harmonogram aukcji OZE

Znamy harmonogram aukcji OZE na 2023 rok

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zaplanował siedem aukcji dla odnawialnych źródeł energii (OZE). Mają odbyć się w okresie od 13 do 22 listopada 2023 r. Łącznie aukcje mają objąć sprzedaż prawie 88 TWh energii elektrycznej. W ramach aukcji w zeszłym roku przewidywano sprzedaż energii z OZE za ponad 14,3 mld zł. Niemniej finalnie zakontraktowano jedynie ok. 8,5 TWh. To jedna czwarta planowanego wolumenu. Jej wartość wyniosła poniżej 2,5 mld zł. Tegoroczna wartość maksymalna szacowana jest na niecałe 41 mld zł.

Rodzaje instalacji i harmonogram aukcji

Pierwsze aukcje w tym roku zostały zaplanowane na 13 i 14 listopada. Obejmą instalacje wykorzystujące różne typy biogazu, w tym biogaz składowiskowy i ten z oczyszczalni ścieków. Dodatkowo obejmą dedykowane instalacje spalania biomasy, układy hybrydowe, instalacje termicznego przekształcania odpadów, a także instalacje spalania wielopaliwowego.

Dla instalacji rozbudowanych ponad 1 MW zarezerwowano wolumen 45 TWh. Będzie to aukcja największa z planowanych, ponieważ jej maksymalną wartość określono na ponad 24,7 mld zł.

Już 15 listopada odbędzie się kolejna aukcja. Tym razem będzie ona dotyczyła instalacji o mocy poniżej 1 MW, przeznaczonych na biogaz rolniczy. Wliczają się do tego również elementy kogeneracyjne.

Na dwa kolejne dni zaplanowano aukcje dla hydroenergetyki oraz źródeł wykorzystujących geotermię i biopłyny. Aukcje te obejmą zarówno instalacje o mocy poniżej, jak i powyżej 1 MW.

Zakończenie cyklu aukcji – fotowoltaika i wiatr

Zakończenie cyklu aukcji, zaplanowane na 21 i 22 listopada, przewiduje aukcje z zakresu instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji wiatrowych na lądzie. Tak jak w poprzednich dniach, aukcje zostaną podzielone na instalacje o mocy poniżej i powyżej 1 MW. Przewidywane wolumeny to 11,25 oraz 21,75 TWh i odpowiednio 3,83 i 6,23 mld zł.

Jak zaznaczył URE, tegoroczne aukcje są przeznaczone jedynie dla nowych instalacji.

W zeszłym roku to fotowoltaika święciła triumfy

W ubiegłym roku spośród 204 wygranych ofert aż ponad 96% dotyczyło instalacji fotowoltaicznych. Pozostałe wygrane propozycje skupiły się wokół instalacji wiatrowych oraz hydroelektrowni, w relacji 5:2 ofert.

Największym zainteresowaniem cieszyła się aukcja oznaczona jako AZ/1/2022, która była  przeznaczona dla instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych, których moc była nie wyższa niż 1 MW.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments