Ceny prądu w Polsce – Jaka jest cena 1 kWh?

4.87 /5
(Ocen: 192)

Koszty życia w Polsce są coraz wyższe. Rosną nie tylko ceny mieszkań, produktów w sklepach, materiałów budowlanych czy różnego rodzaju usług, ale i rachunki za energię elektryczną, czy gaz. Sprawdźcie, ile obecnie wynosi cena prądu dla gospodarstw domowych i firm w Polsce oraz jak zmieniała się ona w ciągu ostatnich kilku lat.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Ceny prądu dla gospodarstw domowych – Jaka cena 1 kWh?

Podwyżki cen prądu nie ominęły nas również w tym roku. Stawki za energię elektryczną w przypadku każdego z czterech sprzedawców energii elektrycznej (PGE Obrót, Enea, Tauron i Energa Obrót) wzrosły dla odbiorców indywidualnych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11) o ok.24%, w stosunku do roku 2021, a więc o ok. 21 zł miesięcznie netto.

Należy tu jednak podkreślić, że podwyżki cen prądu 2022 z jakimi Polacy mają do czynienia od 1 stycznia zrekompensowała tarcza antyinflacyjna. 26 stycznia 2022 prezydent Andrzej Duda podpisał bowiem ustawę z dnia 13 stycznia, o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która od 1 lutego br. wprowadziła stawkę VAT za energię wynoszącą 5% (z dotychczasowych 23%). Niższe stawki podatku od towarów i usług będą obowiązywać w okresie do 31 lipca 2022 roku (natomiast od 1 sierpnia 2022 roku stawka VAT za energię elektryczną wróci do poprzednich 23%).Niższe stawki podatku od towarów i usług będą obowiązywać w okresie do 31 grudnia 2022 roku, natomiast ceny prądu w 2023 roku będą zamrożone. Ile kosztuje 1 kWh w 2022 roku?

Sprzedawca prądu Cena prądu (zł/kWh)
Energa 0,70
PGE 0,68
Tauron 0,64 zł – 0,66 zł
Enea 0,63
E.ON 0,63

Podane przez nas ceny i stawki opłat za energię elektryczną są cenami i stawkami opłat brutto, zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 5%. Przy czym koszt 1 kWh to suma opłaty za dystrybucję (Operatora) i ceny prądu (Sprzedawcy).

Co składa się na cenę prądu?

Każdy odbiorca, który pobiera energię elektryczną ponosi opłaty z dwóch tytułów: zakupu energii elektrycznej i usługi dystrybucji tej energii. Warto jednak wiedzieć o tym, że obie te działalności prowadzone są przez dwa różne przedsiębiorstwa: sprzedawcę i operatora systemu dystrybucyjnego (dystrybutora). Tak więc, na fakturze za energię elektryczną dla konsumentów z grup taryfowych G, znajdują się następujące opłaty:

 • opłata za energię elektryczną (wyrażoną w zł/kWh), która uzależniona jest od ilości zużytej przez odbiorcę energii i stanowi ok. połowy rachunku za prąd;
 • opłaty za usługę dystrybucji energii za pomocą infrastruktury do punktu jej poboru, która stanowi o drugiej połowie całościowej płatności (jest to m.in. opłata przesyłowa stała, opłata sieciowa; opłata abonamentowa, opłata przejściowa, opłata jakościowa).
Obecnie średnia cena prądu (5% VAT dla taryfy G11) wynosi 0,66 zł/kWh (w tym 0,43 zł kWh to cena energii elektrycznej, a 0,23 kWh to opłata za usługi dystrybucyjne). Natomiast od 1 sierpnia 2022 roku, gdy stawka VAT za energię elektryczną wróci do poprzednich 23%, średnia cena prądu dla taryfy G11 wynosić będzie 0,77 zł/kWh (gdzie cena energii elektrycznej to 0,51 zł kWh, zaś opłata za usługi dystrybucyjne – 0,26 zł/kWh).

Miesięczne opłaty stałe na fakturze za prąd

Miesięczne opłaty stałe na fakturze za prąd dla taryfy G11 (przy układzie 1-fazowym i rozliczanej w okresie rozliczeniowym 1-miesięcznym) wynoszą łącznie w 2022 roku dla:

Sprzedawca prądu Miesięczne opłaty stałe na fakturze za prąd (G11)
Energa 19,11 zł
PGE 18,56 zł
Tauron 19,08 zł
Enea 19,20 zł
E.ON 45,17 zł

Podane powyżej opłaty brutto (sieciowa, abonamentowa, przejściowa i mocowa) dotyczą wyłącznie klientów, którzy korzystają ze standardowej taryfy G11. Natomiast wszyscy pozostali korzystający z cenników promocyjnych lub ofert specjalnych doliczoną mają również opłatę handlową, która w zależności od sprzedawcy może wynieść od kilku do kilkudziesięciu złotych na miesiąc.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Dodatkowe opłaty w części dotyczącej usług dystrybucji

W 2022 roku stawki nowych taryf dystrybutorów energii wzrosły dla wszystkich grup odbiorców średnio o 8% (dla odbiorców w grupie G11 jest to średnio 9 proc., co daje od 3,70 zł do 4,50 zł netto miesięcznie). W taryfach dystrybucyjnych uwzględnione są także oprócz opłaty abonamentowej, sieciowej i handlowej (dotyczącej klientów firmy E.ON, która nie ma cennika zatwierdzonego przez URE, a także pozostałych firm korzystających ze specjalnych ofert z pakietami) opłaty wynikające z przepisów prawa (nie trafiające do dystrybutorów). Są to:

 • opłata mocowa, której wartość dla gospodarstw domowych jest naliczana co miesiąc w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej, od 1 stycznia 2022 roku wzrosła ona o 30 proc.;
 • opłata za odnawialne źródła energii (OZE), która równoważy produkcję energii w mikro- i małych instalacjach. Od nowego roku jest ona niższa (spadek z 2,2 zł/MWh do 0,9 zł/MWh);
 • opłata kogeneracyjna, która wzrosła z 0 zł/MWh do 4,06 zł/MWh (związana jest z systemem wsparcia dla energii produkowanej w procesie kogeneracji).

Roczny koszt faktur za energię elektryczną

Na pewno zastanawiacie się, ile wynosi roczny koszt brutto za energię elektryczną dla odbiorców, korzystających z najpopularniejszej w kraju taryfy G11, która polecana jest zwłaszcza tym klientom indywidualnym, którzy cenią sobie prosty i klarowny system rozliczeniowy dotyczący zużycia prądu elektrycznego (cena prądu w taryfie G11 jest stała niezależnie od pory dnia, daty, czy konkretnej godziny). Otóż dla klientów, którzy zużywają rocznie 1.200 – 2.800 kWh będzie to rocznie:

Wysokość zużycia 1.200 kWh 2.400 kWh 2.800 kWh
Energa 1.070 zł 1.909 zł 2.192 zł
PGE 1.038 zł 1.855 zł 2.124 zł
Tauron 997 – 1.021 zł 1.765 – 1.813zł 2.021 – 2.077 zł
Enea 955 zł 1.742 zł 1.994 zł
E.ON 1.298 zł 2.054 zł 2.306 zł

Podane przez nas ceny i stawki opłat za energię elektryczną są cenami i stawkami opłat brutto, które uwzględniają koszt przesyłu prądu oraz koszt energii czynnej. Przy czym odbiorcy korzystający ze specjalnych ofert z pakietam lub z cenników promocyjnych, wliczaną mają także opłatę handlową, która będzie się różnić w zależności od konkretnego sprzedawcy prądu.

Różnica w cenie prądu w poszczególnych miastach Polski

To, ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej zależy od tego, z jakiego regionu Polski pochodzi jej odbiorca. Jednak ostatecznie, wpływ na wysokość rachunku będzie miał wybór taryfy prądu. W związku z tym, nie przedstawiamy tutaj konkretnej liczby ze średnią ceną prądu, a jedyne uproszczony przedział cenowy (cena uwzględnia koszt przesyłu prądu oraz koszt energii czynnej) dla przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego (taryfa G 11) zużywającego miesięcznie ok. 200 kWh energii elektrycznej. Ile zatem kosztuje 1 kWh w poszczególnych regionach Polski?

Ceny prądu na obszarze E.ON

E.ON (byłe Innogy) dostarcza prąd do odbiorców na terenie Warszawy i okolic.

Warszawa

 • 0,63 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Warszawy;
 • 171,17 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Warszawie za energię elektryczną;
 • 2.054 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Warszawie.

Ceny prądu na obszarze Enea

Enea dostarcza prąd do odbiorców na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i w niewielkiej części: dolnośląskiego, pomorskiego oraz na Mazowszu, Kielecczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie (Bydgoszcz, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Zielona Góra).

Poznań

 • 0,63 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Poznania;
 • 145,20 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Poznaniu;
 • 11.742,4 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Poznaniu.

Bydgoszcz

 • 0,63 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Bydgoszczy;
 • 145,20 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Bydgoszczy;
 • 1.742,4 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Bydgoszczy.

Szczecin

 • 0,63 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Szczecina;
 • 145,20 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Szczecinie;
 • 1.742,4 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Szczecinie.

Ceny prądu na obszarze Energa

Energa dostarcza prąd do odbiorców na terenie województwa pomorskiego i części regionów warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego (Toruń, Olsztyn, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kalisz, Płock, Koszalin).

Toruń

 • 0,70 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Torunia;
 • 159,11 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Toruniu;
 • 1.909 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Toruniu.

Gdańsk

 • 0,70 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Gdańska;
 • 159,11 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Gdańsku;
 • 1.909 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Gdańsku.

Olsztyn

 • 0,70 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Olsztyna;
 • 159,11 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Olsztynie;
 • 1.909 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Olsztynie.

Ceny prądu na obszarze PGE

PGE działa na obszarze wschodniej Polski, w województwie łódzkim oraz w części województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (Łódź, Lublin, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, Zamość, Białystok, okolice Warszawy).

Białystok

 • 0,68 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Białegostoku;
 • 154,56 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Białymstoku;
 • 1.855 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Białymstoku.

Kielce

 • 0,68 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Kielc;
 • 154,56 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Kielcach;
 • 1.855 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Kielcach.

Łódź

 • 0,68 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Łodzi;
 • 154,56 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Łodzi;
 • 1.855 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Łodzi.

Ceny prądu na obszarze Tauron

Tauron dostarcza prąd do odbiorców na terenie województw: dolnośląskiego małopolskiego, opolskiego, śląskiego i częściowo: świętokrzyskiego, podkarpackiego i łódzkiego (Kraków, Wrocław, Gliwice).

Kraków

 • 0,64 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Krakowa;
 • 147 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Krakowie;
 • 1.765 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Krakowie.

Gliwice

 • 0,66 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Gliwic;
 • 151,08 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Gliwicach;
 • 1.813 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Gliwicach.

Wrocław

 • 0,64 zł/kWh – koszt 1 kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Wrocławia;
 • 147 zł/miesiąc – średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego we Wrocławiu;
 • 1.765 zł/rok – średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego we Wrocławiu.

Porównanie cen dla miast – od najtańszego do najdroższego:

Miasto Koszt 1 kWh Miesięczny koszt za prąd Średnia roczna cena prądu
Toruń 0,70 zł 159,11 zł 1.909 zł
Gdańsk 0,70 zł 159,11 zł 1.909 zł
Olsztyn 0,70 zł 159,11 zł 1.909 zł
Białystok 0,68 zł 154,56 zł 1.855 zł
Kielce 0,68 zł 154,56 zł 1.855 zł
Łódź 0,68 zł 154,56 zł 1.855 zł
Gliwice 0,66 zł 151,08 zł 1.813 zł
Kraków 0,64 zł 147 zł 1.764 zł
Wrocław 0,64 zł 147 zł 1.764 zł
Warszawa 0,63 zł 171,17 zł 2.054 zł
Poznań 0,63 zł 153,58 zł 145,20 zł
Bydgoszcz 0,63 zł 153,58 zł 145,20 zł
Szczecin 0,63 zł 153,58 zł 145,20 zł

Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego dla pięciu największych sprzedawców prądu w Polsce:

 • E.ON – 171,17 zł/miesiąc
 • Energa – 159,11 zł/miesiąc
 • PGE – 154,56 zł/miesiąc
 • Tauron – 147 zł/miesiąc – 151,08 zł/miesiąc
 • Enea – 145,20 zł/miesiąc

Zmiany cen prądu na przestrzeni ostatnich lat

Na przestrzeni ostatnich 20 lat, średnia cena energii elektrycznej w Polsce rosła. Wyjątkiem były tutaj jedynie lata 2017- 2019, kiedy cena prądu dla najpopularniejszej taryfy G11, wynosiła niezmiennie 0,55 zł/kWh i wzrosła do 0,62 zł/kWh dopiero w 2020 roku. Dlaczego dopiero tak późno? Ponieważ w 2019 roku miała miejsce mocna ingerencja władzy w wolny rynek, która spowodowała, że rachunki za prąd były wtedy niższe (oprócz zamrożenia cen prądu, wpływ na to miało również obniżenie opłat za dystrybucję). W 2021 roku średnia cena 1 kWh wynosiła 0,63 zł. Również i 2022 rok przyniósł kolejne podwyżki o ok. 24 proc. – do 0,77 zł/kWh:

zmiana ceny kWh w Polsce

(Opracowanie: enerad.pl na podstawie danych URE)

Dzięki jednak tarczy antyinflacyjnej, od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku obowiązuje niższa stawka VAT za energię elektryczną, wynosząca 5%, przez co cena 1 kWh wynosi 0,66 zł (po tym terminie stawka VAT wróci do poprzedniej, wynoszącej 23%).

Więcej informacji na temat cen prądu na przestrzeni ostatnich lat dowiecie się z naszych wcześniejszych analiz:

To nie koniec podwyżek cen prądu w Polsce

Coraz większe wydatki związane z wydobyciem węgla i emisją CO2, a także konieczność inwestowania w nowe moce wytwórcze powoduje, że dalsze wzrosty cen prądu w Polsce są nieuniknione. Niestety za transformację polskiej energetyki, która kosztować będzie 900 mld euro zapłacą osoby najuboższe. Już teraz ubóstwem energetycznym dotkniętych jest w Polsce prawie 5 milionów osób. W niedalekiej przyszłości zaś, energia elektryczna i ogrzewanie, staną się luksusem dla jeszcze większej liczby mieszkańców, zwłaszcza wsi i mniejszych miast. Aby więc wypracować mechanizmy pomocy oraz zdefiniować i określić granice ubóstwa energetycznego, a także zidentyfikować instrumenty, które będą w stanie zniwelować to zjawisko, powołany został w ministerstwie klimatu i środowiska zespół do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce.

Zdaniem analityków IEO, największego wzrostu kosztów energii Polacy mogą spodziewać się do 2030 roku. Jak wynika z analiz przygotowanych dla rządu przez ekspertów z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), w ciągu kilku najbliższych lat gospodarstwa domowe zapłacą za prąd prawie o 700 zł więcej! Przy czym statystyczne gospodarstwo domowe za emisję CO2:

 • w 2020 roku płaciło 226 zł rocznie;
 • w 2024 roku zapłaci o 256 zł więcej;
 • w 2030 roku będzie to już natomiast 667 zł więcej.

Do tego uwzględnić należy również koszty, które wynikać będą z nowych mocy i konieczności rozbudowy system przesyłu.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Jak ceny prądu w Polsce wypadają na tle innych krajów Europy?

Należy tu przypomnieć, że już w 2020 roku polskie gospodarstwa domowe zapłaciły za prąd więcej o 160-180 zł, natomiast w 2021 roku średnio o 96 zł rocznie. Uwzględniając natomiast nowe taryfy URE i opłaty (mocową, OZE i kogeneracyjną), rachunki za prąd dla klientów indywidualnych w 2022 roku wzrosną średnio o 24%, co rocznie da podwyżkę rzędu 315 zł (dzięki jednak trwającej rok tarczy antyinflacyjnej ta podwyżka dla gospodarstw domowych nie będzie aż tak odczuwalna).

Warto jednak zaznaczyć, że mimo tak dużych podwyżek, Polska wg danych opublikowanych przez Eurostat Energy EU (https://strom-report.de/electricity-prices-europe/) jeszcze w 2019 roku znajdowała się na 23 miejscu pod względem średniej ceny 1 kWh prądu, która wynosiła wówczas 13,43 eurocentów. Natomiast w 2020 roku nasz kraj uplasował się już na 18 miejscu pod względem średniej ceny 1 kWh prądu, która wynosiła 14,75 eurocentów (średnia europejska wynosiła wówczas 21,27 eurocenta):

Średnia cena 1 kWh prądu w krajach europejskich w 2020 roku:

Miejsce Kraj Średnia cena 1 kWh prądu w 2020 r. (eurocenty)
1. Niemcy 30,34
2. Dania 28,33
3. Belgia 27,92
4. Irlandia 24,13
5. Hiszpania 22,39
6. Włochy 22,26
7. Wielka Brytania 22,03
8. Cypr 21,33
9. Portugalia 21,20
10. Austria 21,02
11. Luksemburg 19,86
12. Francja 18,55
13. Czechy 18,41
14. Szwecja 18,26
15. Finlandia 17,40
16. Słowacja 16,86
17. Grecja 16,81
18. Polska 14,75
19. Rumunia 14,59
20. Słowenia 14,48
21. Holandia 14,27
22. Litwa 14,26
23. Łotwa 14,20
24. Chorwacja 13,01
25. Malta 12,84
26. Estonia 12,36
27. Węgry 10,31
28. Bułgaria 9,97
średnia cena 1 kWh w krajach europejskich

Średnia cena 1 kWh prądu w krajach europejskich w 2020 roku (opracowanie enerad.pl, źródło: Eurostat Energy EU)

Znacznie mniej jednak korzystnie sytuacja ta przedstawia się już w przeliczeniu na tzw. siłę nabywczą. Wtedy to, wydatki związane z energią elektryczną są dla Polaków, przy uwzględnieniu ich średnich zarobków dużym obciążeniem. Jak wynika z ogólnoświatowego zestawienie cen energii dla odbiorców domowych z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, jaki został przygotowany przez niemiecki serwis Verivox:

 • w Europie droższy od naszego, prąd mają jedynie Niemcy i Rumunia;
 • na świecie ciężko jest szukać kraju, w którym przeciętna rodzina płaciłaby więcej niż w Polsce (wyższe rachunki za prąd płacą jedynie mieszkańcy dwóch afrykańskich krajów – Sierra Leone czy Ugandy.

Na ten moment nie są jeszcze znane informacje na temat tego, na którym miejscu w tym rankingu uplasował się nasz kraj w 2021 roku, trzeba bowiem poczekać na publikację nowych danych Eurostat Energy EU. Wiadomo już jednak, że w I półroczu 2021 roku w porównaniu z I połową 2020 roku, ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosły w 16 krajach UE. Przy czym największy wzrost (wyrażony w walutach krajowych) odnotowano w Słowenii (+15%), Polsce (+8% ) i Rumunii (+7%).

Czy można zmienić sprzedawcę i dostawcę prądu?

W Polsce istnieje pięciu głównych dostawców prądu, przy czym każdy z nich obsługuje określony region kraju:

 • Energa (centralna i północna Polska) – ponad 2,9 milionów odbiorców indywidualnych i biznesowych;
 • Grupa Enea (północno- zachodnia Polska) ponad 2,4 miliona odbiorców,;
 • PGE (Polska centralna, wschodnia i południowo-wschodnia) – ponad 5,2 miliona odbiorców końcowych;
 • E.ON (dostawca prądu na terenie Warszawy i okolic) – ok. 950 tys. klientów;
 • Tauron (Polska południowa i południowo-zachodnia) – ponad 5,5 mln.

Warto zauważyć, że dostawcy prądu są właścicielami infrastruktury energetycznej na swoim obszarze i zajmują się dostarczaniem energii zarówno dla do gospodarstw domowych, jak i firm. Przy czym do każdego punktu poboru energii elektrycznej przypisany jest tylko jeden dostawca, którego nie można zmienić. Natomiast za sprzedaż zakupionej energii i rozliczanie odbiorcy końcowego za jej zużycie odpowiedzialni są sprzedawcy prądu.

Obecnie jest w Polsce prawie 15 mln odbiorców korzystających z taryfy G11 lub G12. Z czego na koniec 2020 roku 9,8 mln gospodarstw domowych było odbiorcami taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE, a 5,65 mln z nich korzystało z oferty pozataryfowej (wolnorynkowej). Zgodnie bowiem z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA) od 2007 roku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy gazu lub energii elektrycznej, co pozwala na wybór najlepszej oferty cenowej i obniżenie rachunków. W ciągu ostatnich 14 lat (do końca 2021 roku) sprzedawcę prądu zmieniło łącznie 940.500 odbiorców, w tym:

717 tys. w grupie taryfowej G

liczba zmian sprzedawcy prądu gospodarstwa domowe

223,5 tys. w grupach taryfowych A, B, C

liczba zmian sprzedawcy prądu odbiorcy biznesowi

(opracowanie enerad.pl. na podstawie danych URE)

Dzięki fotowoltaice można uniezależnić się od rosnących cen prądu

W poszukiwaniu oszczędności i uniezależnienia się od rosnących cen prądu, coraz więcej osób decyduje się również na różnego rodzaju ekologiczne rozwiązania. Przy czym już od kilku lat największym zainteresowaniem cieszy się fotowoltaika, która dzięki systemowi opustów stała się opłacalna również dla klientów indywidualnych (zapraszamy do naszego rankingu firm fotowoltaicznych, w którym znajdziecie przedsiębiorstwa oferujące najwyższej jakości usługi).

Prawdziwym przełomem dla fotowoltaiki do domu okazał się jednak program Mój Prąd gwarantujący bezpośrednie dopłaty do mikroinstalacji PV. Dzięki programowi “Mój Prąd” tylko pod koniec 2020 roku moc zainstalowanej fotowoltaiki wzrosła o 259%, osiągając poziom 3,96 GWp. W 2022 roku natomiast liczba prosumentów przekroczyła poziom jednego miliona. Co ważne, to nie jedyna możliwość dopłat do tego rodzaju ekologicznych inwestycji. Dofinansowanie do fotowoltaiki, podobnie jak również do pomp ciepła, uzyskać można m.in. z takich rządowych programów, jak: Czyste Powietrze, czy Czyste Powietrze Plus.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Ceny prądu dla firm – Ile kosztuje 1 kWh w przedsiębiorstwie?

O ile jednym z zadań prezesa URE jest pilnowanie tego, aby ceny prądu dla gospodarstw domowych były “uzasadnione i racjonalne”, o tyle już taryfy dla przedsiębiorców nie podlegają takiej ochronie. Ceny prądu dla firm reguluje bowiem rynek i są one ustalane w sposób indywidualny. Przy czym w zależności od wielkości firmy, klienci biznesowi korzystają z taryf A, B i C. Dla nikogo nie jest chyba tajemnicą, że ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce są aktualnie najwyższe w Unii Europejskiej. Niestety przywiązanie polskiego rządu do węgla, podczas gdy reszta europejskich państw intensyfikuje działania na rzecz klimatu, z czasem coraz bardziej pogłębia ten rozdźwięk. Sytuacja ta prowadzi bowiem do zwiększenia uzależnienia Polski od importu energii i podwyżek cen dla użytkowników końcowych.

Ogromne podwyżki dla firm w 2022 roku

Rok 2022 przyniósł wiele podwyżek. Przy czym, jedne z największych zmian dotyczyły cen energii elektrycznej. W ciągu ostatnich kilku miesięcy bowiem, notowane były na Towarowej Giełdzie Energii kolejne rekordy cen prądu, wynoszące w sierpniu br. nawet ponad 2,5 tys. zł za MWh z dostawą w przyszłym roku (gdzie jeszcze w 2021 roku cena energii w kontraktach terminowych oscylowała na poziomie 242 zł/MWh):

ceny energii na 2023 rok TGE

Ceny energii na 2023 rok, źródło TGE

O ile jeszcze firmy do I poł. 2022 roku radziły sobie generalnie dobrze ze wzrostem kosztów działalności, o tyle w II poł. 2022 roku zaczęły mieć z tym spore kłopoty. W tym czasie bowiem mieliśmy do czynienia z dalszym dynamicznym wzrostem cen energii. Stawki za energię, jakie zaczęły wówczas dostawać firmy i samorządy, którym akurat w tym czasie skończyły się kontrakty, były dwa, a nawet trzy razy wyższe. W sierpniu również firmy dostały informację o podwyżkach cen energii w taryfie C 11. Wraz z 1 września 2022 roku ich rachunki za prąd wzrosły nawet o połowę. W przypadku:

 • firmy Energa, podwyżka ceny za kWh prądu wyniosła 1,1 zł (było 1,29 zł, a jest 2,39 zł);
 • firmy Tauron, podwyżka ceny za kWh wyniosła 78 gr (było 1,49 zł, a jest 2,18 zł);
 • firmy Enea, podwyżka ceny za kWh prądu wyniosła 0,87 gr (było 1,29 zł, a jest 2,39 zł).

Przy czym do stawek tych należy doliczyć ok. 40 – 50 groszy za kWh opłat dystrybucyjnych. Tak wysokie podwyżki, w warunkach ograniczonej przestrzeni do przerzucania kosztów na odbiorców, przyczyniają się do spadku rentowności przedsiębiorstw. Wiele firm szukając oszczędności, przenosi swoją działalność na godziny nocne (zmieniając taryfy sprzedaży prądu na dwustrefowe, z tańszym prądem właśnie w tym czasie).

Łagodzenie podwyżek cen prądu dla firm

Również rząd zaplanował szereg działań, mających na celu złagodzenie podwyżek cen prądu, gazu i paliw w 2022 roku. Dotyczą one nie tylko wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, ale również klientów biznesowych. Od 1 grudnia 2022 roku do końca 2023 roku, maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych zużywających energię na potrzeby swojej podstawowej działalności oraz mikro, małych i średnich firm, zatrudniających do 250 pracowników, będzie wynosić 785 zł/MWh.

ceny energii elektryczne na 2023 rok z rządowym limitem

Źródło: Źródło: Refinitiv, Credit Agricole Bank Polska S.A.

Przy czym cena ta będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90 proc. średniego zużycia energii odbiorcy w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku (za wyższe zużycie prądu firmy zapłacą po uwolnionej stawce za prąd). Rozwiązanie to pozwoli ograniczyć podwyżki cen prądu dla MŚP nawet o 70 proc., a objętych nim będzie ok. 99 proc. polskich firm.

mechanizm maksymalnej energii elektrycznej

Źródło: KPRM

Co istotne, na pomoc będą mogły również liczyć przedsiębiorstwa energochłonne. Komisja Europejska zatwierdziła bowiem polski program częściowo rekompensujący tym podmiotom wyższe ceny energii elektrycznej, wynikające z kosztów emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami ETS o wartości 10 mld euro (ok. 45.435 mln zł). Pokryje on częściowo wyższe ceny energii elektrycznej wynikające z wpływu opłat emisyjnych na koszty jej wytwarzania (tzw. „koszty pośrednie emisji”) poniesione w latach 2021 – 2030. Jak zaznacza Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza KE odpowiedzialna za politykę konkurencji:

Program o wartości 10 mld euro pozwoli Polsce zmniejszyć ryzyko ucieczki emisji gazów cieplarnianych w sektorach energochłonnych. Jednocześnie zachowane zostaną zachęty do opłacalnej dekarbonizacji polskiej gospodarki, zgodnie z celami Zielonego Ładu, a nadmierne zakłócenia konkurencji będą ograniczane.

Jakie będą zasady przyznawania dopłat? Otóż, przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do programu, otrzymają rekompensatę w postaci częściowego zwrotu kosztów pośrednich emisji poniesionych w poprzednim roku (przy czym płatność końcowa nastąpi w 2031 roku). Maksymalna kwota o jaką będzie mogło ubiegać się przedsiębiorstwo, wyniesie 75 proc. poniesionych kosztów pośrednich emisji. Jednak, w niektórych przypadkach maksymalna kwota dofinansowania może być wyższa, w celu ograniczenia pozostałych poniesionych kosztów pośrednich emisji do 1,5 proc. wartości dodanej brutto przedsiębiorstwa. Dodatkowa pomoc przyznana w celu ograniczenia pozostałych kosztów pośrednich emisji, nie będzie przekraczać jednej trzeciej zwykłej rekompensaty opartej na intensywności pomocy wynoszącej 75 proc. Kwotę pomocy oblicza się na podstawie wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej, które motywują beneficjentów do oszczędzania energii.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Opłata mocowa dla przedsiębiorstw – jak ją ograniczyć?

To, ile kosztuje w Polsce 1 kWh prądu dla firm, wynika przede wszystkim od indywidualnych negocjacji klientów biznesowych ze sprzedawcami. Umowy zawierane są bowiem na różny okres czasu, w innym terminie i różnych warunkach. Warto tu jednak podkreślić, że pomimo tego, że ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w Polsce należą do najwyższych w Europie, to ostateczny wpływ na rachunek za prąd dla odbiorcy końcowego, mają różnego rodzaju opłaty i podatki.

Na gorsze sytuacja zmieniła się z początkiem 2021 roku, kiedy to weszła w życie opłata mocowa doliczana do rachunków za dystrybucję energii, która ma za zadanie podnieść bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. O ile jednak dla gospodarstw domowych oznacza ona rachunek za prąd wyższy o kilka procent, o tyle już opłata mocowa dla przedsiębiorstw wiąże się z o wiele większymi podwyżkami (sprawdźcie, jak aktualnie wygląda faktura za energię elektryczną dla firm po wprowadzenie opłaty mocowej).

Czy da się ograniczyć opłatę mocową? Odpowiedź brzmi tak, można to bowiem zrobić na dwa sposoby:

 • pierwszym może być zmiana trybu pracy lub obciążenia produkcji, a co za tym idzie przeniesienie jej na weekendy lub godziny nocne (nie jest to jednak uniwersalne rozwiązanie dla każdej branży, ponieważ zmianę taką jest sobie raczej ciężko wyobrazić, np. w przypadku branży handlowej);
 • drugim rozwiązaniem, które pomoże uniknąć nie tylko uiszczania opłaty mocowej, ale i innych podwyżek cen prądu w przyszłości, jest zwiększenie niezależności energetycznej poprzez inwestycję we własne, odnawialne źródło energii, jakim jest instalacja fotowoltaiczna czy elektrownia wiatrowa. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się w Polsce fotowoltaika dla firmy, która daje dużo możliwości (firma może zdecydować się na różne modele współpracy – własnościowy z zawarciem umowy EPC lub leasingu na fotowoltaikę).
Dodaj komentarz
guest
3 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
Graf Olaf
Graf Olaf
20 sierpnia 2022 17:02

w niemcach juz nawet 59 centöw chca

Piotr
Piotr
16 sierpnia 2022 11:29

Skąd wy macie takie ceny??? właśnie dostałem podwyżkę na 1,99zl za kWh

mag
mag
7 listopada 2021 10:07

to dobra informacja o mafii energetycznej.
Ale najwięcej zarabia państwo, bo nie można tego zmienić, a Polska ma 23 proc. podatek.