Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego w 2022 roku?

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego w 2022 roku?

Zmiany na rynku energetycznym w 2022 roku nie omijają także cen energii elektrycznej. Wobec podwyżek w tym obszarze wielu konsumentów, jak i przedsiębiorców zaczyna zadawać sobie pytania o opłacalność rozwiązań technologicznych zasilanych elektrycznie, które dotychczas miały potencjał zarówno w kontekście ekonomicznym, jak i ekologicznym. Przykładem są tu samochody elektryczne, na których popularyzacji ma się opierać przyszłość mobilności. Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego w 2022 roku? Od czego uzależnione są koszty ładowania EV? Jak zmieniły się cenniki operatorów sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych?

Koszty ładowania samochodu elektrycznego - od czego zależą?

Decydując się na skorzystanie z konkretnej usługi lub zakup wybranego produktu, konsumenci najczęściej zwracają uwagę na ich cenę w odniesieniu do konkurencyjnych propozycji. Warto wówczas wiedzieć, jakie aspekty decydują o ostatecznej cenie danego towaru. Nie inaczej jest w przypadku ładowania samochodów elektrycznych. Za usługę tę można zapłacić więcej lub mniej, a różnice te generowane są przez szereg czynników, na które kierowca może mieć znaczący lub bardziej ograniczony wpływ. Od czego zależą zatem koszty ładowania samochodu elektrycznego? Od takich aspektów jak na przykład:

 • cen prądu dla domów i przedsiębiorstw - nadrzędnym czynnikiem kształtującym koszty ładowania samochodu elektrycznego będą oczywiście ceny prądu, jakie w danym okresie zostały zaproponowane przez OSD oraz URE dla odbiorców prywatnych oraz podmiotów komercyjnych. Będzie to się przekładało zarówno na koszty ładowania samochodu na ogólnodostępnych stacjach ładowania, jak i za pośrednictwem domowych ładowarek;
 • stawek operatora sieci stacji ładowania - operator sieci stacji ładowania, który jest jednocześnie właścicielem stacji ma prawo samodzielnie ustalać stawki za korzystanie z należącej do nie go infrastruktury. Na podstawie wynegocjowanych przez niego warunków współpracy z dostawcą energii elektrycznej i wewnętrznych założeń polityki przedsiębiorstwa, a także w odniesieniu do konkurencji operator przygotowuje cennik za ładowanie na jego stacjach i udostępnia go swoim klientom. Ceny na ogólnodostępnych stacjach ładowania mogą się znacznie różnić;
 • ładowania AC lub DC - stacje ładowania AC i DC różnią się rodzajem podawanego prądu (zmienny lub stały), a tym samym oferują różne szybkości ładowania. Stacji ładowania AC jest w ogólnodostępnej infrastrukturze zdecydowanie więcej niż stacji DC i ładowanie na nich jest tańsze (ceny wyrażane w zł za 1 kWh);
 • mocy stacji ładowania - czynnikiem powiązanym z rodzajem stacji ładowania (AC lub DC) jest moc tych urządzeń. Zarówno w zakresie stacji AC, jak i DC występują określone zakresy mocy, które determinują cenę ładowania. W przypadku stacji podających prąd zmienny koszty są zazwyczaj ujednolicone bez względu na moc, natomiast w przypadku DC kierowcy płacą mniej za ładowanie np. do mocy 100 kW i więcej za ładowanie z wyższą mocą;
 • ładowania w domu lub na stacji - porównanie stawek za 1 kWh prądu na stacjach ogólnodostępnych ze stawkami w taryfach domowych pozwala wysnuć jednoznaczny wniosek, że ładowanie za pośrednictwem domowej stacji ładowania jest tańsze niż korzystanie z publicznych ładowarek. Niektóre przedsiębiorstwa inwestują również w stacje ładowania dla firm, które umożliwiają pracownikom i klientom ładowanie samochodów bezpłatnie lub na bardzo korzystnych warunkach finansowych;
 • ładowania samochodu prądem z fotowoltaiki - zdecydowanie najkorzystniejszym ekonomicznie rozwiązaniem w zakresie ładowania samochodu elektrycznego, jest zasilanie stacji ładowania energią elektryczną pochodzącą z fotowoltaiki. Jeżeli dodatkowo wykorzystywana jest w tym celu nadwyżka, która w innym przypadku trafiłaby do sieci, to połączenie samochodu elektrycznego i fotowoltaiki generuje nie tylko właściwie zerowe koszty eksploatacji pojazdu, ale także dodatkowe oszczędności dla domowego budżetu;
 • korzystania z pakietów abonamentowych - decydując się na korzystanie z ogólnodostępnych stacji ładowania zarządzanych przez konkretnego operatora można wybrać dla siebie optymalny pakiet usług obejmujący stałą, miesięczną opłatę abonamentową i najczęściej niższe stawki za ładowanie niż poza pakietem. Jest to rozwiązanie korzystne dla osób, które często i regularnie korzystają ze stacji ładowania tego samego operatora;
 • opłat dodatkowych - w ramach usług tankowania istnieją opłaty dodatkowe np. za przekroczenie czasu ładowania w określonych godzinach, czy choćby opłaty karne za zajmowanie miejsca do ładowania dłużej niż to konieczne. W zależności od okoliczności opłaty te mogą złożyć się na sporą kwotę dodatkową np. w skali miesiąca czy roku.

Ile kosztuje ładowanie samochodu na stacji w 2022?

Jednym z aspektów, który najbardziej interesuje użytkowników pojazdów elektrycznych są oczywiście ceny za 1 kWh ładowania na ogólnodostępnych stacjach ładowania. Nawet jeżeli kierowca posiada domową ładowarkę EV, trudno przypuszczać, aby nigdy nie był zmuszony skorzystać z publicznej stacji. Ceny ładowania zmieniają się nawet kilka razy w roku, co podyktowane jest najczęściej ruchami na rynku energii. Warto zatem na bieżąco sprawdzać komunikaty wystosowywane przez operatora, z którego usług najczęściej korzystamy. Ile kosztuje zatem ładowanie samochodu elektrycznego na stacji w 2022 roku? Ostatnia zmiana cenników u największych operatorów sieci w Polsce miała miejsce w listopadzie tego roku. Była to oczywiście reakcja na podwyżki cen prądu, bardzo wysoką inflację i sytuację panującą w ostatnich miesiącach na rynku energii.

Celem przedstawienia kosztów ładowania samochodu elektrycznego na stacji, poniżej zestawiliśmy cenniki czterech największych operatorów sieci stacji ładowania w Polsce: GreenWay, Orlen, Tauron oraz EV+. Zaprezentowane ceny to stawki obowiązujące od 1 lub 22 listopada 2022 do końca roku w zależności od tego, kiedy operator zdecydował się na dokonanie zmian w swoim cenniku. Warto pamiętać, że ceny mogą zmieniać się wielokrotnie w ciągu roku oraz o tym, że obecnie obowiązujące stawki obejmują obniżony w wyniku zastosowania tarczy antyinflacyjnej 2.0 podatek VAT na sprzedaż energii elektrycznej (z 23% na 5%). Pierwotnie zarządzenie to miało obowiązywać do 31 lipca 2022 roku, ale obecnie wiemy już, że obniżony VAT zostanie utrzymany do końca roku.

GreenWay - koszt ładowania samochodu

GreenWay jako największy operator stacji ładowania w Polsce zmieniał ceny swoich usług w 2022 roku kilkukrotnie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie poniżej. Skupiając się na obowiązującym od 1 listopada 2022 roku cenniku GreenWay trzeba zauważyć, że został on uproszczony względem wcześniejszych dokumentów. Chodzi tu przede wszystkim o zmniejszenie ilości zakresów mocy na poszczególnych rodzajach stacji, co zdecydowanie ułatwia zorientowanie się w tym zestawieniu. Obecnie GreenWay wyróżnia cenowo stacje ładowania AC, stacje ładowania DC o mocy mniejszej lub równej 100 kW oraz stacje ładowania DC o mocy powyżej 100 kW.

Rodzaj i moc stacji Energia MAX Energia PLUS Energia Standard (ładowanie wielokrotne) Ładowanie jednorazowe
AC 1,37 zł 1,50 zł 1,67 zł 1,88 zł
DC <= 100 kW 1,67 zł 1,96 zł 2,52 zł 2,90 zł
DC > 100 kW 1,87 zł 2,22 zł 2,77 zł 3,24 zł
Abonament msc 85,36 zł 29,87 - -

W kontekście kosztów ładowania samochodu na stacjach GreenWay trzeba wiedzieć, że będą się one różniły nie tylko w odniesieniu do rodzaju i mocy stacji, ale również w przypadku wybrania konkretnego pakietu abonamentowego, bądź całkowitej z tej usługi. Standardem u wszystkich operatorów jest oczywiście fakt, że za jednorazowe ładowanie bez rejestracji czy abonamentu trzeba zapłacić więcej. Bardzo ważną kwestią w kontekście tego ile trwa ładowanie samochodu elektrycznego, są dodatkowe opłaty za czas ładowania. W przypadku GreenWay kształtują się one następująco:

 • czas bez opłat za minuty pod złączem AC - 600 minut;
 • czas bez opłat za minuty pod złączem DC - 60 minut;
 • opłata po przekroczeniu wskazanego wyżej czasu - 0,34 zł za minutę;
 • opłata za minuty nie obowiązuje na stacjach AC w godzinach od 21:00 do 7:00 dnia następnego;
 • czas bez opłat liczony jest od momentu uruchomienia ładowania, bez względu na czas trwania tego procesu.

Ile kosztuje ładowanie samochodu na stacji Orlen?

Orlen Charge to drugi pod względem ilości stacji operator na polskim rynku, który dynamicznie się rozwija. Koszt ładowania samochodu elektrycznego na stacjach Orlen (również Energa) uległ zmianie w 2022 roku, a podane niżej ceny obowiązują od 22 listopada do końca bieżącego roku. Cennik ładowania na ogólnodostępnych stacjach Orlen Charge jest bardzo uproszczony i zawiera rozróżnienie cenowe jedynie ze względu na rodzaj i moc stacji ładowania. Różne stawki dotyczą stacji ładowania AC, stacji ładowania DC o mocy niższej lub równej 50 kW, stacji ładowania DC, których moc mieści się w przedziale pomiędzy 50 kW i 125 kW oraz stacji ładowania o mocy powyżej 125 kW.

Rodzaj i moc stacji Cena za 1 kWh
AC 1,61 zł
DC <= 50 kW 2,30 zł
DC 50 kW - 125 kW 2,47 zł
DC > 125 kW 2,72 zł

Opłaty dodatkowe w postaci płatności za czas postoju na stacjach Orlen Charge wynoszą zawsze 0,34 zł za minutę postój, jednak z pewnymi obostrzeniami:

 • stawka naliczana jest po 60 minutach od rozpoczęcia ładowania na stacjach dysponujących stacjami AC i DC;
 • stawka naliczana po 720 minutach od rozpoczęcia ładowania na stacjach dysponujących jedynie stacjami ładowania AC;
 • naliczanie rozpoczyna się po 45 minutach od rozpoczęcia ładowania na stacji DC.

Tauron - cena ładowania samochodu elektrycznego

Tauron to operator stacji ładowania, która rozwija swoją infrastrukturę w szczególności na terenie Dolnego Śląska, Śląska oraz Małopolski. Jest to też operator, który oferuje możliwie najbardziej uproszczony cennik swoich usług. Podyktowane jest to zapewne po części ilością stacji, którymi dysponuje Tauron. W miarę rozwoju sieci warunki cenowe, pakiety i stawki mogą stać się bardziej zróżnicowane. Obecnie więcej za ładowanie zapłacą niezarejestrowani użytkownicy stacji Tauron. Zdecydowanie korzystniejsze warunki czekają natomiast na kierowców, którzy utworzyli swój profil (prywatny lub firmowy) w aplikacji Tauron eMap. Standardowo wyższe stawki obowiązują też podczas ładowania ze stacji DC.

Klient Ładowanie AC (za 1 kWh) Ładowanie DC (za 1 kWh)
Niezarejestrowany 1,31 zł 2,31 zł
Zarejestrowany w eMap 1,21 zł 1,99 zł

Tauron nie przewiduje w swoim cenniku dodatkowych opłat za rozpoczęcie transakcji i po zakończeniu ładowania. Cennik dostępny na stronie operatora obowiązuje od 15 stycznia 2022 roku i co ciekawe nie zmienił się wraz z wprowadzeniem obniżonego VAT-u. Tłumaczone jest to faktem, iż Tauron traktuje ładowanie samochodu elektrycznego na swoich stacjach jako usługę, a nie sprzedaż towaru. Przypomnijmy, że to właśnie na sprzedaż energii elektrycznej został obniżony VAT. Spór interpretacyjny w tym obszarze jest jednak zupełnie osobnym zagadnieniem.

Koszt ładowania samochodu na stacji EV+

Operator stacji ładowania EVPlus (EV+) może pochwalić się rozbudowaną ofertą produktową w zakresie usług ładowania samochodów elektrycznych. Podobnie jak Tauron EV+ również nie zdecydował się zmianę cennika podyktowaną obniżeniem podatku VAT do 5%. W poniższym zestawieniu widać natomiast, że kierowcy chcący korzystać z usług tego operatora mogą wybierać spośród trzech pakietów abonamentowych: START, PLUS, COMFORT lub zdecydować się na ładowanie jednorazowe i opłatę typu AD-HOC. Stawki za ładowanie uzależnione są w EV+ od rodzaju i mocy stacji, a operator zamieszcza w cenniku także zróżnicowane opłaty za minutę postoju na stacji. Opłat tych pozbawieni są kierowcy, którzy zdecydują się na wykupienie pakietu COMFORT za 60 zł miesięcznie.

Rodzaj i moc stacji START PLUS COMFORT AD-HOC (ładowanie jednorazowe)
AC 1,20 zł* + 0,05 zł za minutę postoju 1,00 zł + 0,05 zł za minutę postoju 1,00 zł 1,40 zł + 0,05 zł za minutę postoju
DC > 100 kW 1,80 zł + 0,10 zł za minutę postoju 1,60 zł + 0,10 zł za minutę postoju 1,40 zł 2,20 zł + 0,05 zł za minutę postoju
DC > 150 kW 2,20 zł + 0,12 zł za minutę postoju 2,00 zł + 0,12 zł za minutę postoju 1,60 zł 2,60 zł + 0,12 zł za minutę postoju
DC > 300 kW 2,40 zł + 0,15 zł za minutę postoju 2,20 zł + 0,15 zł za minutę postoju 2,00 zł 2,80 zł + 0,15 zł za minutę postoju
Abonament msc 0 zł 30 zł 60 zł -

*Ceny za 1 kWh

Operator EV+ nie wystosował jeszcze żadnych komunikatów dotyczących ewentualnych zmian w cenniku swoich usług do końca 2022 roku, jak również od stycznia 2023 roku. Można jednak przypuszczać, że ze względu na sytuację panującą na rynku energii, takie zmiany mogą się wkrótce pojawić.

Ile kosztuje ładowanie samochodu w domu w 2022?

Kierowcy zadający sobie pytanie o to, ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego zazwyczaj mają na myśli ładowanie akumulatorów na ogólnodostępnych stacjach EV. Okazuje się jednak, że opcją, którą w pierwszej kolejności powinien rozważyć posiadacz auta elektrycznego, jest ładowanie go za pośrednictwem domowej ładowarki. Dlaczego? Ponieważ koszty ładowania samochodu w domu są zdecydowanie niższe niż te, które musi ponieść kierowca korzystający z ogólnodostępnej stacji ładowania. Różnica ta wynika oczywiście ze stawek za 1 kWh, które trzeba zapłacić u operatora stacji lub w taryfie domowej. Podczas, gdy najniższa stawka AC oferowana na stacji bez konieczności rejestracji czy wykupienia abonamentu wynosi 1,31 zł, to w domowej taryfie jest to ok. 0,70 zł z VAT-em i opłatami dystrybucyjnymi, a może być jeszcze taniej.

Model Pojemność baterii Zasięg Koszt ładowania** w taryfie G11 Koszt ładowania w taryfie G12w (noc)
Mazda MX-30 35,5 kWh ~200 km 23,43 zł 18,46 zł
Nissan Leaf 40 kWh ~285 km 26,40 zł 20,80 zł
Renault ZOE 52 kWh ~385 km* 34,32 zł 27,04 zł

*Zasięg WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure, cykl znormalizowany: 57% tras miejskich, 25% tras podmiejskich, 18% tras na autostradzie) w wersji Zoe E-Tech elektryczne Life wyposażonego w obręcze 15; Źródło: renault.pl
**Ładowanie do 100%

Dla uproszczonych obliczeń zaprezentowanych w tabeli powyżej przyjęte zostały pojemności baterii w popularnych modelach samochodów elektrycznych, ich uśrednione zasięgi na jednym, pełnym ładowaniu oraz stawki za 1 kWh obowiązujące w taryfach G11 i G12w w Energa Obrót:

 • dla G11 - średnia cena za 1 kWh to 0,66 zł z VAT 5% i opłatami dystrybucyjnymi (bez opłat dystrybucyjnych 0,43 zł);
 • dla G12w - średnia cena za 1 kWh energii czynnej nocnej to 0,52 zł z VAT 5% i opłatami dystrybucyjnymi (bez opłat dystrybucyjnych 0,34 zł).
Z przytoczonych danych wynika, że kierowca Renault ZOE korzystający z domowej ładowarki i taryfy G12w, który ładuje auto w nocy lub/i w weekendy, za pełne naładowanie zapłaci nieco ponad 27 zł, podczas gdy na ogólnodostępnej stacji poniesie koszt rzędu ponad 68 zł. Są to oczywiście uproszczone obliczenia, jednak różnica jest znacząca.

Ładowanie samochodu elektrycznego za darmo (prawie) - czy jest możliwe?

Ładowanie samochodu z wykorzystaniem domowej ładowarki daje szansę na właściwie bezkosztową eksploatację pojazdu (w zakresie kosztów zasilania akumulatorów). Chodzi tu oczywiście o ładowanie samochodu elektrycznego z fotowoltaiki, które jest silnie polecane choćby przez firmy montujące stacje ładowania. Przy odpowiedniej konfiguracji mocy instalacji w stosunku do zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wolumenu energii niezbędnej do codziennego ładowania pojazdu, można uzyskać zoptymalizowany system. Będzie on nie tylko zasilał samochód darmową energią słoneczną, ale także regulował nadwyżki energii wysyłane do sieci w ramach prosumenckiego net-billingu.

Idealną sytuacją byłoby planowanie ładowania samochodu z fotowoltaiki jeszcze na etapie wykonywania projektu całej instalacji. Jeżeli jednak pojazd elektryczny pojawi się w gospodarstwie domowym, które już jest zasilane energią słoneczną, zazwyczaj nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozbudować ją do pożądanej mocy. Zakładając na przykład, że samochód elektryczny wykorzystuje ok. 16 kWh na 100 km i biorąc pod uwagę przeciętny dystans pokonywany rocznie przez polskiego kierowcę można obliczyć, że moc paneli fotowoltaicznych wykorzystywanych jedynie na potrzeby domowej stacji ładowania powinna wynosić około 3,2 - 3,4 kW.

W ramach kosztów początkowych inwestycji trzeba oczywiście uwzględnić również zakup ładowarki (ok. 3000 zł - 5000 zł) oraz koszty jej montażu. W Polsce nie są niestety jeszcze dostępne dofinansowania do stacji ładowania dla osób prywatnych, biorąc jednak pod uwagę różnice w cenach ładowania na ogólnodostępnej stacji oraz w domu, można pokusić się o stwierdzenie, że te nakłady finansowe zwrócą się w ciągu kilku lat.

Jak obniżyć koszty ładowania samochodu elektrycznego?

Koszty ładowania samochodu elektrycznego w 2022 roku choć są wciąż niższe niż koszty tankowania aut spalinowych, nadal mogą wydawać się niektórym kierowcom spore, biorąc pod uwagę choćby inwestycję w zakup pojazdu z napędem elektrycznym i niedogodności związane z czasem ich ładowania. Istnieje jednak kilka wskazówek, które w pewnych okolicznościach pozwolą obniżyć koszty ładowania EV. Należą do nich na przykład:

 • ładowanie auto w domu - przedstawione wcześniej obliczenia wyraźnie wskazały na korzystniejsze koszty ładowania samochodu elektrycznego w domu;
 • korzystanie z taryfy nocnej G12 lub G12w - koszty ładowania samochodu elektrycznego w domu można dodatkowo obniżyć korzystając z taryfy G12, która oferuje niższe ceny prądu w godzinach 22:00 - 6:00 lub taryfy G12w, dzięki której można taniej ładować auto również w weekendy;
 • ładowanie samochodu z fotowoltaiki - obniżenie kosztów ładowania “elektryka” prawie do zera może zagwarantować prawidłowo zoptymalizowana instalacja fotowoltaiczna, która zasili domową lub firmową stację ładowania EV;
 • wykupienie abonamentu u operatora stacji, z których najczęściej korzystamy - rejestracja w systemie operatora stacji ładowania, z których korzysta się każdego dnia i wybór dopasowanego do swoich potrzeb abonamentu, to najprostszy sposób na niższe koszty ładowania pojazdu. Oczywiście uprzednio należy obliczyć opłacalność poprzez porównanie ceny abonamentu w stosunku do wolumenu energii, który będzie miesięcznie pobierany na stacjach danego operatora;
 • korzystanie z darmowych stacji ładowania - w dużych miastach można znaleźć stacje oferujące darmowe ładowanie samochodów elektrycznych. Najczęściej znajdują się one na parkingach galerii handlowych, hoteli, czy centrów rekreacji. Korzystanie z nich to również dobry sposób na oszczędności;
 • wybieranie ładowanie AC zamiast DC - jeżeli w danym momencie kierowca może pozwolić sobie na dłuższy postój na ogólnodostępnej stacji ładowania, celem generowania oszczędności powinien podpiąć samochód do stacji AC zamiast DC.

Ceny ładowania samochodu elektrycznego na stacji - jak się zmieniały w 2022 roku?

Rok 2022 przyniósł ze sobą najbardziej dynamiczne zmiany na rynku energetyczny od wielu lat. Konsekwencje trwającej od 2019 roku pandemii SARS-CoV-2 oraz wybuch wojny w Ukrainie w wyniku agresji ze strony Rosji przyniosły ogromne zachwiania ekonomiczne. Rynki musiały i nadal muszą radzić sobie z konsekwencjami zmian w łańcuchach dostaw, decyzji gospodarczych, sankcji itd. Energia elektryczna, a właściwie bezpieczeństwo i ciągłość jej dostaw również zostały zachwiane, co przełożyło się na niespotykane od lat podwyżki cen prądu. Nie mogło to oczywiście pozostać bez wpływu na branżę elektromobilności, a przede wszystkim na cenniki ustalane przez operatorów sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych. Rosnąca inflacja i inne wymienione wyżej czynniki sprawiły, że rząd zdecydował się na przyjęcie na początku roku działań osłonowych.

Od 1 lutego 2022 w wyniku działania tarczy antyinflacyjnej 2.0 została obniżona stawka VAT z 23% na 5% na sprzedaż energii elektrycznej. Niektórzy operatorzy stacji ładowania zareagowali na te zmiany decydując się na obniżenie stawek za ładowanie. Trzeba nadmienić, że te korzystne warunki miały pierwotnie obowiązywać do 31 lipca 2022 roku. Trudna sytuacja w kolejnych miesiącach skłoniła ustawodawcę do przesunięcia tej dany na 31 grudnia 2022 roku.

Zmiany w kosztach ładowania samochodów elektrycznych na ogólnodostępnych stacjach w 2022 roku można prześledzić na przykładzie największego operatora w Polsce - firmy GreenWay:

 • luty 2022 - zmiana cennika wynikająca z obniżenia stawki VAT z 23% na 5%. Obniżeniu uległy ceny brutto za 1 kWh ładowania na poszczególnych rodzajach stacji. Stawka za 1 kWh na stacji AC wynosiła wówczas 1,36 zł, a na stacji DC do 70 kW odpowiednio 2,10 zł. Cennik miał obowiązywać do 31 lipca 2022 roku;
 • kwiecień 2022 - wbrew wcześniejszym założeniom sytuacja na rynku energetycznym, wzrost inflacji oraz kosztów pracowniczy sprawił, że Greenway zdecydował się podnieść ceny ładowania na swoich stacjach wraz z początkiem kwietnia. Za korzystanie z ładowarki AC trzeba było zapłacić 1,49 zł, natomiast ładowanie DC kosztowało 2,47 zł na stacjach do mocy 100 kW. Tym samym GreenWay postanowił uprościć swój cennik. Średni wzrost cen za 1 kWh wyniósł zatem 16%, natomiast abonamenty MAX i PLUS zdrożały o 14%. W lipcu pomimo przewidywań ekspertów, operator utrzymał swoje ceny;
 • listopad 2022 - GreenWay podobnie jak Orlen (choć ten od 22 listopada) postanowił ponownie podnieść ceny za usługi ładowania EV na ostatnie 2 miesiące roku. Tym razem podwyżka wyniosła średnio 20%, choć ceny abonamentów nie uległy zmianie. Nowe ceny podyktowane są tymi samymi względami, co w kwietniu jednak operator zapewnia, że nadal jest w stanie zaoferować jedne z najniższych rynkowo stawek przy jednoczesnej rozbudowie sieci stacji. Obecnie za jednorazowe ładowanie na stacjach GreenWay trzeba zapłacić 1,88 zł za AC oraz 2,90 zł za DC do 100 kW.

Ceny ładowania na stacjach GreenWay 2022

Opracowanie: enerad.pl (ceny bez abonamentu)

Choć ceny prądu w 2023 będą zamrożone na określonych poziomach dla odbiorców prywatnych i przedsiębiorstw, to od 1 stycznia po zniesieniu obniżonego VAT-u na sprzedaż energii elektrycznej trzeba się spodziewać kolejnych podwyżek na stacjach ładowania samochodów elektrycznych. Pozostając przy GreenWay, który już teraz stara się rzetelnie informować klientów o swoich planach w tym obszarze można zauważyć, że zmiany w cenniku tego operatora będą znaczące.

W tym miejscu znajdziesz aktualne:

W 2023 roku GreenWay planuje podnieść cenę jednorazowego ładowania AC z 1,88 zł na 2,20 zł za 1 kWh, a jednorazowego ładowania DC do 100 kW z 2,90 zł na 3,40 zł za 1 kWh. Dodatkowo abonament Energia MAX będzie kosztował 99,99 zł zamiast dotychczasowych 85,36 zł, a abonament Energia PLUS 34,99 zł zamiast 29,87. Skróceniu ulegnie też czas bezpłatnego postoju przy stacjach AC z 600 na 180 minut oraz stawka za minutę po przekroczeniu tego czasu, która wynosić będzie 0,40 zł zamiast 0,34 zł.

Ładowanie samochodu elektrycznego w 2022 roku - nadal opłacalne?

Wobec wskazanych wyżej zmian w cenniku największego operatora sieci stacji ładowania, które miały miejsce w 2022 roku oraz planowanych podwyżek od stycznia 2023 roku, wielu kierowców może sobie zadawać pytanie o dalszą opłacalność użytkowania samochodu elektrycznego i jego ładowania. Warto jednak w tym miejscu przypomnieć o kilku istotnych aspektach:

 • od stycznia 2023 w górę pójdą także ceny paliw kopalnych, co niechybnie przyczyni się do zwiększenia kosztów eksploatacji samochodów spalinowych. Łatwo wyliczyć, że dwukrotne naładowanie Renault ZOE, które pozwoli na przejechanie około 750 km będzie kosztowało ok. 220 zł. W przypadku auta z silnikiem benzynowym, trzeba przygotować się kwotę rzędu 7,40 zł za litr. Zatankowanie do pełna 50-litrowego baku, co pozwoli na przejechanie porównywalnego dystansu będzie zatem kosztowało 370 zł. Są to oczywiście obliczenia uproszczone, ale dające wstępny pogląd na sytuację;
 • w 2022 roku liczba rejestrowanych aut o napędzie elektrycznym i hybrydowych wzrastała w stosunkowo dużym tempie, co po części było pokłosiem regulacji prawnych i obostrzeń, jakie nakładane są na sprzedaż i użytkowanie samochodów spalinowych. Sytuacja ta będzie sukcesywnie podnosiła opłacalność ładowania EV;
 • nie należy zapominać o specjalnych warunkach cenowych dla posiadaczy abonamentów u operatorów stacji ładowania. Warto jednak w tym miejscu obliczyć, jaki wolumen energii miesięcznie trzeba średnio wykorzystać na ogólnodostępnych stacjach, aby wykupienie abonamentu było opłacalne;
 • w kontekście opłacalności ładowania samochodu elektrycznego nie można zapominać o pozaekonomicznych aspektach. Chodzi tu oczywiście o popularyzację bezemisyjnego transportu, co w perspektywie następnych pokoleń będzie kluczowe.
W kontekście opłacalności użytkowania i tym samym ładowania samochodów elektrycznych można podać wiele argumentów “za” i “przeciw”. Trzeba jednak pamiętać, że elektromobilność to przyszłość branży motoryzacyjnej i nic nie stoi na przeszkodzie, by już w 2023 roku poszukać optymalnych dla siebie rozwiązań w tym obszarze.
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments