Ceny prądu w Polsce – Jaka jest cena 1 kWh?

4.75 /5
(Ocen: 16)

Koszty życia w Polsce są coraz wyższe, czego jedną z przyczyn jest trwająca na całym świecie pandemia COVID-19. W 2021 roku rosną nie tylko ceny mieszkań, produktów w sklepach, czy różnego rodzaju usług, ale i rachunki za energię elektryczną, czy gaz. Sprawdźcie, ile obecnie wynosi cena prądu dla gospodarstw domowych i firm w Polsce oraz jak zmieniała się ona w ciągu ostatnich kilku lat.

Ceny prądu dla gospodarstw domowych – Jaka cena 1 kWh?

Podwyżki cen prądu nie ominęły nas również w tym roku. Stawki za energię elektryczną w przypadku każdego z czterech sprzedawców energii elektrycznej (PGE Obrót, Enea,Tauron i Energa Obrót) wzrosły dla odbiorców indywidualnych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11) o ok. 3,5%-3,6%, a więc o ok. 1,5 zł miesięcznie. Ile kosztuje kWh w 2021 roku?

Sprzedawca prądu Cena prądu (zł/kWh)
Energa 0,67
PGE 0,64
Tauron 0,58 – 0,60
Enea 0,60
Innogy 0,59

Podane przez nas ceny i stawki opłat za energię elektryczną są cenami i stawkami opłat brutto, zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%. Przy czym koszt 1 kWh to suma opłaty za dystrybucję (Operatora) i ceny prądu (Sprzedawcy).

Co składa się na cenę prądu?

Każdy odbiorca, który pobiera energię elektryczną ponosi opłaty z dwóch tytułów: zakupu energii elektrycznej i usługi dystrybucji tej energii. Warto jednak wiedzieć o tym, że obie te działalności prowadzone są przez dwa różne przedsiębiorstwa: sprzedawcę i operatora systemu dystrybucyjnego (dystrybutora). Tak więc, na fakturze za energię elektryczną dla konsumentów z grup taryfowych G, znajdują się następujące opłaty:

 • opłata za energię elektryczną (wyrażoną w zł/kWh), która uzależniona jest od ilości zużytej przez odbiorcę energii i stanowi ok. połowy rachunku za prąd;
 • opłaty za usługę dystrybucji energii za pomocą infrastruktury do punktu jej poboru, która stanowi o drugiej połowie całościowej płatności (jest to m.in. opłata przesyłowa stała, opłata sieciowa; opłata abonamentowa, opłata przejściowa, opłata jakościowa).

Miesięczne opłaty stałe na fakturze za prąd

Miesięczne opłaty stałe na fakturze za prąd dla taryfy G11 (przy układzie 1-fazowym i rozliczanej w okresie rozliczeniowym 1-miesięcznym) wynoszą łącznie w 2021 roku dla:

Sprzedawca prądu Miesięczne opłaty stałe na fakturze za prąd (G11)
Energa 19,60 zł
PGE 19,00 zł
Tauron 19,54 – 21,35 zł
Enea 19,62 zł
Innogy 20,84 zł

Podane powyżej opłaty brutto (sieciowa, abonamentowa, przejściowa i mocowa) dotyczą wyłącznie klientów, którzy korzystają ze standardowej taryfy G11. Natomiast wszyscy pozostali korzystający z cenników promocyjnych lub ofert specjalnych doliczoną mają również opłatę handlową, która w zależności od sprzedawcy może wynieść od kilku do kilkudziesięciu złotych na miesiąc.

Nowe pozycje na rachunku za prąd w 2021 roku

Dodatkowo, na rachunku za prąd, w części dotyczącej usług dystrybucji pojawiły się wraz z 2021 rokiem dwie nowe pozycje:

 • pierwszą z nich jest opłata mocowa, której wartość dla gospodarstw domowych jest naliczana co miesiąc w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej (od 1,87 zł przy zużyciu poniżej 500 kWh energii elektrycznej, do 10,46 zł przy zużyciu powyżej 2.800 kWh energii elektrycznej). Dla przeciętnego gospodarstwa domowego korzystającego z grupy taryfowej G11 wynosi ona ok. 7,50 zł miesięcznie;
 • drugą natomiast jest opłata za odnawialne źródła energii (OZE), która równoważy produkcję energii w mikro- i małych instalacjach, a od nowego roku wynosi 2,20 zł/MWh.

Ważne! Uwzględniając zatem zarówno nowe taryfy URE jak i nowe opłaty, rachunki za prąd wzrosły średnio w 2021 roku o 11-12% rocznie, co dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznacza podwyżkę rzędu 200-300 zł.

Roczny koszt faktur za energię elektryczną

Na pewno zastanawiacie się, ile wynosi roczny koszt brutto za energię elektryczną dla odbiorców, korzystających z najpopularniejszej w kraju taryfy G11, która polecana jest zwłaszcza tym klientom indywidualnym, którzy cenią sobie prosty i klarowny system rozliczeniowy dotyczący zużycia prądu elektrycznego (cena prądu w taryfie G11 jest stała niezależnie od pory dnia, daty, czy konkretnej godziny). Otóż dla klientów, którzy zużywają rocznie 1.200 – 2.800 kWh będzie to rocznie:

Wysokość zużycia 1.200 kWh 2.400 kWh 2.800 kWh
Energa 1.040 zł 1.843 zł 2.111 zł
PGE 996 zł 1.764 zł 2.020 zł
Tauron 930 – 976 zł 1.626 – 1.696 zł 1.858 -1.936 zł
Enea 955 zł 1.675 zł 1.915 zł
Innogy 970 zł 1.666 zł 1.930 zł

Podane przez nas ceny i stawki opłat za energię elektryczną są cenami i stawkami opłat brutto, które uwzględniają koszt przesyłu prądu oraz koszt energii czynnej). Przy czym odbiorcy korzystający ze specjalnych ofert z pakietam lub z cenników promocyjnych, wliczaną mają także opłatę handlową, która będzie się różnić w zależności od konkretnego sprzedawcy prądu (może to być nawet ok. 300 zł na rok).

Różnica w cenie prądu w poszczególnych miastach Polski

To, ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej zależy od tego, z jakiego regionu Polski pochodzi jej odbiorca. Jednak ostatecznie, wpływ na wysokość rachunku będzie miał wybór taryfy prądu. W związku z tym, nie przedstawiamy tutaj konkretnej liczby ze średnią ceną prądu, a jedyne uproszczony przedział cenowy (cena uwzględnia koszt przesyłu prądu oraz koszt energii czynnej) dla przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego (taryfa G 11) zużywającego miesięcznie ok. 200 kWh energii elektrycznej. Ile zatem kosztuje 1 kWh w poszczególnych regionach Polski?

Ceny prądu na obszarze Innogy

Innogy dostarcza prąd do odbiorców na terenie Warszawy i okolic.

Warszawa

 • 0,59 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Warszawy;
 • 138,83 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Warszawie za energię elektryczną;
 • 1.666 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Warszawie.

Ceny prądu na obszarze Enea

Enea dostarcza prąd do odbiorców na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i w niewielkiej części: dolnośląskiego, pomorskiego oraz na Mazowszu, Kielecczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie (Bydgoszcz, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Zielona Góra).

Poznań

 • 0,60 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Poznania;
 • 139,58 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Poznaniu;
 • 1.675 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Poznaniu.

Bydgoszcz

 • 0,60 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Bydgoszczy;
 • 139,50 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Bydgoszczy;
 • 1.675 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Bydgoszczy.

Szczecin

 • 0,60 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Szczecina;
 • 139,50 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Szczecinie;
 • 1.675 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Szczecinie.

Ceny prądu na obszarze Energa

Energa dostarcza prąd do odbiorców na terenie województwa pomorskiego i części regionów warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego (Toruń, Olsztyn, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kalisz, Płock, Koszalin).

Toruń

 • 0,67 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Torunia;
 • 153,58 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Toruniu;
 • 1.843 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Toruniu.

Gdańsk

 • 0,67 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Gdańska;
 • 153,58 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Gdańsku;
 • 1.843 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Gdańsku.

Olsztyn

 • 0,67 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Olsztyna;
 • 153,58 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Olsztynie;
 • 1.843 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Olsztynie.

Ceny prądu na obszarze PGE

PGE działa na obszarze wschodniej Polski, w województwie łódzkim oraz w części województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (Łódź, Lublin, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, Zamość, Białystok, okolice Warszawy).

Białystok

 • 0,64 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Białegostoku;
 • 147 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Białymstoku;
 • 1.764 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Białymstoku.

Kielce

 • 0,64 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Kielc;
 • 146 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Kielcach;
 • 1.764 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Kielcach.

Łódź

 • 0,64 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Łodzi;
 • 147 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Łodzi;
 • 1.764 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Łodzi.

Ceny prądu na obszarze Tauron

Tauron dostarcza prąd do odbiorców na terenie województw: dolnośląskiego małopolskiego, opolskiego, śląskiego i częściowo: świętokrzyskiego, podkarpackiego i łódzkiego (Kraków, Wrocław, Gliwice).

Kraków

 • 0,60 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Krakowa;
 • 139,58 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Krakowie;
 • 1.675 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Krakowie.

Gliwice

 • 0,58 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Gliwic;
 • 135,50 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Gliwicach;
 • 1.626 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Gliwicach.

Wrocław

 • 0,60 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Wrocławia;
 • 139,58 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego we Wrocławiu;
 • 1.675 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego we Wrocławiu.

Porównanie cen dla miast – od najtańszego do najdroższego:

Miasto Koszt 1 kWh Miesięczny koszt za prąd Średnia roczna cena prądu
Gliwice 0,58 zł 135,50 zł 1.626 zł
Warszawa 0,59 zł 138,83 zł 1.666 zł
Poznań 0,60 zł 139,58 zł 1.626 zł
Bydgoszcz 0,60 zł 139,58 zł 1.626 zł
Szczecin 0,60 zł 139,58 zł 1.626 zł
Kraków 0,60 zł 139,58 zł 1.626 zł
Wrocław 0,60 zł 139,58 zł 1.626 zł
Białystok 0,64 zł 147 zł 1.764 zł
Kielce 0,64 zł 147 zł 1.764 zł
Łódź 0,64 zł 147 zł 1.764 zł
Toruń 0,67 zł 153,58 zł 1.843 zł
Gdańsk 0,67 zł 153,58 zł 1.843 zł
Olsztyn 0,67 zł 153,58 zł 1.843 zł

Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego dla pięciu największych sprzedawców prądu w Polsce:

 • Tauron – 135,50 zł/miesiąc-139,58 zł/miesiąc
 • Innogy – 138,83 zł/miesiąc
 • Enea – 139,58 zł/miesiąc
 • PGE – 147 zł/miesiąc
 • Energa – 153,58 zł/miesiąc

Zmiany cen prądu na przestrzeni ostatnich lat

Na przestrzeni ostatnich 20 lat, średnia cena energii elektrycznej w Polsce rosła. Wyjątkiem były tutaj jedynie lata 2017- 2019, kiedy cena prądu dla najpopularniejszej taryfy G11, wynosiła niezmiennie 0,55 zł/kWh i wzrosła do 0,62 zł/kWh dopiero w 2020 roku. Dlaczego dopiero tak późno? Ponieważ w 2019 roku miała miejsce mocna ingerencja władzy w wolny rynek, która spowodowała, że rachunki za prąd były wtedy niższe (oprócz zamrożenia cen prądu, wpływ na to miało również obniżenie opłat za dystrybucję).

zmiana ceny 1kWh energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich lat

(Opracowanie: enerad.pl na podstawie danych URE)

Więcej informacji na temat cen prądu na przestrzeni ostatnich lat dowiecie się z naszych wcześniejszych analiz:

To nie koniec podwyżek cen prądu w Polsce

Coraz większe wydatki związane z wydobyciem węgla i emisją CO2, a także konieczność inwestowania w nowe moce wytwórcze powoduje, że dalsze wzrosty cen prądu w Polsce są nieuniknione. Niestety za transformację polskiej energetyki, która kosztować będzie 900 mld euro zapłacą osoby najuboższe. Już teraz ubóstwem energetycznym dotkniętych jest w Polsce prawie 5 milionów osób. W niedalekiej przyszłości zaś, energia elektryczna i ogrzewanie, staną się luksusem dla jeszcze większej liczby mieszkańców, zwłaszcza wsi i mniejszych miast. Aby więc wypracować mechanizmy pomocy oraz zdefiniować i określić granice ubóstwa energetycznego, a także zidentyfikować instrumenty, które będą w stanie zniwelować to zjawisko, powołany został w ministerstwie klimatu i środowiska zespół do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce.

Zdaniem analityków IEO, największego wzrostu kosztów energii Polacy mogą spodziewać się właśnie od 2020 do 2030 roku. Jak wynika z analiz przygotowanych dla rządu przez ekspertów z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), w ciągu kilku najbliższych lat gospodarstwa domowe zapłacą za prąd prawie o 700 zł więcej! Przy czym statystyczne gospodarstwo domowe za emisję CO2:

 • w 2020 roku płaciło 226 zł rocznie;
 • w 2024 roku zapłaci o 256 zł więcej;
 • w 2030 roku będzie to już natomiast 667 zł więcej.

Jak ceny prądu w Polsce wypadają na tle innych krajów Europy?

Należy tu przypomnieć, że już w 2020 roku polskie gospodarstwa domowe zapłaciły za prąd więcej o 160-180 zł. Uwzględniając natomiast nowe taryfy URE i opłaty (mocową i OZE) rachunki za prąd dla klientów indywidualnych w 2021 roku wzrosną średnio o 11-12%, co rocznie da podwyżkę rzędu 200-300 zł (miesięcznie jest to zatem od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych). Warto jednak zaznaczyć, że mimo tak dużych podwyżek, Polska wg danych opublikowanych przez Eurostat Energy EU (https://strom-report.de/electricity-prices-europe/) jeszcze w 2019 roku znajdowała się na 23 miejscu pod względem średniej ceny 1 kWh prądu, która wynosiła wówczas 13,43 eurocentów.

Średnia cena 1 kWh prądu w krajach europejskich w 2019 roku:

Miejsce Kraj Średnia cena 1 kWh prądu w 2019 r. (eurocenty)
1. Niemcy 30,88
2. Dania 29,84
3. Belgia 28,39
4. Irlandia 24,23
5. Hiszpania 24,03
6. Włochy 23,01
7. Cypr 22,03
8. Portugalia 21,55
9. Wielka Brytania 21,22
10. Holandia 20,52
11. Austria 20,34
12. Szwecja 20,15
13. Luksemburg 17,98
14. Francja 17,65
15. Czechy 17,34
16. Finlandia 17,34
17. Grecja 16,50
18. Słowenia 16,34
19. Łotwa 16,29
20. Słowacja 15,77
21. Rumunia 13,58
22. Estonia 13,57
23. Polska 13,43
24. Chorwacja 13,21
25. Malta 13,05
26. Litwa 12,55
27. Węgry 11,20
28. Bułgaria 9,97
średnia cena 1 kWh prądu w krajach europejskich 2019

Średnia cena 1 kWh prądu w krajach europejskich w 2019 roku (opracowanie enerad.pl, źródło: Eurostat Energy EU)

Niestety w 2020 roku Polska uplasowała się już na 18 miejscu pod względem średniej ceny 1 kWh prądu, która wynosiła 14,75 eurocentów (średnia europejska to obecnie 21,27 eurocenta). Dzięki tegorocznym podwyżkom, z pewnością zajmiemy w tym roku jeszcze wyższe pozycje.

Średnia cena 1 kWh prądu w krajach europejskich w 2020 roku:

Miejsce Kraj Średnia cena 1 kWh prądu w 2020 r. (eurocenty)
1. Niemcy 30,34
2. Dania 28,33
3. Belgia 27,92
4. Irlandia 24,13
5. Hiszpania 22,39
6. Włochy 22,26
7. Wielka Brytania 22,03
8. Cypr 21,33
9. Portugalia 21,20
10. Austria 21,02
11. Luksemburg 19,86
12. Francja 18,55
13. Czechy 18,41
14. Szwecja 18,26
15. Finlandia 17,40
16. Słowacja 16,86
17. Grecja 16,81
18. Polska 14,75
19. Rumunia 14,59
20. Słowenia 14,48
21. Holandia 14,27
22. Litwa 14,26
23. Łotwa 14,20
24. Chorwacja 13,01
25. Malta 12,84
26. Estonia 12,36
27. Węgry 10,31
28. Bułgaria 9,97
średnia cena 1 kWh prądu w krajach europejskich 2020

Średnia cena 1 kWh prądu w krajach europejskich w 2020 roku (opracowanie enerad.pl, źródło: Eurostat Energy EU)

Ile kWh prądu mogą kupić za średnie wynagrodzenie mieszkańcy europejskich państw?

Niestety jeszcze mniej optymistyczną wiadomością jest to, ile energii elektrycznej za swój dochód netto z wynagrodzeń i świadczeń mogłaby kupić przeciętna polska rodzina 2+2 (przy założeniu, że każde z rodziców otrzymuje średnią pensję). Jak bowiem wynika z danych PIE, jeszcze w 2019 roku byłoby to zaledwie 13.300 kWh. Dla porównania, najwięcej energii elektrycznej kupiłaby w tym czasie luksemburska rodzina (36.853 kWh), najmniej zaś rumuńska (9.570 kWh).

liczba kWh prądu którą przeciętne gospodarstwo domowe w UE mogło kupić za dochód netto

(opracowanie: enerad.pl, źródło PIE)

Czy można zmienić sprzedawcę i dostawcę prądu?

W Polsce istnieje pięciu głównych dostawców prądu, przy czym każdy z nich obsługuje określony region kraju:

 • Energa (centralna i północna Polska) – ponad 2,9 milionów odbiorców indywidualnych i biznesowych;
 • Grupa Enea (północno- zachodnia Polska) ponad 2,4 miliona odbiorców,;
 • PGE (Polska centralna, wschodnia i południowo-wschodnia) – ponad 5,2 miliona odbiorców końcowych;
 • Innogy (dostawca prądu na terenie Warszawy i okolic) – ok. 950 tys. klientów;
 • Tauron (Polska południowa i południowo-zachodnia) – ponad 5,5 mln.

Warto zauważyć, że dostawcy prądu są właścicielami infrastruktury energetycznej na swoim obszarze i zajmują się dostarczaniem energii zarówno dla do gospodarstw domowych, jak i firm. Przy czym do każdego punktu poboru energii elektrycznej przypisany jest tylko jeden dostawca, którego nie można zmienić. Natomiast za sprzedaż zakupionej energii i rozliczanie odbiorcy końcowego za jej zużycie odpowiedzialni są sprzedawcy prądu.

Obecnie jest w Polsce prawie 15 mln odbiorców korzystających z taryfy G11 lub G12. Z czego na koniec 2020 roku 9,8 mln gospodarstw domowych było odbiorcami taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE, a 5,65 mln z nich korzystało z oferty pozataryfowej (wolnorynkowej). Zgodnie bowiem z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA) od 2007 roku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy gazu lub energii elektrycznej, co pozwala na wybór najlepszej oferty cenowej i obniżenie rachunków. W ciągu ostatnich 13 lat (do końca 2020 roku) sprzedawcę prądu zmieniło łącznie 906.000 odbiorców, w tym:

690 tys. w grupie taryfowej G

liczba zmian sprzedawcy prądu odbiorcy indywidualni

(opracowanie enerad.pl na podstawie danych URE)

216 tys. w grupach taryfowych A, B, C

liczba zmian sprzedawcy prądu odbiorcy biznesowi

(opracowanie enerad.pl na podstawie danych URE)

Dzięki fotowoltaice można uniezależnić się od rosnących cen prądu

W poszukiwaniu oszczędności i uniezależnienia się od rosnących cen prądu, coraz więcej osób decyduje się również na różnego rodzaju ekologiczne rozwiązania. Przy czym już od kilku lat największym zainteresowaniem cieszy się fotowoltaika, która dzięki systemowi opustów stała się opłacalna również dla klientów indywidualnych (zapraszamy do naszego rankingu firm fotowoltaicznych, w którym znajdziecie przedsiębiorstwa oferujące najwyższej jakości usługi).

Prawdziwym przełomem dla fotowoltaiki do domu okazał się jednak program Mój prąd gwarantujący bezpośrednie dopłaty do mikroinstalacji PV. Dzięki programowi “Mój Prąd” pod koniec 2020 roku moc zainstalowanej fotowoltaiki wzrosła o 259%, osiągając poziom 3,96 GWp, liczba prosumentów zaś osiągnęła poziom ponad 457.000. Co ważne, planowana jest kontynuacja tego programu, który rozszerzony zostanie również o pompy ciepła, magazyny energii i przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych. Wszystkich zainteresowanych montażem paneli fotowoltaicznych powinna ucieszyć wiadomość, że rozpoczęcie kolejnego naboru wniosków na Mój prąd planowane jest na 1 lipca 2021 roku.

Ceny prądu dla firm – Ile kosztuje 1 kWh w przedsiębiorstwie?

O ile jednym z zadań prezesa URE jest pilnowanie tego, aby ceny prądu dla gospodarstw domowych były “uzasadnione i racjonalne”, o tyle już taryfy dla przedsiębiorców nie podlegają takiej ochronie. Ceny prądu dla firm reguluje bowiem rynek i są one ustalane w sposób indywidualny. Przy czym w zależności od wielkości firmy, klienci biznesowi korzystają z taryf A, B i C. Dla nikogo nie jest chyba tajemnicą, że ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce są aktualnie najwyższe w Unii Europejskiej. Niestety przywiązanie polskiego rządu do węgla, podczas gdy reszta europejskich państw intensyfikuje działania na rzecz klimatu, z czasem coraz bardziej pogłębia ten rozdźwięk. Sytuacja ta prowadzi bowiem do zwiększenia uzależnienia Polski od importu energii i podwyżek cen dla użytkowników końcowych.

Warto tu jednak podkreślić, że pomimo tego, że ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w Polsce należą do najwyższych w Europie, to ostateczny wpływ na rachunek za prąd dla odbiorcy końcowego, mają różnego rodzaju opłaty i podatki. W związku z tym w pierwszej połowie 2020 roku średnia cena energii dla przedsiębiorstw w Polsce wyniosła 92,5 EUR/MWh, co było wynikiem zbliżonym do cen w takich krajach członkowskich, jak Francja, Hiszpania i Węgry. Przy czym najwyższe wartości Komisja Europejska odnotowała w tym czasie w Niemczech (163,6 EUR/MWh), najniższe zaś w Szwecji (61,7 EUR/MWh) i Finlandii (73 EUR/MWh).

średnie koszty energii dla przedsiębiorstw w UE 2020

(opracowanie: enerad.pl, źródło: Komisja Europejska)

Opłata mocowa dla przedsiębiorstw – jak ją ograniczyć?

Na gorsze sytuacja zmieniła się z początkiem 2021 roku, kiedy to weszła w życie opłata mocowa doliczana do rachunków za dystrybucję energii. O ile dla gospodarstw domowych oznacza ona rachunek za prąd wyższy o 11-12% o tyle już opłata mocowa dla przedsiębiorstw wiąże się z o wiele większymi podwyżkami. Jakimi? Otóż wszyscy odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe zapłacą dodatkowo 0,0762 zł za każdą kWh pobraną w wybranych godzinach doby, przypadających na szczytowe zużycie mocy w systemie, między 7.00 a 22.00 (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Oznacza to zatem, że opłata mocowa zarówno w przypadku firm, jak i instytucji, będzie dwukrotnie wyższa niż szacował to rynek. Wzrost rachunków za energię elektryczną w godzinach poboru opłaty mocowej wyniesie od 15% do nawet 25%. Nowa opłata najbardziej uderzy w duże i wielkie firmy. Jednak również mniejsi przedsiębiorcy, którzy często nie śledzą bieżących trendów, mogą być zaskoczeni wzrostem rocznego rachunku z energię elektryczną o kilka, czy nawet kilkanaście tysięcy złotych (sprawdźcie, jak aktualnie wygląda faktura za energię elektryczną dla firm po wprowadzeniu opłaty mocowej).

Czy da się ograniczyć opłatę mocową? Odpowiedź brzmi tak, można to bowiem zrobić na dwa sposoby:

 • pierwszym może być zmiana trybu pracy lub obciążenia produkcji, a co za tym idzie przeniesienie jej na weekendy lub godziny nocne (nie jest to jednak uniwersalne rozwiązanie dla każdej branży, ponieważ zmianę taką jest sobie raczej ciężko wyobrazić, np. w przypadku branży handlowej);
 • drugim rozwiązaniem, które pomoże uniknąć nie tylko uiszczania opłaty mocowej, ale i innych podwyżek cen prądu w przyszłości, jest zwiększenie niezależności energetycznej poprzez inwestycję we własne, odnawialne źródło energii, jakim jest instalacja fotowoltaiczna czy elektrownia wiatrowa. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się w Polsce fotowoltaika dla firmy, która daje dużo możliwości (firma może zdecydować się na różne modele współpracy – własnościowy z zawarciem umowy EPC lub leasingu na fotowoltaikę).
Dodaj komentarz
guest
1 Komentarz
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
mag
mag
7 listopada 2021 10:07

to dobra informacja o mafii energetycznej.
Ale najwięcej zarabia państwo, bo nie można tego zmienić, a Polska ma 23 proc. podatek.