Ceny prądu w Polsce – Jaka jest cena 1 kWh?

Koszty życia w Polsce są coraz wyższe. Rosną nie tylko ceny mieszkań, produktów w sklepach, materiałów budowlanych czy różnego rodzaju usług, ale i rachunki za energię elektryczną, czy gaz. Sprawdźcie, ile obecnie wynosi cena prądu dla gospodarstw domowych i firm w Polsce oraz jak zmieniała się ona w ciągu ostatnich kilku lat.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty

Ceny prądu dla gospodarstw domowych - Ile kosztuje 1 kwh energii elektrycznej?

Podwyżki cen prądu nie ominęły nas również w 2023 roku. Stawki za energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11) wzrosły w przypadku każdego z czterech sprzedawców energii elektrycznej (PGE Obrót, Enea,Tauron Sprzedaż i Energa Obrót). Tylko od 2019 roku cena prądu w Polsce wzrosła o około 62 proc. Należy tu jednak podkreślić, że podwyżki cen prądu 2023 z jakimi Polacy mają do czynienia od 1 stycznia br. zrekompensowane zostały przez tzw. Tarczę Solidarnościową. W jaki sposób? Otóż poprzez wprowadzenie trzech limitów:

 • do 2.000 kWh rocznie (niższy próg) dla wszystkich gospodarstw domowych;
 • do 2.600 kWh rocznie (wyższy próg) dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami;
 • do 3.000 kWh rocznie (wyższy próg) dla rodzin trzy plus, czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników).

Wszyscy odbiorcy, którzy nie przekroczą powyższych progów, mogą liczyć na zamrożenie cen energii elektrycznej i stawki za 1 kWh z 2022 roku. Co jeśli przekroczy się 2.000 kWh lub pozostałe limity? Wówczas cena prądu będzie liczona według nowych stawek z 2023 roku.

Ile będzie kosztował prąd po przekroczeniu limitu?

Powyżej limitów będą obowiązywać uchwalone przez Sejm maksymalne ceny energii. W przypadku:

 • gospodarstw domowych zostały one ustalona na poziomie 699 zł/MWh. Przy czym należy tu pamiętać, że ta cena prądu będzie obowiązywać nawet wtedy, gdy ceny wynikające z zawartych przez gospodarstwa domowe umów będą wyższe;
 • wszystkich pozostałych uprawnionych odbiorców, cena zostanie zamrożona na poziomie 785 zł/MWh (skorzystać z niej mogą zarówno podmioty użyteczności publicznej, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa).

Cena 1 kWh w 2023 roku

Cena energii elektrycznej brutto w 2023 roku (zł/kWh) - taryfa G11, układ 1-fazowy, okres rozliczeniowy 1-miesiąc:

Sprzedawca prądu Cena energii przed przekroczeniem limitu (do 2.000 kWh/rok) Cena energii po przekroczeniem limitu (od 2001 kWh/rok)
Energa 0,82 zł 1,32 zł
PGE 0,80 zł 1,31 zł
Tauron 0,75 zł 1,22 zł
Tauron GZO 0,77 zł 1,21 zł
E.ON 0,75 zł 1,22 zł
Enea 0,74 zł 1,21 zł

Podane przez nas ceny i stawki opłat za energię elektryczną (obowiązujące od 01.01.2023 roku) są cenami i stawkami opłat brutto, zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%. Przy czym koszt 1 kWh to suma opłaty za dystrybucję (Operatora) i ceny prądu (Sprzedawcy).

Średnia cena energii elektrycznej w Polsce, w 2023 roku dla taryfy G11 wynosi:

 • 0,77 gr przed przekroczeniem 2.000 kWh/rok
 • 1,27 gr po przekroczeniu limitu 2001 kWh/rok

Co składa się na cenę prądu?

Każdy odbiorca, który pobiera energię elektryczną ponosi opłaty z dwóch tytułów: zakupu energii elektrycznej i usługi dystrybucji tej energii. Warto jednak wiedzieć o tym, że obie te działalności prowadzone są przez dwa różne przedsiębiorstwa: sprzedawcę i operatora systemu dystrybucyjnego (dystrybutora). Tak więc, na fakturze za energię elektryczną dla konsumentów z grup taryfowych G, znajdują się następujące opłaty:

 • opłata za energię elektryczną (wyrażoną w zł/kWh), która uzależniona jest od ilości zużytej przez odbiorcę energii i stanowi ok. połowy rachunku za prąd;
 • opłaty za usługę dystrybucji energii za pomocą infrastruktury do punktu jej poboru, która stanowi o drugiej połowie całościowej płatności (jest to m.in. opłata przesyłowa stała, opłata sieciowa; opłata abonamentowa, opłata przejściowa, opłata jakościowa).

Miesięczne opłaty stałe na fakturze za prąd

Miesięczne opłaty stałe na fakturze za prąd dla taryfy G11 (przy układzie 1-fazowym i rozliczanej w okresie rozliczeniowym 1-miesięcznym) wynoszą łącznie w 2023 roku dla:

Sprzedawca prądu Miesięczne opłaty na fakturze za prąd dla taryfy G11 w 2022 roku Miesięczne opłaty na fakturze za prąd dla taryfy G11 w 2023 roku
Energa 19,11 zł 27,20 zł
PGE 18,56 zł 27,47 zł
Tauron 19,08 zł 27,47 zł
Enea 19,20 zł 25,78 zł
E.ON 45,17 zł 60,21 zł

Podane powyżej opłaty brutto (sieciowa, abonamentowa, przejściowa i mocowa) dotyczą wyłącznie klientów, którzy korzystają ze standardowej taryfy G11. Natomiast wszyscy pozostali korzystający z cenników promocyjnych lub ofert specjalnych doliczoną mają również opłatę handlową, która w zależności od sprzedawcy może wynieść od kilku do kilkudziesięciu złotych na miesiąc.

Dodatkowe opłaty w części dotyczącej usług dystrybucji

W 2023 roku stawki nowych taryf dystrybutorów energii wzrosły dla wszystkich grup odbiorców średnio o około 25-30 proc. W taryfach dystrybucyjnych uwzględnione są także oprócz opłaty abonamentowej, sieciowej i handlowej (dotyczącej klientów firmy E.ON, która nie ma cennika zatwierdzonego przez URE, a także pozostałych firm korzystających ze specjalnych ofert z pakietami) opłaty wynikające z przepisów prawa (nie trafiające do dystrybutorów). Są to:

 • opłata mocowa, której wartość dla gospodarstw domowych jest naliczana co miesiąc w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej. Podwyżka opłaty mocowej okazała się jednak znikoma, w 2022 roku było to od 35,04 zł do 195,57 zł, natomiast w 2023 wynosi ona od 35,16 zł brutto do 197,04 zł brutto;
 • opłata za odnawialne źródła energii (OZE),która równoważy produkcję energii w mikro- i małych instalacjach (w przyszłości natomiast będzie ona wspierać także wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych). W 2023 roku obowiązuje zerowa stawka opłaty OZE (w 2022 roku było to 0,9 zł/MWh);
 • opłata kogeneracyjna, wprowadzona została w 2019 roku, a jej wysokość na rachunku za prąd zależy od ilości pobranej energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym. W 2023 roku wzrosła ona z 4,06 zł/MWh do 4,96 zł za MWh.

Roczny koszt faktur za energię elektryczną

Na pewno zastanawiacie się, ile wynosi roczny koszt brutto za energię elektryczną dla odbiorców, korzystających z najpopularniejszej w kraju taryfy G11, która polecana jest zwłaszcza tym klientom indywidualnym, którzy cenią sobie prosty i klarowny system rozliczeniowy dotyczący zużycia prądu elektrycznego (cena prądu w taryfie G11 jest stała niezależnie od pory dnia, daty, czy konkretnej godziny). Otóż dla klientów, którzy zużywają rocznie 1.200 - 2.800 kWh będzie to rocznie:

Wysokość zużycia 1.200 kWh 2.400 kWh 2.800 kWh
Energa 1.254 z 2.508 zł 3.000 zł
PGE 1.215 zł 2.430 zł 2.913 zł
Tauron 1.165 zł 2.330 zł 2.797 zł
Enea 1.154 zł 2.308 zł 2.758 zł
E.ON 1.298 zł 2.596 zł 2.306 zł

Podane przez nas ceny i stawki opłat za energię elektryczną są cenami i stawkami opłat brutto, które uwzględniają koszt przesyłu prądu oraz koszt energii czynnej. Przy czym odbiorcy korzystający ze specjalnych ofert z pakietam lub z cenników promocyjnych, wliczaną mają także opłatę handlową, która będzie się różnić w zależności od konkretnego sprzedawcy prądu.

Różnica w cenie prądu w poszczególnych miastach Polski

To, jaka jest cena prądu za 1 kWh 2023 zależy od tego, z jakiego regionu Polski pochodzi jej odbiorca. Jednak ostatecznie, wpływ na wysokość rachunku będzie miał wybór taryfy prądu. W związku z tym, nie przedstawiamy tutaj konkretnej liczby ze średnią ceną prądu, a jedyne uproszczony przedział cenowy (cena uwzględnia koszt przesyłu prądu oraz koszt energii czynnej) dla przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego (taryfa G 11) zużywającego miesięcznie ok. 200 kWh energii elektrycznej. Ile zatem kosztuje 1 kWh w poszczególnych regionach Polski?

Ceny prądu na obszarze E.ON

E.ON (byłe Innogy) dostarcza prąd do odbiorców na terenie Warszawy i okolic.

Cena prądu w Warszawie (w tym cena 1 kWh):

Poszczególne koszty Cena energii przed przekroczeniem limitu (do 2.000 kWh/rok) Cena energii po przekroczeniem limitu (od 2.001 kWh/rok)
E.ON cena kWh za energię elektryczną jaką średnio płaci mieszkaniec Warszawy 0,75 zł 1,22 zł
Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Warszawie za energię elektryczną 195,17 zł 304,21 zł
Średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Warszawie 2.342 zł 3.650,52 zł

Ceny prądu na obszarze Enea

Enea dostarcza prąd do odbiorców na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i w niewielkiej części: dolnośląskiego, pomorskiego oraz na Mazowszu, Kielecczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie (Bydgoszcz, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Zielona Góra).

Cena prądu w Poznaniu (w tym cena 1 kWh):

Poszczególne koszty Cena energii przed przekroczeniem limitu (do 2.000 kWh/rok) Cena energii po przekroczeniem limitu (od 2.001 kWh/rok)
Enea cena kWh prądu jaką średnio płaci mieszkaniec Poznania 0,74 zł 1,21 zł
Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Poznaniu za energię elektryczną 173,78 zł 267,78 zł
Średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Poznaniu 2.085 zł 3.213,36 zł

Cena prądu w Bydgoszczy (w tym cena 1 kWh):

Poszczególne koszty Cena energii przed przekroczeniem limitu (do 2.000 kWh/rok) Cena energii po przekroczeniem limitu (od 2.001 kWh/rok)
Cena za kWh prądu jaką średnio płaci mieszkaniec Bydgoszczy 0,74 zł 1,21 zł
Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Bydgoszczy za energię elektryczną 173,78 zł 267,78 zł
Średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Bydgoszczy 2.085 zł 3.213,36 zł

Cena prądu w Szczecinie (w tym cena 1 kWh):

Poszczególne koszty Cena energii przed przekroczeniem limitu (do 2.000 kWh/rok) Cena energii po przekroczeniem limitu (od 2.001 kWh/rok)
Koszt za 1 kWh prądu jaką średnio płaci mieszkaniec Szczecina 0,74 zł 1,21 zł
Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Szczecinie za energię elektryczną 173,78 zł 267,78 zł
Średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Szczecinie 2.085 zł 3.213,36 zł

Ceny prądu na obszarze Energa

Energa dostarcza prąd do odbiorców na terenie województwa pomorskiego i części regionów warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego (Toruń, Olsztyn, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kalisz, Płock, Koszalin).

Cena prądu w Toruniu (w tym cena 1 kWh):

Poszczególne koszty Cena energii przed przekroczeniem limitu (do 2.000 kWh/rok) Cena energii po przekroczeniem limitu (od 2.001 kWh/rok)
Energa cena za kWh jaką średnio płaci mieszkaniec Torunia 0,82 zł 1,32 zł
Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Toruniu za energię elektryczną 191,20 zł 291,20 zł
Średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Toruniu 2.294 zł 3.494,4 zł

Cena prądu w Gdańsku (w tym cena 1 kWh):

Poszczególne koszty Cena energii przed przekroczeniem limitu (do 2.000 kWh/rok) Cena energii po przekroczeniem limitu (od 2.001 kWh/rok)
Energa cena za kWh jaką średnio płaci mieszkaniec Gdańska 0,82 zł 1,32 zł
Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Gdańsku za energię elektryczną 191,20 zł 291,20 zł
Średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Gdańsku 2.294 zł 3.494,4 zł

Cena prądu w Olsztynie (w tym cena 1 kWh):

Poszczególne koszty Cena energii przed przekroczeniem limitu (do 2.000 kWh/rok) Cena energii po przekroczeniem limitu (od 2.001 kWh/rok)
Energa cena za kWh jaką średnio płaci mieszkaniec Olsztyna 0,82 zł 1,32 zł
Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Olsztynie za energię elektryczną 191,20 zł 291,20 zł
Średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Olsztynie 2.294 zł 3.494,4 zł

Ceny prądu na obszarze PGE

PGE działa na obszarze wschodniej Polski, w województwie łódzkim oraz w części województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (Łódź, Lublin, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, Zamość, Białystok, okolice Warszawy).

Cena prądu w Białymstoku (w tym cena 1 kWh):

Poszczególne koszty Cena energii przed przekroczeniem limitu (do 2.000 kWh/rok) Cena energii po przekroczeniem limitu (od 2.001 kWh/rok)
PGE cena kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Białegostoku 0,80 zł 1,31 zł
Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Białymstoku za energię elektryczną 178,56 zł 286,44 zł
Średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Białymstoku 2.142,72 zł 3.437,28 zł

Cena prądu w Kielcach (w tym cena 1 kWh):

Poszczególne koszty Cena energii przed przekroczeniem limitu (do 2.000 kWh/rok) Cena energii po przekroczeniem limitu (od 2.001 kWh/rok)
PGE cena kwh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Kielc 0,80 zł 1,31 zł
Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Kielcach za energię elektryczną 178,56 zł 286,44 zł
Średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Kielcach 2.142,72 zł 3.437,28 zł

Cena prądu w Łodzi (w tym cena 1 kWh):

Poszczególne koszty Cena energii przed przekroczeniem limitu (do 2.000 kWh/rok) Cena energii po przekroczeniem limitu (od 2.001 kWh/rok)
PGE cena kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Łodzi 0,80 zł 1,31 zł
Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Łodzi za energię elektryczną 178,56 zł 286,44 zł
Średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Łodzi 2.142,72 zł 3.437,28 zł

Ceny prądu na obszarze Tauron

Tauron dostarcza prąd do odbiorców na terenie województw: dolnośląskiego małopolskiego, opolskiego, śląskiego i częściowo: świętokrzyskiego, podkarpackiego i łódzkiego (Kraków, Wrocław, Gliwice).

Cena prądu w Krakowie (w tym cena 1 kWh):

Poszczególne koszty Cena energii przed przekroczeniem limitu (do 2.000 kWh/rok) Cena energii po przekroczeniem limitu (od 2.001 kWh/rok)
Tauron cena za kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Krakowa 0,75 zł 1,22 zł
Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Krakowie za energię elektryczną 169,07 zł 271,47 zł
Średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Krakowie 2.028 zł 3.257,64 zł

Cena prądu we Wrocławiu (w tym cena 1 kWh):

Poszczególne koszty Cena energii przed przekroczeniem limitu (do 2.000 kWh/rok) Cena energii po przekroczeniem limitu (od 2.001 kWh/rok)
Tauron cena za kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Wrocławia 0,75 zł 1,22 zł
Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego we Wrocławiu za energię elektryczną 169,07 zł 271,47 zł
Średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego we Wrocławiu 2.028 zł 3.257,64 zł

Cena prądu w Gliwicach (w tym cena 1 kWh):

Poszczególne koszty Cena energii przed przekroczeniem limitu (do 2.000 kWh/rok) Cena energii po przekroczeniem limitu (od 2.001 kWh/rok)
Tauron cena za kWh energii elektrycznej jaką średnio płaci mieszkaniec Gliwic 0,75 zł 1,22 zł
Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego w Gliwicach za energię elektryczną 169,07 zł 271,47 zł
Średnia roczna cena prądu dla gospodarstwa domowego w Gliwicach 2.028 zł 3.257,64 zł

Porównanie cen dla miast - od najtańszego do najdroższego:

Miasto Koszt 1 kWh (do 2.000 kWh/rok) Miesięczny koszt za prąd (do 2.000 kWh/rok) Średnia roczna cena prądu (do 2.000 kWh/rok) Koszt 1 kWh (od 2.001 kWh/rok) Miesięczny koszt za prąd (od 2.001 kWh/rok) Średnia roczna cena prądu (od 2.001 kWh/rok)
Toruń 0,82 zł 191,20 zł 2.294 zł 1,32 zł 291,20 zł 3.494,4 zł
Gdańsk 0,82 zł 191,20 zł 2.294 zł 1,32 zł 291,20 zł 3.494,4 zł
Olsztyn 0,82 zł 191,20 zł 2.294 zł 1,32 zł 291,20 zł 3.494,4 zł
Białystok 0,80 zł 178,56 zł 2.142,72 zł 1,31 zł 286,44 zł 3.437,28 zł
Kielce 0,80 zł 178,56 zł 2.142,72 zł 1,31 zł 286,44 zł 3.437,28 zł
Łódź 0,80 zł 178,56 zł 2.142,72 zł 1,31 zł 286,44 zł 3.437,28 zł
Gliwice 0,77 zł 173,08 zł 2.076 zł 1,21 zł 269,47 zł 3.233,64 zł
Kraków 0,75 zł 169,07 zł 2.028 zł 1,22 zł 271,47 zł 3.257,64 zł
Wrocław 0,75 zł 169,07 zł 2.028 zł 1,22 zł 271,47 zł 3.257,64 zł
Warszawa 0,75 zł 195,17 zł 2.342 zł 1,22 zł 304,21 z 3.650,52 zł
Poznań 0,74 zł 173,78 zł 2.085 zł 1,21 zł 267,78 zł 3.213,36 zł
Bydgoszcz 0,74 zł 173,78 zł 2.085 zł 1,21 zł 267,78 zł 3.213,36 zł
Szczecin 0,74 zł 173,78 zł 2.085 zł 1,21 zł 267,78 zł 3.213,36 zł

Średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego dla pięciu największych sprzedawców prądu w Polsce:

 • E.ON - 195,17 zł/miesiąc (do 2.000 kWh/rok) i 304,21 zł/miesiąc (od 2.001 kWh/rok);
 • Energa - 191,20 zł/miesiąc (do 2.000 kWh/rok) i 291,20 zł/miesiąc (od 2.001 kWh/rok);
 • PGE - 178,56 zł zł/miesiąc (do 2.000 kWh/rok) i 286,44 zł/miesiąc (od 2.001 kWh/rok);
 • Tauron - 169,07 zł/miesiąc (do 2.000 kWh/rok) i 271,47 zł/miesiąc (od 2.001 kWh/rok);
 • Enea - 173,78 zł/miesiąc (do 2.000 kWh/rok) i 267,78 zł (od 2.001 kWh/rok).

Jaka Cena 1 kWh w 2024 roku?

Zamrożenie cen energii obowiązuje do końca 2023 roku. Przy czym w negatywnym scenariuszu może się ono zakończyć szybciej nowelizacją ustawy. Na podjęcie takich prac wpłynąć mogą np. skutki działań wojennych na Ukrainie, problemy z dostępnością energii, tegoroczne wybory, czy też inne czynniki, przez które sprzedawcy energii będą podnosić swoje cenniki, aby wyrównać dotychczasowe straty. Szacuje się, że w ciągu najbliższych dwóch lat koszt energii elektrycznej, łącznie z jej dystrybucją i opłatami dodatkowymi, może osiągnąć osiągnąć wartość 1,9-2,4 zł/kWh (Dziennik Gazeta Prawna). Natomiast cena 1 kWh, zatwierdzona przez URE (dla G11), na 2024 rok może prawdopodobnie wynosić dla:

 • EON - 2,09 zł;
 • Energa - 1,86;
 • PGE - 1,76 zł;
 • Tauron - 1,74 zł;
 • Enea - 1,66 zł.

Zmiany cen prądu na przestrzeni ostatnich lat

Na przestrzeni ostatnich 20 lat, średnia cena energii elektrycznej w Polsce rosła. Wyjątkiem były tutaj jedynie lata 2017- 2019, kiedy cena prądu dla najpopularniejszej taryfy G11, wynosiła niezmiennie 0,55 zł/kWh i wzrosła do 0,62 zł/kWh dopiero w 2020 roku. Dlaczego dopiero tak późno? Ponieważ w 2019 roku miała miejsce mocna ingerencja władzy w wolny rynek, która spowodowała, że rachunki za prąd były wtedy niższe (oprócz zamrożenia cen prądu, wpływ na to miało również obniżenie opłat za dystrybucję). W 2021 roku średnia cena 1 kWh wynosiła już 0,63 zł/kWh w 2022 roku - 0,77 zł/kWh, a w roku 2023 wzrosła do 1.27 zł/kWh:

Zmiana ceny 1 kWh energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat PLN

Opracowanie: enerad.pl na podstawie danych URE

Dzięki jednak Tarczy Solidarnościowej, od 1 stycznia 2023 roku cena 1 kWh dla gospodarstw domowych, zużywających do 2.000 kWh/rok, wynosi 0,77 gr.

Więcej informacji na temat cen prądu na przestrzeni ostatnich lat dowiecie się z naszych wcześniejszych analiz:

To nie koniec podwyżek cen prądu w Polsce

Coraz większe wydatki związane z wydobyciem węgla i emisją CO2, a także konieczność inwestowania w nowe moce wytwórcze powoduje, że dalsze wzrosty cen prądu w Polsce są nieuniknione. Niestety za transformację polskiej energetyki, która kosztować będzie 900 mld euro zapłacą osoby najuboższe. Już teraz ubóstwem energetycznym dotkniętych jest w Polsce prawie 5 milionów osób. W niedalekiej przyszłości zaś, energia elektryczna i ogrzewanie, staną się luksusem dla jeszcze większej liczby mieszkańców, zwłaszcza wsi i mniejszych miast. Aby więc wypracować mechanizmy pomocy oraz zdefiniować i określić granice ubóstwa energetycznego, a także zidentyfikować instrumenty, które będą w stanie zniwelować to zjawisko, powołany został w ministerstwie klimatu i środowiska zespół do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce.

Zdaniem analityków IEO, największego wzrostu kosztów energii Polacy mogą spodziewać się do 2030 roku. Jak wynika z analiz przygotowanych dla rządu przez ekspertów z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), w ciągu kilku najbliższych lat gospodarstwa domowe zapłacą za prąd prawie o 700 zł więcej! Przy czym statystyczne gospodarstwo domowe za emisję CO2:

 • w 2020 roku płaciło 226 zł rocznie;
 • w 2024 roku zapłaci o 256 zł więcej;
 • w 2030 roku będzie to już natomiast 667 zł więcej.

Do tego uwzględnić należy również koszty, które wynikać będą z nowych mocy i konieczności rozbudowy system przesyłu.

Jak ceny prądu w Polsce wypadają na tle innych krajów Europy?

Należy tu przypomnieć, że już w 2020 roku polskie gospodarstwa domowe zapłaciły za prąd więcej o 160-180 zł, natomiast w 2021 roku średnio o 96 zł rocznie. Uwzględniając natomiast nowe taryfy URE i opłaty (mocową, OZE i kogeneracyjną), rachunki za prąd dla klientów indywidualnych w 2022 roku wzrosły średnio o 24 proc., co rocznie da podwyżkę rzędu 315 zł (dzięki jednak trwającej rok tarczy antyinflacyjnej ta podwyżka dla gospodarstw domowych nie będzie aż tak odczuwalna).

A jak sytuacja przedstawia się w 2023 roku? Jak podkreślał w rozmowie z OKO.press Bernard Swoczyna, ekspert think-tanku Instrat, większość gospodarstw domowych zmieści się w limicie 2.000 kWh na rok. Jednak również i ta grupa odbiorców zapłaci więcej. Dlaczego? Jak wynika bowiem z analizy Forum Energii, gospodarstwa domowe pomimo zamrożenia cen do zużycia 2.000 kWh, które mieszczą się w tym limicie, mogą spodziewać się rachunków za prąd wyższych o 18 proc. Natomiast w przypadku zużycia ponad limit
rachunek wzrośnie już o 29 proc.

Tak zmieniły się ceny energii elektrycznej w 2023 roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym (dane Forum Energii), dla różnych grup odbiorców (zł/kWh):

 • w przypadku gospodarstw domowych (do 2.000 kWh) cena prądu wzrosła o 18 proc.;
 • w przypadku gospodarstw domowych (2.380 kWh) cena prądu wzrosła o 29 proc.;
 • w przypadku MŚP cena prądu wzrosła o 35 proc.;
 • w przypadku Samorządów cena prądu wzrosła o 75 proc.;
 • w przypadku dużego przemysłu cena prądu wzrosła o 94 proc.

Polska z powodu tak dużych podwyżek w 2023 roku (dane opublikowanych przez Eurostat Energy EU) uplasowała się na 13 miejscu pod względem średniej ceny 1 kWh prądu z wynikiem 27 eurocentów:

Średnia cena 1 kWh prądu w krajach europejskich w 2023 roku:

Miejsce Kraj Średnia cena 1 kWh prądu w styczniu 2023 roku [EUR/kWh]
1. Dania 0,47
2. Niemcy 0,44
3. Belgia 0,37
4. Włochy 0,36
5. Hiszpania 0,36
6. Irlandia 0,32
7. Czechy 0,31
8. Szwajcaria 0,29
9. Austria 0,29
10. Portugalia 0,28
11. Cypr 0,28
12. Grecja 0,28
13. Polska 0,27
14. Szwecja 0,26
15. Luksemburg 0,25
16. Francja 0,25
17. Lichtenstein 0,25
18. Rumunia 0,24
19. Norwegia 0,24
20. Finlandia 0,24
21. Estonia 0,23
22. Słowacja 0,23
23. Chorwacja 0,19
24. Litwa 0,18
25. Holandia 0,17
26. Malta 0,17
27. Łotwa 0,17
28. Islandia 0,17
29. Słowenia 0,16
30. Bułgaria 0,15
31. Mołdawia 0,13
32. Węgry 0,13
33. Czarnogóra 0,12
34. Albania 0,11
35. Turcja 0,11
36. Serbia 0,11
37. Bośnia i Harcegowina 0,10
38. Macedonia Północna 0,10
39. Ukraina 0,9
40. Kosowo 0,9
41. Białoruś 0,8

Dla przypomnienia, nasz kraj jeszcze w 2019 roku znajdował się na 23 miejscu (1 kWh prądu wynosił wówczas 13,43 eurocentów), a w 2020 roku - na 18 miejscu (cena 1 kWh prądu wynosiła wówczas 14,75 eurocentów.

Średnia cena 1 kWh prądu w krajach europejskich (2023 r. Eurostat Energy EU)

Średnia cena 1 kWh prądu w krajach europejskich w 2020 roku (opracowanie enerad.pl, źródło: Eurostat Energy EU)

Znacznie mniej jednak korzystnie sytuacja ta przedstawia się już w przeliczeniu na tzw. siłę nabywczą. Wtedy to, wydatki związane z energią elektryczną są dla Polaków, przy uwzględnieniu ich średnich zarobków dużym obciążeniem. Jak wynika z ogólnoświatowego zestawienie cen energii dla odbiorców domowych z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, jaki został przygotowany przez niemiecki serwis Verivox:

 • w Europie droższy od naszego, prąd mają jedynie Niemcy i Rumunia;
 • na świecie ciężko jest szukać kraju, w którym przeciętna rodzina płaciłaby więcej niż w Polsce (wyższe rachunki za prąd płacą jedynie mieszkańcy dwóch afrykańskich krajów - Sierra Leone czy Ugandy.

Czy można zmienić sprzedawcę i dostawcę prądu?

W Polsce istnieje pięciu głównych dostawców prądu, przy czym każdy z nich obsługuje określony region kraju:

 • Energa (centralna i północna Polska) - ponad 2,9 milionów odbiorców indywidualnych i biznesowych;
 • Grupa Enea (północno- zachodnia Polska) ponad 2,4 miliona odbiorców,;
 • PGE (Polska centralna, wschodnia i południowo-wschodnia) - ponad 5,2 miliona odbiorców końcowych;
 • E.ON (dostawca prądu na terenie Warszawy i okolic) - ok. 950 tys. klientów;
 • Tauron (Polska południowa i południowo-zachodnia) - ponad 5,5 mln.

Warto zauważyć, że dostawcy prądu są właścicielami infrastruktury energetycznej na swoim obszarze i zajmują się dostarczaniem energii zarówno dla do gospodarstw domowych, jak i firm. Przy czym do każdego punktu poboru energii elektrycznej przypisany jest tylko jeden dostawca, którego nie można zmienić. Natomiast za sprzedaż zakupionej energii i rozliczanie odbiorcy końcowego za jej zużycie odpowiedzialni są sprzedawcy prądu.

Obecnie jest w Polsce prawie 15 mln odbiorców korzystających z taryfy G11 lub G12. Z czego w 2023 roku 8,9 mln gospodarstw domowych było odbiorcami taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE, a ponad 6,1 mln z nich korzystało z oferty pozataryfowej (wolnorynkowej). Zgodnie bowiem z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA) od 2007 roku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy gazu lub energii elektrycznej, co pozwala na wybór najlepszej oferty cenowej i obniżenie rachunków. W ciągu ostatnich 16 lat (do lutego 2023 roku) sprzedawcę prądu zmieniło łącznie 972 tys. odbiorców, w tym:

741,7 tys. w grupie taryfowej G

liczba zmian sprzedawcy prądu w latach 2011-2022 odbiorcy indywidualni

Opracowanie enerad.pl. na podstawie danych URE

230,3 tys. w grupach taryfowych A, B, C

liczba zmian sprzedawcy prądu w latach 2011-2022 odbiorcy biznesowi

Opracowanie enerad.pl. na podstawie danych URE

Dzięki fotowoltaice można uniezależnić się od rosnących cen prądu

W poszukiwaniu oszczędności i uniezależnienia się od rosnących cen prądu, coraz więcej osób decyduje się również na różnego rodzaju ekologiczne rozwiązania. Przy czym już od kilku lat największym zainteresowaniem cieszy się fotowoltaika, która dzięki systemowi opustów stała się opłacalna również dla klientów indywidualnych (zapraszamy do naszego rankingu firm fotowoltaicznych, w którym znajdziecie przedsiębiorstwa oferujące najwyższej jakości usługi). W Polsce, tylko na koniec 2022 roku do sieci elektroenergetycznych przyłączonych było ponad 1,2 mln mikroinstalacji, o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej ponad 9,3 GW (z czego 99 proc. z nich stanowiły instalacje PV).

Prawdziwym przełomem dla fotowoltaiki do domu okazał się program Mój Prąd gwarantujący bezpośrednie dopłaty do mikroinstalacji fotowoltaicznych Co ważne, to nie jedyna możliwość dopłat do tego rodzaju ekologicznych inwestycji. Dofinansowanie do fotowoltaiki, podobnie, jak również dofinansowanie do pomp ciepła, uzyskać można m.in. z takich rządowych programów, jak: Czyste Powietrze, Stop Smog, czy dzięki uldze termomodernizacyjnej.

Ceny prądu dla firm - Ile kosztuje 1 kWh w przedsiębiorstwie?

O ile jednym z zadań prezesa URE jest pilnowanie tego, aby ceny prądu dla gospodarstw domowych były “uzasadnione i racjonalne”, o tyle już taryfy dla przedsiębiorców nie podlegają takiej ochronie. Ceny prądu dla firm reguluje bowiem rynek i są one ustalane w sposób indywidualny. Przy czym w zależności od wielkości firmy, klienci biznesowi korzystają z taryf A, B i C. Dla nikogo nie jest chyba tajemnicą, że ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce są aktualnie najwyższe w Unii Europejskiej. Niestety przywiązanie polskiego rządu do węgla, podczas gdy reszta europejskich państw intensyfikuje działania na rzecz klimatu, z czasem coraz bardziej pogłębia ten rozdźwięk. Sytuacja ta prowadzi bowiem do zwiększenia uzależnienia Polski od importu energii i podwyżek cen dla użytkowników końcowych.

Ogromne podwyżki dla firm w 2023 roku

Rok 2023 przyniósł wiele podwyżek, na co wpływ ma m.in. ma eskalacja wojny w Ukrainie. Przy czym, jedne z największych zmian dotyczyły cen energii elektrycznej. Wraz bowiem z zakręceniem kurka z gazem przez Rosję, ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii biły kolejne rekordy. W pierwszej połowie 2022 roku, wysokie ceny energii elektrycznej przebiły psychologiczną barierę 1.000 zł za MWh! W następnych natomiast miesiącach, ceny energii elektrycznej w kontraktach terminowych na 2023 rok przebijały okresowo 2.000 zł/MWh, osiągając nawet 2.500 zł/MWh.:

ceny energii na 2023 rok TGE

Ceny energii na 2023 rok, źródło TGE

O ile jeszcze firmy do I poł. 2022 roku radziły sobie generalnie dobrze ze wzrostem kosztów działalności, o tyle w II poł. 2022 roku zaczęły mieć z tym spore kłopoty. W tym czasie bowiem mieliśmy do czynienia z dalszym dynamicznym wzrostem cen energii. Stawki za energię, jakie zaczęły wówczas dostawać firmy i samorządy, którym akurat w tym czasie skończyły się kontrakty, były dwa, a nawet trzy razy wyższe (przy czym wysokie ceny energii elektrycznej najbardziej uderzają w energochłonne branże, takie jak chociażby hutnictwo). W sierpniu 2022 roku również firmy dostały informację o podwyżkach cen energii w taryfie C. Wraz z 1 września rachunki firm za prąd wzrosły nawet o połowę. W przypadku:

 • firmy Energa, podwyżka ceny za kWh prądu wyniosła 1,1 zł (było 1,29 zł, a jest 2,39 zł);
 • firmy Tauron, podwyżka ceny za kWh wyniosła 78 gr (było 1,49 zł, a jest 2,18 zł);
 • firmy Enea, podwyżka ceny za kWh prądu wyniosła 0,87 gr (było 1,29 zł, a jest 2,39 zł).

Przy czym do stawek tych należy doliczyć ok. 40 - 50 groszy za kWh opłat dystrybucyjnych. Tak wysokie podwyżki, w warunkach ograniczonej przestrzeni do przerzucania kosztów na odbiorców, przyczyniają się do spadku rentowności przedsiębiorstw. Wiele firm szukając oszczędności, przenosi swoją działalność na godziny nocne (zmieniając taryfy sprzedaży prądu na dwustrefowe, z tańszym prądem właśnie w tym czasie).

Łagodzenie podwyżek cen prądu dla firm

Również rząd zaplanował szereg działań, mających na celu złagodzenie podwyżek cen prądu, gazu i paliw w 2023 roku. Dotyczą one nie tylko wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, ale również klientów biznesowych. Od początku do końca 2023 roku maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych zużywających energię na potrzeby swojej podstawowej działalności oraz mikro, małych i średnich firm (zatrudniających do 250 pracowników) będzie wynosić 785 zł/MWh:

ceny energii elektryczne na 2023 rok z rządowym limitem

Źródło: Źródło: Refinitiv, Credit Agricole Bank Polska S.A.

Dla porównania w II kwartale 2022 roku średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła prawie 472 zł/MWh:

średnia cena sprzedaży energii elektrycznej

Źródło URE

Zamrożeniem cen prądu objęte zostały też podmioty użyteczności publicznej, takie jak m.in.

 • placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 • rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione;
 • centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych;
 • podmioty systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki;
 • podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • noclegownie i ogrzewalnie;
 • kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wskazana cena dotyczyć ma poboru nie większego niż 90 proc. średniego zużycia energii elektrycznej. Jak zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii:

Ustalenie maksymalnej stawki za energię w 2023 roku pozwoli ograniczyć podwyżki cen prądu dla małych i średnich przedsiębiorstw nawet o 70 proc. i będzie dotyczyło ok. 99 proc. polskich firm.

W jeszcze gorszej sytuacji znalazły się największe i najbardziej energochłonne firmy, w przypadku których cena energii elektrycznej w największym stopniu uzależniona jest od sytuacji na giełdzie (w ich przypadku jak wynika z szacunków Forum Energii, rachunki mogły wzrosnąć nawet o 94 proc. rok do roku). Jednak również i one objęte zostały specjalnym programem pomocowym skierowanym do przedsiębiorstw, których działalność jest zagrożona z uwagi na drastyczny wzrost cen prądu, w ramach innej, podpisanej przez prezydenta ustawy. Dokument o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022 - 2024 ma pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu ciągłości działania. Zgodnie z nim w 2023 roku, firmy takie uzyskają dopłaty do prądu i gazu w wysokości 8 mld zł.

Opłata mocowa dla przedsiębiorstw - jak ją ograniczyć?

To, ile kosztuje w Polsce 1 kWh prądu dla firm, wynika przede wszystkim od indywidualnych negocjacji klientów biznesowych ze sprzedawcami. Umowy zawierane są bowiem na różny okres czasu, w innym terminie i różnych warunkach. Warto tu jednak podkreślić, że pomimo tego, że ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w Polsce należą do najwyższych w Europie, to ostateczny wpływ na rachunek za prąd dla odbiorcy końcowego, mają różnego rodzaju opłaty i podatki.

Na gorsze sytuacja zmieniła się z początkiem 2021 roku, kiedy to weszła w życie opłata mocowa doliczana do rachunków za dystrybucję energii, która ma za zadanie podnieść bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. O ile jednak dla gospodarstw domowych oznacza ona rachunek za prąd wyższy o kilka procent, o tyle już opłata mocowa dla przedsiębiorstw wiąże się z o wiele większymi podwyżkami. Od 1 stycznia 2023 roku opłata mocowa wynosi 102,40 zł/MWh (w poprzednim roku było to 102,60 zł). Warto jednak wiedzieć, że można ją ograniczyć na dwa sposoby:

 • pierwszym może być zmiana trybu pracy lub obciążenia produkcji, a co za tym idzie przeniesienie jej na weekendy lub godziny nocne (nie jest to jednak uniwersalne rozwiązanie dla każdej branży, ponieważ zmianę taką jest sobie raczej ciężko wyobrazić, np. w przypadku branży handlowej);
 • drugim rozwiązaniem, które pomoże uniknąć nie tylko uiszczania opłaty mocowej, ale i innych podwyżek cen prądu w przyszłości, jest zwiększenie niezależności energetycznej poprzez inwestycję we własne, odnawialne źródło energii, jakim jest instalacja fotowoltaiczna czy elektrownia wiatrowa. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się w Polsce fotowoltaika dla firmy, która daje dużo możliwości (firma może zdecydować się na różne modele współpracy - własnościowy z zawarciem umowy EPC lub leasingu na fotowoltaikę).
Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Graf Olaf
Graf Olaf
2022-08-20 17:02

w niemcach juz nawet 59 centöw chca

Piotr
Piotr
2022-08-16 11:29

Skąd wy macie takie ceny??? właśnie dostałem podwyżkę na 1,99zl za kWh

mag
mag
2021-11-07 10:07

to dobra informacja o mafii energetycznej.
Ale najwięcej zarabia państwo, bo nie można tego zmienić, a Polska ma 23 proc. podatek.