doradztwo energetyczne na czym polega

Doradztwo energetyczne - na czym polega?

Za sprawą rosnących cen energii i oraz zmian klimatycznych, kwestia efektywności energetycznej w ostatnich latach zyskała na znaczeniu. Nie każdy wie jednak, że za skuteczną i opłacalną poprawą efektywności energetycznej stoją usługi doradztwa energetycznego (nazywanego też konsultingiem energetycznym). Na czym polegają? Kto i jak może zacząć oszczędzać na kosztach energii, korzystając z doradztwa energetycznego?

Doradztwo energetyczne - co to jest? Na czym polega?

Doradztwo energetyczne (konsulting energetyczny) to profesjonalne wsparcie w zakresie efektywnego zarządzania zasobami energetycznymi oraz poprawy efektywności energetycznej m.in. obiektu, instalacji lub procesu. Celem usług doradztwa energetycznego jest optymalizacja konsumpcji energii oraz związanych z nim kosztów.

W ramach konsultingu energetycznego specjaliści (tzw. doradcy energetyczni), analizują bieżącą sytuację, szukając potencjału do oszczędności, a następnie wskazują działania i narzędzia, które przełożą się na poprawę efektywności energetycznej. Doradztwo energetyczne może przyjmować formę doraźnych wskazówek, związanych z konkretną inwestycją lub obszarem działania, ale także systematycznych, zorganizowanych działań.

Skąd się wzięło doradztwo energetyczne?

Doradztwo energetyczne to dziedzina funkcjonująca na rynku od lat. Za jej powstaniem i znaczeniem stoi kilka czynników, do których można zaliczyć:

 • Wzrost popytu na energię - jak wynika z analiz, światowe zapotrzebowanie energetyczne rośnie systematycznie od momentu rozpoczęcia epoki industrialnej. Jest on ściśle związany z rozwojem gospodarczym oraz technicznym. Urbanizacja, rosnące dochody oraz poprawa sytuacji materialnej zwiększają zapotrzebowanie energetyczne. Do tej pory, do głównych źródeł energii należały paliwa kopalne, których zasoby są ograniczone. Perspektywa ich wyczerpania, zrodziła potrzebę bardziej racjonalnego wykorzystywania już dostępnych zasobów i stała się podstawą do stworzenia koncepcji efektywności energetycznej.
 • Wzrost kosztów energii (pod różnymi postaciami). Ograniczone zasoby energetyczne, w połączeniu ze skokowym wzrostem popytu oraz coraz wyższymi kosztami wydobycia i generacji, przełożyły się na istotne wzrosty cen energii i jej nośników. Utrzymanie dalszego rozwoju gospodarczego, zaczęło być uzależnione od racjonalizacji energetycznej i kosztowej.
 • Wzrost świadomości klimatycznej. Oparcie światowej polityki energetycznej na paliwach kopalnych, oprócz wyższych kosztów finansowych, przyniosło szereg kosztów środowiskowych, w tym m.in. pogorszenie jakości powietrza, wzrost przeciętnej temperatury czy dewastacja środowiska naturalnego. Był to kolejny argument za upowszechnieniem koncepcji systematycznej poprawy efektywności energetycznej.

W ostatnich miesiącach, doradztwo energetyczne zyskało na znaczeniu m.in. ze względu na kryzys energetyczny wywołany agresją Rosji na Ukrainę. Jego skutkiem były drastyczne wzrosty cen energii, ale także ograniczenia w dostawach paliw (m.in. gazu, węgla). Sprawiły jednak, że wszyscy uczestnicy rynku energetycznego zaczęli zwracać większą uwagę na optymalizację energetyczną.

Kompleksowe doradztwo energetyczne - jakie usługi obejmuje?

Działania składające się na kompleksowe doradztwo energetyczne zawsze powinny być dopasowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Wśród najpopularniejszych usług z zakresu doradztwa energetycznego można jednak wskazać:

 • przeprowadzenie audytu energetycznego budynku, czyli analizy, dzięki której możliwe jest wskazanie modernizacji, które przełożą się na optymalizację zużycia energii przez budynek. Może te być m.in. termomodernizacja, ale też np. montaż instalacji OZE.
 • wykonanie audytu efektywności energetycznej, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej wybranego obszaru, procesu lub instalacji. Dodatkowo, w ramach audytu efektywności energetycznej możliwe jest ubieganie o wsparcie finansowe dla przeprowadzenia modernizacji, w postaci tzw. białych certyfikatów.
 • opracowanie obowiązkowego dla niektórych podmiotów audytu energetycznego przedsiębiorstwa, który ma wykazać możliwe do osiągnięcia oszczędności w oparciu o minimum 90% ogólnej gospodarki energetycznej firmy.
 • kompensację mocy biernej, służącej obniżeniu rachunków i poprawie jakości energii m.in. w przedsiębiorstwach.
 • obliczenia zapotrzebowania cieplnego (OZC) przydatne m.in. w przypadku modernizacji źródła ciepła.
 • badania termowizyjne, służące wykryciu niewidocznych gołym okiem wad - np. mostków cieplnych, uszkodzonej instalacji elektrycznej, zawilgoceń, które przekładają się na zwiększone zużycie energii elektrycznej.
 • wsparcie w doborze optymalnej oferty energetycznej (np. na energię elektryczną, dostawy gazu), polegające na analizie profilu energetycznego przedsiębiorstwa i dopasowaniu do niego parametrów takich jak rodzaj oferty sprzedawcy i rodzaj taryfy czy mocy przyłączeniowej.
 • dobór i realizację inwestycji w OZE, w tym m.in. montaż fotowoltaiki czy pompy ciepła.

Doradztwo energetyczne - dla kogo?

Z usług doradztwa energetycznego może i powinien skorzystać każdy, kto poprawić skuteczność wykorzystywania energii - pod różnymi postaciami. Szczególną wartość konsulting energetyczny może mieć m.in. dla:

 • przedsiębiorstw,
 • gospodarstw domowych,
 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • szpitali i placówek medycznych,
 • szkół, przedszkoli, żłobków,
 • kościołów i związków wyznaniowych.

W ich przypadku, wydatki związane z energią i jej nośnikami stanowią jeden z kluczowych kosztów prowadzenia działalności. Co więcej, część tych podmiotów (w szczególności - firmy) nie może liczyć na mechanizmy chroniące przed kolejnymi podwyżkami cen energii. Warto podkreślić, że usługi doradztwa energetycznego są na tyle uniwersalne, że z powodzeniem, w niemal równym stopniu mogą korzystać z nich wszystkie powyżsi odbiorcy (wyjątkiem są usługi skierowane wyłącznie do wyspecjalizowanych klientów - np. audyt energetyczny przedsiębiorstwa).

Doradztwo energetyczne - korzyści

Istnieje szereg korzyści i argumentów za skorzystaniem z usług doradztwa energetycznego. Do najważniejszych z nich należą:

Niższe koszty związane z energią i jej nośnikami. Na taki efekt może liczyć każdy podmiot, który zdecyduje się na poprawę efektywności energetycznej z pomocą doradcy energetycznego. Nawet najmniejszy krok w stronę poprawy efektywności energetycznej może przynieść wymierne oszczędności. Dobrym przykładem może tu być m.in. modernizacja oświetlenia w Warszawie, dzięki której miasto rocznie oszczędza ok. 1,3 mln zł. Sporo zyskać może również np. gospodarstwo domowe, które dzięki prawidłowo przeprowadzonej termomodernizacji może zmniejszyć koszty ogrzewania nawet o ponad 50%.

Pozytywny wizerunek i lepsza jakość. W przypadku firm, poprawa efektywności energetycznej może przełożyć się na podniesienie jakości produktów i usług, a także osiągnięcie przewagi konkurencyjnej czy zbudowanie wizerunku firmy przyjaznej środowisku.

Wyższy komfort użytkowania budynku. Jeśli chodzi m.in. o gospodarstwa domowe czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, to realizacja zaleceń doradztwa energetycznego może przełożyć się na poprawę jakości życia mieszkańców. Termomodernizacja oznacza m.in. lepszy komfort cieplny i klimat wewnętrzny budynku.

Poprawa jakości powietrza. Zalecane przez doradców energetycznych ograniczenie zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych, wyeliminowanie nieafektywnych źródeł ciepła, zwiększenie wykorzystania OZE to sposoby na realna poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. To ogromna wartość w kontekście wiedzy, że smog zabija rocznie ok. 50 tysięcy osób.

Większe bezpieczeństwo energetyczne. Zmniejszenie zużycia energii oznacza mniejszą wrażliwość na wahania jej cen. W połączeniu z wykorzystaniem OZE, stanowi receptę na zbudowanie niezależności energetycznej.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments