kompleksowa termomodernizacja czyste powietrze

Co to jest kompleksowa termomodernizacja w Czystym Powietrzu?

Od 03.01.2023 roku funkcjonuje nowa odsłona programu Czyste Powietrze. Przyniosła ona kilka istotnych zmian w zasadach, w tym m.in. podwyższenie progów dochodowych, wyłączenie podatku VAT z kosztów kwalifikowanych czy dostosowanie wysokości dofinansowań do realnych cen materiałów i urządzeń. W nowej wersji Czystego Powietrza wprowadzono również pojęcie “kompleksowej termomodernizacji”. Co to jest kompleksowa termomodernizacja Czyste Powietrze? Czy i jakie korzyści się z nią wiążą? Wyjaśniamy!

Co to jest kompleksowa termomodernizacja? W Czystym Powietrzu i nie tylko?

W ogólnym rozumieniu, kompleksowa termomodernizacja to całokształt niezbędnych modernizacji, służących poprawie efektywności energetycznej w budynku. Definicja ta będzie jednak nieco inaczej brzmiała w kontekście programu Czyste Powietrze. W przypadku Czystego Powietrza, kompleksowa termomodernizacja to wszystkie te przedsięwzięcia, w wyniku których zapotrzebowanie na energię użytkową (EU) budynku:

 • zostanie ograniczone do poziomu nie więcej niż 80 kWh/m2/rok lub, 
 • zostanie zmniejszone o minimum 40% od wartości początkowej.

Innymi słowy, jeśli Wasz budynek po przeprowadzonej termomodernizacji będzie zużywał 40% mniej energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji lub zużycie na ten cel zmieści się w limicie 80 kWh/m2/rok, przeprowadzone przez Was przedsięwzięcia zaliczą się do kompleksowej termomodernizacji w rozumieniu programu Czyste Powietrze. Skąd będzie jednak wiadomo, że udało się nam osiągnąć te cele?

Kompleksowa termomodernizacja Czyste Powietrze – podstawa to wykonanie

Odpowiedź na pytanie, czy w budynku uda się osiągnąć cele kompleksowej termomodernizacji może dostarczyć tylko profesjonalny audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku, to specjalna analiza bieżącego stanu obiektu, która może nam powiedzieć:

 • Jakie elementy budowlane i systemy należy zmodernizować, aby budynek zużywał mniej energii?
 • Jaki byłby koszt takich ulepszeń?
 • Jakie korzyści nam to przyniesie – ile zaoszczędzimy energii i pieniędzy?
 • Z jakich rozwiązań technicznych skorzystać? Jakich użyć materiałów?
 • Które prace będą najbardziej opłacalne?
 • Jakie źródło energii będzie najlepsze?
 • Skąd wziąć środki na modernizację.

Innymi słowy, audyt energetyczny do Czystego Powietrza (ale nie tylko) to swego rodzaju instrukcja, w jaki sposób najlepiej przeprowadzić termomodernizację.

Audyty energetyczne budynku przeprowadza się zgodnie z przepisami i wytycznymi zawartymi w Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Audyt energetyczny to uniwersalne narzędzie, które sprawdzi się do oceny różnych obiektów, na potrzeby różnych przedsięwzięć. Warto go przeprowadzić nie tylko wtedy, gdy planujemy kompleksową termomodernizację w Czystym Powietrzu, ale również wtedy, gdy czeka nas gruntowny remont lub wymiana pieca. Jeśli szukacie doświadczonego audytora, sprawdźcie nasz ranking firm doradztwa energetycznego.

Kompleksowa termomodernizacja Czyste Powietrze – co daje?

Warto podkreślić, że pojęcia kompleksowej termomodernizacji w Czystym Powietrzu nie wprowadzono bez powodu. Zgodnie z nowymi zasadami programu, jeśli spełnimy wymogi związane z kompleksową termomodernizacją w Czystym Powietrzu możemy limity maksymalnej kwoty dofinansowania.

O ile? Wszystko zależy od zakresu realizowanych przedsięwzięć modernizacyjnych oraz typu inwestora.

I poziom wsparcia – dochód do 135.000 zł
Zakres przedsięwzięcia  Bez kompleksowej termomodernizacji, bez PV Kompleksowa termomodernizacja, bez PV
Zmiana źródła ciepła na pompę ciepła + dodatkowe przedsięwzięcia (np. rekuperacja, wymiana okien etc.) Do 35.000 zł Do 60.000 zł
Zmiana źródła ciepła np. na kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy + pozostałe przedsięwzięcia Do 25.000 zł Do 50.000 zł
Działania termomodernizacyjne bez wymiany źródła ciepła Do 13.000 zł Do 33.000 zł

W przypadku osób kwalifikujących się do I progu dofinansowania, kompleksowa termomodernizacja Czyste Powietrze podniesienie limit dotacji o ok. 20.000 – 35.000 zł więcej, niż w wariancie “bez kompleksowej termomodernizacji”.

II próg wsparcia – dochód do 1.894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 2.651 (gospodarstwo jednoosobowe)
Zakres przedsięwzięcia  Bez kompleksowej termomodernizacji, bez PV Kompleksowa termomodernizacja, bez PV
Zamiana kotła na pompę ciepła + dodatkowe przedsięwzięcia (np. rekuperacja, wymiana okien etc.) Do 50.000 zł Do 90.000 zł
Zamiana kotła na kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy + pozostałe przedsięwzięcia Do 32.000 zł Do 72.000 zł
Działania termomodernizacyjne bez wymiany źródła ciepła Do 25.000 zł Do 48.000 zł

W przypadku II poziomu dofinansowania, z kompleksową termomodernizacją, dotacja może wzrosnąć o 23.000 zł lub nawet 40.000 zł (w zależności od zakresu podjętych działań).

III próg wsparcia – dochody do 1.090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 1.526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
Zakres przedsięwzięcia  Bez kompleksowej termomodernizacji, bez PV Kompleksowa termomodernizacja, bez PV
Zamiana kotła na pompę ciepła + dodatkowe przedsięwzięcia (np. rekuperacja, wymiana okien etc.) Do 70.000 zł Do 120.000 zł
Zamiana kotła np. na kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy + pozostałe przedsięwzięcia Do 50.000 zł Do 100.000 zł
Przedsięwzięcia termomodernizacyjne bez wymiany źródła ciepła Do 40.000 zł Do 70.000 zł

Osoby uprawnione do najwyższego progu dofinansowania, dzięki kompleksowej termomodernizacji mogą uzyskać nawet o 30.000 zł – 56.000 zł więcej.

Kompleksowa termomodernizacja z PV

Jeszcze więcej oszczędności możecie uzyskać decydując się na kompleksową modernizację z PV (mikroinstalacją fotowoltaiczną). Program Czyste Powietrze przewiduje dopłatę do systemu solarnego o mocy od 2 kW do 10 kW. Wysokość wsparcia uzależniona jest od dochodów inwestora.

I poziom wsparcia – dochód do 135.000 zł
Zakres przedsięwzięcia  Bez kompleksowej termomodernizacji, z PV Kompleksowa termomodernizacja z PV
Zmiana źródła ciepła na pompę ciepła + dodatkowe przedsięwzięcia (np. rekuperacja, wymiana okien etc.) Do 41.000 zł Do 66.000 zł
Zmiana źródła ciepła np. na kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy + pozostałe przedsięwzięcia Do 31.000 zł Do 56.000 zł
Działania termomodernizacyjne bez wymiany źródła ciepła Nie dotyczy Nie dotyczy

W pierwszym progu dochodowym, beneficjent może otrzymać nie więcej niż 6.000 zł na mikroinstalację oraz do 25.000 zł na kompleksową modernizację.

II próg wsparcia – dochód do 1.894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 2.651 (gospodarstwo jednoosobowe)
Zakres przedsięwzięcia  Bez kompleksowej termomodernizacji, z PV Kompleksowa termomodernizacja z PV
Zamiana kotła na pompę ciepła + dodatkowe przedsięwzięcia (np. rekuperacja, wymiana okien etc.) Do 59.000 zł Do 99.000 zł
Zamiana kotła na kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy + pozostałe przedsięwzięcia Do 41.000 zł Do 81.000 zł
Działania termomodernizacyjne bez wymiany źródła ciepła Nie dotyczy Nie dotyczy

W drugim progu dofinansowania, na mikroinstalację przysługuje do 9.000 zł, a oprócz tego, na kompleksową termomodernizację – dodatkowo maksymalnie 40.000 zł.

III próg wsparcia – dochody do 1.090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 1.526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
Zakres przedsięwzięcia  Bez kompleksowej termomodernizacji, z PV Kompleksowa termomodernizacja z PV
Zamiana kotła na pompę ciepła + dodatkowe przedsięwzięcia (np. rekuperacja, wymiana okien etc.) Do 79.000 zł Do 135.000 zł
Zamiana kotła na kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy + pozostałe przedsięwzięcia Do 59.000 zł Do 115.000 zł
Działania termomodernizacyjne bez wymiany źródła ciepła Nie dotyczy Nie dotyczy

W przypadku beneficjentów korzystających z najwyższego progu dofinansowania, maksymalna dotacja na mikroinstalację może wynieść do 15.000 zł. Jednocześnie na kompleksową termomodernizację mogą otrzymać do 56.000 zł.

Czyste Powietrze: kompleksowa termomodernizacja – warunki

Oczywiście, uzyskanie podwyższonej dotacji związanej z kompleksową termomodernizacją  w Czystym Powietrzu obwarowane jest pewnymi warunkami formalnymi. Zgodnie z regulaminem programu Czyste Powietrze, konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. Inwestor musi przeprowadzić audyt energetyczny budynku. Do wniosku o dotację nie załącza się jednak pełnego audytu, lecz jedynie jego podsumowanie – tzw. “Dokument podsumowujący audyt energetyczny”, sporządzony na wzorze udostępnionym przez NFOŚiGW.
 2. Przeprowadzona kompleksowa modernizacja musi przynieść oszczędność energii na poziomie 40% lub musi zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne do 80 kWh/m2/rok (w odniesieniu do parametrów wyjściowych budynku, określonych w wykonanym audycie).
 3. Wnioskujący zrealizował w całości jeden z wariantów modernizacji, wskazanych w audycie, pozwalający na osiągnięcie oszczędności energii, o której mowa wyżej. W każdym audycie znajduje się bowiem kilka scenariuszy modernizacji, uszeregowanych pod względem opłacalności. Prace muszą zostać wykonanie nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia (czyli do daty wystawienia ostatniej faktury lub innego równoważnego dokumentu).

Czyste Powietrze – kompleksowa modernizacja. Kiedy ubieganie się o nią może nie mieć sensu?

Aby program Czyste Powietrze uznał termomodernizację za kompleksową musimy spełnić warunki związane m.in. z oszczędnością energii, wykonaniem audytu oraz przeprowadzeniem wskazanych tam prac. Nie każdy wie jednak, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których przeprowadzenie audytu i wniosek o kompleksową termomodernizację Czyste Powietrze  może nie przynieść wymiernych korzyści. Kiedy tak może się wydarzyć?

Wykonanie audytu energetycznego w ramach kompleksowej termomodernizacji w Czystym Powietrzu nie ma sensu wtedy, gdy planowane koszty modernizacji nie przekroczą limitu w wariancie “bez kompleksowej modernizacji”.

Wyjaśnijmy to na przykładzie. Pan Nowak ocieplił cały budynek w 2021 roku, zgodnie z wymogami programu Czyste Powietrze. Niestety, ze względu na dochody nie mógł wówczas wziąć udziału w programie. W 2023 roku jego dochody się zmieniły i może ubiegać się o dotację w I poziomie dofinansowania.

W wariancie bez kompleksowej modernizacji (bez PV, bo tę już posiada) będzie mógł otrzymać wsparcie do kwoty 35.000 zł. Z kompleksową modernizacją, kwota wzrosłaby w teorii do 60.000 zł.

Pan Nowak planuje jednak tylko 3 przedsięwzięcia:

 • wymianę “kopciucha” na powietrzną pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – maksymalnie otrzyma więc 19.400 zł.
 • montaż rekuperacji – co daje maksymalnie 6.700 zł,
 • modernizację instalacji CO/CWU – maksymalna wysokość dotacji 8.100 zł.

Razem daje to 34.200 zł. Oznacza to, że wykonanie audytu i wnioskowanie o kompleksową termomodernizację nie wpłynie na wysokość dotacji.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments