Energia Dla Wsi – nowe wsparcie na OZE dla rolników

4.56 /5
(Ocen: 9)
Odnawialne źródła energii, a szczególnie fotowoltaika, na dobre rozgościły się w polskim krajobrazie. Dotychczas, po rozwiązania OZE najczęściej sięgali właściciele gospodarstw domowych. Wciąż potrzeba jednak aktywizacji, m.in. regionów rolniczych. Dlatego planowany jest nowy program Energia Dla Wsi, który ma zapewnić dotacje do OZE m.in. dla gospodarstw rolnych. Oto co wiadomo o dofinansowaniu!

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Energia Dla Wsi – nowa dotacja dla gospodarstw rolnych

Pierwsze informacje na temat planów utworzenia nowego programu dotacyjnego dla terenów niezurbanizowanych pojawiły się jeszcze w listopadzie 2021 roku. To właśnie wtedy minister Henryk Kowalczyk, podczas spotkania w Pułtusku poinformował, że przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska pracują nad przygotowaniem nowych rozwiązań z zakresu wsparcia OZE, dedykowanych dla mieszkańców wsi.

Resort w swoich pracach miał uwzględnić wsparcie dla takich źródeł energii jak:

  • fotowoltaika,
  • elektrownie wodne,
  • elektrownie wiatrowe,
  • biogazownie.

Według wstępnych ustaleń, międzyresortowa praca pod przewodnictwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaowocowała wypracowaniem koncepcji programu określanego jako Energia Dla Wsi. Na czym ma on polegać?

Założenia programu Energia Dla Wsi

Jako że prace nad programem rozpoczęto jeszcze w końcówce 2021 roku, brakuje dokładniejszych informacji na temat założeń dotacji Energia Dla Wsi.

Wiadomo jednak, że istotą programu Energia Dla Wsi ma być wygenerowanie bodźca dla rozwoju OZE na terenach wiejskich, poprawa efektywności energetycznej tych regionów oraz zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, dzięki użyciu lokalnych zasobów OZE.

Pójście w kierunku zielonej energii może być ogromną szansą dla terenów wiejskich, na poprawę poziomu życia mieszkańców oraz rozwój. Jest to tym ważne, że jak podkreśla wiceminister Anna Gembicka, nadchodzący Zielony Ład:

niesie ze sobą szereg wyzwań, głównie w obszarze środowiska, ale również w zakresie utrzymania konkurencyjności produkcji rolnej i przetwórstwa. Bez zapewnienia stabilnych dostaw energii, możliwości redukcji emisji oraz zagospodarowania produktów ubocznych i pozostałości z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego wyzwaniom tym będzie trudno sprostać.

Wiceminister dodała, że użycie OZE w gospodarstwach rolnych da im możliwość lepszego wykorzystania dostępnych zasobów czy usunięcia barier ograniczających prowadzenie działalności rolnej, co przełoży się na wyższe dochody.

Kiedy rusza Energia Dla Wsi?

Według informacji uzyskanych przez Globenergia, program uzyskał już aprobatę Rady Konsultacyjnej Funduszu Modernizacyjnego, a jego projekt został wysłany do akceptacji przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Później program będzie musiał zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską i jeśli ta da zielone światło, dotacja Energia Dla Wsi będzie mogła ruszyć jeszcze w 2022 roku. Nabór wniosków jest możliwy już w II połowie 2022 roku.

Energia Dla Wsi – kto może skorzystać?

Według założeń Ministerstwa Rolnictwa, odbiorcami programu mają być rolnicy. Wsparciem w Energia Dla Wsi mają być objęte zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, prowadzące działalność rolniczą.

Oprócz tego, jak podaje Globenergia, mają się też znaleźć środki dla jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni energetycznych, na realizowanie przedsięwzięć za zakresu wsparcia społeczności lokalnych.

Czy Energia Dla Wsi zastąpi program Agroenergia?

Obecnie, realizowany jest inny program wsparcia OZE dla rolników, znany pod nazwą Agroenergia. Co się z nim stanie, gdy pojawi się Energia Dla Wsi?

Według informacji uzyskanych przez Globenergia, po uruchomieniu programu Energia Dla Wsi, Agroenergia nie będzie już konieczna. Nowa dotacja ma mieć bowiem o wiele szerszy zakres, zarówno jeśli chodzi o typ wspieranych przedsięwzięć, jak i wysokość dofinansowania oraz profil beneficjentów.

Zmiany w formach wsparcia OZE na terenach wiejskich faktycznie mogą być potrzebne, bo jak wynika z danych NFOŚiGW, efekty Agroenergii mogłyby być bardziej spektakularne. Szczególnie jeśli chodzi o II część programu, obejmującą biogazownie – w 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek o dotację na to źródło energii, a nabór wniosków musiał zostać wydłużony.

Przemyślany, kompleksowy program wsparcia OZE dla gospodarstw rolnych jest potrzebny. Pozwoli on na lepsze zagospodarowanie nieużytków, ale też zasobów energii odnawialnej, co przełoży się na poprawę życia na wsi i wyrównanie szans dla mieszkańców terenów niezurbanizowanych.

Informacje o autorze

Emila Biernaciak

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments