Czyste powietrze - warunki dotacji

Czyste Powietrze 2022 / 2023 - warunki, dopłaty

Zarówno na świecie, jak i w Polsce dużym problemem jest zanieczyszczenie środowiska. Odpowiedzią na coraz gorszy jego stan, jest program Czyste Powietrze, dzięki któremu można ubiegać się o dopłaty do wymiany pieców, ocieplania budynków i montażu paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Od 3 stycznia 2023 roku obowiązuje nowa odsłona tego rządowego programu, mająca na celu zachęcić Polaków do skorzystania z dotacji, które mają być jeszcze wyższe i łatwiejsze w uzyskaniu. Co jeszcze warto wiedzieć o wprowadzonych zmianach? Sprawdźcie koniecznie.

Pompy ciepła - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Program Czyste Powietrze

Istotą programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza, które mimo różnych inicjatyw ekologicznych, wciąż jest w bardzo złym stanie. Coraz częściej, w wielu miastach przekraczane są normy zanieczyszczeń (sprawdź: najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce). Sytuacja ta ulega pogorszeniu szczególnie jesienią i zimą, kiedy to zaczyna się okres grzewczy. Z powodu smogu w Polsce rocznie umiera nie jak dotąd sądzono 45.000 osób (takie dane przez ostatnie lata prezentowały m.in. Europejska Agencja Środowiska i Światowa Organizacja Zdrowia), ale niemal 100.000 (badania na ten temat zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie Environmental Research). Zaostrzeniu uległy już przepisy dotyczące czystości powietrza, zakazano palenia w piecach, takimi substancjami jak np. drobny miał. Wprowadzono także nakaz wymiany pieców - kopciuchów w ciągu następnych lat (w celu obniżenia kosztów tej proekologicznej inwestycji można skorzystać z dofinansowania do wymiany pieca).

Program „Czyste Powietrze” może pomóc w realizacji nowych wymogów. A pomoc taka jest zdecydowanie potrzebna. Forum Rozwoju Efektywnej Energii podaje, że obecnie większość pieców na paliwa stałe, w domach jednorodzinnych, to urządzenia znacznie wyeksploatowane i wiekowe. Średnio piece kaflowe liczą sobie 40 lat, natomiast kotły 15 lat. W związku z tym, już czas najwyższy, aby to w końcu zmienić. Dużym problemem w naszym kraju jest również tzw. ubóstwo energetyczne, dotykające aż 12 proc. Polaków. Oznacza ono problemy z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, takich jak m.in. ogrzewanie, dostęp do elektryczności i ciepłej wody. Tylko w 2022 roku problem ten dotyczył blisko 3,5 miliona osób.

Czyste Powietrze - dofinansowanie w liczbach

Jak już było to wspomniane, program Czyste Powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarstw domowych, a także redukcję lub uniknięcie emisji szkodliwych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Cel ten jest realizowany głównie poprzez wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz termomodernizację budynków (np. ocieplanie ścian zewnętrznych).

Program “Czyste Powietrze”, na który przeznaczono 103 mld zł, będzie trwał do 2029 roku. W tym czasie, na dopłaty do wymiany przestarzałych kotłów, ocieplenia domów oraz montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych liczyć może ok. 3 mln gospodarstw. Mogą to być właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych domów lub wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych. Nie ma jednak możliwości finansowania inwestycji w domach, w których trwa jeszcze budowa (dofinansowanie do ekologicznych pomp ciepła, w nowych budynkach można uzyskać w ramach nowego programu Moje Ciepło):

 • złożono 587.821 wniosków;
 • łączna kwota dotacji 12.354.913.310 zł;
 • podpisano 2.125 porozumień z gminami.

Czyste Powietrze kwiecień 2023

Źródło: Statystyki dla programu Czyste Powietrze - Twitter

Przy czym beneficjenci programu najczęściej wnioskowali o

Pompy ciepła - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze nie wyklucza innych dotacji

Co ważne, dofinansowanie z programu “Czyste Powietrze” nie wyklucza dotacji na te same inwestycje z gminnych programów niskoemisyjnych pod hasłem Stop Smog. Dotacja ta przysługuje gospodarstwom najbardziej potrzebującym wsparcia i może wynieść 90 lub nawet 100 proc. inwestycji. Gminy, które wezmą udział w programie mogą uzyskać pieniądze z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który finansuje 70 proc. kosztów wymiany przestarzałych kotłów oraz ocieplenia domów.

Bez zmian pozostała możliwość łączenia dotacji z programu „Czyste Powietrze” z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Chociaż odliczeniu nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone. Rozliczyć więc można tylko część wydatków nie dofinansowanych, a w przypadku, gdy po ich wcześniejszym odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej otrzymało się ich zwrot w formie dotacji, to konieczne jest ich odliczenie. Z ulgi termomodernizacyjnej po raz pierwszy można było skorzystać podczas rozliczania formularza PIT za 2019 rok (preferencja przysługuje zarówno podatnikom rozliczającym się według skali, jak i płacącym podatek liniowy lub ryczałt). Od dochodu w PIT odliczyć można do 53.000 zł wydatków związanych z termomodernizacją budynku (w tym poniesionych na zakup instalacji fotowoltaicznej i jej montaż, pod warunkiem że ma się faktury VAT wystawione przez płatników VAT).

Kredyty antysmogowe w ramach programu Czyste Powietrze

Należy tu przypomnieć, że od 15 maja 2020 roku program Czyste Powietrze funkcjonuje w nowej postaci, dzięki czemu ubieganie się o dopłaty jest znacznie łatwiejsze i wymaga mniejszej biurokracji (większość wymaganych dokumentów została zastąpiona oświadczeniami). Zmieniono również zasady przyznawania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe na urządzenia nowoczesne i spełniające najwyższe normy oraz na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. W odświeżonej wówczas wersji programu znalazły się m.in. dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla osób, które już wymieniły źródło ciepła. Wprowadzona została także możliwość integracji Czystego Powietrza z programem Mój Prąd przez możliwość uzyskania dotacji na montaż fotowoltaiki.

W nowszej, ulepszonej wersji programu, przewidziana została również możliwość pozyskania dodatkowego lub pomostowego finansowania inwestycji z banków komercyjnych. W ten sposób zastąpione zostaną cieszące się małym zainteresowaniem pożyczki NFOŚiGW (oferowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Podpisane przez NFOŚiGW i WFOŚiGW 14 kwietnia 2021 roku umowy z bankami pozwalają na zwiększenie dostępności programu Czyste Powietrze, poprzez uruchomienie kredytów jako uzupełnienie finansowania inwestycji.

Do kogo skierowany jest Kredyt Czyste Powietrze? Otóż skorzystać z niego mogą beneficjenci uprawnieni do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania. Kredyt ten jest przyznawany przez współpracujący bank na realizację inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze, natomiast dotacja, jaką otrzyma osoba wnioskująca, będzie przeznaczona na spłatę część kredytu bankowego. Umowy podpisały następujące banki:

 • Alior Bank (od 6 lipca 2021 roku);
 • BNP Paribas Bank Polska (od 27.09.2021 roku);
 • Bank Ochrony Środowiska (od 6 lipca 2021 roku);
 • Credit Agricole Bank Polska (od 26.10.2021 roku);
 • Santander Consumer Bank (od 27.04.2022 roku);
 • Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze (od 16.12.2021 r.) i Banki Spółdzielcze z Grupy BPS: Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej, Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Szczytnie, Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Limanowej, Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, Bank Spółdzielczy w Łańcucie, Bank Spółdzielczy w Otwocku, Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu, Bank Spółdzielczy w Rykach, 5.9. Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim, Bank Spółdzielczy w Brodnicy Nadsański Bank Spółdzielczy, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim, Vistula Bank Spółdzielczy, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, Bank Spółdzielczy w Poddębicach,Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu, Bank Spółdzielczy w Pieńsku, Bank Spółdzielczy w Słomnikach i Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem;
 • Banki Spółdzielcze SGB-Bank S.A. (od 19 stycznia 2022 r.), co oznacza, że w wybranych bankach Spółdzielczych SGB będzie można złożyć wniosek o kredyt z dotacją i gwarancją BGK u jednego doradcy. Wśród pierwszych banków Spółdzielczych SGB oferujących swoim klientom Kredyty Czyste Powietrze znalazły się: Bank Spółdzielczy w Strzelnie, Bank Spółdzielczy w Radziejowie, Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Wieleniu, Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim i Bank Spółdzielczy w Przysusze, Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, Bank Spółdzielczy w Człuchowie, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, Bank Spółdzielczy w Lipnie, Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim, Bank Spółdzielczy w Lubrańcu, Bank Spółdzielczy w Kobierzycach, Bank Spółdzielczy w Raciążu, Bank Spółdzielczy w Ruścu, czy Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Co ważne, w ramach wprowadzonych na początku stycznia 2023 roku zmian w programie, umożliwiono także w ścieżce bankowej rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Tylko w 2023 roku banki będą dysponować łącznym limitem środków do 69,4 mln zł, w ramach których przekazywać będą do WFOŚiGW wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych. Zwiększenie zaś powyższego limitu dokonywane będzie w ramach alokacji środków przewidzianych na ten cel na 2023 roku, który wynosi 340 mln zł. Wszystkie banki uczestniczące w programie Czyste Powietrze zapewniają zainteresowanym pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji, jak i w złożeniu wniosku o kredyt oraz dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu. Co ważne, dzięki objęciu finansowania gwarancjami z Banku Gospodarstwa Krajowego, warunki dla kredytobiorców są znacznie korzystniejsze i nie wymagają konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Wśród najważniejszych warunków gwarancji wymienić należy:

 • brak prowizji za udzielenie gwarancji;
 • gwarancję do 80 proc. kwoty kredytu pozostającego do spłaty;
 • maksymalną kwotę gwarancji w wysokości 120.000 zł;
 • maksymalną kwotę kredytu objętego gwarancją w wysokości 150.000 zł.

Czyste Powietrze 2023

Z dotacji Czyste Powietrze skorzystało już ponad 500 tys. gospodarstw domowych, na łączną kwotą przeszło 10.056.003.930 zł:

liczba wniosków składanych miesięcznie w programie Czyste Powietrze

Źródło: wysokienapięcie.pl na podstawie czystepowietrze.gov.pl

Nadal jest to jednak za mało, jak wynika bowiem z danych zawartych w Centralnej Ewidencji Budynków w kraju wciąż “działa” ponad 4,4 mln pieców na paliwa stałe (w samej tylko Warszawie trzeba zastąpić od 7 do 9,5 tys. tzw. kopciuchów nie spełniających żadnych ekologicznych norm). Tymczasem już od 2023 roku, w niektórych województwach zaczęły obowiązywać zakazy palenia w piecach gorszych klas (sprawdźcie jakie są terminy wymiany pieca w poszczególnych województwach). Tak więc, aby poradzić sobie ze smogiem, liczba beneficjentów programu Czyste Powietrze musi wzrosnąć (stare piece na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania powinno wymienić jeszcze przynajmniej ponad 2 mln właścicieli domów jednorodzinnych).

Czyste Powietrze - wyższe dopłaty w 2023 roku

3 stycznia 2023 roku, wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów programu Czyste Powietrze, uruchomiona została jego nowa, ulepszona wersja. Zmiany te wymuszone zostały m.in. wysoką inflacją zjadającą sporą część dotacji oraz wysokimi kosztami surowców energetycznych (w tym węgla), spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę.

program Czyste Powietrze 2023

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Najnowsza wersja programu Czyste Powietrze 2023 promować będzie przede wszystkim kompleksową termomodernizację, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw osób uczestniczących w programie. Ponadto wprowadzone zmiany obejmują m.in.

Podwyższenie progów dochodowych

Dzięki którym z wyższych dotacji będzie mogła skorzystać większa grupa gospodarstw domowych. W przypadku:

 • dofinansowania podstawowego, roczny próg dochodowy umożliwiający otrzymanie wsparcia wzrósł ze 100.000 zł do 135.000 zł;
 • dofinansowania podwyższonego próg dochodowy wzrósł z 1.564 zł do 1.894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 2.189 zł do 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • dofinansowania w najwyższym wymiarze wsparcia (na kompleksową termomodernizację) progi dochodowe wzrosły z 900 zł do 1.090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1.260 do 1.526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Zwiększenie wysokości dotacji z Czystego Powietrza

Zwiększona została również wysokość dotacji na poszczególne rodzaje przedsięwzięć (w tym na instalację pompy ciepła, ogrzewania elektrycznego, kotła zgazowującego drewno czy kotła na pellet drzewny) oraz podniesienie zostały maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych.

Czyste Powietrze kompleksowa termomodernizacja

Źródło: WFOŚiGW w Białymstoku

W przypadku:

 • dofinansowania podstawowego maksymalna kwota dotacji wzrośnie z 30.000 zł do 66.000 zł;
 • dofinansowania podwyższonego maksymalna dotacja wzrośnie z 47.000 zł do 99.000 zł;
 • dofinansowania najwyższego maksymalna wysokość dotacji wzrośnie z 79.000. zł do 135.000 zł.

Ponadto w przypadku drugiej i trzeciej części programu można ubiegać się o 50 proc. dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed rozpoczęciem remontu. Wówczas to środki trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji przelana zostanie na konto w 14 dni od podpisania umowy. Natomiast pozostała część w ciągu 30 dni od ukończenia prac związanych z remontem. Podane powyżej kwoty dotyczą kompleksowej termomodernizacji, a także wymianę źródła ciepła na pompę ciepła i inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną

Możliwość złożenia kolejnego wniosku

Wcześniej program Czyste Powietrze nastawiony był na wymianę nieekologicznych kotłów, od 2023 roku natomiast promowana będzie termomodernizacji budynków jako skuteczna metoda mająca na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych. Nowa odsłona programu wprowadza bowiem możliwość złożenia kolejnego wniosku na termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca.

Przy czy czym w nowej edycji programu Czyste Powietrze istnieje również możliwość przeprowadzenia termomodernizacji budynku bez wymiany źródła ciepła. Natomiast maksymalna kwota dotacji zależeć będzie od wybranej przez wnioskodawcę opcji (im bardziej ekologiczne i efektywne energetycznie rozwiązanie, tym wyższe dofinansowanie).

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku

W przypadku Czystego Powietrza 2023, warunkiem otrzymania dotacji na kompleksową termomodernizację jest:

 • wykonanie audytu energetycznego - w celu przyciągnięcia jeszcze większej ilości zainteresowanych, program Czyste Powietrze 2023 będzie pokrywał 100 proc. kosztów audytu energetycznego (na jego wykonanie beneficjent będzie mógł wnioskować o maksymalnie 1.200 zł). Co ważne, dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do wskazanej kwoty jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu;
 • wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym wcześniej audycie, który będzie gwarantem zmniejszenia zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40 proc.

Jakie jeszcze zmiany w Czystym Powietrzu 2023?

To oczywiście nie jedyne zmiany w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze, należy tu bowiem wymienić te z nich dotyczące również:

 • ścieżki bankowej, albowiem w Czystym Powietrzu 3.0 kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku;
 • wprowadzenia możliwości uzyskania dofinansowania na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu;
 • wyłączenia z kosztów kwalifikowanych podatku od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany;
 • eliminacji od 1 lipca 2023 roku, po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dotacji w ramach programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3;
 • szybszej wypłaty pieniędzy, dzięki wprowadzeniu uproszczeń w procedowaniu wniosków. W 2023 roku fundusze z właściwego WFOŚiGW mają wpływać bezpośrednio na rachunek wykonawcy robót w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Czystego Powietrza. Natomiast pozostała część środków będzie przekazywana do 30 dni po zakończeniu całego przedsięwzięcia;
 • pozyskaniem większych środków unijnych, do tej pory bowiem program Czyste Powietrze finansowany był wyłącznie ze środków krajowych (do 2029 roku rząd zamierza przeznaczyć na ten cel 103 mld zł). Podjęte jednak zostaną starania by o pozyskanie środków unijnych. Wiadomo już, że Czyste Powietrze zostanie zasilone kwotą 3,1 mld euro z Krajowego Planu Odbudowy, a 2 mld euro ma trafić do programu z unijnego Funduszu Spójności;
 • zwiększeniem sumy środków, które gminy (w programie bierze ich udział przeszło 2.000) mogą otrzymać na obsługę wnioskodawców, ponieważ to one zaangażowały się w pośrednictwo w przygotowaniu wniosków o dotację z programu. Aby zachęcić kolejne, NFOŚiGW zwiększył sumę środków, które będą mogły otrzymywać gminy na obsługę wnioskodawców. Ponadto w celu zwiększenia pomocy w przygotowaniu wniosków zaangażowani zostaną tzw. operatorzy. Będą to swego rodzaju gminni doradcy energetyczni, którzy przeprowadzą beneficjentów krok po kroku, przez cały proces.

Jak wynika z oceny POBE, nowy program Czyste Powietrze 3.0 jest szansą na istotne przyspieszenie termomodernizacji i wymiany kopciuchów, tak aby już w 2023 roku liczba składanych wniosków podwoiła się do poziomu 5-6 tys.tygodniowo, dzięki czemu do 2030 roku możliwa byłaby w Polsce wymiana 3 mln kopciuchów.

Pompy ciepła - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Czyste Powietrze – warunki

Zmiana programu Czyste Powietrze wynika z potrzeby przyspieszenia tempa jego realizacji. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Część pierwsza programu dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

W tym przypadku zainteresowani mogą skorzystać z dwóch form dofinansowania: dotacji oraz dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) nie przekraczające kwoty 135.000 zł.

Maksymalne kwoty dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju wspieranych przedsięwzięć. I tak:

Opcja pierwsza podstawowego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w pierwszej opcji finansowania w przypadku:

 • przedsięwzięcia obejmującego kompleksową termomodernizację może maksymalnie wynosić: 66.000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną i 60.000 zł gdy jej nie uwzględnia (zapraszamy do naszego rankingu firm fotowoltaicznych);
 • przedsięwzięcia, które nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji, może maksymalnie wynosić: 41.000 zł (z instalacją PV) i 35.000 zł (bez instalacji PV);
 • audytu energetycznego: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

Opcja ta obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż powietrznej pompy ciepła albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. (sprawdźcie nasz ranking najlepszych ofert i firm montujących pompy ciepła). Dodatkowo mogą być także wykonane:

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych przegród budowlanych (zawiera także demontaż);
 • dokumentacja dotyczącą wcześniej wymienionych działań, a więc ekspertyzy, dokumentacja projektowa i audyt energetyczny (pod warunkiem
 • wykonania ocieplenia przegród budowlanych).

Opcja druga podstawowego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w drugiej opcji finansowania w przypadku:

 • przedsięwzięcia obejmującego kompleksową termomodernizację może maksymalnie wynosić: 56.000 zł z mikroinstalacją PV i 50.000 zł bez instalacji;
 • przedsięwzięcia, które nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji, może to być maksymalnie 31.000 zł (z instalacją PV) i 25.000 zł (bez instalacji PV)
 • audytu energetycznego: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

Druga opcja obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła, niż wymienione zostały w przypadku opcji pierwszej (czyli pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Poza tym, mogą być również wykonane takie dodatkowe działania jak w opcji pierwszej podstawowego poziomu dofinansowania.

Opcja trzecia podstawowego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w trzeciej opcji finansowania w przypadku:

 • przedsięwzięcia wraz z kompleksową termomodernizacją może maksymalnie wynosić 33.000 zł;
 • przedsięwzięcia bez kompleksowej termomodernizacji, może maksymalnie wynosić 13.000 zł;
 • audytu energetycznego: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

Przedsięwzięcie to nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a jedynie:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji);
 • zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych i ocieplenia przegród budowlanych;
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Oto maksymalne dotacje dla podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu, łącznie do 66.000 zł za kompleksową termomodernizację z instalacją PV):

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Audyt energetyczny 100% 1.200
Podłączenie sieci wraz z przyłączem 55% 12.200
Pompa ciepła powietrze/woda 40% 12.600
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 55% 19.400
Pompa ciepła powietrze/powietrze 40% 4.400
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 55% 28.000
Kocioł gazowy kondensacyjny 40% 6.100
Kotłownia gazowa 45% 8.300
Kocioł olejowy kondensacyjny 40% 7.400
Kocioł zgazowujący drewno 40% 6.600
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard) 45% 9.000
Kocioł na pellet drzewny 40% 5.600
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% 9.100
Ogrzewanie elektryczne 40% 5.600
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 40% 8.100
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 40% 6.700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 40% 6.000

Część druga programu dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

W tym przypadku zainteresowani mogą skorzystać z czterech form dofinansowania: dotacji, pożyczki dla gmin (uzupełniającej finansowanie dla beneficjentów), dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego oraz dotacji z prefinansowaniem. O dofinansowanie z części drugiej programu Czyste Powietrze mogą ubiegać się zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Jeśli prowadzicie działalność gospodarczą to Wasz przychód nie może być większy niż 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę. Natomiast w drugim przypadku beneficjentem programu, może zostać osoba, która jest właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Przy czym, miesięczny dochód na jedną osobę nie może przekroczyć:

 • 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 1.894 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Tak samo jak w przypadku pierwszej programu, również w części drugiej maksymalne kwoty dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju wspieranych przedsięwzięć. I tak:

Opcja pierwsza podwyższonego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w pierwszej opcji finansowania może wynosić w przypadku przedsięwzięcia:

 • obejmującego kompleksową termomodernizację: 99.000 zł (z instalacją PV) i 90.000 zł (bez instalacji PV);
 • bez kompleksowej termomodernizacji: 59.000 zł (z instalacją PV) i 50.000 zł (bez instalacji PV);
 • audytu energetycznego 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

Dofinansowanie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo mogą być również wykonane następujące inwestycje:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła wyłącznie do cwu);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych okien, drzwi zewnętrznych;
 • dokumentacja dotycząca powyższych działań (czyli audytu energetycznego, ekspertyzy i dokumentacja projektowa).

Opcja druga podwyższonego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w drugiej opcji finansowania może wynosić w przypadku przedsięwzięcia:

 • obejmującego kompleksową termomodernizację: 81.000 zł (z instalacją PV) i 72.000 zł (bez instalacji PV);
 • bez kompleksowej termomodernizacji: 41.000 zł (z instalacją PV) i 32.000 zł (bez instalacji PV);
 • audytu energetycznego: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

Przedsięwzięcie to obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, jak również zakup i montaż innego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Ponadto za uzyskane z programu środki inwestor może wykonać (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu);
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, drzwi zewnętrznych, okien, bram garażowych (zawiera również demontaż);
 • dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Opcja trzecia podwyższonego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w trzeciej opcji finansowania w przypadku:

 • przedsięwzięcia wraz z kompleksową termomodernizacją może maksymalnie wynosić 48.000 zł;
 • przedsięwzięcia bez kompleksowej termomodernizacji, może maksymalnie wynosić 25.000 zł;
 • audytu energetycznego: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

Inwestycja ta nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a jedynie:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych i ocieplenia przegród budowlanych;
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych),
 • dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Oto maksymalne dotacje dla podwyższonego poziomu dofinansowania (część druga programu, łącznie do 99.000 zł za kompleksową termomodernizację z instalacją PV):

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Audyt energetyczny 100% 1.200
Podłączenie sieci wraz z przyłączem 80% 17.800
Pompa ciepła powietrze/woda 70% 22.100
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 80% 28.100
Pompa ciepła powietrze/powietrze 70% 7.800
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 80% 40.700
Kocioł gazowy kondensacyjny 70% 10.700
Kotłownia gazowa 70% 13.000
Kocioł olejowy kondensacyjny 70% 13.900
Kocioł zgazowujący drewno 70% 11.700
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard) 70% 14.300
Kocioł na pellet drzewny 70% 9.700
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 70% 14.300
Ogrzewanie elektryczne 70% 9.700
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 70% 14.300
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 70% 11.700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 70% 9.000

Część trzecia programu dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

25 stycznia 2022 roku ogłoszony został nabór wniosków do trzeciej części programu Czyste Powietrze skierowanej do najmniej zamożnych Polaków. W tym przypadku, podobnie jak w drugiej części programu zainteresowani mogą również skorzystać z czterech form finansowania, jakimi są: dotacja, pożyczka dla gmin (uzupełniająca finansowanie dla beneficjentów), dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego oraz dotacja z prefinansowaniem.

O dofinansowanie z części trzeciej programu Czyste Powietrze mogą ubiegać się zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. W sytuacji, gdy beneficjent prowadzi działalność gospodarczą to jego przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę. Natomiast w drugim przypadku beneficjentem programu, może zostać osoba, która jest właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Przy czym, miesięczny dochód na jedną osobę nie może przekroczyć:

 • 1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Tak samo jak w przypadku pierwszej i drugiej części programu, również w części trzeciej, maksymalne kwoty dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju wspieranych przedsięwzięć. I tak:

Opcja pierwsza najwyższego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w pierwszej opcji finansowania w przypadku:

 • przedsięwzięcia obejmującego kompleksową termomodernizację może maksymalnie wynosić: 135.000 zł (z instalacją PV) i 120.000 zł (bez instalacji PV);
 • przedsięwzięcia bez kompleksowej termomodernizacji może maksymalnie wynosić: 79.000 zł (z instalacją PV) i 70.000 zł (bez instalacji PV)
 • audytu energetycznego: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

Opcja ta obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż powietrznej pompy ciepła albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. (sprawdźcie nasz ranking najlepszych ofert i firm montujących pompy ciepła). Dodatkowo mogą być także wykonane:

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych przegród budowlanych (zawiera także demontaż);
 • dokumentacja dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Opcja druga najwyższego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w drugiej opcji finansowania w przypadku:

 • przedsięwzięcia obejmującego kompleksową termomodernizację może maksymalnie wynosić: 115.000 zł (z instalacją PV) i 100.000 zł (bez instalacji PV);
 • przedsięwzięcia bez kompleksowej termomodernizacji może maksymalnie wynosić: 59.000 zł (z instalacją PV) i 50.000 zł (bez instalacji PV);
 • audytu energetycznego: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

Przy czym opcja druga najwyższego poziomu dofinansowania dotyczy przedsięwzięć obejmujących demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (w tym zakup i montaż kotłowni gazowej lub zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu). Ponadto mogą być także wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż mikroinstalacji PV;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż);
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu);
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Opcja trzecia najwyższego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w trzeciej opcji dofinansowania w przypadku:

 • inwestycji obejmującej kompleksową termomodernizację może maksymalnie wynosić: 70.000 zł;
 • inwestycji bez kompleksowej termomodernizacji może maksymalnie wynosić: 40.000 zł;
 • audytu energetycznego: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

Przy czym trzecia opcja dofinansowania, trzeciej najwyższej części programu Czyste Powietrze nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a dopuszcza jedynie wybór więcej niż jednego elementu z poniższego zakresu:

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Oto maksymalne dotacje dla najwyższego poziomu dofinansowania (część trzecia programu, łącznie do 135.000 zł za kompleksową termomodernizację z instalacją PV):

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Audyt energetyczny 100% 1.200
Podłączenie sieci wraz z przyłączem 100% 22.200
Pompa ciepła powietrze/woda 100% 31.500
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 100% 35.200
Pompa ciepła powietrze/powietrze 100% 11.100
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 100% 50.900
Kocioł gazowy kondensacyjny 100% 15.300
Kotłownia gazowa 100% 18.500
Kocioł olejowy kondensacyjny 100% 18.500
Kocioł zgazowujący drewno 100% 16.700
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard) 100% 20.400
Kocioł na pellet drzewny 100% 13.900
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 100% 20.400
Ogrzewanie elektryczne 100% 13.900
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 100% 20.400
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 100% 16.700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 100% 15.000

Czyste Powietrze - wnioski, terminy

Program został uruchomiony 19 września 2018 roku. Umowy będą podpisywane do 31.12.2027 roku, a wszystkie prace objęte umową muszą zakończyć się do 30.06.2029 roku. Wnioski w programie “Czyste powietrze” przyjmowane są w trybie ciągłym. Złożyć można je na dwa sposoby - elektronicznie oraz w wersji papierowej, do funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, właściwego dla lokalizacji budynku, którego ma dotyczyć dofinansowanie. W obu przypadkach złożenie wniosku nic nie kosztuje.

Czyste Powietrze - wniosek online

Wnioski o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze składać można poprzez serwis gov.pl. Należy wejść w zakładkę “Nieruchomość i środowisko”, a potem “Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”. Następnie trzeba:

 • kliknąć w przycisk Złóż Wniosek;
 • zalogować się za pomocą login.gov.pl;
 • wybrać sposób logowania;
 • utworzyć i wypełnić wniosek o dotację;
 • dołączyć wymagane załączniki;
 • podpisać wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego;
 • wysłać dokumenty (wniosek wraz z załącznikami).

Wniosek papierowy

Jeśli nie macie możliwości złożenia wniosku w wersji elektronicznej, dopuszczalne jest złożenie wniosku w wersji papierowej. Jednak ze względu na to, że beneficjent nie posiada profilu zaufanego (sprawdź: jak założyć profil zaufany), trzeba ten wniosek wydrukować, podpisać ręcznie i dopiero złożyć. Odbywa się to w kilku prostych krokach:

 • zalogowanie się w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie internetowej https://gwd.nfosigw.gov.pl/;
 • wypełnienie wniosku o dofinansowanie zgodnie z instrukcją;
 • kliknięcie ikony “przygotuj do podpisu” (nie wybiera się w tym przypadku podpisu elektronicznego);
 • wydrukowanie wniosku i dołączenie wymaganych załączników;
 • podpisanie wniosku;
 • złożenie wniosku osobiście lub drogą pocztową (czy kurierem) do właściwego WFOŚiGW, jego oddziału lub gminy (o ile zawarła porozumienie w funduszem sprawie realizacji programu Czyste Powietrze).

Złożenie wniosku w banku

W przypadku chęci wzięcia kredytu z dotacją, cały proces przebiega w następujący sposób:

 • należy przyjść do oddziału banku (lub partnera banku), który przystąpił do programu Czyste Powietrze;
 • złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze (po przyznaniu kredytu bank poinformuje Was, czy kredyt objęty jest gwarancją BGK);
 • skompletować i złożyć wymagane załączniki;
 • sprawdzić i podpisać wypełniony wniosek o dotację;
 • wysłanie przez bank wniosku do WFOŚiGW.

Czyste Powietrze – dokumenty

Każdy zainteresowany dofinansowaniem musi przygotować:

dane do logowania do profilu zaufanego lub wypełniony wniosek pobrany z Portalu Beneficjenta (gdy wnioskodawca składa wniosek w urzędzie);
skan zaświadczenia upoważniający do podwyższonego dofinansowania;
skan dokumentu potwierdzającego prawo własności tego domu (w przypadku braku księgi wieczystej dla domu);
skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli (w przypadku współwłasności);
skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka (w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową).

Pompy ciepła - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Czyste Powietrze - kalkulator grubości izolacji

Kolejnym ułatwieniem dla osób ubiegających się o dotacje na termomodernizację jest kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków, który jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Narzędzie to zostało przygotowane przez ekspertów Krajowej Agencji Poszanowania Energii na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kalkulator dostępny jest stronie programu "Czyste Powietrze" i pomaga wyliczyć grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych (m.in. podłóg, ścian, stropodachu), które oddzielają pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych.

Parametry tego jakże przydatnego narzędzia zostały dobrane tak, aby wnioskodawca mógł wybrać odpowiedni rodzaj i grubość materiału izolacyjnego mając pewność, że po przeprowadzeniu termomodernizacji wybranych przegród będą one spełniać obowiązujące warunki techniczne 2021 (WT 2021), które weszły w życie 31.12.2020 roku, zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

Pompy ciepła - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
10 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Monika
Monika
2022-08-29 22:43

czy można dostać dofinansowanie na ocieplenie i kominek na płaszcz wodny klasy 5

Tomasz
Tomasz
2022-05-31 19:09

Odradzam zmianę starego kotła (kopciucha) na nowy na pellet lub ekogroszek, ponieważ ceny tych opałów to jakiś dramat.

Jolanta
Jolanta
2021-09-29 09:07

Czy w domu na wsi, który jest domem mieszkalnym i w którym instaluję fotowoltaikę i pompę ciepła muszę mieszkać na stałe? Co jeśli mam mieszkanie i dom na wsi. Jak mam rozdzielić moją bytność w tych dwóch miejscach? Czy jest ważne gdzie ile przebywam i gdzie jestem zameldowana na stałe?

Jerzy
Jerzy
2021-09-19 15:20

Właśnie otrzymałem odmowę uzyskania dotacji z powodu prawa budowlanego. Mam mieszkanie 71,5 M2 w budynku gdzie znajdują się 6 lokali każdy z nich ma księgę wieczysta, budynek by można porównać do zabudowy szeregowej lecz problem jest w tym że to jest sześć lokali a każdy lokal ma własną kotłownię z kopciuchem

Jerzy
Jerzy
2021-09-19 15:14

Czy mogę skorzystać z dotacji na wymianę pieca CO w budynku wielomieszkaniowym z wydzielonym lokalem mieszkalnym

Arkadiusz
Arkadiusz
2021-08-09 12:42

Właśnie otrzymałem odmowę uzyskania dotacji z powodu prawa budowlanego.Mam mieszkanie 80 M2 w budynku gdzie znajdują się 4 lokale każdy z nich ma księgę wieczysta budynek by można porównać do zabudowy szeregowej i problem jest w tym że to są cztery lokale

Małgorzata Kujawa
Małgorzata Kujawa
2020-05-21 18:47

Proszę o podanie adresu biura w sprawie dotacji do wymiany ogrzewania węglowego na gazowe

Ewla
Ewla
2020-01-26 20:17

Jak ślą mnie to tez lipa największe dofinansowania są dla nierobów co żyją z zasiłków i nie maja dochodu a dla tych co pracują płaca podatki i pracują na wszystkich nierobów. to nic się nie należy?!!!!!!!!!!! Nie wiem gdzie ta sprawiedliwość

on
on
2019-03-11 21:27

do dupy ten program, a co z ludźmi którzy w kopciuchu mają zamontowany palnik na pellet,i palą nim?????????? dotacja się nie należy bo co? po palą pelletem??? paranoja