dom modernizacja

Ruszyła druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Ruszył nabór wniosków w drugiej części rządowego programu Czyste Powietrze, który skierowany jest do Polaków o niższych dochodach. Dzięki uzyskanej w ten sposób dotacji można wymienić dotychczasowe źródła ciepła oraz przeprowadzić prace związane z termomodernizacją. Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował dodatkowe udogodnienia, w postaci kalkulatora dotacji, wydłużenia realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku, a także listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem. Ile wynosi dotacja z programu “Czyste Powietrze” i jak można się o nią ubiegać?

Złożono już ponad 172 tys. wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

Program “Czyste Powietrze” obowiązuje od 19 września 2018 roku i trwać będzie do 2029 roku. Jego celem jest poprawa jakości powietrza, a także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła (przestarzałych kotłów na paliwa stałe oraz piece) i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Rząd zamierza w ciągu 10 lat przeznaczyć na ten cel 103 mld zł. Szacuje się, że w tym czasie, na dopłaty do wymiany przestarzałych źródeł ciepła, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła liczyć może ok. 3 mln polskich gospodarstw domowych.

Od początku swojego istnienia program “Czyste Powietrze” przeszedł już pewne modyfikacje, które miały na celu przede wszystkim uprościć zasady przyznawania dotacji oraz skrócić czas rozpatrywania wniosków. Ich nabór na nowych zasadach ruszył 15 maja 2020 roku. Dotychczas jednak zainteresowani mogli skorzystać wyłącznie z części pierwszej programu, przeznaczonej dla beneficjentów będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, których dochód roczny nie przekracza kwoty 100.000 zł. Do 16 października 2020 roku, za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej złożono ponad 172 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł.

„Czyste Powietrze" 2.0 - współpraca z gminami

Z początkiem października tego roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają wsparcie mniej zamożnej części społeczeństwa w ramach programu „Czyste Powietrze”. Co stanowi kolejny ważny krok w walce z emisją pyłów i szkodliwych gazów, które pochodzą z domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Nowe przepisy również otwierają rządowi drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, które zobligowane są do wydawania zaświadczeń uprawniających beneficjentom o niższych zarobkach, do podwyższonego poziomu dofinansowania. Jak wyjaśnił wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski:

Razem z szesnastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej jesteśmy przygotowani do obsługi drugiej części programu „Czyste Powietrze”. Realizacja zadań, związanych z ustalaniem przez gminy dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wydawaniem zaświadczeń uprawniających do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania, wymaga aktualizacji oprogramowania w gminach. W ramach wewnętrznych regulacji i zasad współpracy z dostawcami IT, gminy od dwóch tygodni mogą pobierać aktualizację systemu.

Druga część programu “Czyste Powietrze" 2.0 - jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze” rozpoczął się 21 października 2020 roku. Aby dostać wyższą dotację, na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, wynoszącą nawet 37.000 zł potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę, tj. urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Przy czym zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez gminy na podstawie żądań składanych przez osoby, które są zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Można je złożyć:

  • w gminie osobiście,
  • przesłać pocztą,
  • elektronicznie, przez platformę ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

Ważne jest jednak, aby o wydanie zaświadczenia zwrócić się do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

"Czyste Powietrze" 2.0 - kto może się ubiegać?

Beneficjenci, uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach programu “Czyste Powietrze”, to osoby, które mogą wystąpić o wydanie zaświadczenia, a ich dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska), nie przekracza kwoty:

  • 1.400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1.960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają powyższe warunki, mają szansę na dotację do 60 proc. poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37.000 zł).

Pozostali natomiast beneficjenci programu „Czyste Powietrze” (z rocznymi zarobkami do 100.000 zł) uprawnieni są do podstawowego poziomu dofinansowania (pierwsza część programu). Oznacza to więc, że mogą starać się o wsparcie:

Należy również pamiętać o tym, że dla zainteresowanych w rozliczeniu PIT dostępna jest ulga termomodernizacyjna do 53.000 zł, która dotyczy wszystkich przedsięwzięć realizowanych w budynkach, których podatnik jest właścicielem.

Nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze” nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

"Czyste Powietrze" 2.0 - dodatkowe udogodnienia

Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował dla wszystkich beneficjentów programu “Czyste Powietrze” nowe udogodnienia w postaci:

  • kalkulatora dotacji - to nowe narzędzie ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie, w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania;
  • wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe 6 miesięcy z powodu pandemii koronawirusa. Rozwiązanie to dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, aby z niego skorzystać, konieczne jest złożenie stosownego wniosku do właściwego terytorialnie WFOŚiGW wraz z uzasadnieniem (zmiana ta dotyczy umów zawartych w ramach wszystkich dotychczasowych wersji programu);
  • listy urządzeń i materiałów zgodnych z programem, która od niedawna dostępna jest na stronie: www.lista-zum.ios.edu.pl. Znajdują się na niej urządzenia i materiały spełniające wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Lista ZUM stanowi pomoc dla wnioskodawców w wyborze urządzeń grzewczych na paliwa stałe, gazowe i ciekłe, a także urządzeń wykorzystujących OZE (paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła) oraz materiałów izolacyjnych, a także stolarki okiennej i drzwiowej, kwalifikujących się do dofinansowania.

Aby pomóc pracownikom gmin, w obsłudze beneficjentów programu pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach (zwłaszcza w początkowej fazie drugiej części programu) NFOŚiGW uruchomił specjalną infolinię. Nadal również funkcjonuje osobna infolinia dla wnioskodawców i beneficjentów programu, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pod numerem: 22 340 40 80.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments