Głośna klimatyzacja - czy to powszechny problem?

Głośna klimatyzacja - czy to powszechny problem?

Instalacja klimatyzacji może przynieść wiele korzyści dla zdrowia i samopoczucia domowników lub pracowników. Nie oznacza to bynajmniej, że inwestorzy rozważający montaż takiego systemu nie mają wątpliwości w stosunku do jego poszczególnych parametrów i funkcji. Obawy budzi na przykład poziom głośności klimatyzacji, który mógłby zakłócać spokój jej użytkowników. Czy hałasująca klimatyzacja to powszechne zjawisko? Co robić, gdy klimatyzator działa zbyt głośno?

Klimatyzacja - jakie normy głośności?

Najpopularniejszym rodzajem systemu klimatyzacji, który montuje się w domach, mieszkaniach, a także biurowcach, czy zakładach produkcyjnych, jest klimatyzacja typu split. Oznacza to, że instalacja składa się z przynajmniej jednej jednostki wewnętrznej oraz jednej jednostki zewnętrznej, a to generuje pewne ograniczenia. Chodzi tu oczywiście o normy hałasu, jakie może generować skraplacz (jednostka zewnętrzna) by nie zakłócać dobrostanu sąsiadów i otoczenia. Choć w głowie niektórych konsumentów może zrodzić się opór przeciwko narzucaniu takich norm, to warto pamiętać, że dźwięk emitujący powyżej 80 dB może wywoływać trwałe uszkodzenia słuchu o ciągłym, uporczywym dyskomforcie nie wspominając.

Spełnienie norm hałasu przez jednostkę zewnętrzną klimatyzacji leży po stronie producenta tych urządzeń. Jednak warto wiedzieć, że niewłaściwie przeprowadzona instalacja, a przede wszystkim konserwacja skraplacza może powodować przekroczenie fabrycznych ograniczeń hałasu. W Rozporządzeniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 2007 roku określono, że skraplacz będący zewnętrznym elementem systemu klimatyzacji nie może generować dźwięków wyższych niż:

 • 55 dB w ciągu dnia w zabudowie wielorodzinnej;
 • 50 dB w ciągu dnia w zabudowie jednorodzinnej;
 • 45 dB w trakcie nocy w zabudowie wielorodzinnej;
 • 40 dB w trakcie nocy w zabudowie jednorodzinnej.

Oczywiście norma 50 dB nie wzięła się znikąd. Jest to mianowicie wartość, którą Światowa Organizacja zdrowia uznała za nieszkodliwą i nieuciążliwą dla ludzkiego ucha w ciągu dnia. 50 dB to na przykład natężenie dźwięku w pracującym biurze, gdzie dla porównania już 75 dB generuje włączony odkurzacz. Tyle jeżeli chodzi o normy. Warto jednak wiedzieć, że odczuwanie hałasu może być bardzo subiektywne i zależne od indywidualnej wrażliwości odbiorcy dźwięków z otoczenia.

Głośna praca sprężarki klimatyzacji - co jest powodem?

Budowa jednostki zewnętrznej klimatyzacji, która często nazywana jest skraplaczem nie należy do szczególnie skomplikowanych. Nie zmienia to jednak faktu, że pewien komponent tego urządzenia może ulec przeciążeniu lub uszkodzeniu i emitować hałas o wyższych wartościach niż dopuszczalne normami. Chodzi tu o sprężarkę, która odpowiada za kompresję czynnika chłodniczego i wprawienie go w ruch.

Można zatem uznać, że jest ona “sercem” systemu klimatyzacji i jednocześnie zazwyczaj źródłem największego hałasu. Dopóki głośność pracy sprężarki mieści się w normach, wszystko jest oczywiście w porządku. Zdarza się jednak, że z jakiegoś powodu urządzenie zaczyna generować zbyt duży hałas. I tak jak budowa całej jednostki zewnętrznej klimatyzacji nie należy do skomplikowanych, tak konstrukcja samej sprężarki - wręcz przeciwnie. Przyczyn awarii i głośnej pracy kompresora może być zatem kilka i należą do nich między innymi:

 • Standardowe zużycie elementów konstrukcyjnych sprężarki;
 • Zanieczyszczenie wnętrza skraplacza będące następstwem specyfiki miejsca jego pracy lub/i zaniedbań konserwacyjnych;
 • Brak oleju smarującego w układzie klimatyzacji;
 • Niewystarczająca lub zbyt duża ilość czynnika chłodniczego w klimatyzacji;
 • Brak możliwości odprowadzenia wody z układu w następstwie zaniedbań w obszarze wymiany osuszacza;
 • Niska wydajność jednostki zewnętrznej generująca wysoką temperaturę pracy oddziaływającą na podzespoły urządzenia.

Wszystkie powyższe możliwe przyczyny zbyt głośnej pracy sprężarki w klimatyzacji sprowadzają się właściwie do jednego - konieczności wykonywania regularnych przeglądów i serwisowania instalacji. Oprócz naturalnego zużywania się elementów konstrukcyjnych urządzeń oraz ich niskiej jakości produkcyjnej, reszty czynników wpływających na nieprawidłową pracę klimatyzacji można uniknąć w wyniku jej regularnej konserwacji. Zdarz asie oczywiście, że awarię może spowodować także niefachowo przeprowadzony serwis, dlatego warto wybierać doświadczone i doceniane przez klientów firmy.

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji hałasuje - dlaczego?

Normy hałasu z jakim może pracować klimatyzacja dotyczą zewnętrznej jednostki systemu. Co jednak jeśli to praca wewnętrznych jednostek stanowi dla ich użytkowników utrapienie? Przypadki zbyt głośnego działania parowników klimatyzacji nie są wcale odosobnione, a przyczyny takiego stanu rzeczy są w dużej mierze tożsame do tych powodujących hałas generowany przez jednostki zewnętrzne. Dlaczego zatem klimatyzacja pracująca wewnątrz pomieszczeń może powodować dyskomfort słuchowy? Należy tu wymienić:

 • Wiek urządzenia wpływający zużycie się komponentów i tym samym ich obniżoną wydajność;
 • Zabrudzenie lub uszkodzenie wentylatora blokujące jego efektywną pracę;
 • Nieczyszczone filtry powodujące nie tylko zbyt duży hałas emitowany przez urządzenie, ale także niebezpieczeństwo dla zdrowia domowników lub pracowników;
 • Zaleganie zanieczyszczeń lub innych przeszkód w żaluzji jednostki wewnętrznej, co ogranicza przepływ powietrza i wymusza na urządzeniu bardziej wydajną, a tym samym głośniejszą pracę;
 • Fizyczne przeszkody blokujące swobodny przepływ powietrza przez klimatyzator;
 • Urządzenie niskiej jakości.

Oprócz regularnego serwisowania w przypadku jednostki wewnętrznej bardzo ważne jest cykliczne czyszczenie klimatyzacji. Zabiegi te eliminują bowiem większość czynników generujących hałas dobiegający z parownika. Warto także sprawdzić, czy urządzenie nie działa na mało optymalnych ustawieniach lub ze zbyt dużą mocą nieadekwatną do zapotrzebowania, a nocą korzystać z trybów QUIET lub SLEEP jeżeli klimatyzacja je oferuje.

Co zrobić, gdy klimatyzacja hałasuje?

Pierwszym krokiem na drodze do wyeliminowania zbyt głośnej pracy klimatyzacji, jest oczywiście ustalenie przyczyn tego zjawiska. Na początek warto zatem wykonać wszystkie prace konserwacyjne, które użytkownik klimatyzacji jest w stanie przeprowadzić we własnym zakresie. Chodzi tu o oczyszczenie filtrów, żaluzji, wentylatora, a w przypadku jednostki zewnętrznej obudowy urządzenia oraz usunięcie wszelkich przeszkód, które mogłyby zakłócać swobodny przepływ powietrza. Warto także sprawdzić, czy skraplacz nie rezonuje z innymi elementami konstrukcyjnymi tworzącymi podstawę lub osłonę tego urządzenia.

Po wykonaniu wszystkich działań będących w zakresie kompetencji użytkownika i stwierdzeniu, że klimatyzacja nadal działa zbyt głośno, pozostaje wezwanie profesjonalnego serwisu. Można poprosić firmę instalującą klimatyzacje o polecenie zaufanego fachowca i w przyszłości korzystać z jego usług regularnie, a nie tylko w momencie wystąpienia uciążliwej awarii.

Głośna klimatyzacja u sąsiada - jak rozwiązać problem?

Problem hałasującej klimatyzacji nie zawsze dotyczy urządzenia będącego własnością osoby, której hałas ten dotyka. W dobie rosnącej popularności tego typu instalacji może się okazać, że to jednostka zewnętrzna znajdująca się na sąsiednim balkonie lub na ścianie pobliskiego sklepu pracuje zdecydowanie zbyt głośno. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy hałas jest tak uporczywy, iż zakłóca normalne funkcjonowanie i odbiera komfort życia?

W przypadku głośnej klimatyzacji u sąsiada swoje pierwsze kroki najlepiej skierować do jego mieszkania. Przedstawienie sytuacji z własnej perspektywy i wspólne ustalenie rozwiązania dla tych problematycznych okoliczności, to zazwyczaj dobre wyjście. Może się bowiem okazać, że sąsiad, użytkując klimatyzację przy zamkniętych oknach nie zdaje sobie nawet sprawy z hałasu, jaki generuje jego jednostka zewnętrzna. Jeżeli jednak sąsiad nie wyrazi chęci współpracy lub zbagatelizuje problem, należy zgłosić tę sytuację jako naruszającą regulamin do zarządu wspólnoty osiedla lub spółdzielni. Organy te mogą zażądać naprawy lub usunięcia źródła hałasu jakim jest skraplacz klimatyzacji.

Jeżeli natomiast głośny klimatyzator należy do właściciela sklepu lub innej instytucji, sprawę można zgłosić do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z prośbą o przeprowadzenie kontroli systemu. Jeżeli wszystkie wymienione drogi zawiodą i klimatyzator znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie nadal sukcesywnie uprzykrza życie, pozostaje wystąpienie na drogę sądową z powództwa cywilnego. Będzie to najprawdopodobniej najdłuższa droga, jednak może skończyć się nawet otrzymaniem odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments