jak znaleźć wykonawcę?

Jednym z najważniejszych etapów na drodze do instalacji stacji ładowania samochodów elektrycznych w domu, jest oczywiście wybór odpowiedniej firmy montującej stacje ładowania. Wbrew pozorom zlecenie instalacji konkretnej firmie może wpływać na efektywność, bezpieczeństwo, standard wykonania, terminy i w końcu na cenę całego przedsięwzięcia. Profesjonalni instalatorzy informują potencjalnych zleceniodawców o aspektach, na które warto zwrócić uwagę w kontekście wyboru firmy zajmującej się montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych. Najczęściej wymieniane są:

 • Posiadanie uprawnień SEP - są to uprawnienia, które zdobywa się przez kursy i szkolenia organizowane przez (lub z udziałem) Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Aspekt ten jest gwarancją posiadania przez instalatorów odpowiednich umiejętności potwierdzonych certyfikatami, które przekładają się na realizację zlecenia zgodnie z obowiązującymi normami prawa budowlanego, czy normami elektrycznymi;
 • Doświadczenie instalatora - choć aspekt ten nie daje zleceniodawcy pewności, że montaż stacji ładowania będzie przeprowadzony szybko i profesjonalnie, to mimo wszystko zwiększa szansę instalatora na spełnienie oczekiwań klienta i zastosowanie odpowiednich rozwiązań. Warto zatem wybrać firmę, która posiada bogate portfolio wykonanych montaży;
 • Szeroka wiedza w zakresie oferty rynkowej - niektórzy instalatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania montaży tylko tych modeli stacji ładowania, które znajdują się w ich ofercie. Wówczas zlecenie obejmuje także dostarczenie urządzenia. Nie ma nic złego w tym, by ekipa monterska pracowała na dobrze znanych jej urządzeniach. Niemniej, jednak jeżeli klient oczekuje instalacji stacji ładowania, którą nabył we własnym zakresie, warto aby poszukał instalatora, który montował już te modele u innych zleceniodawców;
 • Cena usług - jest to aspekt, na który klienci zwracają szczególną uwagę. Trzeba jednak pamiętać, że rzetelnie wykonana praca przez doświadczonego elektryka legitymującego się niezbędnymi uprawnieniami musi kosztować. Oczywiście przed podpisaniem umowy warto zorientować się w rynkowych stawkach za usługi tego typu. Zazwyczaj rozliczenie z klientem następuje na podstawie przepracowanych roboczogodzin, lokalizacji wykonywanego zlecenia oraz ilości zużytych materiałów;
 • Estetyka pracy - dla inwestora zlecającego montaż stacji ładowania na ścianie domu, garażu lub w innym miejscu nieruchomości, ważnym aspektem będzie czystość przeprowadzanych prac i końcowa estetyka montażu. Nie trzeba się w tym kontekście godzić na kompromisy, jeżeli standard wykonywanych prac ich nie wymaga;
 • Doradztwo i opieka posprzedażowa - niezwykle ważnymi aspektami cechującymi dobrą firmę montującą stacje ładowania, jest profesjonalne doradztwo w zakresie doboru urządzenia i sposobu jego montażu, jak również wdrożenie klienta w obsługę ładowarki i udzielenie mu wskazówek dotyczących jego efektywnej i bezpiecznej eksploatacji. Aspekty te wpisują się w kompleksowość usługi instalatora.

Niektórzy konsumenci zastanawiają się, czy tak jak w przypadku innych urządzeń elektrycznych, czy elektronicznych, instalację stacji ładowania samochodów w domu mogą przeprowadzić samodzielnie. Jeżeli właściciel domu posiada uprawnienia SEP odpowiedniej kategorii może się podjąć tego zadania. Uprawnienia te są bowiem niezbędne do utrzymania warunków gwarancyjnych większości ładowarek. Trzeba też pamiętać, że firma zajmująca się montażem stacji ładowania posiada w tym obszarze doświadczenie, którego prywatnemu inwestorowi może zabraknąć.

Montaż domowej stacji ładowania krok po kroku

Zamontowanie stacji ładowania samochodów elektrycznych w domu, czy w garażu klienta wymaga zazwyczaj indywidualnego podejścia ze strony instalatora. Nie da się jednak zaprzeczyć temu, że istnieje kilka standardowych kroków wchodzących w zakres realizacji zlecenia, które mają zastosowanie właściwe w każdym przypadku. Jak przebiega zatem montaż domowej stacji ładowania samochodu elektrycznego? Etapy tego przedsięwzięcia to najczęściej:

1. Przeprowadzenie audytu w nieruchomości klienta - wielu instalatorów traktuje ten krok jako standard, inni przeprowadzają audyt na życzenie klienta. Etap ten jest ważny z perspektywy inwestora, który nie orientuje się w warunkach przyłączy instalacyjnych, mocy umownej, czy ewentualnych przeciwwskazań do montażu konkretnego urządzenia. Instalator może dzięki audytowi zaproponować klientowi optymalne rozwiązanie i skrócić tym samym czas samego montażu. Audyt energetyczny pod kątem instalacji stacji ładowania EV trwa zazwyczaj od 30 minut do 1,5 godziny;

2. Przygotowanie projektu i wyceny - kolejny krok odbywa się w siedzibie instalatora, który na podstawie dostarczonych mu informacji i wybranego modelu ładowarki przygotowuje projekt montażu oraz wycenę usług uwzględniającą (lub nie) koszty zakupu samej stacji ładowania. Po akceptacji ze strony klienta, instalator może przystąpić do realizacji zlecenia w nieruchomości zleceniodawcy;

3. Wykonanie okablowania pod ładowarkę - bardzo ważny etap, który w zależności od sytuacji może obejmować wprowadzenie modyfikacji w instalacji elektrycznej poprzez doprowadzenie do miejsca montażu przewodów o większych przekrojach. Wszystko uzależnione jest od parametrów urządzenia. W rezultacie z rozdzielnicy do miejsca montażu prowadzony jest przewód zasilający ładowarkę. Ważne jest także dodanie wyłącznika nadprądowego obsługującego stację ładowania;

4. Montaż stacji ładowania - instalacja samej ładowarki polega na wpięciu do niej żył kabla zasilającego, który musi mieć rozdzielony przewód ochronny. Montaż stacji ładowania odbywa się oczywiście na wyłączonym napięciu;

5. Uruchomienie i test ładowarki - po zamontowaniu stacji ładowania można ją uruchomić i sprawdzić jej działanie. Dobrym rozwiązaniem stosowanym przez wielu instalatorów jest wykorzystanie symulatora komunikującego ładowarkę z samochodem. Pozwala to stwierdzić sukces prac lub zasygnalizować ewentualne nieprawidłowości konieczne do usunięcia;

6. Instrukcja dla klienta - profesjonalny instalator zawsze kończy montaż stacji ładowania wprowadzeniem klienta w prawidłową obsługę urządzenia. Wskazówki przekazane przez doświadczonego montera mogą okazać się bardzo pomocne w codziennej eksploatacji urządzenia. Chodzi tu na przykład o użytkowanie ładowarki podczas deszczu, co do którego wielu kierowców ma pewne obawy.

Montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych w domu klienta trwa zazwyczaj od 2 do 4 godzin w zależności od stopnia skomplikowania prac i ewentualnych modyfikacji instalacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia. Zleceniodawca powinien być na miejscu wykonywania montażu, aby po zakończeniu prac odebrać wykonaną usługę oraz wskazówki dotyczące użytkowania stacji ładowania.

Ile kosztuje montaż stacji ładowania w domu?

Koszty montażu stacji ładowania w domu to jeden z najważniejszych aspektów interesujących przyszłych inwestorów. Cena stacji ładowania do użytku domowego to oczywiście tylko jedna ze składowych ostatecznego kosztu inwestycji w prywatną ładowarkę. W tym obszarze trzeba jednak przygotować środki rzędu od 3000 zł do 10000 zł w zależności od parametrów stacji ładowania, oferowanych przez nią funkcji, czy możliwości instalacyjnych. Koszty samego montażu ładowarki wahają się na polskim rynku w granicach od 800 do 2500 zł. Skąd taka rozbieżność? Uwarunkowana jest ona takimi aspektami, jak:

 • Ilość roboczogodzin przepracowanych przez instalatora;
 • Rodzaj i ilość zużytych podczas montażu materiałów;
 • Lokalizacja nieruchomości klienta i jej odległość od siedziby instalatora;
 • Stopień skomplikowania niezbędnych do wykonania prac optymalizujących instalację elektryczną pod montaż ładowarki.

Koszt montażu domowej stacji ładowania uzależniony jest także od sposobu instalacji. Montaż ładowarki na ścianie budynku lub na wolnostojącym słupku znacząco wpływa na cenę inwestycji, gdyż słupek bądź stelaż to zazwyczaj dodatkowy koszt, a instalator musi wykonać także fundament pod taką konstrukcję. Oczywiście w niektórych przypadkach jest to jedyny sposób montażu stacji ładowania na terenie nieruchomości, jednak klient musi mieć tu na uwadze dodatkowe koszty.

Wallbox Pulsar Plus na słupku

Stacja ładowania Wallbox Pulsar Plus na słupku Eiffel; Źródło: milivolt.pl

 

Wallbox Commander 2 na ścianie

Stacja ładowania Wallbox Commander 2 na ścianie; Źródło: milivolt.pl

Domowa stacja ładowania EV - co warto wiedzieć przed montażem?

Rozważając montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych w domu trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów. Należy do nich między innymi miejsce instalacji ładowarki. Pomocą służą tu oczywiście specjaliści jednak już sam inwestor powinien zastanowić się nad optymalną lokalizacją dla ładowarki tak, aby jej połączenie z samochodem było możliwie najbardziej komfortowe. Trzeba też pamiętać o tym, że niektórych modeli stacji ładowania można używać jedynie wewnątrz budynku, czyli na przykład w zadaszonym garażu. Warto wziąć to pod uwagę planując inwestycję. Kolejnym ważnym obszarem do rozważań jest oczywiście dobór mocy ładowarki do możliwości instalacyjnych nieruchomości oraz parametrów samochodu.

Do najpopularniejszych urządzeń należą te oferujące moce rzędu 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW oraz 22 kW. W odniesieniu do tych wartości trzeba pamiętać o natężeniu (16 A lub 32 A) oraz fazowości instalacji, jakiej wymagają (1-fazowa lub 3-fazowa). Na koniec pozostaje sprawdzenie mocy przyłączeniowej dla gospodarstwa domowego. Oczywiście wszystkie te kwestie mogą sprawdzić za nas specjaliści z firmy montującej stacje ładowania. Warto jednak wesprzeć ich własną wiedzą i być zorientowanym w podstawowych aspektach związanych z montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych w domu.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments