Stacje ładowania samochodów elektrycznych dla firmy

Stacje ładowania samochodów elektrycznych dla firmy - dlaczego warto?

Doniesienia o rosnącej popularności samochodów elektrycznych wśród polskich kierowców pojawiają się w branżowych mediach coraz częściej. Reakcją na te postępujące zmiany musi być intensyfikacja inwestycji w rozwój infrastruktury stacji ładowania. Co mogą w tym kontekście zrobić przedsiębiorcy? Na przykład rozważyć instalację stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie firmy i udostępnić ją do użytku pracowników i klientów. Jakie korzyści może przynieść takie przedsięwzięcie? Ile kosztują stacje ładowania dla firm i jak sfinansować ich zakup oraz montaż? O czym pamiętać decydując się na firmową ładowarkę EV?

Firmowe stacje ładowania - kto się na nie decyduje?

W zakres infrastruktury stacji ładownia samochodów elektrycznych wchodzą nie tylko ogólnodostępne stacje funkcjonujące w ramach sieci danego operatora czy domowe stacje ładowania przeznaczone na użytek prywatny. Rozwiązaniem zyskującym na popularności są bowiem stacje ładowania instalowane na terenie firm i przedsiębiorstw, z których mogą korzystać ich pracownicy i klienci. Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie będzie powstawać coraz więcej firmowych punktów ładowania, gdyż na początku 2022 roku uruchomiono dofinansowania do stacji ładowania, z których mogą skorzystać między innymi przedsiębiorcy prowadzący działalność z siedzibą na terenie Polski. Jakie zatem podmioty, czy branże najczęściej inwestują w takie rozwiązania?

 • hotele
 • restauracje
 • centra handlowe i sportowe
 • prywatne kliniki i szpitale
 • prywatne placówki edukacyjne
 • firmy zarządzające parkingami
 • firmy posiadające flotę pojazdów elektrycznych
 • przedsiębiorstwa z różnych branż posiadające możliwości instalacyjne na terenie siedziby firmy

Stacje ładowania samochodów elektrycznych montowane przez przedsiębiorców mają w zamyśle służyć pracownikom i klientom firm, którzy spędzają w tej lokalizacji na tyle dużo czasu, aby ich pojazdy mogły się choćby w niewielkim stopniu “podładować”. Kluczowe są tu oczywiście możliwości ładowarki, jak i parametry samochodu. Wśród przedsiębiorców decydujących się na inwestycję w firmowe stacje ładowania znaczącą grupę stanowią ci, którzy korzystają już z zasilania pochodzącego z instalacji fotowoltaicznej. Połączenie ładowarki i paneli pozwala bowiem udostępniać możliwość ładowania nie ponosząc w tym zakresie znaczących kosztów, a także uzyskiwać oszczędności, jeżeli ładowane są w tym systemie pojazdy firmowe. Stacje ładowania cieszą się również popularnością w przedsiębiorstwach o proekologicznej polityce działalności bez względu na branżę.

Inną grupę przedsiębiorców inwestujących w stacje ładowania, są firmy, które zamierzają wykorzystywać te urządzenia zarobkowo, ale nie w formie ogólnodostępnej sieci stacji, a na przykład dzięki odpowiednio zaadaptowanemu zespołowi ładowarek funkcjonujących w ramach określonej przestrzeni parkingowej należącej do inwestora. Na polskim rynku pojawia się coraz więcej wyspecjalizowanych firm instalujących stacje ładowania, które na podstawie uzgodnionej formy współpracy przygotowują dla zleceniodawcy wspomnianą infrastrukturę i będą świadczyć usługi jej utrzymania.

Stacja ładowania w firmie - jakie korzyści?

Oczywistą korzyścią wynikającą z posiadania stacji ładowania w firmie, jest możliwość udostępnienia jej pracownikom i klientom użytkującym pojazdy o napędzie elektrycznym lub hybrydowym. Okazuje się jednak, że przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują w zakup infrastruktury ładującej, gdyż przedsięwzięcie to niesie ze sobą zdecydowanie więcej zasygnalizowanych już po części korzyści. Może się wydawać, że zakup, montaż i utrzymanie stacji ładowania oferującej parametry pozwalające na stosunkowo szybkie ładowanie generuje dla przedsiębiorcy spore koszty. Użytkowanie ładowarki w firmie pozwala uzyskać szybki zwrot z tej inwestycji na różnych płaszczyznach. Jakie zatem korzyści płyną z montażu stacji ładowania w firmie? Należą do nich między innymi:

 • wizerunek nowoczesnej i ekologicznej firmy - stacja ładowania, z której mogą korzystać klienci firmy z pewnością wpłynie pozytywnie na odbiór przedsiębiorstwa jako skupionego na nowoczesnych i perspektywicznych rozwiązaniach. Wizerunek kontrahenta może być ważnym aspektem w nawiązywaniu współpracy biznesowej.
 • możliwość zarobku po udostępnieniu stacji do użytku publicznego - nieoczywistym dla niektórych aspektem inwestycji w stację ładowania dla firmy jest fakt, że może ona na tych urządzeniach zarabiać. Odpowiednio skonstruowana infrastruktura ładująca zarządzana za pomocą dedykowanego oprogramowania i udostępniona do użytku publicznego może być doskonałych źródłem przychodu.
 • wzrost atrakcyjności jako pracodawca - chcąc pozyskać wartościowych specjalistów pracodawca powinien obecnie oferować pozapłacowe benefity. Dostępna dla pracowników stacja ładowania z pewnością zostanie przez nich doceniona, a firma zyska na atrakcyjności jako pracodawca.
 • oszczędności w ramach floty pojazdów - coraz więcej przedsiębiorstw budujących floty pojazdów firmowych decyduje się na włączenie w ich szeregi samochodów zasilanych elektrycznie. Choć użytkowane na przykład przez przedstawicieli handlowych auta zazwyczaj pokonują duże dystanse, to możliwość choćby jednokrotnego ich naładowania w ciągu doby na terenie firmy (wyposażonej np. w fotowoltaikę) z pewnością obniży koszty eksploatacji floty.
 • zwiększenie autokonsumpcji energii z firmowej instalacji PV - przedsiębiorstwa pobierające prąd z instalacji fotowoltaicznych, a nawet farm fotowoltaicznych będą w niedalekiej przyszłości standardem. Już teraz jednak firmy korzystające z energii słonecznej mogą zwiększać jej autokonsumpcję na przykład za pomocą firmowych stacji ładowania. Dzięki temu mniejszy wolumen nadwyżek energetycznych będzie oddawany do sieci, co odbędzie się z korzyścią zarówno dla budżetu przedsiębiorstwa, jak i stanu lokalnej infrastruktury elektroenergetycznej.
 • reklama dla prowadzonego biznesu - klient użytkujący pojazd o napędzie elektrycznym z większą chęcią wybierze przedsiębiorcę, który udostępni mu stację ładowania EV w czasie, gdy ten będzie korzystał z jego usług. Firmowa stacja ładowania może być zatem doskonałą reklamą zachęcającą klientów do oferty danego przedsiębiorstwa.

Firmy montujące stacje ładowania - co oferują przedsiębiorcom?

Klienci biznesowi decydujący się na inwestycję w stację ładowania dla firmy mogą wybrać najbardziej odpowiadającą im formę tego przedsięwzięcia. Chodzi tu przede wszystkim o zarobkowy lub niezarobkowy charakter planowanej infrastruktury. Jest to bardzo dobry czas dla zakupu firmowych ładowarek, gdyż instalatorzy coraz dynamiczniej rozwijają swoje oferty i są w stanie zaproponować elastyczne i dopasowane do sytuacji przedsiębiorcy formy finansowania inwestycji. Okazuje się bowiem, że zakup stacji ładowania na własność i samodzielne zarządzanie nimi to niejedyna opcja, jaką może wybrać przedsiębiorca zainteresowany tą technologią.

Właściciel firmy może się zdecydować na nieodpłatne udostępnianie zainstalowanych przez niego stacji ładowania swoim pracownikom, klientom i kontrahentom. Jeżeli lokalizacja infrastruktury ładującej na to pozwala, inwestor może także udostępnić ładowarki do użytku publicznego i pobierać z tego tytułu ustalone opłaty. W każdym przypadku firmy montujące stacje ładowania mają dla przedsiębiorców ciekawe propozycje.

Stacja ładowania jako własność przedsiębiorstwa

Standardową formą inwestycji w stację ładowania samochodów elektrycznych dla firmy, jest zakup urządzenia lub urządzeń na własność. W takim przypadku przedsiębiorca może zamówić ładowarkę z dowolnego źródła i następnie wybrać instalatora, który zrealizuje dla niego usługę montażu. Takie rozwiązanie niesie ze sobą jednak dwa istotne ograniczenia:

 • inwestor może zakupić stację ładowania, której parametry nie będą optymalne w przypadku instalacji elektroenergetycznej w firmie lub nie będą posiadały istotnych funkcji w kontekście ich użytkowania przez pracowników i klientów. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy specjalistów zarówno w zakresie doboru ładowarki, jak i przeprowadzenia przez nich audytu możliwości instalacyjnych;
 • niektóre firmy instalujące stacje ładowania pracują jedynie na produktach zakupionych za ich pośrednictwem bądź znajdujących się w ofercie ich sklepu internetowego. Przedsiębiorca, który zakupił ładowarki we własnym zakresie może mieć zatem ograniczony wybór w zakresie wykonawcy przyłączy.

Polecanym jest, aby zakupu stacji ładowania dokonywać za pośrednictwem doświadczonego instalatora. Jest to nie tylko korzystniejsze pod względem technologicznym, ale także logistycznym. Pozostawienie wszystkich etapów instalacji firmowej ładowarki po stronie specjalistów zazwyczaj wpływa pozytywnie na czas realizacji inwestycji. Instalatorzy są też w stanie zaproponować konkurencyjne ceny stacji ładowania, jeżeli w ramach zlecenia będą realizować także ich montaż.

Leasing na firmową stację ładowania

Coraz więcej firm instalujących stacje ładowania decyduje się na udostępnienie klientom biznesowym możliwości zakupu infrastruktury ładującej w ramach leasingu z możliwością późniejszego wykupienia urządzeń. Niektórzy instalatorzy proszą w tym kontekście o bezpośredni kontakt ze swoimi specjalistami, inni tacy jak na przykład EVplus zamieszczają w swoich serwisach internetowych wstępny formularz leasingowy. Jakie dane powinien przygotować przedsiębiorca do jego wypełnienia? Są to między innymi:

 • numer REGON przedsiębiorstwa;
 • łączna kwota leasingu;
 • okres leasingu w miesiącach;
 • procent wkładu własnego, jaki przedsiębiorca ma zamiar wnieść do inwestycji;
 • dane kontaktowe do osoby upoważnionej do rozmów w sprawie leasingu;
 • miejsce na ewentualne pytania dodatkowe.

[info]W formularzu może pojawić się także prośba o podanie imienia i nazwiska pracownika instalatora, który występuje w roli opiekuna klienta. Z tego względu oraz w związku z koniecznością uzupełnienia danych finansowych, planowaną inwestycję leasingową warto, a nawet trzeba skonsultować przed złożeniem formularza z przedstawicielem firmy.[end]

Stacja ładowania dla firmy w abonamencie

Bardzo ciekawą i wciąż rozwijaną produktowo formą współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami inwestującymi w stacje ładowania a firmami montującymi ładowarki, jest realizacja zlecenia na podstawie stałej, miesięcznej opłaty abonamentowej. Dlaczego może to być rozwiązanie korzystne z punktu widzenia inwestora? Trzeba tu wymienić takie aspekty, jak:

 • brak konieczności wyłożenia wysokiej sumy środków finansowych na początkowym etapie inwestycji. Przedsiębiorca nie musi opłacać zakupu urządzeń oraz ich montażu (w zależności od ustaleń z instalatorem);
 • pełne przygotowanie infrastruktury ładowania w miejscu wyznaczonym przez inwestora łącznie z takimi elementami jak na przykład oznakowanie poziome i pionowe, ograniczniki najazdowe, blokady parkingowe oraz oczywiście same stacje ładowania;
 • kompleksowa opieka instalatora nad utrzymaniem i serwisowaniem całej infrastruktury ładującej;
 • brak ograniczeń wynikających z nieprzewidzianych sytuacji (zamknięcie, przeniesienie siedziby firmy, brak dostatecznego zainetersowania ładowaniem samochodów ze strony pracowników lub klientów);
 • elastyczność polegająca na możliwości wykupienia stacji ładowania po zakończeniu okresu umowy abonamentowej, przedłużeniu jej trwania lub całkowitej rezygnacji ze współpracy.

Stacje ładowania dla firm Power EV

Źródło: dopower.pl

Aplikacje i systemy zarządzania stacjami EV dla firm

Wśród rozwiązań, jakie przedsiębiorcom proponują firmy montujące stacje ładowania samochodów elektrycznych znajdują się również systemy i aplikacje ułatwiające klientowi zarządzanie samym procesem ładowania, autoryzacją dostępu do ładowania, jak również rozliczaniem opłat (jeżeli przedsiębiorca udostępnia stacje w charakterze zarobkowym). Liderzy na polskim rynku instalatorów proponują między innymi takie rozwiązania jak:

 • panel do zarządzania stacjami ładowania - przedsiębiorca ma możliwość kontrolowania i monitorowania wszystkich procesów zachodzących w infrastrukturze ładowania, może ustalać stawki za ładowanie, a nawet planować promocje i dodawać kupony. W panelu właściciel stacji dodaje także profile autoryzacyjne, może pobierać raporty, dokonywać awaryjnych wyłączeń stacji, czy analizować schemat zużywania energii;
 • aplikacja dla użytkowników - firmy montujące stacje ładowania w firmach (również w przypadku domowych stacji ładowania) wyposażają klienta w dostęp do aplikacji, dzięki której użytkownicy mogą inicjować ładowanie, autoryzować je, a także wyszukiwać dostępne stacje danego operatora na trasie swojego przejazdu;
 • systemy zarządzania mocą ładowania - niektórzy instalatorzy w ramach realizacji zlecenia na montaż zespołu stacji ładowania dla firmy proponują systemy, które w inteligentny sposób dostosowują moc ładowania w jednej ładowarce do obciążenia całego systemu (np. Smart Charging Network od firmy Alfen). Rozwiązanie te opiera się na elektronice, która rozdziela moc na podstawie analizy przepustowości przyłącza w danym momencie. Jest to niezwykle korzystne w kontekście efektywności i czasu ładowania pojazdów.

Inteligentne zarządzanie ładowaniem EV Alfen

Źródło: alfen.com

Gdzie zamontować firmową stację ładowania?

Jedną z najważniejszych decyzji, w której mogą pomóc przedsiębiorcy specjaliści z firm montujących stacje ładowania, jest wybór optymalnego miejsca na instalację infrastruktury ładującej. Trzeba uwzględnić w tym kontekście sporo aspektów mogących wpływać na efektywność procesu ładowania, a nawet na zainteresowanie pracowników czy klientów korzystaniem z ładowarek. Co wziąć pod uwagę planując lokalizację stacji ładowania samochodów elektrycznych w firmie? Między innymi takie czynniki jak:

 • swobodny dostęp pojazdów o różnych gabarytach do każdego stanowiska ładowania - samochody muszą mieć także możliwość bezkolizyjnego manewrowania w okolicy stacji ładowania;
 • możliwość doprowadzenia instalacji i bezpiecznego wykonania przyłączy - warto wybrać takie miejsce, które nie będzie wymagało zakrojonych na szeroką skalę robót celem doprowadzenia okablowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku łączenia stacji ładowania z instalacją fotowoltaiczną;
 • rodzaj stacji ładowania - nie wszystkie ładowarki można montować zarówno na ścianie budynku, jak i na wolnostojących słupkach. Wybór rodzaju urządzenia, jak i miejsca jego instalacji musi być zatem kompatybilny;
 • wykonanie niezbędnego oznakowania - należy pamiętać, że infrastruktura stacji ładowania w firmie obejmuje nie tylko same ładowarki, ale także konieczność umieszczenia odpowiedniego oznakowania miejsc, zamontowania ograniczników, czy opcjonalnych blokad drogowych. Wybrana lokalizacja powinna zatem stwarzać ku temu możliwości;
 • dostęp w przypadku publicznych stacji - jeżeli przedsiębiorca planuje inwestycję w stacje ładowania również w celach zarobkowych, musi oczywiście pamiętać o zapewnieniu swobodnego dostępu do infrastruktury nawet poza godzinami funkcjonowania firmy;
 • estetyka i bezpieczeństwo - nie mniej ważnym aspektem niż pozostałe jest zadbanie odpowiedni odbiór wizerunkowy infrastruktury ładowania. Warto zwrócić uwagę na równą nawierzchnię, brak barier komunikacyjnych, a także zapewnić bezpieczeństwo właścicielom pojazdów podłączających i odłączających je od ładowania.
Najważniejszym aspektem dotyczącym miejsca montażu stacji ładowania w firmie, jest skonsultowanie swoich planów z instalatorem. Jego wiedza i doświadczenie pozwolą uniknąć błędów w wykonaniu zlecenia i przyspieszą jego realizację. Optymalnie rozmieszczone stacje ładowania na terenie firmy zapewnią pożądaną efektywność i planowane przychody. Warto w tym miejscu dodać, że infrastruktura ładowania musi być montowana przez specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia.

Stacje ładowania EV dla firm - czym się charakteryzują?

Klienci biznesowi rozważający inwestycję w stacje ładowania dla firmy, muszą podjąć na drodze do realizacji tego przedsięwzięcia sporo decyzji. Jedną z nich jest wybór odpowiednich urządzeń, które będą odpowiadały wszystkim, a przynajmniej większości oczekiwań inwestora. Mogłoby się wydawać, że stacje ładowania dla firmy nie powinny różnić się znacząco od tych montowanych w prywatnych gospodarstwach domowych. Okazuje się jednak, że istnieje kilka cech lub funkcjonalności, które warto wziąć pod uwagę wybierając optymalną firmową ładowarkę. Należą do nich na przykład:

 • system autoryzacji użytkownika - firmowe stacje ładowania w przeciwieństwie do domowych powinny posiadać wbudowany system pozwalający na identyfikację osoby, która chce skorzystać z ładowarki. Zabezpiecza to właściciela infrastruktury przed niepowołanym dostępem do stacji, a także pozwala kontrolować płatności. Systemem takim może być czytnik kart RFID lub połączenie z dedykowaną aplikacją;
 • odpowiednia moc ładowania - czas ładowania samochodów elektrycznych w firmie jest statystycznie krótszy niż w domu. Wpływa na to nie tylko zakres godzinowy, w jakim pracownicy, a przede wszystkim klienci przebywają na terenie przedsiębiorstwa, ale także ograniczona liczba stanowisk do ładowania. W związku z powyższym warto rozważyć inwestycję w ładowarki o sporej mocy (być może nawet DC), które gwarantują możliwość znacznego podładowania baterii samochodu w krótkim czasie;
 • możliwość podłączenia dwóch pojazdów - ze względu na często ograniczoną liczbę stacji ładowania w firmie w stosunku do floty pojazdów elektrycznych korzystnym rozwiązaniem może być zainstalowanie ładowarek posiadających dwa gniazda lub kable ładujące. Choć nie osiągnie się w ten sposób maksymalnej mocy ładowania dla obu podłączonych pojazdów, to możliwości infrastruktury w zakresie liczby jednocześnie ładowanych samochodów zdecydowanie wzrosną;
 • efektywna współpraca w systemie kilku stacji - jedną z najważniejszych funkcjonalności w kontekście stacji ładowania samochodów elektrycznych dla firm, jest ich efektywna i niezakłócona współpraca w ramach systemu. Pozwala to na sprawne zarządzanie infrastrukturą za pomocą dedykowanego panelu, a także zastosowanie inteligentnego systemu regulującego moc ładowania;
 • możliwość personalizacji obudowy - ważną wizerunkowo cechą firmowych stacji ładowania, jest możliwość umieszczenia na nich loga przedsiębiorstwa, które udostępnia ładowarki. Działa to na korzyść identyfikacji wizualnej firmy i zapisuje się w świadomości zarówno klientów, jak i potencjalnych pracowników;
 • wysoka klasa odporności - stacje ładowania, z których korzysta codziennie zdecydowanie więcej osób niż z prywatnych, domowych ładowarek powinny charakteryzować się wysoką odpornością na zabrudzenia, uderzenia, a także trudne warunki atmosferyczne.

Wymienione wyżej cechy i funkcjonalności to oczywiście nie wszystkie, na które warto zwrócić uwagę planując inwestycję w firmową infrastrukturę ładowania. Każde przedsiębiorstwo ma inne potrzeby i dlatego zestaw funkcjonalności firmowych ładowarek powinien być do nich dostosowany.

Ile kosztują stacje ładowania dla firmy?

Szacowanie kosztów inwestycji w stację ładowania dla firmy uzależnione jest od wielu zmiennych. Pierwszym z nich jest oczywiście planowana liczba urządzeń oraz ich stopień technologicznego zaawansowania. Kolejnym czynnikiem wpływającym znacząco na skalę środków finansowych, które należy zabezpieczyć na poczet inwestycji, są koszty przygotowania infrastruktury i montaż stacji ładowania. Tu wiele wyróżników będzie istotnych w kontekście wyceny usługi. Nie bez znaczenia pozostaje również forma finansowania, jaką wybierze inwestor oraz to, czy zdecyduje się on wnioskować o dofinansowanie do stacji ładowania w ramach programu przygotowanego przez NFOŚiGW. Orientacyjne ceny wybranych stacji ładowania dla firm wraz z ich najważniejszymi parametrami prezentowane są poniżej.

1. Enelion Verica Pole DUO - cena ok. 5800 zł

Jest to jedno z najbardziej ekonomicznych urządzeń w kategorii tych stacji ładowania, które sprawdzą się w użytku firmowym. Zamknięta w formie estetycznej, wolnostojącej obudowy ładowarka firmy Enelion oferuje możliwość ładowania dwóch pojazdów jednocześnie za pomocą wbudowanych gniazd lub kabli w zależności od wybranej wersji urządzenia. Ładowarka posiada wbudowany wyświetlacz OLED, który ułatwia jej obsługę, a także udostępnia możliwość ładowania w standardzie złączy typu 1 lub 2. Stacja ładowania posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne, uderzenia i zabrudzenia. Enelion Vertica Pole DUO oferuje takie cechy, jak:

 • moc ładowania 2 x od 1,4 kW do 22 kW;
 • 2 gniazda lub wtyczki;
 • autoryzacja za pomocą czytnika RFID lub aplikacji;
 • dostępna komunikacja GSM/WiFi/Ethernet;
 • klasy odporności IP54 i IK10;
 • typ ładowania AC.

2. Ensto Chago Wallbox EVB 100 - cena ok. 12 500 zł

Rodzaj stacji ładowania dla firmy, którą można zamontować na ścianie budynku na przykład, jeżeli bezpośrednio pod nim znajduje się parking. Stacja ładowania Ensto choć jest stosunkowo niewielkich rozmiarów, to oferuje bardzo dobre parametry. Cena podana powyżej dotyczy urządzenia dysponującego pojedynczym gniazdem w standardzie typu 1 lub 2. Ciekawymi funkcjonalnościami stacji ładowania Chago są zabudowane czujniki temperatury chroniące urządzenie przed przegrzaniem oraz czujniki wykrywające uderzenia, dyslokację stacji będące następstwem aktów na przykład aktów wandalizmu lub wypadku. Do najważniejszych parametrów Ensto Chago Wallbox EVB 100 należy zaliczyć:

 • moc ładowania do 22 kW;
 • jedno gniazdo typu 1 lub 2;
 • autoryzacja za pomocą RFID/NFC lub za pomocą aplikacji;
 • komunikacja 3G/Ethernet/OCPP 1.6;
 • dynamiczne zarządzanie prądem ładowania DLM;
 • możliwość wybrania opcji z dwoma gniazdami.

3. Mennekes Ladesäule SMART - cena ok. 46 000 zł

Zaawansowana technologicznie stacja ładowania montowana do podłoża. Posiada dwa gniazda typu 2 i wyświetlacz, z którego można odczytać stan urządzenia. Obudowa stacji ładowania jest solidna i jednocześnie estetyczna. Stacja dysponuje funkcją automatycznego przełączania obciążenia adekwatnie do danego kabla ładującego. Urządzenie charakteryzuje się łatwą i szybką instalacją typu Plug&Play, a także aktywnym systemem wentylacji, który zapobiega przegrzewaniu się urządzenia. Stacja Mennekes posiada wbudowany licznik energii oraz umożliwia zarządzanie obciążeniem. Do pozostałych cech i funkcjonalności urządzenia należą między innymi:

 • moc ładowania do 22 kW;
 • 2 gniazda ładujące (złącze typu 1 lub 2);
 • klasy odporności IP44 oraz IK10;
 • autoryzacja RFID;
 • typ ładowania AC;
 • stalowa, malowana proszkowo obudowa.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych w firmie - o czym pamiętać?

Stacje ładowania samochodów elektrycznych dla firm cieszą się rosnącą popularnością i trzeba przewidywać, że trend ten będzie się w najbliższych latach intensyfikował. Wpływ na to mają nie tylko zalecenia Unii Europejskiej w sprawie rozwoju elektromobilności, ale także coraz większa opłacalność i pozaekonomiczne korzyści tej technologii. Decydując się na inwestycję w firmową infrastrukturę stacji ładowania trzeba bowiem pamiętać, że jej połączenie z fotowoltaiką, to ogromne oszczędności w ramach eksploatacji firmowych pojazdów o napędzie elektrycznym, znacząca zaleta wizerunkowa, a także możliwość uzyskiwania dodatkowego przychodu. Ważne jednak, aby wybrać doświadczonego instalatora, który nie tylko zamontuje stacje ładowania, ale pomoże wybrać optymalne urządzenie, najlepszą formę finansowania, a także wypełnić wniosek o przyznanie dotacji.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments