Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego w 2023 roku?

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego w 2023 roku?

Rok 2023 przyniósł ze sobą wiele obaw o wymiar podwyżek cen na rynkach energii elektrycznej, będących konsekwencją trwającego kryzysu energetycznego. Zaniepokojenie w tym kontekście wyrażają zarówno indywidualni odbiorcy prądu, jak i przedsiębiorcy. Naturalnym jest zatem również rosnące zainteresowanie kosztami ładowania samochodów elektrycznych w 2023 roku. Czy w dobie zabiegania o wzrost udziału aut bezemisyjnych w transporcie wysokie ceny prądu nie zahamują tego procesu? Ile kosztuje obecnie ładowanie samochodu elektrycznego na stacji ładowania, a ile w domu?

Koszt ładowania samochodu elektrycznego - co na niego wpływa?

Czy rynkowe ceny prądu są jedynym czynnikiem, który kształtuje koszty ładowania samochodów elektrycznych? Aspektów tych jest oczywiście więcej, a każdy użytkownik auta z napędem elektrycznym powinien o nich wiedzieć, by móc dostosować swoje wybory dotyczące ładowania baterii samochodowej w kontekście kosztów tego procesu. Dość wspomnieć, że istnieją sposoby na to, aby w ogólnym rozrachunku zminimalizować te koszty nawet do niemal zera (po uprzednim przeprowadzeniu określonych inwestycji). Jakie zatem czynniki oprócz rynkowych cen prądu wpływają na to, ile kierowca samochodu elektrycznego zapłaci za jego ładowanie? Należą do nich między innymi:

 • Ładowanie auta na stacji lub w domu - jednym z podstawowych aspektów generujących ostateczny koszt ładowania “elektryka”, jest fakt ładowania go w domu, za pomocą domowej ładowarki lub na ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych. Różnice będą wynikały tu oczywiście ze stawek, jakie za kilowatogodzinę płacą gospodarstwa domowe, a jakie za tę samą jednostkę są w stanie zaproponować właściciele stacji ładowania. Dobrym rozwiązaniem w kontekście redukcji kosztów może być także korzystanie ze stacji ładowania dla firm, które osobom upoważnionym często oferują darmowe ładowanie;
 • Ładowanie samochodu z fotowoltaiki - korzystanie z domowej stacji ładowania samochodów elektrycznych umożliwia właścicielowi takiego pojazdu inwestycję w system istotnie redukujący koszty ładowania baterii samochodowej. Chodzi tu o ładowanie samochodu z fotowoltaiki, które nie tylko czyni eksploatację auta bardziej opłacalną, ale wpływa także na podniesienie poziomu autokonsumpcji energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki, co zmniejsza jej wolumen wysyłany do sieci. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów w kontekście obniżania kosztów ładowania samochodu elektrycznego;
 • Korzystanie ze stacji AC lub DC - jednym z parametrów stacji ładowania samochodów elektrycznych, który wpływa na szybkość ładowania, jest rodzaj podawanego przez nie prądu. Wolniejsze są stacje AC (prąd przemienny), a szybsze stacje DC (prąd stały). Wyższe stawki za ładowanie dotyczą oczywiście stacji DC, a wynikają one między innymi z kosztów instalacyjnych tego typu urządzeń. Warto w tym miejscu wspomnieć, że ogólnodostępnych stacji ładowania DC jest zdecydowanie mniej niż AC;
 • Cennika operatora stacji ładowania - w Polsce funkcjonuje kilku głównych operatorów stacji ładowania samochodów elektrycznych, którzy mają prawo do ustanawiania różnych stawek za ładowanie w podległej im infrastrukturze. Jak zostało przedstawione poniżej, cenniki operatorów mogą różnić się dość znacznie. Niestety ze względu na ograniczoną ilość punktów ładowania w Polsce, nie każdy kierowca ma możliwość swobodnego wyboru pomiędzy stacjami różnych operatorów;
 • Mocy stacji ładowania - stacje ładowania różnią się między sobą mocą znamionową. Parametr ten wpływa z kolei bezpośrednio na to, ile trwa ładowanie samochodu elektrycznego. Mocą różnią się także stacje tego samego typu, a więc dwie stacje AC, czy DC mogą oferować inne parametry w tym zakresie. Zazwyczaj generuje to oczywiście wyższe koszty ładowania. Im “mocniejsza” stacja, tym droższe będzie ładowanie. Również w kontekście domowych ładowarek - za te o wyższej mocy trzeba zazwyczaj zapłacić więcej;
 • Korzystania z pakietów abonamentowych - regularne korzystanie z ogólnodostępnych stacji ładowania tego samego operatora, powinno skłonić kierowcę do wykupienia u niego wybranego pakietu abonamentowego. Dlaczego? Ponieważ wówczas koszty ładowania mogą spaść nawet o 20 - 30 proc. nawet z uwzględnieniem opłaty abonamentowej. Ta forma korzystania z ładowania opłaca się przede wszystkim tym kierowcom, którzy rzadko zmuszeni są ładować pojazd na przypadkowych stacjach;
 • Dodatkowych opłat czasowych na stacjach - pakiety abonamentowe nie chronią jednak zazwyczaj przed opłatami dodatkowymi, które mogą wpływać na ogólny koszt ładowania samochodu elektrycznego. Chodzi tu przede wszystkim o stawki za przekroczenie wyznaczonego czasu ładowania (często jest to maksymalnie godzina bez opłat dodatkowych) lub opłaty karne za zajmowanie miejsca parkingowego przy stacji ładowania bez aktywnego korzystania z punktu ładowania;
 • Taryf cenowych sprzedawcy prądu - koszt ładowania samochodu elektrycznego będzie uzależniony od taryfy cenowej, jaką w ramach ofert sprzedawcy prądu wybierze właściciel domu jednorodzinnego. Zdecydowanie najbardziej opłacalną jest taryfa G12, która zapewnia niższe stawki za 1 kWh w nocy (kiedy najczęściej ładowane są samochody). Wybór odpowiedniej taryfy może mieć realny wpływ na koszty ładowania auta w domu bez instalacji fotowoltaicznej;
 • Wydajności baterii samochodu (w kontekście ogólnych kosztów) - w ogólnym rozrachunku na większe wydatki związane z ładowaniem muszą przygotować się kierowcy, których auta mają mało wydajne baterie w stosunku do zasięgu. Na tempo rozładowywania się akumulatorów będzie miał również wpływ sposób ich użytkowania oraz tryb i warunki jazdy. Nie są to oczywiście czynniki zmieniające stawki za 1 kWh ładowania, ale zwiększające ilość kilowatogodzin koniecznych do zakupienia.
Koszt ładowania samochodu elektrycznego zawsze warto rozpatrywać w kontekście kosztu samej usługi ładowania, ale także częstotliwości korzystania z niej. Tylko w ten sposób można bowiem oszacować opłacalność eksploatacji pojazdu elektrycznego w danym przypadku i wprowadzić ewentualne ulepszenia w tym obszarze.

Ile kosztuje ładowanie samochodu na stacji w 2023?

Ogólnodostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych tworzą infrastrukturę, z której prawdopodobnie zmuszeni będą korzystać wszyscy właściciele samochodów elektrycznych, również ci, którzy na co dzień ładują auto w domu. Fakt ten powinien skłonić tych kierowców do wyboru najlepszego dla siebie rozwiązania w zakresie kosztów ładowania w ogólnodostępnych punktach. Okazuje się jednak, że cenniki operatorów stacji ładowania potrafią się często i dynamicznie zmieniać, co sprawia, że warto korzystać z oficjalnych aplikacji, aby śledzić ewentualne podwyżki u wybranego operatora. W kontekście wyboru trzeba mieć jednak na uwadze fakt wciąż słabego rozwoju infrastruktury stacji ładowania w Polsce, co może zwężać wybór nawet do jednego operatora udostępniającego swoje usługi na danym obszarze.

Zatem ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego na stacji w 2023 roku? Poniżej zebraliśmy cenniki największych operatorów funkcjonujących w Polsce: Green Way, Orlen Charge, Tauron oraz EV+, a także opisaliśmy warunki obowiązywania wskazanych cen i opłat dodatkowych. Warto wiedzieć, że ceny za 1 kWh na stacjach ładowania wzrosły w większości przypadków od 1 stycznia 2023 roku. Green Way komunikował już ten fakt już w październiku 2022 roku i udostępnił klientom nowy cennik. Informowaliśmy o tych planach w artykule o kosztach ładowania samochodu elektrycznego w 2022 roku.

Trzeba też w tym miejscu zaznaczyć, że nie wszyscy operatorzy zareagowali na obniżenie VAT-u z 23% na 5%, a następnie powrót do stawki pierwotnej. Związane jest to z faktem różnych interpretacji czynności ładowania EV, którą niektórzy operatorzy traktują jako dostawę towaru (energii elektrycznej), a inni jako świadczenie usługi.

GreenWay - koszt ładowania samochodu elektrycznego

Operatorem oferującym najbardziej rozbudowaną infrastrukturę stacji ładowania na terenie Polski, jest firma GreenWay. W 2022 roku operator kilkukrotnie zmieniał cenniki na należących do niego stacjach, komunikując przyczyny tych modyfikacji jako konsekwencje negatywnych zmian na rynkach energii. Cennik obowiązujący na stacjach GreenWay i stacjach partnerskich firmy został opublikowany już 17 października 2022 roku, co oznacza, że operator z wyprzedzeniem przygotował się na powrót 23% stawki VAT na sprzedaż energii elektrycznej. Pod nagłówkiem oficjalnego cennika operatora widnieje adnotacja informująca o tym, że zawarte w nim ceny zawierają podatek. Stawki różnią się w zależności od rodzaju i mocy stacji ładowania.

Rodzaj i moc stacji Energia MAX Energia PLUS Energia Standard (ładowanie wielokrotne) Ładowanie jednorazowe
AC 1,60 zł 1,75 zł 1,95 zł 2,20 zł
DC <= 100 kW 1,95 zł 2,30 zł 2,95 zł 3,40 zł
DC > 100 kW 2,20 zł 2,60 zł 3,25 zł 3,80 zł
Abonament msc 99,99 zł 34,99 - -

Porównując cenniki z końca 2022 i obecnie obowiązujący można zauważyć, że podwyżki na stacjach GreenWay są spore. W kontekście ładowania jednorazowego ceny wzrosły o 32 gr dla stacji AC, 50 gr dla stacji DC o mocy mniejszej lub równej 100 kW oraz o 56 gr dla stacji DC o mocy powyżej 100 kW. GreenWay oferuje także możliwość wykupienia usługi abonamentowej, która do końca 2022 roku kosztowała w pakiecie Energia MAX 85,36 zł, a w pakiecie Energia PLUS 29,87 zł. Obecnie stawki te wynoszą odpowiednio 99,99 zł oraz 34,99 zł. Na stacjach GreenWay obowiązują zasady, które mogą generować dodatkowe opłaty:

 • Czas, którym można ładować samochód bez “opłaty za minuty” to 600 minut dla stacji AC i 60 minut dla stacji DC;
 • Stawka “opłaty za minuty” po przekroczeniu powyższych limitów wynosi 40 gr za minutę;
 • Wspomniana opłata nie obowiązuje na stacjach AC w godzinach 21:00 – 7:00 następnego dnia na własnych stacjach GreenWay. Dotyczy to również stacji partnerskich, na których obowiązuje cena, jak na stacjach własnych GreenWay.

Orlen Charge - cennik 2023

Samochód elektryczny w Polsce można ładować także na stacjach Orlen Charge. To rozwijający się operator inwestujący w poszerzanie swojej infrastruktury zarówno w zakresie stacji AC, jak i szybkich punktów ładowania typu DC. Orlen Charge nie stroni od podnoszenia stawek za ładowanie na swoich stacjach. Poprzedni cennik obowiązywał od 22 listopada 2022 roku do końca tegoż roku, a więc przez niewiele ponad miesiąc. Od stycznia 2023 roku użytkownicy stacji Orlen Charge musieli zapłacić jeszcze więcej, co operator wprost tłumaczył zmianą stawki podatkowej z 5% na 23%. Cennik w przypadku tego operatora jest prosty, a stawki różnią się w zależności od rodzaju i mocy stacji ładowania.

Rodzaj i moc stacji Cena za 1 kWh
AC 1,95 zł
DC <= 50 kW 2,69 zł
DC 50 kW - 125 kW 2,89 zł
DC > 125 kW 3,19 zł

Podwyżki cen od 1 stycznia 2023 na stacjach Orlen Charge wyniosły 28 gr w punktach ładowania typu AC, 39 gr w punktach DC o mocy niższej lub równej 50 kW, 42 gr na stacjach DC o mocy pomiędzy 50 kW a 125 kW oraz 47 gr na najszybszych stacjach ładowania DC o mocy powyżej 125 kW. W cenniku Orlen Charge próżno szukać pakietów abonamentowych, które gwarantowałyby niższe stawki za ładowanie dzięki stałej, miesięcznej opłacie. Operator informuje za to o dodatkowych “opłatach za minuty” i wyraźnie podkreśla, że całkowity koszt ładowania na jego stacjach to suma kosztu za ładowanie (PLN za kWh) oraz kosztu za postój - 40 gr za min po przekroczeniu wskazanych limitów czasu:

 • 720 minut na stacjach ładowania AC tam, gdzie znajdują się tylko tego typu stacje;
 • 60 minut na stacjach ładowania AC tam, gdzie funkcjonują stacje AC i DC;
 • 60 minutach na stacjach ładowania DC.
Od 1 lipca 2023 roku użytkownicy stacji ładowania Orlen Charge zapłacą więcej za ładowanie w punktach AC. Stawka za 1 kWh wzrosła bowiem z obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku 1,89 zł do 1,95 zł. Zmianie uległ także czas, który pozwala na postój przy punktach ładowania DC bez konieczności uiszczania dodtakowych opłat. Obecnie czas ten wynosi 60 minut zamiasdt dotychczasowych 45 minut.

Tauron - stawki za ładowanie samochodów elektrycznych

Stacje ładowania samochodów elektrycznych należące do Tauron utrzymują te same ceny od początku 2022 roku. Podczas, gdy inni operatorzy z początkiem 2023 roku podnieśli stawki o minimum 17%, Tauron nie zmienił swojego cennika i co ciekawe proponuje swoim klientom najniższe ceny na polskim rynku. Oficjalny cennik dostępny w serwisie operatora jest bardzo uproszczony, a zawarte w nim stawki różnią się jedynie ze względu na rejestrację lub jej brak w aplikacji eMap Tauron. Użytkownicy korzystający z konta prywatnego lub korporacyjnego zarejestrowanego w systemie od Taurona mogą liczyć na korzystniejsze stawki za ładowanie samochodu na jednej z około 100 stacji należących do tego operatora.

Klient Ładowanie AC (za 1 kWh) Ładowanie DC (za 1 kWh)
Niezarejestrowany 1,31 zł 2,31 zł
Zarejestrowany w eMap 1,21 zł 1,99 zł

Niezarejestrowany klient zapłaci obecnie na stacjach Taurona 1,31 zł za ładowanie AC i 2,31 zł za ładowanie DC. Użytkownik aplikacji eMap musi przygotować się odpowiednio na koszty rzędu 1,21 zł oraz 1,99 zł. Tauron nie przewiduje dodatkowych opłat za czas postoju po przekroczeniu wyznaczonych limitów, co ma miejsce w przypadku poprzednich dwóch operatorów. To, co może dodatkowo przekonać kierowców aut elektrycznych do korzystania ze stacji ładowania Tauron (jeżeli posiadają je w często odwiedzanych przez siebie lokalizacjach), to fakt, że zasilane są one w 100% energią pochodzącą z OZE - małych elektrowni wodnych i turbin wiatrowych.

EVPlus (EV+) - jakie ceny ładowania?

Jednym z operatorów, który wraz z 1 stycznia 2023 roku również nie zmienił stawek za ładowanie samochodów elektrycznych na swoich stacjach, jest firma EVPlus (EV+). W przeciwieństwie do poprzednich operatorów EV+ proponuje rozbudowany cennik uzależniony od kilku aspektów. Chodzi tu oczywiście o rodzaj i moc stacji ładowania, ale także jeden z trzech pakietów abonamentowych oraz ładowanie jednorazowe. Dodatkowo jedyną opcją na brak opłat za minutę postoju jest pakiet COMFORT przy korzystaniu z aplikacji EV+Map. Co ciekawe, przy cenniku w serwisie EVPlus brakuje informacji na temat zasad stosowania dodatkowych opłat za postój, co można interpretować jako obligatoryjność doliczenia tych stawek do całkowitego kosztu ładowania od samego początku tego procesu.

Rodzaj i moc stacji START PLUS COMFORT AD-HOC (ładowanie jednorazowe)
AC 1,20 zł* + 0,05 zł za minutę postoju 1,00 zł + 0,05 zł za minutę postoju 1,00 zł 1,40 zł + 0,05 zł za minutę postoju
DC > 100 kW 1,80 zł + 0,10 zł za minutę postoju 1,60 zł + 0,10 zł za minutę postoju 1,40 zł 2,20 zł + 0,05 zł za minutę postoju
DC > 150 kW 2,20 zł + 0,12 zł za minutę postoju 2,00 zł + 0,12 zł za minutę postoju 1,60 zł 2,60 zł + 0,12 zł za minutę postoju
DC > 300 kW 2,40 zł + 0,15 zł za minutę postoju 2,20 zł + 0,15 zł za minutę postoju 2,00 zł 2,80 zł + 0,15 zł za minutę postoju
Abonament msc 0 zł 30 zł 60 zł -

EV+ posiada najwięcej punktów ładowania w Wielkopolsce i najczęściej znajdują się one przy obiektach użyteczności publicznej. W zależności od stacji za ładowanie można płacić aplikacją mobilną, kartą RFID lub AD-HOC.

Operatorem sieci stacji ładowania, który z początkiem 2023 roku zdecydował się na najbardziej drastyczne podniesienie stawek, jest GO+EAuto. Podwyżki sięgnęły około 56% i obecnie na stacjach tego operatora trzeba zapłacić 1,95 zł za 1 kWh na stacji AC oraz 2,45 zł za kWh na stacji DC. Wzrost cen tego rzędu spowodowany był faktem, że dotychczas operator proponował bardzo niskie stawki za ładowanie EV. Warto także wspomnieć, że swoją ofertę ogólnodostępnych stacji ładowania wprowadza na rynek firma Polenergia, która wraz z rozwojem infrastruktury być może zaproponuje konkurencyjne stawki. Obecnie niezarejestrowani użytkownicy muszą zapłacić 1,97 zł za ładowanie AC i 2,45 zł (90-120 kW) lub 2,69 zł (121-350 kW) za ładowanie DC.

Ile kosztuje ładowanie samochodu w domu w 2023?

Ładowanie samochodu elektrycznego na ogólnodostępnych stacjach ładowania dla wielu kierowców jest jedyną dostępną opcją. Właściciele aut elektrycznych, którzy mają taką możliwość powinni jednak rozważyć instalację domowej stacji ładowania. Choć ciężko zakładać, że nie będą oni musieli nigdy skorzystać z publicznego punktu ładowania, to bieżące ładowanie samochodu prądem zakupionym w ramach taryf przeznaczonych dla odbiorców prywatnych, będzie zdecydowanie bardziej opłacalne nawet w obliczu kosztów początkowych inwestycji. Niekiedy ładowarki, których można użyć w domu dodawane są nawet w standardzie do samochodu, jednak najczęściej są to urządzenia o niskiej mocy, a więc wymagają wielu godzin, by naładować baterię samochodu. Zdecydowanie korzystniejsza będzie inwestycja w domową stację ładowania. Ceny stacji ładowania wahają się od 3500 zł do ok. 8000 zł (samo urządzenie) w zależności od mocy i funkcji.

W szacunkowych obliczeniach można pokusić się o porównanie kosztów ładowania od 0 do 100% kilku popularnych modeli samochodów elektrycznych w domowych taryfach. Do porównania wybraliśmy auta o stosunkowo dużym, deklarowanym przez producenta zasięgu. Warto w tym miejscu sprawdzić, na zakup których pojazdów można otrzymać dofinansowanie w ramach programu Mój elektryk. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że ceny prądu zostały zamrożone w 2023 roku, a więc do obliczeń można użyć uśrednionych stawek zeszłorocznych - 70 gr dla taryfy G11 oraz 52 gr dla taryfy G12 w nocy. Są to stawki proponowane przez operatora Energa Obrót.

Model Pojemność baterii Zasięg Koszt ładowania** w taryfie G11 Koszt ładowania w taryfie G12 (noc)
Kia e-Niro 64 kWh ~455 km 44,80 zł 33,28 zł
Volkswagen ID.3 77 kWh ~549 km* 53,90 zł 40,04 zł
Tesla Model 3 75 kWh ~580 km** 52,50 zł 39,00 zł

*W wersji Pro S
**W wersji Long Range

Warto sprawdzić, jak kształtowałyby się koszty ładowania powyższych modeli samochodów elektrycznych na stacjach najbardziej popularnego operatora GreenWay. Przy bateriach o tych pojemnościach weźmy pod uwagę ładowanie na stacjach DC, aby uniknąć dodatkowych “opłat za postój”. Za ładowanie DC o mocy mniejszej lub równej 100 kW na stacji GreenWay trzeba zapłacić obecnie 1,95 zł w najdroższym abonamencie za 99,99 zł. Po odliczeniu ceny abonamentu za samo ładowanie od 0 do 100% (choć oczywiście rzadko zdarza się całkowite rozładowanie baterii) kierowca zapłaci:

 • Kia e-Niro - 124,80 zł
 • Volkswagen ID.3 - 150,15 zł
 • Tesla Model 3 - 146,25 zł
Z uśrednionych obliczeń wynika, że ładując w nocy Teslę Model 3 w domu korzystającym z taryfy G12 za przejechanie 100 km kierowca zapłaci około 6,72 zł. Gdyby ładował to samo auto na ogólnodostępnej stacji ładowania DC należącej do GreenWay zapłaciłby około 25,20 zł i musiałby miesięcznie uiszczać abonament w wysokości 99,99 zł. Oczywiście w przypadku ładowania w domu trzeba wziąć pod uwagę jednorazowe koszty inwestycji w ładowarkę oraz to, że samochód będzie ładował się dłużej.

Ładowanie samochodu elektrycznego taniej? Co warto wiedzieć?

Planując zakup samochodu elektrycznego lub użytkując go już w trybie bieżącym warto zwrócić uwagę na aspekty, których wdrożenie na stałe lub choćby doraźne stosowanie może zaowocować niższymi kosztami eksploatacji auta w kontekście jego ładowania. Istnieją bowiem sposoby na to, by zamortyzować środki wydane między innymi na zakup drogiego samochodu elektrycznego. Na co zatem warto zwrócić uwagę w wątku ładowania pojazdów elektrycznych? Między innymi na:

 • Możliwość wykorzystania instalacji fotowoltaicznej - właściciel auta elektrycznego, którego dom wyposażony jest w fotowoltaikę może rozważyć ładowanie pojazdu nadwyżkami prądu wyprodukowanymi w instalacji. Oczywiście będzie to rozwiązanie idealne w miesiącach wzmożonej produktywności paneli, ale w skali roku pozwoli zaoszczędzić spore kwoty. Niektórzy decydują się także na inwestycję w dodatkową moc instalacji przeznaczoną tylko na potrzeby ładowania auta;
 • Ładowanie samochodu w domu - jak wykazały szacunkowe obliczenia ładowanie samochodu elektrycznego jest zdecydowanie bardziej opłacalne od korzystania z ogólnodostępnych stacji ładowania. Takie rozwiązanie pozwala komfortowo ładować samochodową baterię w trakcie nocy i nie tracić czasu na szukanie wolnego punktu i ładowanie na stacji w trakcie dnia;
 • Zakup abonamentu u operatora - kierowcy, którzy są zmuszeni na bieżąco korzystać z ogólnodostępnych stacji ładowania, powinni rozważyć wykupienie abonamentu u operatora. W niektórych przypadkach pozwala to zaoszczędzić nawet 30% kosztów względem niezarejestrowanego dostępu do ładowania;
 • Korzystanie z darmowych stacji ładowania - przy obiektach użyteczności publicznej, w galeriach handlowych, urzędach, czy przy zakładach pracy pojawia się coraz więcej stacji ładowania, które umożliwiają korzystanie z nich bezkosztowo. Oczywiście niekiedy potrzebna jest autoryzacja dostępu (np. przy siedzibie firmy), ale nie zmienia to faktu, że ładowanie samochodu na darmowych stacjach może okazać się korzystne dla budżetu kierowcy;
 • Przejście na taryfę G12 - planując ładować samochód elektryczny w domu, warto rozważyć przejście taryfę dwustrefową, która pozwala korzystać z tańszego prądu w nocy lub/i w weekendy. Chodzi tu oczywiście o taryfę G12 lub G12w, która przy odpowiednim planowaniu czasu ładowania pozwoli wygenerować oszczędności.

Koszt ładowania samochodu w 2023 - jakie przewidywania?

Początek 2023 roku przyniósł wiele niekorzystnych zmian dla portfeli dostawców i końcowych odbiorców towarów i usług. Nie inaczej jest w przypadku właścicieli samochodów elektrycznych, którzy ładując auto w 2023 roku muszą przygotować się wyższe koszty. W lutym 2022 roku po wejściu w życie obniżonej stawki VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej niektórzy operatorzy stacji ładowania zdecydowali się obniżyć ceny za 1 kWh w należących do nich punktach. Widać to na przykładzie Orlen Charge, który jest jednym z najdynamiczniej zmieniających swoje cenniki operatorów w Polsce. Z działań spółki można także wnioskować, że podwyżka cen za ładowanie samochodów elektrycznych w styczniu 2023 nie będzie w tym roku ostatnią. Wystarczy porównać stawki za 1 kWh w styczniu 2022 i w styczniu 2023 żeby zobaczyć wzrost cen rok do roku na tej samej stawce VAT 23%.

Zmiany cen na stacjach Orlen Charge

Opracowanie: enerad.pl na podstawie archiwalnych cenników Orlen Charge

Czego zatem należy się spodziewać w kontekście kosztów ładowania samochodów elektrycznych w 2023 roku? Prawdopodobne może być wystąpienie między innymi poniższych zjawisk i działań:

 • Stabilizacja cen na ogólnodostępnych stacjach ładowania lub niewielkie podwyżki. Czynnik ten jest oczywiście uzależniony od sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, wyhamowania wzrostu inflacyjnego oraz innych aspektów ekonomiczno-gospodarczych;
 • Wzrost zainteresowania domowymi stacjami ładowania wśród prosumentów, gdyż stanowią one jedno z najlepszych rozwiązań na drodze do podniesienia autokonsumcji energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną. Będzie to redukowało wolumen prądu oddawany do sieci na mniej korzystnych dla budżetu prosumentach zasadach rozliczania poprzez net-billing. Dodatkowo ładowanie samochodu z fotowoltaiki ma mocne uwarunkowanie ekonomiczne w kontekście kosztów eksploatacji pojazdu;
 • Rosnąca liczba stacji ładowania instalowanych przez przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowych, a także instytucje samorządu terytorialnego na skutek otrzymania przez te podmioty środków z dofinansowania do stacji ładowania. Konsekwencją tych działań może być więcej darmowych punktów ładowania, co pozostaje z korzyścią dla kierowców;
 • Koszty ładowania samochodów elektrycznych w 2023 roku nie wpłyną na zahamowanie rozwoju rynku elektromobilności w Polsce, gdyż jest to kierunek wyznaczany nie tylko aspektami ekonomicznymi, ale także światopoglądowymi np. w służbie poprawy jakości powietrza i dobrostanu środowiska naturalnego.
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
2023-03-05 12:44

A ja mam „szewiego ” Volta 2017 rocznik …..z własnego gniazdka – 0 zł (bilansuje się z PV) – ostatni raz byłem na stacji paliw w październiku 2022……. robię dziennie nim max do 70 km (dojazd do pracy/sklepu) – czyli jak większość kierowców . Muszę teraz na wiosnę zatankować- zostało się jeszcze 1/4 zbiornika bo paliwo w zbiorniku też się starzeje . Leję zawsze „letnie” bo mniej paruje.
Acha – garaż ogrzewany wiec zanim odpali spalinowy to jestem w pracy -też w miarę ciepłym miejscu parkingowym .