UE ma pomysł, jak chronić nas przed powtórką z 2022 roku. Oto jak zmieni się rynek energii

UE ma pomysł, jak chronić nas przed powtórką z 2022 roku. Oto jak zmieni się rynek energii

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE nieformalnie osiągnęli porozumienie w sprawie reformy unijnego rynku energii elektrycznej, mające na celu uczynienie go bardziej stabilnym, dostępnym cenowo i zrównoważonym. Nowe przepisy stanowią odpowiedź na gwałtowne wzrosty cen energii, które miały miejsce w ostatnich latach i mają na celu ochronę konsumentów.

Dostęp do nowych umów

Jednym z najważniejszych aspektów nowego porozumienia jest zapewnienie konsumentom dostępu do nowych rodzajów umów dotyczących cen prądu. Teraz klienci będą mieli możliwość wyboru między umowami o stałej cenie, a umowami o cenach dynamicznych. To oznacza, że każdy może dopasować rodzaj umowy do swoich potrzeb i budżetu, a także uniknąć jednostronnych zmian warunków umowy ze strony dostawcy.

Kontrakty różnicowe (CFD) dla stabilności

Aby zachęcić do inwestycji w sektorze energetycznym i zapewnić stabilność cen energii elektrycznej, wprowadzono tzw. kontrakty różnicowe (CFD). Teraz organy publiczne będą rekompensować producentom energii spadki cen rynkowych, jednocześnie pobierając od nich płatności w przypadku zbyt wysokich cen. Ten mechanizm ma zastosowanie zarówno w przypadku energii odnawialnej, jak i jądrowej.

Umowy zakupu energii (PPA)

Nowe przepisy uwzględniają także umowy zakupu energii (PPA), które gwarantują konsumentom stabilne ceny i wiarygodne przychody dostawcom energii odnawialnej. To ważny krok w kierunku zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w unijnym miksie energetycznym. Komisja Europejska ma także w planach utworzenie ogólnounijnego rynku dla umów PPA dla fotowoltaiki i innych OZE, co pozwoli na jeszcze większy rozwój energetyki odnawialnej.

Ochrona przed wysokimi cenami

W sytuacji, gdy ceny energii elektrycznej osiągną bardzo wysoki poziom, UE ma możliwość ogłoszenia regionalnego lub ogólnounijnego kryzysu cen energii. Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły podjąć tymczasowe środki w celu ustalenia cen energii elektrycznej, co pomoże w ochronie małych przedsiębiorstw i odbiorców przemysłowych przed gwałtownymi wzrostami kosztów energii.

Perspektywy

Nowe porozumienie jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia stabilności na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Dzięki tym zmianom konsumenci będą mieli większy wpływ na wybór umów energii elektrycznej, a jednocześnie unikną nagłych wzrostów cen. To także szansa na większy rozwój energetyki odnawialnej i bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej. Jednak teraz porozumienie musi zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę UE, a Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego będzie miała ostatnie słowo.

Ustalenia są dowodem na to, że Unia Europejska, oprócz kreowania wymogów związanych z celami klimatycznymi, dba również o rozwiązania, które zabezpieczą najwrażliwszych odbiorców (gospodarstwa domowe, MŚP) przed ryzykami związanymi z urynkowieniem energii.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments