ile kosztuje doradztwo energetyczne

Ile kosztuje doradztwo energetyczne?

Usługi doradztwa energetycznego, pozwalają na znaczne obniżenie ilości i kosztów zużywanej energii elektrycznej. Oszczędności mogą wynieść nawet ponad 50% – w zależności od modernizowanego obszaru i przeprowadzonych działań. Taki wyniki, w dobie kryzysu energetycznego jest na cenę złota. Ile zatem trzeba zapłacić za doradztwo energetyczne? Czy i jak można obniżyć koszty konsultingu energetycznego? Zapraszamy do artykułu.

Koszt doradztwa energetycznego - dlaczego warto go ponieść?

Bez względu na to, czy mowa o standardowym gospodarstwie domowym, przedsiębiorstwie czy spółdzielni mieszkaniowej, każdy z niepokojem spogląda na sytuację energetyczną w kraju i na świecie. Ceny energii od lat systematycznie rosną, co ma związek m.in. z coraz wyższym kosztem paliw kopalnych, uprawnień do emisji dwutlenku węgla i kosztami środowiskowymi. W 2022 roku wojna w Ukrainie na rynku energetycznym wywołała jednak prawdziwy szok. Ceny gazu, węgla, ropy naftowej, a także ceny prądu osiągały historycznie wysokie wyniki. Sytuacja zwróciła uwagę konsumentów energii i władz na to, jak ważna poprawa efektywności energetycznej.

Optymalizacja zużycia energii (dodajmy - drogiej energii) może okazać się korzystna pod wieloma względami. Przede wszystkim pod względem ekonomicznym. Niższe zużycie to niższe rachunki. O ile? To już zależy m.in. od zakresu optymalizacji. Przykładowo, modernizacja oświetlenia w Warszawie zapewniła samorządowi ok. 1,3 mln zł oszczędności rocznie.

Doradztwo energetyczne - oszczędności.

Opracowanie własne enerad.pl

A nie chodzi jedynie o pieniądze. Każda zaoszczędzona kilowatogodzina to 657 g dwutlenku węgla mniej w atmosferze (w Polsce ok. 70% energii dostarczające elektrownie węglowe). To ważny krok w kierunku poprawy sytuacji klimatycznej. Efektywność energetyczna to także sposób na zapewnienie sobie względnego bezpieczeństwa energetycznego. Mniejsze zużycie energii, to mniejsza wrażliwość na podwyżki - co np. w przypadku firm stanowi podstawę do planowania długofalowej strategii rozwoju.

Najlepszych wyników związanych z poprawą efektywności energetycznej dostarczają właściwie zaplanowane i przeprowadzone w odpowiedniej kolejności działania optymalizacyjne. I taką instrukcję, jak poprawić swoją efektywność energetyczną może Wam dostarczyć doradztwo energetyczne. Ile będzie to kosztować?

Od czego zależy koszt doradztwa energetycznego?

Doradztwo energetyczne opiera się głównie na różnego rodzaju usługach konsultacyjnych i analizach, które powinny przeprowadzanie indywidualnie dla każdego klienta. A to oznacza, że zwykle nie da się jednoznacznie określić kosztu doradztwa energetycznego. Będzie on bowiem uzależniony od szeregu czynników, w tym m.in.:

  • Ilości i rodzaju oferowanej usługi. Na doradztwo energetyczne może składać się szereg różnoraki usług, m.in. wykonanie audytu energetycznego (np. termomodernizacyjnego, efektywności energetycznej czy tzw. audytu przedsiębiorstwa), obliczenie OZC, kompensacja mocy biernej, doradztwo w zakresie doboru parametrów oferty energetycznej czy montażu instalacji OZE. Każda z nich może wymagać innego zestawu kompetencji i zaangażowania, co będzie wpływało na cenę doradztwa energetycznego.
  • Przeznaczenia usług. Bywa, że konkretne usługi doradztwa energetycznego są wymagane m.in. w programach dofinansowań. W przypadku specjalistycznej usługi, koszt może być nieco wyższy niż standardowo.
  • Typu inwestora. Innych kosztów mogą spodziewać się gospodarstwa domowe, a innych podmioty komercyjne czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W przypadku tych ostatnich, zaawansowanie inwestycji zwykle podnosi cenę doradztwa energetycznego. Dodatkowo, w przypadku np. przedsiębiorstw duże znaczenie może mieć profil działalności i sektor (mogą one wymagać np. nietypowej wiedzy).
  • Kwalifikacji doradcy energetycznego. Część usług doradztwa energetycznego (np. audyty efektywności energetycznej) wymaga bardzo specyficznych kompetencji i wykształcenia. Niezwykle ważne jest również doświadczenie doradcy. Wszystko to może wpłynąć na wyższą cenę (jednocześnie może dla nas oznaczać wyższą jakość usługi).
  • Dostępności informacji. W przypadku analiz takich jak np. audyt energetyczny budynku czy audyt efektywności energetycznej, wpływ na cenę może mieć również dostępność danych niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń. Brak dokumentacji technicznej oznacza dla audytora dodatkową pracę (np. przeprowadzenie inwentaryzacji)

W efekcie, większość usług doradztwa energetycznego jest wyceniana w oparciu o wytyczne związane z projektem i inwestorem.

Usługi doradztwa energetycznego - ceny i modele finansowania

Można przyjąć, że cena usług doradztwa energetycznego wynosi o kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy złotych (zaawansowane projekty, skierowane m.in. do klientów biznesowych). Ustalenie konkretnego kosztu zawsze będzie wymagało indywidualnej wyceny, która uwzględni profil inwestora, zakres przedsięwzięć i inne czynniki wpływające na cenę. Poniżej możecie jednak znaleźć orientacyjny koszt poszczególnych usług doradztwa energetycznego.

Usługa Koszt
Audyt energetyczny budynku
(termomodernizacyjny)
Budynek jednorodzinny - od 1.000 zł
Budynek wielorodzinny - od 2.500 zł
Budynek niemieszkalny - od 3.000 zł
Audyt efektywności energetycznej Audyt oświetlenia (firma) - od 5.000 zł
Badanie termowizyjne Budynku jednorodzinnego - od 350 zł
Paneli fotowoltaicznych - od 300 zł
Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwo - od 10.000 zł
Badanie efektywności energetycznej kotłów/
kontrola systemu ogrzewania
Budynek administracji
publicznej - od 5.000 zł

Warto podkreślić, że choć na pierwszy rzut oka cena doradztwa energetycznego może wydawać się wysoka, w praktyce poniesione koszty zwracają się w okresie od kilku miesięcy do maksymalnie kilku lat.

Finansowanie usług doradztwa energetycznego

O tym, że doradztwo energetyczne faktycznie przynosi wymierne zyski dobitnie może świadczyć fakt, że w wielu przypadkach firmy konsultingu energetycznego są gotowe uzależnić swoje wynagrodzenie od osiągniętych efektów.

W doradztwie energetycznym popularny jest zatem np. model finansowania “success fee”. Zgodnie z nim, cała lub część prowizji doradców energetycznych obliczana jest jako procent od rocznych oszczędności wygenerowanych po wdrożeniu zalecanych modernizacji. W takim wypadku wynagrodzenie stanowi sięga zwykle kilkadziesiąt procent, jednak wypłaca się je jednorazowo. Dzięki temu klient nie tylko nie musi ponosić kosztów usługi “w ciemno”. Ma również gwarancję, że firmie doradztwa energetycznego będzie w takim samym stopniu (a może nawet bardziej) zależeć na jak najlepszych wynikach.

Innych ciekawym modelem finansowania usług doradztwa energetycznego jest tzw. model ESCO. W tym przypadku klient nie ponosi z własnej kieszeni ani kosztów usługi doradztwa energetycznego, ani nawet kosztów modernizacji. Firmy ESCO pokrywają z własnych środków niezbędne wydatki, a klient spłaca zobowiązanie z oszczędności - zwykle są one tak duże, że rozwiązanie opłaca się zarówno klientowi, jak i firmie ESCO.

Uwaga! Oba modele zwykle mają zastosowanie w przypadku większych projektów, realizowanych dla klientów biznesowych. 

Jak obniżyć koszt doradztwa energetycznego?

Warto dodać, że ceny doradztwa energetycznego można znacząco obniżyć (niekiedy nawet do zera), dzięki różnego rodzaju dofinansowaniom.

Przykładowo, osoby fizyczne z programu Czyste Powietrze mogą otrzymać nawet 1.000 zł na audyt energetyczny budynku (kwota dodatkowa, doliczana do dofinansowania głównego). Dodatkowo koszt audytu podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

W tym miejscu warto też wspomnieć o programie ELENA, skierowanym do przedsiębiorstw oraz sektora publicznego i mieszkaniowego. W ramach programu możliwe jest otrzymanie dofinansowania 90% kosztów poniesionych na przygotowanie (dokumentację) inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej (m.in. modernizacji budynków, wykorzystania OZE, budowy stacji ładowania).

Oprócz tego, inwestorzy przeprowadzający audyt efektywności energetycznej mogą ubiegać się o wydanie tzw. białych certyfikatów. Są one potwierdzeniem planowanej oszczędności energetycznej i mogą być sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energii. Środki z nich uzyskane mogą posłużyć do zrekompensowania środków poniesionych na modernizacje energetyczne.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments