badania termowizyjne

Badanie termowizyjne – jak przebiega? Jaka cena?

Badanie termowizyjne to uniwersalne narzędzie, które znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się m.in. w obszarach związanych z budownictwem, elektryką czy odnawialnymi źródłami energii. Na czym polega badanie termowizyjne? Kiedy i gdzie warto wykonać pomiary termowizyjne?

Badania termowizyjne – na czym polegają?

Badania termowizyjne to bezdotykowa metoda badawcza, pozwalająca określić rozkład temperatur na powierzchni obiektu lub przedmiotu poddawanego analizie. U podstaw badań termowizyjnych leży fakt, że każdy przedmiot emituje niewidzialne dla ludzkiego oka tzw. promieniowanie podczerwone (czyli ciepło). Podczas pomiarów termowizyjnych, specjalne urządzenie (kamera termowizyjna) rejestruje i wizualizuje rozkład promieniowania, tworząc “termiczny obraz” badanego przedmiotu. Najczęściej wykonuje się badania termowizyjne domu, badanie termowizyjne paneli fotowoltaicznych, badanie termowizyjne budynków i instalacji przemysłowych, badania termowizyjne instalacji elektrycznych.

Uwaga! Badanie kamerą termowizyjną nie pozwala spojrzeć do wnętrza przedmiotu, ani przez przedmiot. Służy jedynie do analizowania jego powierzchni.

Pomiary kamerą termowizyjną ułatwiają zlokalizowanie miejsc o podwyższonej temperaturze, które potencjalnie mogą być objawem problemów, np. awarii, nieszczelności, braków w izolacji i innych. Są jednym z ważniejszych narzędzi wykorzystywanych w ramach doradztwa energetycznego.

Pomiary termowizyjne – gdzie mogą się przydać?

Ze względu na swoją uniwersalność, pomiary termowizyjne są wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Stosuje się je m.in. do:

 • Analizy stanu termicznego budynku. Badanie termowizyjne pozwala zlokalizować mostki termiczne (luki w izolacji) oraz miejsca wycieku ciepła w obiekcie. Co więcej, kamera termowizyjna jest w stanie wskazać miejsca zawilgocenia. Z tej przyczyny, termowizja często stanowi uzupełnienie dla audytu energetycznego budynku.
 • Inspekcji systemów elektrycznych. Błędy i awarie (przeciążenia, zwarcia, uszkodzenia przewodów) w instalacjach elektrycznych najczęściej objawiają się nadmiernym grzaniem się danego elementu (wysoka rezystancja generuje ciepło). Kamera termowizyjna pozwala w szybki i prosty sposób wykryć takie miejsca, minimalizując ryzyko pożarów.
 • Diagnostyki pracy urządzeń mechanicznych. Kamera termowizyjna z łatwością może również wskazać problemy w działaniu m.in. łożysk, przekładni czy pomp, związane np. z nadmiernym obciążeniem czy tarciem.
 • Badania pracy i bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej. Choć nagrzewanie się paneli fotowoltaicznych to zupełnie normalny objaw, może się zdarzyć, że część ogniw będzie miała zdecydowanie wyższą temperaturę niż pozostałe. Miejsce takie określa się mianem hotspotu i jest to sygnał, że moduł uległ uszkodzeniu. Termowizja pozwala wyłapać takie przypadki, dzięki czemu spada ryzyko pożaru instalacji PV.
 • Wykrywania położenia instalacji grzewczych i badania ich pracy. Bywa, że z różnych względów nie mamy dostępu do dokumentacji dotyczącej rozłożenia instalacji grzewczej w budynku. Dzięki termowizji możemy ustalić położenie rur, eliminując ryzyko ich uszkodzenia i wycieków.

Są to jednak tylko przykładowe opcje wykorzystania badań termowizyjnych. Równie przydatne okazują się one w analizie procesów produkcyjnych, ocenie działania instalacji wentylacyjnej czy w wykrywaniu nieszczelności powietrznych. Kluczem w każdym przypadku jest jednak doświadczony operator kamery termowizyjnej, który nie tylko będzie umiał poprawnie przeprowadzić badanie, ale będzie także w stanie je prawidłowo zinterpretować.

Jeśli szukacie takiego specjalisty, sprawdźcie nasz ranking firm doradztwa energetycznego.

Kiedy i jak należy wykonywać pomiary kamerą termowizyjną?

Warto wiedzieć, że aby badanie termowizyjne mogło dostarczyć przydatnych danych musi zostać przeprowadzone we właściwy sposób i we właściwym czasie. Co jest ważne?

 • Przede wszystkim, dla dokładności i rzetelności danych, należy zadbać o odpowiednią różnicę między temperaturami otoczenia oraz badanego obiektu. A zatem przykładowo, analizę ucieczki ciepła z budynku, najlepiej przeprowadzać w chłodnych miesiącach (jesienią, zimą lub wiosną – tak, by różnica między zewnętrzem a wnętrzem budynku wynosiła minimum 10 stopni).
 • Przy termowizji, znaczenie mają także warunki pogodowe – upały, silny wiatr czy deszcz mogą zakłócić pomiary. Badania termowizyjne najlepiej przeprowadzać zatem przy zachmurzonym niebie, w suchy, bezwietrzny dzień. Dla dokładniejszej analizy należy opisać i dokonać pomiaru warunków otoczenia.
 • Prawidłowa kalibracja urządzenia, zgodna z wytycznymi producenta, powinna poprzedzić każde badanie. Chodzi m.in. o ustawienie skali temperatur, palety kolorów czy zmianę ustawienia emisyjności i kompensacji temperatury.
 • Należy zadbać o to, by analizowany obiekt nie był przez nic zasłonięty, np. roślinność, ale też np. lód czy szron.
 • Przy badaniu warto zwrócić szczególną uwagę na odległość i kąt pomiaru. Dla dokładnego obrazu termowizyjnego warto zachować najmniejszą możliwą odległość, która pozwoli objąć obiektywem cały badany obiekt.

Uwaga! O przydatności termowizji decyduje nie tylko poprawne przeprowadzenie badania, ale także właściwa interpretacja wyników. Bez niej nie da się wyciągnąć poprawnych wniosków i przedsięwziąć kolejnych kroków. Dlatego ważne jest, aby usługi termowizyjne zlecać jedynie doświadczonym wykonawcom.

Badanie kamerą termowizyjną – cena

Cena usług kamerą termowizyjną może być bardzo zróżnicowana, w zależności od zakresu badania, czasu jego trwania czy typu obiektu. Podstawowe badanie termowizyjne mieszkania może kosztować od ok. 250 zł brutto. W przypadku domu jednorodzinnego koszt badania termowizyjnego może wynieść już od ok. 350 zł brutto. Do tego niejednokrotnie trzeba będzie doliczyć koszty dojazdu. Jeśli oprócz zdjęć z badania, zależy nam na omówieniu i raporcie musimy doliczyć dodatkowo kilkaset złotych. Dla dużych obiektów (np. budynków przemysłowych) koszt termowizji jest ustalany indywidualnie.

Usługi kamerą termowizyjną – jakie korzyści mogą przynieść?

Badanie termowizyjne to rozwiązanie, które może przynieść szereg korzyści, ekonomicznych, energetycznych i użytkowych.

 • Mniejsze koszty ogrzewania – termowizja pomoże wyłapać to, czego nie widać gołym okiem, czyli m.in. mostki termiczne czy obszary generujące straty energii. Poprawa wykrytych wad izolacji może przełożyć się na znaczne oszczędności cieplne i finansowe.
 • Mniejsza emisja dwutlenku węgla – mniejsze zużycie energii (cieplnej, elektrycznej) ma realny wpływ na poprawę środowiska naturalnego.
 • Wyższy komfort użytkowania budynku – dzięki badaniu termowizyjnemu możemy łatwo wyłapać m.in. zawilgocenia prowadzące do pojawienia się pleśni i grzybów. Eliminacja problemu przełoży się na zdrowsze, bardziej komfortowe życie.
 • Większe bezpieczeństwo – termowizja to narzędzie do wczesnego wykrywania niebezpiecznych awarii w systemach elektrycznych, instalacjach fotowoltaicznych czy urządzeniach mechanicznych. W ten sposób minimalizujemy ryzyko niebezpiecznych sytuacji, np. pożaru.
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments