Kontrola systemu klimatyzacji

Kontrola i ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

Kontrola systemu klimatyzacji to ważne narzędzie służące poprawie efektywności energetycznej oraz utrzymaniu komfortu termicznego w budynkach. Związana z nim ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych może przynieść szereg cennych informacji, dzięki którym możliwe będzie m.in. obniżenie kosztów ogrzewania i klimatyzacji. Obowiązek przeprowadzenia tego typu analiz został zawarty w ustawie o efektywności energetycznej budynków. Kto i kiedy powinien wykonać kontrole systemu klimatyzacji?

Kontrola systemu klimatyzacji - na czym polega? Co ile lat?

Kontrola systemu klimatyzacji obejmuje czynności, które pozwalają ocenić aktualną sprawność badanego systemu klimatyzacji oraz dostosowanie jego mocy do potrzeb energetycznych budynku. Oprócz tego, kontrola systemu klimatyzacji wskazuje potencjalne działania, które mogłyby wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej.

Warto jednak dodać, że przepisy dopuszczają pominięcie oceny doboru mocy klimatyzacji do potrzeb budynku, jeśli od czasu poprzedniej kontroli, w systemie lub w charakterystyce energetycznej budynku nie wprowadzono zmian. Badania systemu klimatyzacji nie trzeba również wykonywać w tym budynkach (mieszkalnych i niemieszkalnych), które są wyposażone w układy monitorowania, sterowania i analizowania systemem klimatyzacji i związanym z nim zużyciem energii.

Zgodnie z art. 23 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, kontrolę systemu klimatyzacji i ocenę efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych wykonuje się co najmniej raz na 5 lat w przypadku:

  • dostępnych elementów systemu klimatyzacji o mocy nominalnej większej niż 12 kW,
  • łączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o zsumowanej mocy nominalnej większej niż 70 kW.

W praktyce, obowiązek przeprowadzania kontroli systemu klimatyzacji nie będzie zatem dotyczył większości gospodarstw domowych. Jeśli jednak nominalna moc systemów chłodzenia wykorzystywanych przez konsumenta będzie przekraczać przyjęte wartości graniczne, badanie może być konieczne.

Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych - kto może wykonać?

Wykonanie oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych to zadanie wymagające specyficznych umiejętności i kwalifikacji. Ich zakres został określony w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków i obejmuje: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacje niezbędne przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (oraz innych urządzeń energetycznych).

Uwaga! Wykonywanie kontroli systemów klimatyzacji i ocen efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych jest możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu do Wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Nie każda osoba zajmująca się instalacjami chłodniczymi może zatem zająć się kontrolą systemów klimatyzacji. Jeśli szukacie specjalisty w tym zakresie, sprawdźcie nasz ranking firm doradztwa energetycznego. Znajdują się tam przedsiębiorstwa, od lat świadczące różnego rodzaju usługi z zakresu efektywności energetycznej i doradztwa energetycznego.

Co zawiera protokół okresowej kontroli systemu klimatyzacji?

W protokole okresowej kontroli systemu klimatyzacji powinny się znaleźć wypis najważniejszych informacji dotyczących analizowanego budynku oraz samej instalacji chłodniczej. Audytor uzupełnia zatem dane dotyczące:

  • budynku - adres, rodzaj, rok oddania do użytkowania budynku, kubaturę, zakres dostępnej dokumentacji technicznej;
  • systemu klimatyzacji - rok wykonania, rodzaj, liczba systemów chłodzenia, źródło chłodu, moc nominalna urządzeń, rodzaj czynnika chłodzącego;
  • oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych - czyli wpisy obejmujące analizę sezonowej efektywności (SEER), dopasowania systemu do potrzeb budynku, stanu oprzyrządowania, sposobu eksploatacji, szczelności, konserwacji etc.

W końcowej części protokołu specjalista uwzględnia również propozycje usprawnień, które mogłyby pozytywnie wpłynąć efektywność energetyczną całego układu chłodzenia.

Wzór protokołu kontroli systemu klimatyzacji można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Ile kosztuje ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych?

Cena kontroli systemu klimatyzacji może się wahać od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Określenie konkretnej stawki będzie jednak trudne, gdyż podobnie jak w przypadku kontroli systemu ogrzewania, na kosztorys oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych może wpływać szereg czynników, indywidualnych dla każdego budynku i instalacji. Chodzi m.in. o typ i złożoność systemu chłodniczego, moc nominalną, zakres analizy czy lokalizację budynku i instalacji.

Korzyści z przeprowadzenia kontroli systemu klimatyzacji

Regularne kontrole systemu klimatyzacji warto przeprowadzać, nie tylko dlatego, że wymagają tego przepisy ustawy, a za ich zignorowanie czeka nas kara grzywny. Należy je przeprowadzać również (a może przede wszystkim) dlatego, że dzięki nim możemy:

  • Poznać bieżący stan techniczny i energetyczny wykorzystywanego przez nas systemu chłodzącego. Uzbrojeni w tę wiedzę jesteśmy w stanie m.in. wyłapać nieprawidłowości w pracy i usterki, zanim przyjmą one istotny wymiar. To minimalizuje koszty utrzymania.
  • Zmniejszyć opłaty eksploatacyjne. W protokole kontroli systemu klimatyzacji, audytor na tacy podaje nam konkretne usprawnienia, które przełożą się na poprawę efektywności energetycznej układu. To z kolei oznacza niższe koszty chłodzenia. Jest to szczególnie ważne, teraz gdy ceny prądu stanowią coraz większe obciążenie dla budżetu domu czy firmy.
  • Zminimalizować zużycie energii i ślad węglowy. Efektywność energetyczna, oprócz finansowych oszczędności, ma przynosić oszczędność energii. W Polsce, gdzie ok. 70% energii pochodzi z paliw kopalnych ma to ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego i klimatu.
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments