Aktualności w energii elektrycznej

NAJNOWSZE W ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W ramach przepisów związanych z mrożeniem cen prądu, rząd planuje wprowadzenie tzw. bonu energetycznego, który ma wspierać osoby, dotknięte ubóstwem energetycznym. Wysokość świadczenia ma być uzależniona ...

Droga była wyboista, ale wreszcie się udało. Rząd przedstawił projekt ustawy, w której znajdują się rozwiązania dotyczące m.in. wysokości cen prądu i gazu po 1 lipca 2024 roku oraz nowego narzędzia wsparc...

W pierwszym tygodniu kwietnia, na prawie wszystkich analizowanych rynkach energii w Europie, analizowanych przez hiszpańską firmę konsultingową AleaSoft Energy Forecasting, zarejestrowano ujemne ceny ener...

Futurystyczna koncepcja pozyskiwania energii słonecznej prosto z kosmosu, może  zrewolucjonizować sposób, w jaki myślimy o odnawialnych źródłach energii. Wszystko przez projekt CASSIOPeiA. W skrócie, chod...

Rząd planuje wprowadzenie nowego pakietu ustaw dotyczących cen energii, mających obowiązywać w drugiej połowie roku. Minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, zapowiedziała, że nowe przepisy z...

Wygląda na to, że Niemcy wreszcie pojęli, że elektrownie słoneczne i wiatrowe to dość niestabilne źródła energii, które samodzielnie nie pociągną całego krajowego systemu energetycznego, a opieranie się n...

Zestawiając ceny energii na TGE (TGeBase) oraz ceny emisji CO2 z aktualnymi cenami taryf URE prądu dla gospodarstw domowych i firm ciężko nie zadać sobie pytań: o co tu chodzi i czy ktoś nad tym panuje?

Rząd planuje wprowadzenie nowych przepisów mających na celu ochronę przed podwyżkami cen energii elektrycznej w drugiej połowie roku, skupiając się głównie na wsparciu dla osób dotkniętych ubóstwem energe...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) finalizuje prace nad nowym programem dedykowanym wsparciu instalacji przydomowych turbin wiatrowych. Program noszący nazwę „Moja ele...

UOKiK podjął działania wobec Enei S.A., polskiego sprzedawcy energii, nakładając na spółkę obowiązek zwrotu niewłaściwie pobranych opłat od konsumentów. Decyzje te wynikają z ustaleń, że Enea naruszyła za...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 25.01. rozpocznie nabór wniosków w ramach interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”. Pr...

Do 30 kwietnia 2024 roku Polacy mogą kolejny raz ubiegać się o dodatek osłonowy. Ma on pokryć koszty związane ze stale rosnącymi cenami prądu i gazu. Wniosek można złożyć przez internet lub też osobiście,...

Od 1 stycznia 2024 roku kilka kolejnych polskich województw będzie musiało dostosować się do surowych przepisów ustawy antysmogowej, która wprowadza ograniczenia dotyczące używania pieców o najniższej kla...

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) opracował szczegółowy raport na temat kosztów braku dekarbonizacji gospodarki. Wynika z niego, że kontynuowanie polityki e...

ORLEN, w kooperacji z Horus Energia, osiągnął znaczący sukces w dziedzinie energetyki, tworząc pierwszy na świecie system wielopaliwowy Multifuel. Ten przełomowy system do zasilania silników gazowych lub ...